นโยบายเยียวยาครูผู้ไม่ผ่านการประเมิน "วิทยฐานะ" ช่วยพัฒนาวงการครูให้สูงขึ้นจริงหรือ ?

 ทั้งนี้อยากให้คิดกันใหม่ว่า เรื่องวิทยฐานะไม่ใช่เรื่องสวัสดิการ แต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียน 

ปัญหาความเข้าใจในเรื่องของ "วิทยฐานะครู" เป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการและระบบการศึกษาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่ไม่มีฐานะอะไรในด้านการศึกษา นอกจากครูสร้างครูคนหนึ่ง เปรียบเหมือน เม็ดทรายในท้องทะเล แต่เป็นเรื่องที่ปวดใจเรื่องหนึ่งที่ "วิทยฐานะ" ทำให้ครูมองเห็นเป็นแค่ "สวัสดิการ" สวัสดิการที่ได้ทั้งยศ ตำแหน่ง และเงินทอง

ผลกระทบจึงกระจายไปทั่ววงการการศึกษา เกิดการหาทางลัดเพื่อขึ้นสู่วิทยฐานะที่ตนเองต้องการ เกิดการคัดลอกผลงานวิชาการอย่างไม่ละอายใจ เกิดการทิ้งศิษย์ให้นั่งอยู่ในห้องโดยไม่มีครูอยู่ หรือ มีครูก็สอนไม่เต็มที่ เพราะใจคิดแต่เรื่องการทำผลงาน มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ รู้จักคนใหญ่ คนโต คนมีตำแหน่งมีช่วยให้ตนเองได้สมหวัง สารพัดที่เรียกว่า "ทางลัด"

มีบทความอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เขียนประกอบกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมในปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น แถมทุกยุคทุกสมัย นักการเมืองมักหาเหตุใช้ครูเป็นฐานเสียงอยู่เสมอ

 

ลองอ่านไปด้วยกันครับ

 

*************************************************************************

 

จับตานโยบายหาเสียง "ศรีเมือง เจริญศิริ" เยียวยาประเมินวิทยฐานะครู ??"

 

กรณีข้าราชการครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ "นายศรีเมือง เจริญศิริ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูจะให้น้ำหนักและความสำคัญมากกว่านโยบายการศึกษาด้านอื่นของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยนายศรีเมืองได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้ในวันแรกที่เข้ามาทำงานใน ศธ. เนื่องจากระบุว่า มีข้าราชการครูได้ร้องเรียนกันเข้ามามาก

อย่างกรณีที่ .. นายศุภกร ศีหาคลัง ประธานชมรมครู-ผู้บริหาร ค.ศ.3 ร้อยเอ็ด 2551 ได้ออกมาเรียกร้องว่า "ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ยื่นคำของมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ผู้ที่ขอรับการประเมินเสียขวัญ กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากคณะกรรมการที่ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแม้จะมีความรู้ ความสามารถ แต่อาจจะขาดความเข้าใจที่ดีกับบริบทของผลงานในแต่ละรายวิชาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลให้มาตรฐานการตรวจผลงานมีความแตกต่างกัน จึงขอให้ ศธ. หาทางทบทวนและแก้ไขช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินโดยผ่อนปรน หรือไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด"

ทั้งนี้ ปัญหาครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะแล้วขอให้ ศธ. ช่วยเยียวยาเพื่อให้ผ่านประเมินนั้น มิใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะในอดีตก็มีการเรียกร้องลักษณะเช่นนี้ในอดีต อย่างสมัย นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็มีการเยียวยาผู้ไม่ผ่านประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิมที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นจำนวนหลายหมื่นคนจนมีเสียงวิพาษ์วิจารณ์ว่า เป็นยุคของการปล่อยผี และล่าสุด นายวิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้เห็นชอบจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเยียวยาข้าราชการครู ที่ยื่นขอประเมินเป็นอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมินและอยู่ในขั้นตอนการประเมินรวมประมาณ 20,000 กว่าคน จนปัจจุบันครูกลุ่มนี้ผ่านการประเมินเกือบหมดแล้ว

ดังนั้น การที่นายศรีเมือง จะเข้ามาช่วยเยียวยาครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะที่ยังค้างการประเมินประมาณแสนรายโดยเฉพาะการประเมินเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อให้ได้เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท นั้นจะต้องคิดหลายตลบ เพราะการให้ครูผ่านการประเมินนั้นง่าย แต่ผลกระทบที่จะตามมานั้นมีมาก

 

แม้แต่ "นายประเสริฐ งามพันธุ์" เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังได้แสดงความเห็นว่า การเยียวยาครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะนั้นสามารถทำได้แต่ก็ต้องดูถึงมาตรการการศึกษา และผลที่จะเกิดกับเด็กด้วยว่า จะดีขึ้นหรือไม่เมื่อเยียวยาไปแล้ว เพราะหากครูผ่านการประเมินกันมากแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่เพิ่มขึ้นก็คงตอบสังคมไม่ได้ และที่สำคัญเรื่องนี้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านต่อปี

 

ในขณะที่ "นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์" ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ เห็นว่า "วิทยฐานะก็เหมือนตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่มีกันมายาวนาน คนที่ไม่ผ่านจะยอมรับผลการตัดสินและจะมายื่นขอใหม่ ซึ่งกระบวนการของวิทยฐานะก็น่าจะเป็นเช่นนี้ และตามหลักการประเมินจะต้องดูเนื้อหา ผลงานของครูมากกว่า หากใครไม่ผ่านก็จะต้องอธิบายให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ไม่ใช่ไม่ผ่านแล้วก็ต้องมาเยียวยาเพื่อให้ผ่าน"

"ครูอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นครูสอนหนังสือจะทำผลงานวิชาการได้อย่างไร แต่จริง ๆ ทุกอย่างสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่ครูทำอยู่แล้ว เช่น การทำแผนปฏิบัติการสอนของครู หรือการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น จึงคิดว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่มีความจำเป็นมาก เพราะหากช้าต่อไป ปัญหาก็จะมีอยู่เหมือนเดิม และจะไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาเลย เพราะปัจจุบันเส้นทางความก้าวหน้าของครูสวนทางกับคุณภาพการศึกษาของเด็กที่เกิดขึ้น มีครูผ่านการประเมินวิทยฐานะกันมาก แต่คุณภาพของเด็กไม่ดีขึ้น ทั้งนี้อยากให้คิดกันใหม่ว่า เรื่องวิทยฐานะไม่ใช่เรื่องสวัสดิการ แต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียน"

 

สำหรับปัญหาหลักที่ครูไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากผลงานวิชาการที่เสนอให้คณะกรรมการประเมินยังมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ บางกรณีมีการลอกผลงานวิชาการ แต่ก็มีเสียงสะท้อนออกมาว่า กรรมการประเมินมีมาตรฐานสูง บางส่วนมาจากมหาวิทยาลัยที่อาจไม่เข้าใจงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการเสนอให้แก้ไขครูไม่ผ่านประเมินวิทยฐานะในส่วนของกรรมการผู้ประเมินที่จะต้องให้คนในชุมชน นักเรียน ครูด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมประเมินด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามที่หลายฝ่ายร้องเรียนมา อย่างล่าสุด สพฐ. ออกมาระบุว่า บางพื้นที่แจ้งข้อมูลเข้ามาว่า มีครูผ่านประเมินวิทยฐานะน้อยมาก เพียง 10 % เท่านั้น แต่ถ้ามาดูข้อมูลล่าสุดของสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะแล้วจำนวนมาก ดังนี้

วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 335,095 คน หรือ 89.1 % จากจำนวนทั้งหมด 4 แสนกว่าคน
ในจำนวนนี้เป็นครู 314,941 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 8,520 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 8,924 คน ศึกษานิเทศก์ 2,710 คน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 39,667 คน หรือ 10.5 %
แยกเป็นครู 16,071 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1,169 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 20,959 คน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 405 คน ศึกษานิเทศก์ 1,063 คน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1,501 คน หรือ 0.36 %
แยกเป็นครู 564 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 508 คน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) 146 คน ศึกษานิเทศก์ 274 คน

ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ยังไม่มีผู้ผ่านการประเมิน

 

ทั้งนี้ การเข้ามาแก้ปัญหาการประเมินวิทยฐานะให้ตรงจุดนั้น ควรจะต้องดูสาเหตุที่ครูไม่ผ่านการประเมินเพราะอะไร หากจำเป็นต้องปรับเกณฑ์การประเมินให้ดีขึ้นก็น่าจะเป็นการแก้ไขที่ถูกทาง แต่หากรัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะเข้ามาเยียวยาครูเพียงเพื่อให้ผ่านการประเมินกันง่ายขึ้นนั้นอาจจะถูกมองได้ว่า เป็นเพียงแค่นโยบายหาเสียงของรัฐบาล โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกมาก

 

***************************************************************************

 

โปรดอ่านบทความแล้วใช้วิจารณญาณดูครับว่า ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ

เหตุผลที่ใช้แต่ละท่าน เป็นอย่างไร

การเยียวยา คือ เหตุผลเพียงพอหรือไม่ครับ สำหรับผู้ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

 

ท่านทราบไหมว่า นักศึกษาที่ผมสอนอยู่นี้ ส่วนใหญ่ชอบอะไรที่ได้มาอย่างง่าย ๆ คะแนนง่าย ๆ เกรดง่าย ๆ แต่ความรู้ที่ได้รับกลับเป็นเรื่องที่แทบไม่ให้ความสนใจ จบไปแล้วอยากมีงานทำ เงินเดือนสูง ๆ แต่ตอนเรียน กลับไม่สนใจ อยากได้อะไรง่าย ๆ ไม่พอใจก็ถอนวิชาหนี หาคนสอนที่ง่ายกว่านี้ ไม่มาเรียน แต่อยากได้เกรดดี ๆ ก็เยอะครับ

"ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ หรอกครับ ชีวิตของคนเราน่ะ หากเราไม่มีความพยายาม หรือ ตั้งใจจริง"

ไม่ต่างอะไรกับการได้รับ "วิทยฐานะ" อันมีเกียรติหรอกครับ ... อยากได้วิทยฐานะง่าย ๆ แต่ไม่พยายาม กลับทุจริต คดโกง ใช้วิธีลัดมาสู่วิทยฐานะนั้น ๆ ... พอไม่ได้ ก็กลับโยนความผิดไปให้คนโน้นคนนี้

ไม่อยากคิดครับ ถ้ามีครูแบบนี้เยอะ ๆ แล้วอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรบ้าง ประเทศชาติคงมีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ ใช่ไหมครับ

อยากเป็น ส.ส. ก็ต้องเอาเงินมาลงทุนซื้อเสียง ซื้อหัวคะแนนเสียก่อน พอเข้าไปก็ถอนทุนคืน โดยการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย เอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจตนเอง พอคนอื่นเขามาขับไล่ ก็ไปจ้างคนที่เป็นพวกตน หลอกเขามา ให้เขาไปฆ่าคนที่ไม่เห็นด้วย เพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อไป

ต่างกันตรงไหนหรือครับ ถ้า "วิธีคิด" ยังคงเป็นแบบนี้กันอยู่

สังคมไทยต้องการ "คนดี คนมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง" จริง ๆ ครับ

