แบบฟอร์มโครงงาน

 แบบโครงงาน 

โครงงานเรื่อง        การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยใบมะละกอ

 

ผู้จัดทำโครงงาน    ด.ญ.ศศิมาภรณ์ สวัสดิ์ไธสงค์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .......

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน     อ. ชนิศา  

                 

 บทคัดย่อ 

    

 กิตติกรรมประกาศ

  

                                                          10/11/2551

 

 

  สารบัญ 

 

 

 

เรื่อง 

 

 

หน้า 

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

 

บทที่  1  บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

วัตถุประสงค์ 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 

บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

บทที่  4  ผลการศึกษา  (ผลการค้นคว้า)

บทที่  5  สรุปผล  ประโยชน์ที่ได้รับ  และข้อเสนอแนะ

 เอกสารอ้างอิง

  

 

 

 

  

 

บทที่  1 

 

บทนำ 

 

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

 

 

 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (มีในโครงงานประเภททดลองเท่านั้น ) 

 ตัวแปรต้น    (  สิ่งที่สงสัย   เหตุ   สิ่งที่จัดให้แตกต่างกัน  ) 

 

ตัวแปรตาม     ( สิ่งที่ติดตามดู  ผล  )


  

ตัวแปรควบคุม    ( สิ่งที่จัดให้เท่าๆกัน  มิฉะนั้นผลการทดลองจะเปลี่ยนไป)


 

 

วิธีการศึกษา   ( แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร)

 

 

 

 

                                                            บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………  

 

 

 

                                                        บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานหรือวิธีการทดลอง ประกอบด้วย
1.  วัสดุ อุปกรณ์
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

2.  วิธีการทดลอง / การดำเนินงาน

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 บทที่  4 

 

ผลการศึกษาค้นคว้า 

 

( 1.   ข้อค้นพบหรือการตอบสมมุติฐาน   ผลที่ได้จากการศึกษา  2.   เขียนตามวัตถุประสงค์ 

 อาจเสนอเป็น  3.  ตาราง  แผนภูมิ  กราฟ  เพื่อดูง่าย)

 

 

                                                                     บทที่ 5 

 

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผล 

 วิจารณ์ผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


สรุปผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..........……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………


ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...........................……………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………............………………………………… ………………………………………………………………..

 

                                                                  เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แบบโครงงาน 
 หมายเลขบันทึก: 227141
 เขียน:  
 ความเห็น: 15  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

MSU-KM :panatung~natadee
เขียนเมื่อ Thu Dec 04 2008 22:50:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาเยี่ยมค่ะ

ขอให้มีความสุขในการทำงาน

palm
IP: xxx.31.61.212
เขียนเมื่อ Sun Dec 14 2008 08:58:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

beeboy
IP: xxx.173.219.44
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 17:23:31 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่กรุณาค่า

PheOna
IP: xxx.26.124.194
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 10:57:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณมากค่ะ

31262++++
IP: xxx.26.73.190
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 10:01:47 GMT+0700 (ICT)

เคยเห่นแบบฟอร์มมานานแต่พึงรุความหมายก้อวันนี้แหละ........

ชนิศา
เขียนเมื่อ Fri Feb 27 2009 13:11:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนักจิตค่ะที่ให้กำลังใจอยู่บ่อยๆ ว่างๆจะเข้าไปขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ

ดีใจกับเด็กๆ ค่ะ ที่ทำโครงงานอย่างมีความสุข และไม่เปลืองเวลา ถ้าจะเป็นกำลังใจให้ครู ช่วยบอกชื่อ+โรงเรียนด้วยก็คงจะปลื้มไม่น้อยเลยละ ขอบคุณค่ะ

กมลรัตน์
IP: xxx.26.157.114
เขียนเมื่อ Mon Mar 02 2009 17:15:36 GMT+0700 (ICT)

กิตติกรรมประกาศคืออะไรคะ คือหนูจะเขียนโครงงานวิชาภาษาไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.9.69.194
เขียนเมื่อ Sun Aug 16 2009 14:59:47 GMT+0700 (ICT)

แต้งค์ ยู คร่ะ

ชลอ
IP: xxx.123.155.153
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 15:53:23 GMT+0700 (ICT)

จะเขียนโครงงานแต่เริ่มต้นไม่ถูก

ช่วยบอกหน่อยสิครับ

ชนิศา
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 21:34:12 GMT+0700 (ICT)

โครงงานวิทยาศาสตร์ การกำจัดกลิ่นด้วยผลฝรั่ง นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ชาดา อินทโชติ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำโครงงาน และผู้ปกครองของคณะผู้จัดทำโดยเฉพาะคุณยาย ของด.ช.มังกร ภิญโญ ที่ช่วยจัดหาอุปกรณ์ในการทำโครงงานนี้ และที่ขาดไม่ได้ก็คือนายสมโภชน์ หามนตรี ม.3/5 ที่ช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดให้แก่คณะผู้จัดทำ

คณะผู้ร่วมงานรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำโครงงานนี้ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศค่ะ คือการประกาศคุณความดีของผู้มีอุปการะคุณในการช่วยให้โครงงานของเราสำเร็จค่ะ

ชนิศา
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 21:45:26 GMT+0700 (ICT)

โครงงาน จะเริ่มต้นจากปัญหา หรือความสงสัยก่อนค่ะ เช่น สงสัยจังว่าใบมะละกอในนาข้าวแหว่งไปทุกวันที่เดินผ่าน มันทำไมถึงแหว่ง ปลาหรือหนอน หรือว่าหอยเชอรี่กิน แล้วติดตามดู หรือลองหอบเอาใบมะละกอมาวางไว้อีก

ปัญหาคือ ใครกินใบมะละกอ

สมมุติฐานคือ หนอน หอยเชอรี่ ปลา

วัตถุประสงค์ คือ หอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูพืชกินใบมะละกอ ต่อไปเกษตรกรไม่ต้องกำจัดโดยใช้สารเคมี แต่จะใช้ ใบมะละกอแทน เพื่อลดต้นทุน และไม่ต้องเสี่ยงอันตราย

น้องบิวตี้
IP: xxx.172.114.3
เขียนเมื่อ Thu Sep 03 2009 18:25:55 GMT+0700 (ICT)

โครงงานนี้เยี่ยมมากๆค่ะ

IP: xxx.11.41.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 18:53:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆนะคะ หามาตั้งนาน ขอบคุณมากๆๆๆๆๆค่ะ

ไใ่้ืหดก
IP: xxx.93.193.241
เขียนเมื่อ Mon May 20 2013 14:25:57 GMT+0700 (ICT)

ยอดเยี่ยใเลยครับ

ไใ่้ืหดก
IP: xxx.93.193.241
เขียนเมื่อ Mon May 20 2013 14:26:37 GMT+0700 (ICT)

:):):):):)

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า