ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

 ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

 

 


1.  อัตราการปล่อยปลาดุกบิ๊กอุยลงเลี้ยง หลังจากที่ปรับสภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว สังเกตจากน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเป็นสีเขียวแสดงว่าเกิดแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติของปลาดุกบิ๊กอุย ใช้มือคล้ำดูที่พลาสติกในบ่อน้ำรอบๆ มีตะไคร้น้ำเกิดเกาะตามพลาสติกหรือยัง ถ้าเกิดแล้วเตรียมลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีขนาด 5-7 เซนติเมตร ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร ปล่อยปลาประมาณ 70 ตัว การปล่อยลูกปลาให้แช่ถุงลูกปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อไว้ในบ่อประมาณ 30 นาที เพื่อให้ลูกปลาในถุงปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ำในบ่อแล้วค่อยๆ เปิดปากถุงให้น้ำในบ่อเข้าไปในถุง แล้วปล่อยให้ลูกปลาวิ่งออกจากถุงลงในบ่อช้าๆ เวลาที่เหมาะที่สุดในการปล่อยลูกปลา คือ ตอนเช้าและตอนเย็น เพราะอุณหภูมิความร้อนเย็นของน้ำกำลังพอเหมาะ  (สรรค์  นาตะสุวรรณ. 2543 : 20)

2.  อาหารและการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุย การให้อาหารลูกปลาที่ปล่อยใหม่ควรให้หลังจากปล่อยแล้วประมาณ 6-12 ชั่วโมง ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาจำพวกกินสัตว์ อาหารจึงเป็นพวกแมลงต่างๆ ปลวก ลูกปลา ไรน้ำ ลูกกุ้ง ลูกปลา หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ  เช่น  เศษเนื้อวัว  ควาย  ปลา  ไส้ไก่  ไส้เป็ด  เลือด และอื่นๆ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์จะต้องนำมาสับจนละเอียดก่อนนำไปให้ปลากิน  ส่วนเนื้อปลาควรนำไปต้มให้สุกเสียก่อน ข้อควรระวังในการให้อาหารจำพวกเนื้อสัตว์แก่ปลาในบ่อเลี้ยง  คือ  อย่าให้อาหารมากเกินขนาดจะทำให้ปลาตายได้  เนื่องจากอาหารย่อยไม่ทันและปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่ชอบกินอาหารใหม่  ถึงแม้ว่าอิ่มแล้วถ้ามีอาหารใหม่ให้กินจะสำรอกอาหารเก่าทิ้งและกินอาหารใหม่  ทำให้อาหารที่เหลือเน่าเหม็น  ส่งผลให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย  (กรมประมง.  2544 : 16)

                การให้อาหารลูกปลาดุกบิ๊กอุยควรให้วันละประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักของตัวปลาที่เลี้ยงทั้งหมด แต่ควรสังเกตดูว่าอาหารที่ให้แต่ละครั้งควรให้ในปริมาณที่ปลากินได้หมดช่วงเวลา 30-60 นาที

                สำหรับผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่ยังไม่ชำนาญ ควรเลี้ยงโดยการให้อาหารสำเร็จรูป เพราะควบคุมปริมาณอาหารได้ง่ายแต่ต้นทุนค่าอาหารค่อนข้างสูง การให้อาหารแต่ละครั้ง  ควรเป็นที่เฉพาะและให้เป็นเวลา  เพื่อฝึกให้ปลารู้จักสถานที่และเวลาในการกินอาหาร  การกินอาหารของปลาจะได้ทั่วถึง

                3.  การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก  การเปลี่ยนถ่ายน้ำทำได้ไม่ยุ่งยาก  เนื่องจากใช้จุลินทรีย์อีเอ็มช่วยในการปรับสภาพไม่ให้เน่าเสีย ซึ่งกระทำได้โดยตักน้ำในบ่อออกประมาณ 20 ถังต่อสัปดาห์ และใช้จุลินทรีย์อีเอ็มประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ (30 ซีซี) กับกากน้ำตาล 6 ช้อนโต๊ะ (60 ซีซี) ผสมกับน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วจึงค่อยๆ เทลงในบ่อเลี้ยงปลา  การเปลี่ยนถ่ายน้ำควรทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา. 2541 : 39)