 

 

เชื่อเรื่อง "บาปกรรม" หรือไม่ครับ

บุญรักษาทุกท่านครับ

 

 

แหล่งอ้างอิง

กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์.  "จับตานโยบายหาเสียง "ศรีเมือง เจริญศิริ"

            เยียวยาประเมินวิทยฐานะครู ??".  มติชนสุดสัปดาห์, 28, 1470 (17 - 23 ตุลาคม 2551) :

            หน้า 18.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 217459
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 121  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 01:11:50 GMT+0700 (ICT)

โอ้โห เป็นครูเข้ามาอ่านเรื่องครู อายจริงๆ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย แหมไม่อยากพูดเลยกลัวอาชีพเดียวกันชำใจ เป็นครูไม่ช่วยครู รึเราไปสอนในป่าดีกว่าเนอะ

-เจ็บนิดๆ เพราะเราก็เป็นครู

-ปวดหน่อยๆ เราไม่ทำก็ว่าไม่รักความก้าวหน้า มันจะก้าวได้อย่างไรเล่า รุงรังที้งหน้าทั้งหลัง

-จะผ่าตัดยังเอางานไปตรวจเลย ไม่มีเวลาหรอกพี่น้อง

-เย็นคำก็ตรวจงาน เตรียมแผน เตรียมกิจกรรม

-เช้าขี้นมา ลูกปวดท้องเอาทำไมจึงปวด ผมไม่ได้กินข้าวมาครับ

-แม่ไม่อยู่หรือลูก ไม่อยู๋ครับ แม่ไม่มาหลายวันแล้ว

-อ้าวแล้วหนูอยู่กับใคร

-อยู่กับพ่อครับ แต่พ่อผมไม่กลับบ้าน

-พ่อไปไหนละลูก ...พ่อไปเป็นยามเฝ้าโรงงานครับ

-เอ้า เอาตังนี้ไปซื้อข้าว แล้วกลับมาไวๆน๊ะ ครูรอ

มีอีกเยอะ..ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

-ไม่ได้ขอความเห็นใจหรอก แต่อยากให้มาดูกันบ้างครูที่เป็นครูมีมากมาย จ๊ะ พี่น้อง

โชคดีได้รู้จัก g2k ได้อาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่งบหลวง หรอกน๊ะ

-ที่หลวงให้ไว้เมื่อ10 ปีที่แล้ว จอก็มองไม่เห็น ต้องหอบของส่วนตัวไปใช้ ให้เด็กมันเห็น-

กระดาษหลวงมีให้เบิก แต่ขอโทษค่ะ ซื้อเองเพราะใช้ได้สบายใจ ลูกๆมันจะใช้พับกระดาษมั่งก็ไม่ต้องกล้วใครมาตำหนิว่าเอาของหลวงมาใช้ เล่น

นี่เพียงเกร็ดปลาซ่อนทรายแก้วเท่านั้น นะคะ

krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 01:30:52 GMT+0700 (ICT)

อยากร้องขอ เพื่อนครู มาช่วยกันดำรงค์ไว้ซึ่งศักดิสร๊ความเป็นครูมืออาชีพ เงินไม่กี่บาทที่เขาโปรยลงมา มันไม่ทำให้ชีวิตครูดีมากไปกว่าที่ควรจะเป็น อย่างมากก็แค่ค่าขนม ค่าสื่อ ค่าอุปกรณ์เล็กน้อย ค่าไปเข้าค่ายลูฏเสือ ค่าไปเข้าค่ายพุทธบุตร ค่า....ที่ครูต้องทำหน้าที่แทน ...ไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูก ขอโทษเลี้ยงสุนัขยังเอ็นดู ลูกจ๊ะ ลูกจ้า แต่นี่ลูกคน ตาดำๆ ไอ้ที่มันโตแล้ว มันหาเลี้ยงดูตัวเองได้หลากหลายรูปแบบ โปรดให้กำลังใจครูไทย ครูทำไม่ถูกบ้าง ก็เป็นเรื่องวาสนาที่ตัดไม่ขาด อภัยเอะ ความดีครูสร้างมาชี่วชีวิต คดโกงไม่มี เพราะรัฐไม่มีอะไรจะให้คดโกง ตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าต้องใช้เหมือนอาชีพอื่น ครูก็ไม่มีจะให้  มีแต่ควักๆ ไง ไม่ต้องไปทำบุญไกล ลูกศิษย์มีให้เป็ฯโจษยืทุกวัน ๆ สิ่งที่ครูๆเขาทำกันน๊ะ มองหลายๆด้านเถอะ พี่น้อง หากไม่อยากจะนับญาตกับครู ก็ให้รู้ไปว่า เกิดมา ไม่มีครู  อยากวิงวอน ใครผิด ใครถุกไม่รู้แล้วเวลานี้ ฟ้ามืด ตามัว อนาคตของชาติมิใช่เด็กในเมืองเท่านั้น น๊ะ พี่น้อง ช่วยกันจรรโลงดีกว่า ใจไม่บาป กายไม่บาป

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 07:27:45 GMT+0700 (ICT)
krutoiting
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 09:38:15 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านผอ.ขอใช้พื้นที่นี้ กราบขอบคุณคนเป็นกำลังใจครูดีมีถมไป น๊ะ หัวอกเดียวกันนิ๊ ครูตกเป้นเหยื่อทาง....มาช้านานแล้ว เมื่อรู้วอนเพื่อนครูอย่าเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟ มา..มาอยู่อย่างพอเพียง 555 พอเพียงทุกอย่างดีไม๊ค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 11:04:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณ คุณครู krutoi มากครับ ... เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ... ผมเชื่อว่า ยังมีครูดี คนดีอีกมากมายที่ทำสิ่งใดแล้วไม่เคยหวังผลตอบแทน ดังนั้น คนดี ครูดี ก็ควรได้รับการตอบแทนอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ... เดี๋ยวนี้ คนไม่ดี ก็ตั้งเป้าหมายที่ "วิทยฐานะ" แต่วิธีการไม่คำนึงถึง ครับ ... น่าเสียดายครับ

