ประเภทของนวัตกรรม

 การพัฒนา นวัตกรรมการสอนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา 

   นวัตกรรมมีกี่ประเภท  และมีอะไรบ้าง

      การจำแนก นวัตกรรม อาจจำแนกได้ดังนี้

      1. จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆคือ

           1 สื่อสำหรับครู  ได้แก่ แผนการสอน  คู่มือครู  เอกสารประกอบการสอน  ชุดการสอน  

   (สื่อประสม)  หนังสืออ้างอิง  เครื่องมือวัดผล  อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ

           2  สื่อสำหรับนักเรียน  ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ชุดฝึกปฏิบัติ  

 ใบงาน  แบบฝึก  หนังสือเสริมประสบกาณ์  ชุดเพลง  ชุดเกม  การ์ตูนเรื่อง

      2. จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรม   แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

           1. ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม  เช่น บทบาทสมมุติ  การสอนเป็นคณะ  การสอนแบบศูนย์

การเรียน  การเรียนเพื่อการรอบรู้  การสอนโดยใช้พี่เลี้ยง  การเรียนตามความสามารถ  การศึกษาเป็นราย

บุคคล  รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม  การสอนความคิดรวบยอดด้วยวิธีสอนอุปนัยและนิรนัย เป็นต้น

          2. ประเภทสื่อการเรียนการสอน  เช่น บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการสอน  ชุดสื่อประสม 

บทเรียนโมดูล  วิดีทัศน์  สไลด์ประกอบเสียง  แผ่นโปร่งใส  เกม  เพลง  ใบงาน  บทเรียนที่ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

     หลักในการเลือกนวัตกรรม

         ในการพิจารณาว่านวัตกรรมใดสามารถนำมาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนจำเป็นจะต้อง

ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

         1. หลักจิตวิทยาการเรียนรู้  เพื่อช่วยให้สามารถเลือกนวัตกรรมมาใช้ได้สอดคล้องกับความสนใจ

และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย

         2. ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการสอน  เพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเทคนิควิธี กิจกรรม  หรือสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา

         3. ศึกษาชนิดและประเภทของนวัตกรรม  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 221509
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 09:23:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

  • ครูอ้อยมาตั้งใจอ่านทบทวนความรู้แล้วค่ะ...
  • มีประโยชน์มาก สำหรับครูที่ยังสับสนที่จะเลือก ทำผลงานแบบใดค่ะ

ขอให้มีความสุข สนุกในวันหยุดนะคะ

ครูแมว enggang_ptt2
เขียนเมื่อ Sun Nov 09 2008 14:14:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูอ้อย

.ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน มีความสุขในวันหยุดเช่นกันนะคะ

ครูแมว enggang_ptt2
เขียนเมื่อ Mon Nov 10 2008 21:03:30 GMT+0700 (ICT)

.ขอบคุณ น้องคนพลัดถิ่นที่แวะมา Goodnight นะคะ

.ช่วงนี้หลายๆคนก็มีธุระยุ่งๆ น้องคนพลัดถิ่น ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพบ้างนะ

ครูเดือน
IP: xxx.232.139.20
เขียนเมื่อ Fri Mar 18 2011 15:36:23 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านบทความแล้วมีประโยชน์มากกำลังจะทำสือชุดฝึกอยู่พอดีค่ะ แล้วจะแวะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ 

tuknarak
เขียนเมื่อ Thu May 16 2013 13:49:24 GMT+0700 (ICT)

ตามมารับความรู้ค่ะ

ครูแมว Enggang_ptt2
IP: xxx.93.241.121
เขียนเมื่อ Thu May 16 2013 15:22:37 GMT+0700 (ICT)

ยินดีคะ  ที่ได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

ครูอ้อย
IP: xxx.177.129.149
เขียนเมื่อ Mon Sep 15 2014 21:55:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ แบบนี้ ใครมีโอกาสได้เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรมน่าจะได้อ่านบ้าง แสดงว่าเราเข้าใจไม่ผิดว่านวัตกรรม มี สองประเทภ แต่กรรมการเขาคงยังงงหรือเปล่าก็ไม่รู้  และ ครั้งนี้ได้เข้าประกวดนวัตกรรม ทางกรรมการบอกว่า อ้าวไม่เห็นมีสื่ออะไร เออ เราก็เข้าใจนะว่า เขาน่าจะแยก ประเภทนวัตกรรม เพราะเราเน้นวิธีการ แต่เขาเหมารวม ก็เลยตกไป แต่ก็ดีใจนะที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า