ความพึงพอใจในการบริการ

 ความสำคัญ 

การประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการ

 

ความสำคัญ 

ความสัมพันธระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมากเพียงใดย่อมทำให้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นเท่านั้น

          การให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

 

วิธีดำเนินการ

 

1.      ศึกษาบริบทงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย

2.      จัดสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

3.      บริการชุมชนตามบทบาทและหน้าที่

4.      นำแบบประเมินให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น

5.      สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ

6.      รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 228221
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ Mon Dec 08 2008 19:17:37 GMT+0700 (ICT)

การประเมิน  มีประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผนพัฒนาต่อไปค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน  นะคะ

แวะมาอ่าน และทักทายค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า