"คนดี" ต้องดู "วิธีคิด" ครับผม

ด้วยจิตคารวะ ครูดี :)

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Oct 19 2008 11:05:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.นายประจักษ์ ครับ :)

ครูอุทัยธานี
IP: xxx.174.170.229
เขียนเมื่อ Fri Nov 07 2008 22:33:24 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้ต้องการให้ลดเกณฑ์เพื่อทำให้การประเมินง่ายขึ้น แต่ต้องการมาตรฐานที่แน่นนอนของกรรมการผู้ตรวจ ไม่ใช่ตวรจโดยไม่ดูหลักเกณฑ์ ตรวจตามความรู้สึกของตน ไม่ชอบก็ให้ตกไปเลย ไม่รู้จะเชื่อใคร เช่น บางแห่งก็บอกว่าต้องใส่แผนลงในนวัตกรรมด้วย แต่บางแห่งบอกไม่ต้องใส่แผนเข้าไป ต่างเขต ต่างรูปแบบ ต่างมหาลัยต่างความคิดเห็น แล้วจะมาให้ตกทุรศ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 00:44:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณครูอุทัยธานี ... ที่สะท้อนความรู้สึกนี้ออกมาครับ

ปัญหา คือ "มาตรฐานที่ไม่แน่นอน" นะครับ :)

กระทรวงฯ เค้ามีสัมมนา หรือ อบรม กรรมการผู้ตรวจบ้างหรือไม่ครับเนี่ย หรือ มีระเบียบออกมาตรฐานไหม หรือ อย่างไรกันนะครับ

รมต.ที่มากำกับกระทรวงเนี่ย .. ล้วนไม่มีความสามารถทางด้านการศึกษาทั้งสิ้นครับ ... ความต่อเนื่องและมาตรฐานจึงไม่เกิด

คนตกที่นั่งลำบาก คือ ผู้ทำงาน

ขอให้กำลังใจครับ :)

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 00:51:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ น้องชาย

 • ครูอ้อย ก็ยังอยู่ในระหว่าง การทำผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญค่ะ
 • ครูอ้อย จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ
 • ไม่เคยคิดว่า จะต้องผ่านการประเมินครั้งนี้ เพราะรู้มาว่า.....ยากมาก
 • แต่มันถึงวาระ ที่จะต้องทำค่ะ
 • ส่วนขั้นตอนการทำนั้น..มันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะคิดอย่างไร
 • ศักดิ์ศรี เงินตรา  แต่เป็นสิทธิ และหน้าที่ สวัสดิการที่ เราชาวครูพึงปฏิบัติ และได้รับไปพร้อมๆกันค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทั่วประเทศค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 01:11:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ พี่ ครูอ้อย :) ...

แหม เขียนบันทึกเรื่อง "วิทยฐานะ" ดูเหมือนจะเสี่ยงกับความเข้าใจผิดค่อนข้างมากนะครับ ...

ประเด็นหลักที่ผมอยากบอก ก็คือ อยากให้ "วิทยฐานะ" อยู่กับคนที่สมควรได้จากความเพียร พยายาม ความดี ความถูกต้อง ครับ

ไม่อยากให้เกิดผลข้างเคียง คือ การหาช่องทางที่ทำให้ผ่านอย่างไม่ถูกต้องเท่านั้นเองครับ

หากเพิ่ม "หิริ โอตัปปะ" ให้กับทุกฝ่ายแล้ว น่าจะทำให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย และ "วิทยฐานะ" จึงสมควรแก่ผู้นั้นจริง ๆ ครับ

แต่ความไม่มีมาตรฐาน ไม่เท่าเทียมกันในการประเมินนี่ น่าหนักใจครับ

ผมบอกเล่าให้ฐานะ "ครู" คนหนึ่ง และมิได้มีใจต้องการคิดขัดขวางใด ๆ ครับ

หากครูสามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่อการเรียนการสอนจริง ๆ แล้วนั้น ไย "วิทยฐานะ" จึงจะไม่เหมาะสม ใช่ไหมครับ

ผมหวังแค่นั้นครับ พี่ ครูอ้อย :)

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 01:22:35 GMT+0700 (ICT)

ครูอ้อย เห็นด้วยทุกประการค่ะ 

 • คนเป็น reader ก็คงจะหนักใจมาก รู้สึกเห็นใจมาก ต้องรู้รอบ ละเอียด และมองประเด็นของผลงาน อย่างเที่ยงธรรม
 • ครูต้องทำ นะคะ  จะดี ถูกต้อง ผ่านหรือไม่  เราชาวครูต้องทำทุกคน..เป็น พรบ.  มีขั้นตอนของการสมัคร การดำเนินการ เรื่อง วิทยฐานะ พอสมควร หลักเกณฑ์ ก็ปรับแล้ว แล้ว อีก ครูอ้อย ขอกำหนดตั้งแต่ ตำแหน่ง อาจารย์ 3 แต่ได้เป็น ครู คศ.3 ช่างโชคดีที่ได้เงินวิทยฐานะด้วย..จึงนำมาเรียน ปร.ด.
 • เพื่อนครูอีกมาก ที่มีความหวัง  ทำผลงานไป ส่งไป ..น่าเห็นใจนะคะ  สำหรับครูที่ตั้งใจจริง  ส่วนน้อยนัก...นะคะที่จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ครูที่โรงเรียนครูอ้อยสอนนั้นมีคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกท่าน..น่าจะให้ผ่านหมดทุกคนเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 01:27:29 GMT+0700 (ICT)