                4.  การป้องกันโรค  การเกิดโรคของปลาดุกเลี้ยงมักจะเกิดจากคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการให้อาหารปลามากเกินไปจนอาหารเหลือและเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้โดยหมั่นสังเกตดูปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดให้อาหารทันที

เพราะปลาดุกบิ๊กอุยมีนิสัยชอบกินอาหารที่ให้ใหม่  ถึงแม้จะกินอาหารอิ่มแล้วแต่ถ้าให้อาหารใหม่อีกก็จะคายหรือสำรอกอาหารเก่าทิ้ง  แล้วกินอาหารใหม่ได้อีกเป็นสาเหตุทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียได้

                5.  โรคของปลาดุกบิ๊กอุย ในกรณีที่มีการป้องกันที่ดีแล้ว แต่ปลาก็ยังป่วยเป็นโรคซึ่งมักแสดงให้เห็นอาการของโรคเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

                   5.1  อาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลำตัวและครีบ ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวดหงิก กกหูบวม ท้องบวม มีน้ำในช่องท้อง กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตัว

                   5.2  อาการปรสิตเข้าเกาะตามตัวปลาดุกบิ๊กอุย จะมีเมือกมาก มีแผลตามลำตัว ตกเลือด ครีบเปื่อย จุดสีขาวตามลำตัวมีสีซีดหรือสีเข้มผิดปกติ เหงือกซีด ว่ายน้ำทุรนทุราย ควงสว่าน หรือไม่ตรงทิศทาง

                   5.3  อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม คือ ขาดวิตามินซี กะโหลกจะร้าว บริเวณใต้คางจะมีการตกเลือด ตัวคด กินอาหารน้อยลง ถ้าขาดวิตามินบีปลาจะว่ายน้ำตัวเกร็งและชักกระตุก

                   5.4  อาการจากคุณภาพของน้ำในบ่อไม่ดี ปลาจะว่ายน้ำขึ้นลงเร็วกว่าปกติ ลอยหัว ครีบกร่อนเปื่อย หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม ลำตังซีด ไม่กินอาหาร ท้องบวม มีแผลตามตัว

                อนึ่ง  ในการรักษาโรคของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง ควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือสารเคมี สาเหตุของโรค ระยะรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

วงรี: การจับปลาดุกบิ๊กอุยจำหน่าย   

 


                ปลาดุกบิ๊กอุยที่นำไปจำหน่ายควรเป็นปลาตัวโต มีน้ำหนักประมาณ 200 300 กรัมต่อตัว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 45 60 วัน แล้วแต่ประเภทของอาหารและจำนวนการให้อาหาร วิธีการจับ

กล่องข้อความ:  ปลาดุกบิ๊กอุยไปจำหน่ายที่สะดวกที่สุด  คือ  การระบายน้ำออกหรือตักน้ำออกจากบ่อให้ปริมาณน้ำในบ่อเหลือน้อยที่สุด ใช้สวิง  อวน  หรือแห จับตามความสะดวก เพราะปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติกจะมีนิสัยที่เชื่องช้าไม่ค่อยกระโดด แม้แต่เวลาฝนตกน้ำไหลลงบ่อมันก็ไม่หนีไปจากบ่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 225010
 เขียน:  
 ความเห็น: 41  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ณฐมน
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 23:32:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

มาเยี่ยมค่ะ

ประกาย~natachoei ที่~natadee
เขียนเมื่อ Tue Nov 25 2008 00:10:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ มาอ่านอยากเลี้ยงปลา ถ้าอ่างขนาดเล็ก ใช้หลักการเดียวกันหรือไม่

IP: xxx.25.63.150
เขียนเมื่อ Fri Dec 12 2008 13:48:57 GMT+0700 (ICT)

356555555555555555

nupolly
IP: xxx.26.225.59
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 10:54:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่า

ถ้าจะเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อปูนต้องเลี้ยงเหมือนกันกับบ่อพลาสติกป่าวค่ะ

ครูทรง
IP: xxx.26.225.59
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 10:57:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

คุณ nupolly

สำหรับการเลี้ยงปลาดุกอุยมีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะ

แต่ว่าลักษณะของบ่อไม่เหมือนกัน

บ่อพลาสติกใช้ต้นทุนต่ำกว่าบ่อปูนค่ะ

แสงแห่งความดี...
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 12:52:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี ครับ