รับทราบครับ พี่ ครูอ้อย ... ถือเป็นประเด็นที่กระทรวงฯ น่าจะไปศึกษาปัญหาที่หลากหลายเหล่านี้นะครับ แล้วหาวิธีการแก้ป้ญหา ปรับระบบให้เหมาะสม สอดคล้อง และยุติธรรมให้ได้มากที่สุด

เฝ้ารอฝันนั้นจะเป็นจริง ครับ

ก้อทำนะ
IP: xxx.67.43.197
เขียนเมื่อ Mon Nov 10 2008 21:04:44 GMT+0700 (ICT)

กว่าจะมาเป็นผลงานนะ

ลงทุนเอง

ลงแรง

วิ่งวุ่นหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

ขอโทษ

ไม่ได้ลอกใคร

งบหลวงอ่ะมี แต่หมดแล้ว

ไม่รู้ใครใช้ตอนปิดเทอม

ก้อมันชอบหมดแล้วตอนเปิดเทอม

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Tue Nov 11 2008 00:31:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณ ก้อทำนะ :)

อยากให้ลองอ่านช้า ๆ ในบันทึก รวมถึงในทุก ๆ ความคิดเห็นนะครับ

ประเด็นที่ตั้งไว้ ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

"วิทยฐานะ" เป็นสิ่งที่พึงได้สำหรับครูดี ครูที่ตั้งใจจริงด้วยใจสุจริตแน่นอนครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย

ขอบคุณครับ :)

 

ครู
IP: xxx.25.226.105
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:16:40 GMT+0700 (ICT)

น่าเห็นใจ ครู

1 ผู้ตรวจเห็นหัวข้อแล้วให้ตก เลยไม่รู้ว่า บกพร่องตรงไหน

2 ผู้ตรวจไม่เขียนคอมเม้นท์ให้ชัดเจนว่าบกพร่องตรงไหนบ้าง ตรวจมักง่ายเกินไป

3 ผู้ตรวจไมมีมาตรฐานในการตรวจ

4 น่าจะมีการสัมนาผู้ตรวจทั่วประเทศ จะได้มีแนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐาน

5 อาจารย์มีความเข้าใจบริบทของครูน้อยมาก ยึดติดอำนาจ ไม่น่าจะให้พวกมันมายุ่ง

เลย น่าหมั่นไส้ บางคนเป็นโรคจิต ชอบให้ลูกศิษย์ เข้าหา

6 อาจารย์บางคนน่าด้าน ๆ บอกว่าไม่อยากได้เงินแต่พอครูใส่ซองให้กลับไม่ปฏิเสธ น่า

ด้านจริง แล้วตรวจผลงานเขาไม่ให้ผ่านสักคน แต่เงินมันกลับเอา

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Feb 07 2009 21:56:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณ ครู ... ผมถือว่า เป็นเสียงสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ครับ ... ระบบนี้คิดดี แต่กลับมีจุดบกพร่องอยู่มากมาย

เห็นด้วยกับข้อ 1 - 4 .. แต่ข้อ 5 เป็น Bias ต้องคิดดูให้รอบด้านก่อนครับ ส่วนข้อ 6 ประสบการณ์ตรงแน่นอน

น่าหนักใจนะครับ คุณ ครู :)

ครูแอ๊ต
IP: xxx.47.161.102
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 16:41:37 GMT+0700 (ICT)

ตอนที่อบรมทางสพท.ใช้วิทยากรกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ประเมิน เราก็ทำตามคำแนะนำของวิทยากร ถามแล้วซักแล้วท่านก็บอกว่าได้ ทำแบบนี้แหละ พอส่งไปผู้ประเมินสับมาซะ !!! เหมือนเราไม่มีความรู้อะไรมาเลย ฉะนั้นขอเสนอว่าให้ผู้ประเมินที่จะตรวจผลงานเราน่ะ มาเป็นวิทยากรเยียวยาให้ซะเลย จะได้รู้แล้วรู้แรดไป จะให้เริ่มนับ 1 2 3... หรือตั้งไข่ล้มต้มไข่กินใหม่ แต่งตั้งมาเป็นเอกเลยน่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 16:48:04 GMT+0700 (ICT)

หูย ขอบคุณมากเลยครับ คุณ ครูแอ๊ต :) ...

ตกลงก็เลยไม่ทราบว่า ใครกันแน่ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้น่ะครับ

เขากำลังเล่นเกมอุปถัมภ์อะไรกันอยู่ครับนั่น :)

อำ
IP: xxx.174.90.196
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 16:38:28 GMT+0700 (ICT)

ครูทำงานอยู่ที่บ้านนอกคนตรวจผลงานวิชาการอยู่ในเมือง ม. มันคนละเรื่องเดียวกัน ถามกรรมกรรมการหน่อยรู้จักบักหำน้อยผมดีไหม รู้จักแต่ 5 เท่า 5 ถ้าไม่รู้หำบริบทครูอย่าคิดให้ปวดหัวเลยครับ ไปอบและเผาทิ้งดีกว่าครับท่าน

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 16:57:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณครู อำ [IP: 118.174.90.196]  ... แลกเปลี่ยนกันครับ แต่ผมคงไม่ได้เป็นกรรมการแน่นอนครับ