ขอบพระคุณมาก ครับ กับบันทึกที่ให้ความรู้มากมาย ในการเลี้ยงปลาดุกครับ

เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 21:28:26 GMT+0700 (ICT)
  • มหา จะเลี้ยงดู
  • ขอบคุณที่นำเสนอ
โยธิน
IP: xxx.142.141.152
เขียนเมื่อ Mon Dec 28 2009 05:05:09 GMT+0700 (ICT)

ชอบคุณครับ ผมกำลังศึกษาวิธีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยครับ ข้อมูลที่ได้มา ดีมากเลยครับ

แต่ผมว่าจะเลี้ยงกับบ่อ ซี่เมนต์ 100*50 Cm ขอคำแนนนำหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

ครูชานล
IP: xxx.128.199.26
เขียนเมื่อ Sun May 16 2010 14:47:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ เป็นประโยชน์อย่างมาก

ครูทรงค่ะ
IP: xxx.26.230.54
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 07:37:17 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณเหรียญชัย เหรียญชัย มหาวงษ์

ยินดีต้อนรับ สำหรับการจะมาเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก เลี้ยงง่ายค่ะตอนนี้เปิดเรียนใหม่นักเรียนกำลังเลี้ยงรุ่นต่อไปสนใจเชิญมาแวะเยี่ยมได้ค่ะที่อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

yaowaret
IP: xxx.26.230.129
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 15:33:24 GMT+0700 (ICT)

เป็นความรู้สามารถนำไปสอนเด็กได้ดี ขอบคุณท่นำมาเผยแพร่

ครูโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพท.รอ. 2

ลูกศิษย์คุณครู
IP: xxx.26.231.245
เขียนเมื่อ Sun May 23 2010 18:09:50 GMT+0700 (ICT)

งานผลงานคุณครูไปทำรายงานครับ

จากลูกศิษย์หนองฮีครับ เด็ก ม.ปลายครับผม

Tongdee
IP: xxx.53.95.8
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 09:04:22 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วน่าสนใจ โรงเรียนครูอยู่ทิศไหนของจังหวัดร้อยเอ็ด เผื่อแวะไปเยี่ยมชมผลงาน

ครูบ้านนอก จังหวัดอุดรฯ.

นางสาว นวนใจ ก้านศรีรัตน์
เขียนเมื่อ Tue Jun 01 2010 18:41:20 GMT+0700 (ICT)

มีนักเรียนทำโครงงานส่งเช่นกันคะ แต่ก็มีส่วนที่ได้ความรุ้เพิ่มคือ โรคที่เกิดกับปลาดุกอุย

ครูทรงค่ะ
IP: xxx.53.202.202
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 18:38:00 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ Tongdee โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด จากจังหวัดร้อยเอ็ดมาเส้นทางอำเภอสุวรรณภูมิ จากนั้นก็มาท่อำเภอหนองฮี ตอนนี้ท่โรงเรียนดำเนินการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติกรุ่นใหม่พอดีเชิญแวะเยี่ยมชมได้ทุกเมื่อ ยินดีต้อนรับทุก ๆ คนค่ะ

ไอซ์, อาย, ตาล
IP: xxx.26.230.42
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 14:56:12 GMT+0700 (ICT)

พวกหนูได้อ่านเรื่องการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติกแล้วได้ความรู้เป็นอย่างดี

ขอบคุณมากค่ะ

ด.ญ.กัญญานัฐ คุ้มสุวรรณ

ด.ญ.พชรภรณ์ กองแก้ว

ด.ญ.มลฤดี ภูมิเรศสุนทร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฮี ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

เบนซ์ แต พร
IP: xxx.26.230.42
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 15:15:50 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วครับ อ่านแล้วค่ะ เป็นเรื่องที่ดีมาก ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ด.ช.ธวัชชัย ศร๊สังข์

ด.ญ.ฉัตรสุดา แสงอ่อนตา

ด.ญ.มติมาพร แสนปาง

ชั้นประถมศึกษาป๊ที่ 4

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี

ตําบล หนองฮี อําเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด

เฟย ใบเฟิร์น
IP: xxx.53.95.215
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 11:39:18 GMT+0700 (ICT)

พวกหนูได้อ่านแล้ว ได้ความรู้ในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและพวกหนูจะนำไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านและโรงเรียนพวกหนูขอขอบคุณค่ะ