 • สวัสดีค่ะอาจารย์Wasawat Deemarn
 • ว่าจะยังไม่เข้าระบบ เพียงไล่อ่านบันทึกพี่ ๆ น้อง ๆ ก่อน
 • แต่มีสะดุดตาสะดุดใจบันทึกนี้ จนต้องเข้าระบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • เป็นเรื่องน่าหนักใจอย่างยิ่งกับอนาคตทางการศึกษาของประเทศไทย ตราบใดที่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูอาจารย์มีความคิดเพียงว่า "วิทยฐานะ" เป็นแค่ "สวัสดิการ" สวัสดิการที่ได้ทั้งยศ ตำแหน่ง และเงินทอง
 • อยากได้วิทยฐานะง่าย ๆ แต่ไม่พยายาม กลับทุจริต คดโกง ใช้วิธีลัดมาสู่วิทยฐานะนั้น ๆ ... พอไม่ได้ ก็กลับโยนความผิดไปให้คนโน้นคนนี้
 • เห็นได้ชัดเจนมาก...
 • คุณภาพนักเรียนที่ตกต่ำลงตลอดมาจนแทบจะยั่งยืน
 • สวนทางความก้าวหน้าและฟ้องถึงคุณภาพของครูมาตลอด
 • พี่แจ๋วเห็นด้วยกับการพยายามที่จะพัฒนาตนเองของครูทุกท่าน
 • แต่ทั้งนี้ ครูที่มีการพัฒนาแล้ว เด็กคือจุดหมายปลายทาง ใช่หรือไม่...
 • ถ้าครูทุกท่านคิดได้และปฏิบัติได้...ขอสาธุค่ะ
 • อยากให้ครูทุกท่านคิดถึง เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติให้มาก ๆ
 • แม้จะเป็นครูคนหนึ่ง แต่ก็มีความคิดเห็นเช่นนี้แหละค่ะ
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 17:32:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน :)

ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้รับความคิดเห็นจาก คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน :) ... ครูคนหนึ่งที่คิดถึง "ลูกศิษย์" ของเรามาเป็นอันดับแรก

ครูทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นครูและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แต่ระบบวิทยฐานะทำให้เราเขว้ไป ทำให้ระบบการศึกษาเพี้ยนไปมาก

โบนัส หรือ สวัสดิการของวิทยฐานะ สมควรมอบแต่ "ครูดี" ที่ทำให้นักเรียนเก่งกว่าครู แต่ไม่สมควรมอบให้ "ครูมักง่าย" ชอบอะไรง่าย จนเกิดกลโกงขึ้นมาในวงการมากมาย

คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน ครับ ... ผมขอแสดงความนับถือจากใจ

ขอบคุณมากครับ :)

ครูเยียวยา
IP: xxx.9.208.224
เขียนเมื่อ Wed Apr 22 2009 17:48:20 GMT+0700 (ICT)

วันเสาร์-อาทิตย์นี้(25-26 เม.ย.52) เชิญชวนเพื่อนครูที่จะสอบเยียวยา พ.ค. มาติวข้อสอบก่อนสอบจริงกันที่ ห้องประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสน 2 เขตบางซื่อ (ดูแผนที่http://www.samsen2.ac.th/home.php) เชิญวิทยากรดร.จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาบรรยาย(ติว) ค่าใช้จ่ายประมาณ 500บาท/คน(หรืออาจน้อยกว่านี้เพราะใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายกัน) ไม่จำกัดเขตพื้นที่เพราะอยากให้สอบได้เหมือนกัน จองที่นั่งที่ อ.สิริมาส(สามเสน2)หรืออีเมล์ smartguru.kru@gmail.com หรือโทร.086-448-2090

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Apr 22 2009 18:06:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร ของ คุณ ครูเยียวยา :)

ไม่นับว่าเป็น "โฆษณา" ครับ

เพื่อนครู
IP: xxx.123.220.57
เขียนเมื่อ Thu Apr 23 2009 09:21:39 GMT+0700 (ICT)

พอดีได้ไปเจอเว็บไซด์หนึ่งดีมากมีข้อสอบเยียวยาให้ลองทำด้วย เลยอยากให้พวกเราได้เข้าไปหาประโยชน์จากเว็บนี้นะ ฟรี ฟรี ไม่เสียตังค์คะ โรงเรียนบ้านหนองคู http://www.nongkooschool.com/

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Apr 23 2009 13:05:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณเพื่อนครู ที่แนะนำ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.132.79
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 14:53:48 GMT+0700 (ICT)

เพิ่งทราบข่าว ด้านที่ 3 "ตก" ต่อจากนี้ไปจะทำไงดี

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:27:00 GMT+0700 (ICT)

ลองสอบถามจากต้นสังกัดของจังหวัดดูครับ :)

โชคดีนะครับ

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.132.79
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:41:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ แนวปฏิบัติคงเหมือน รุ่น 1 ที่กำลังจะสอบ 8 พ.ค.52

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:44:11 GMT+0700 (ICT)

อยากให้กำลังใจคุณ ครูเชียงราย ครับ

สู้ สู้ นะครับ :)

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:48:44 GMT+0700 (ICT)

ผมไม่มีความเห็นนะครับ..

มาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ผมเองเป็นคนนอกวงการ แต่มีโอกาสเป็นวิทยากรครูเชิงประจักษ์อยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกว่า กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายคุณครูเราเหลือเกิน

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Apr 30 2009 15:55:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณเอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร :)

กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายจากผู้กำหนดนโยบายในกระทรวงฯ กับ นักการเมืองผู้ไม่มีความรู้ในด้านการศึกษา ... ร่วมกัน ยำครู ... จนมีปัญหาข้างเคียงที่รุนแรงต่อครูไปยังนักเรียน อนาคตของชาติเรา ครับ

ละเหี่ยใจ ครับ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.128.105.147
เขียนเมื่อ Fri May 01 2009 22:10:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจค่ะ กำลังคิดว่า จะเลือก เยียวยา หรือทำใหม่ดี

ช่วยวิเคราะห์ ข้อดี ข้อจำกัด ทั้งสอง วิธีด้วยค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Fri May 01 2009 22:18:33 GMT+0700 (ICT)

การตัดสินใจเป็นของ คุณครูเชียงราย นะครับ ... ต่างคนต่างมีจุดยืนและอุดมการณ์ในตนไม่เหมือนกัน ย่อมคิดไม่เหมือนกันครับ

เพราะเยียวยาเป็นวิธีคิดของคนในกระทรวงฯ ไม่รู้ว่าใคร ... เป็นแค่นโยบายหาเสียงของนักการเมืองที่จะบอกคุณครูที่ไม่ผ่านว่า เยียวยาไหม กระทรวงฯ จะช่วย ... แต่ผมไม่แน่ใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อครูในเชิงคุณภาพ ผมเห็นแต่เชิงปริมาณ คือ สวัสดิการที่จะมาถึงง่าย แต่คุณภาพ ไม่ทราบครับ

เป็นกำลังใจนะครับ :)

pratchawee
IP: xxx.47.228.206
เขียนเมื่อ Sun May 03 2009 16:23:53 GMT+0700 (ICT)

ผู้ประเมิน ไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน บางสาระผ่านง่าย บางสาระผ่านยากมากๆๆๆ

ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือ ทำใจ ...รึคุณว่าไง...

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun May 03 2009 18:56:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ คุณครู pratchawee ... ที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทราบ :) ... ผมได้ยินครูหลายท่านพูดเช่นนี้เหมือนกันครับว่า มาตรฐานมันหลากหลายเหลือเกิน แต่ละเขตการพื้นที่ฯ มาตรฐานใครมาตรฐานมัน ... กระทรวงศึกษาฯ กำลังคิดอะไรอยู่หนอ แก้ปัญหาลักษณะนี้อย่างไรบ้างหนอ

ให้กำลังใจครับ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.131.144
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 20:57:28 GMT+0700 (ICT)

เป็นที่น่ายินดียิ่ง ผู้ใหญ่ให้ความเห็นอกเห็นใจเรือจ้างทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์สอบวัดความรู้เหลือ 60 % และคุณครูส่วนใหญ่เลือก เยียวยา รุ่น 2-5 รอลุ้น ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ มองตาก็รู้คุณครูสู้ไม่ถอยแน่

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 21:25:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข่าวสารจากคุณครูเชียงรายมาก ๆ ครับ :)

โชคดีครับ :)

ครูสุโขทัย
IP: xxx.174.84.1
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 10:13:33 GMT+0700 (ICT)

เป็นครู คนหนึ่งที่ทำวิอทยฐานะ ใช้เวลาทำผลงานมา 2 ปี แล้ว สงสารตัวเอง และสงสารครูในประเทศไทย ค่ะ ครุทำความดีมาทั้งขีวิต ดูแค่เอกสารเท่านี้หรือค่ะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 12:22:46 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากให้กำลังใจ คุณครูสุโขทัย เป็นที่สุดเลยครับ ...

เรื่องนี้ควรได้รับการทบทวน ... เพราะผลงานของความเป็นคน ความเป็นครู ไม่ได้อยู่ที่ "กระดาษ"

ขอบคุณครับสำหรับแนวคิดของครู :) 

ครูคณิตศาสตร์ตรัง
IP: xxx.173.135.251
เขียนเมื่อ Sat Jun 27 2009 23:22:59 GMT+0700 (ICT)

สงสารครูคณิตศาสตร์เมืองตรังจังเลยคะ..ผลการประเมินทั้งรุ่นที่1-2 ไม่มีใครผ่านเลยสักคน...เพราะสมเหตุสมผลเพราะเด็กแต่ละคนไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยครูเลยไม่ผ่านการประเมิน...เด็กที่นี่แห่กันไปเรียนเอกชนกันหมดแล้วเพราะครูของรัฐบาลมัวแต่ทำวฐ..ถึงคราวอวสานแล้วครูไทยในเมืองตรัง

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 16:01:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเรื่องราวจากคุณครูคณิตศาสตร์ตรัง ครับ ... ระบบกำลังทำร้ายครูที่ดี ครูที่ตั้งใจครับ ... เมื่อไหร่กระทรวงศึกษาฯ ผู้อยู่บนหอคอยจะมองลงมาถึงพื้นดินและใต้ดินเสียที ... หายใจไปเป็นฝรั่งมั่งค่าอยู่นั่นแหละนะครับ

อยากให้กำลังใจครับ ... วฐ. คือ เหยื่อล่อความโลภและความเครียดดี ๆ นี่เองครับ ;)

ครูระยอง
IP: xxx.27.77.80
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 23:03:42 GMT+0700 (ICT)