ด.ญ. ศิวพร พลค้อ

ด.ญ. วรัญญา กมลเลิศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี

ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

เต๋า เดียร์
IP: xxx.53.95.215
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 11:53:43 GMT+0700 (ICT)

พวกหนูได้อ่านแล้วพวกหนูเลี้ยงปลาดุกอุยที่บ้านจะนำไปปฏิบัติตามค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วิเศษวงษา

เด็กหญิง จิรสุตา ภูมิเรศสุนทร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี ต. หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

กลาง เหมย เนม
IP: xxx.53.95.215
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 11:55:34 GMT+0700 (ICT)

พวกหนูดีใจมากที่ใด้อ่านเรื่องปลาดุกของคุณครูแล้ว ดีใจมาก ตื่นเต้นมาก ใด้ความรู้มากมาย ขอบคุณมากๆที่คุณครูสอนพวกหนู

เด็กหญิง ณัฐธิดา ใยทอง เลขที่ 23

เด็กชาย ศุภกร พลศรี เลขที่ 5

เด็กหญิง ปณิชา คชพรม เลขที่ 15

เด็กหญิง พิไลราช ทาโพนทัน เลขที่ 17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

มิกส์ บอม
IP: xxx.53.95.215
เขียนเมื่อ Wed Jun 23 2010 11:59:16 GMT+0700 (ICT)

ผมได้ศึกษาเนื้อเรื่องของปลาดุกของคุณครูเเล้วครับ ดีมากครับ ผมอยากเก่งเหมือนคุณครู สอนพวกผมไปนานๆนะครับ

ด.ช.จิรายุทส สิงห์ทอง

ด.ช.จิรันธนิน พลศรี

ชั้นประถมสฃศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุนชมบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

anna
IP: xxx.120.21.65
เขียนเมื่อ Sun Jul 04 2010 18:03:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้เอาไปทำรายงาน น่าจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะค่ะ

piglet
IP: xxx.120.2.108
เขียนเมื่อ Sun Jul 11 2010 20:33:35 GMT+0700 (ICT)

ได้ศึกษาข้อมูลดูแล้วค่ะดีมากได้รับความรู้มากมายเลย ขอบคุณค่ะ

นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม
เขียนเมื่อ Sun Jul 11 2010 20:35:44 GMT+0700 (ICT)

เสียดาย ไม่ใช่บ้านหนองฮีใหญ่

ไม่งั้น จะเป็นครูบ้านนอกแน่ๆ ครับ

นาย ชนินทร ทองจินดา
IP: xxx.46.226.141
เขียนเมื่อ Mon Mar 21 2011 15:18:57 GMT+0700 (ICT)

ครั้งแรกในการเลี้ยง ต้องใช้บ่อซีเมน กว้าง-ยาว-ลึกเท่าไหร่

แล้วจะต้องลงปลาในบ่อประมาณกี่ตัว 

ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ

อาร์ต เอ็มม้า
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:31:49 GMT+0700 (ICT)

ผมได้ศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกแล้ว ปีนี้คุณครูทรงศรีพาพวกผมเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยอีกนะครับ ผมดีใจที่ได้มาเรียนกับครู

ด.ช.กฤษณัน สุทธิธรรม

ด.ช.ยุทธนา วิเศษวงษา

นักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รวงข้าว บอล
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:38:22 GMT+0700 (ICT)

หนูได้ศึกศาการเลี้ยงปลาดุกแล้วค่ะ ปีนี้คุณครูทรงพาหนูเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย อีกนะคะหนูดีใจที่ได้เรียนคุณครูนะคะ

ด.ญ ผกามาศ ทองโสม

ด.ช สุชาติ สองศรี

ผมอยากเรียนกับคุณครูอีกนะครับ

ปริม ต้น หลิว
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:43:05 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้คุณครูพาพวกเราเลี้ยงปลาดุกด้วย

ด.ช.บูรพา วังหินกอง ด.ญ.กุลณัฐ ยมยิ่ง ด.ช.จตุพล ก้างออนตา

นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ทัด
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:43:43 GMT+0700 (ICT)

ผมชอบเลี้ยงปลาดุกท่ีคุณครูทรงศรี ขันธวงศ์ สอน สนุกมาก ตื่นเต้นเวลาให้อาหารปลา ชอบมากๆ

ด.ช.ชัชภูมิ สุทธธิธรรม เลขท่ี 5

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รวงข้าว บอล
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:43:43 GMT+0700 (ICT)

หนูได้ศึกศาการเลี้ยงปลาดุกแล้วค่ะ ปีนี้คุณครูทรงพาหนูเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย อีกนะคะหนูดีใจที่ได้เรียนคุณครูนะคะ

ด.ญ ผกามาศ ทองโสม

ด.ช สุชาติ สองศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

รวงข้าว บอล
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:45:23 GMT+0700 (ICT)

หนูได้ศึกศาการเลี้ยงปลาดุกแล้วค่ะ ปีนี้คุณครูทรงพาหนูเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย อีกนะคะหนูดีใจที่ได้เรียนคุณครูนะคะ

ด.ญ ผกามาศ ทองโสม เลขที่ 22

ด.ช สุชาติ สองศรี เลขที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

โจอี้ แก้ม แต๋น
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:47:26 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้คุณครุทรงศรีจะพาเลี้ยงปลาดุกบิีกผมดีใจมากที่ผมได้เรียนกับคุณครูทรงศรี

ด.ช.นัฐวุฒิ ดิษฐสุนนท์ เลขที่1 ป.4

ด.ญ.เมธาวี คำศรี เลขที่16 ป.4

ด.ญ.อรอนงค์ โฉมยงค์ เลขที่20 ป.4

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี

นุ่น กิ๊ฟท์
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:53:41 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้คุณครูทรงศรีจะพาไปเลี้ยงปลาดุก หนูดีใจมากที่ไปเลี้ยงปลาดุกทรงศรี

.

ด.ญ.นิศาชล ปิดตามานัง ป.4

ด.ญ.สุภาภรณ์ ไชยสมศรี ป.4

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี

แบงค์ แพท โอม
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:55:13 GMT+0700 (ICT)

ผมได้เรียนกับครูทรงศรีการเลี้ยงปลาดุกผมชอบมากๆนะครับ

ด.ช.สันติราช สุทธิธรรม เลขที่12 ป.4 จังหวัดร้อยเอ็ด

ด.ช.ชลสิทธิ์ นัยลี เลขที่15 ป.4

ด.ช.ปฏิภาณ วิเศษ เลขที่7 ป.4

เบนซ์ เนย
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 11:56:32 GMT+0700 (ICT)

ผมและหนูได้ศึกษากับครูทรงศีร ขันธวงศ์เรื่องปลาดุกแล้ว

ด.ช.ชาตรี ทองวิเศษ เลขที่4

ด.ญมัทนา ทวยหาญ เลขที่21

ชั้นประถมศึกษาปีที4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮ๊ จังหวัดร้อยเอ้ด

กอล์ฟ เวฟ
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 12:01:42 GMT+0700 (ICT)

ผมอ่านข้อความแล้วดีใจมาก ผมจะได้เลี้ยงปลาดุกกับครู

ด.ช วุฒิชัย กมลเลิศ ป.4

ด.ช ธนารัตน์ ช้อยชด ป4.

โรงเรีนชุมชนบ้านหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

เกอร์รี่
IP: xxx.53.207.95
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 18:01:58 GMT+0700 (ICT)

หนูดีใจที่ได้เรียนกับครู

ด.ญ สุชาดา ปิ่นทอง

แทนไท สุขศรีนวล ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี
IP: xxx.4.136.158
เขียนเมื่อ Wed Aug 29 2012 16:10:32 GMT+0700 (ICT)

ผมดีใจที่ได้เลี้ยงปลาดุกกับคุณครูครับ

ภานุวัฒน์ บัวสำลี ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี
IP: xxx.4.131.30
เขียนเมื่อ Wed Aug 29 2012 20:23:48 GMT+0700 (ICT)

ภาคเรียนที่สองเลี้ยงปลาดุกใส่บ่อปูนใช้ไหมครับ

ภัททรพล กมลเลิศ ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี
IP: xxx.4.140.107
เขียนเมื่อ Thu Aug 30 2012 16:01:54 GMT+0700 (ICT)

ผมดีใจมากครับที่ได้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยครับ

วิภาวรรณ
IP: xxx.4.140.251
เขียนเมื่อ Mon Sep 17 2012 17:28:30 GMT+0700 (ICT)

หนูชอบกินปลาดุกคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า