เป็นครูคณิตศาสตร์เหมือนกันใช้เวลาทุ่มเทเกี่ยวกับผลงานโดยการพัฒนาตัวเองหัดทำโปรแกรมต่างๆเป็นเวลาสองปีทำผลงานเองทุกอย่างตั้งแต่สร้างสื่อและวิจัยแต่ผลคือไม่ผ่าน ไม่ทราบว่ากรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาคนที่ผ่านคือมีเส้นสาย จ้างทำ รู้สึกเจ็บปวดมากที่ครูที่จ้างทำผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการประเมินทั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์แทบไม่เป็นด้วยซ้ำ บางคนไม่รู้วิธีการทำเลย แน่นอนการจ้างทำผลงานต้องดีกว่าครูที่ทำเองแน่เพราะทำจากมืออาชีพแต่ไม่เกิดประโยชน์กับเด็กเลยเพราะมีแต่ตัวอักษร เกณฑ์ขึ้นอยู่กับความพอใจของกรรมการเพราะไม่เคยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าให้ทำอย่างไรผลตกเกื่อบทั้งจังหวัดยกเว้นพวกที่กล่าวมา และกรรมการบางคนรับจ้างทำเหมือนทำเองตรวจเอง มาตรฐานในการประเมินไม่มี ขณะนี้ครูคศ.3เป็นครูพละแทบหมดทุกโรงเรียน ท่านผู้มีอำนาจลองพิจารณาการประเมินจากตัวหนังสือไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร ทำไมไม่มาดูว่าในแต่ละวันสร้างอะไรให้นักเรียนบ้างดีกว่าไปสนใจแค่ตัวหนังสือที่สร้างขึ้นแบบปลอมๆแต่ไม่เคยพัฒนานักเรียนจริงๆ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 12:42:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณการเปิดเผยความจริงจากคุณครูระยอง มาก ๆ ครับ ;)

มันเป็นความเจ็บปวดจริง ๆ ครับ สำหรับครูที่ตั้งใจ แต่สู้ครูขี้โกงเหล่านั้นไม่ได้

อยากให้กำลังใจคุณครูครับ ขอให้ครูสู้เพื่อความดีและความถูกต้องต่อไปครับ เป้าหมายอยู่ที่เด็กตาดำ ๆ มากกว่าผลงานที่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้ครับ

รางวัลของชีวิตคือความสำเร็จของลูกศิษย์ หากคิดแบบนี้ ครูจะสบายใจมากกว่าที่เป็นครับ

ว่าง ๆ ผมจะนำบันทึกนี้ส่งไปยัง รมต.ศึกษาฯ สักที เพื่อท่านจะได้รับทราบปัญหาที่ฝังรากลึก ๆ บ้าง

ครูดีจะได้ไม่ท้อครับ ;)

ครูสู้งาน
IP: xxx.19.67.188
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 05:27:11 GMT+0700 (ICT)

การทำผลงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นการพัฒนาตนเองแต่คนที่ทำผลงานขาดความรู้ความเข้าใจพบกับคนที่บริการจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานคศ.๓ จุดสำคัญอยู่ที่ว่าทำให้ถูกต้อง แต่คนที่คิดทำเองคงจะให้ถูกต้องยาก เพราะขาดวิธีการ จึงอยากขอความเห้นใจจากท่านผูมีอำนาจโปรดลงมาช่วยดูแลครูกลุ่มนี้ด้วยเถิด อย่าให้วิธีการได้มาซึ่งตำแหน่งวิทยฐานะอันมีเกียรติและใช้เงินภาษีของราษฎรอย่างมากมายมหาศาลนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้วยการมิชอบด้วยการจ้างทำผลงานโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงต่อเด็ก ดูเหมือนว่าความศรัทธาในอาชีพครูลดน้อยไปเพราะการขอเลื่อนวิทยฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเมือง ครูมุ่งแต่จะทำผลงานอย่างไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าไร ขอความกรุณาเถอะ ท่านท่านทั้งหลาย ช่วยจัดการให้เข้าสู่ระบบโดยเร็ว คนดีส่วนหนึ่งเริ่มท้อแท้ เมื่อเกิดการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสถานษึกษาเดียวกัน คนทำงาน คนตั้งใจ คนทำเพือเด็ก คนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คนมุมานะ คนแกนนำโรงเรียน คนตัวตั้งตัวตี คนสละสารพัด คนที่ทำผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า น่าจะเห็นใจ และสำรวจคุณสมบัติคนที่ทำผลงานทางวิชาการมาแล้วหลายๆ ครั้ง น่าจะให้โอกาสกับครูกลุ่มนี้บ้างเพราะบางคนใกล้จะเกษียณแล้วแต่ใจยังสู้ ครูกลุ่มนี้ทำพราะใจรักในอาชีพเขาไม่ค่อยได้ร้องเรียนสิทธิอะไร ถ้าท่านเห็นใจขอให้รางวัลคุณความดี แก่ครูกลุ่มนี้บ้างเถอะ เพื่อขวัญและกำลังใจสู่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริง

ครูสู้งาน

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 12:11:36 GMT+0700 (ICT)

ความคิดเห็นของคุณครูสู้งานนั้น ได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วครับ

คนดี คนเก่ง คนตั้งใจ มักจะพ่ายแพ้ต่อ คนเลว คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ คนที่คิดแต่จะเอาตัวรอดเป็นหลัก

ปัญหาของระบบผลงานวิชาการ คือ มาตรฐานและการประเมินที่ออกมาอย่างยุติธรรม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของครูดี ๆ ที่สมควรได้รับจริง

อยากให้กำลังใจครับ ;)

ครูแอ๊ต
IP: xxx.128.81.19
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 17:53:51 GMT+0700 (ICT)

ครู สพท.นครสวรรค์ เขต 2 ก็แย่เหมือนกันค่ะ ไม่ผ่านทั้งนั้น ที่สอบเยียวยาแล้ว ก็ต้องไปทำผลงานใหม่ บ้างก็บอกให้แก้ตามคอมเมนท์ แต่ที่คอมเมนท์มาไม่ชัดเจนถามใครก็ไม่เคลียร์ ทำไมไม่ให้เราพบกับผู้ที่ตรวจผลงานของเราซะเลย จะได้สอบถามให้ชัดเจนไปซะเลยว่าให้ทำใหม่ หรือแก้แบบไหน ที่เราคิดว่าจะแก้แบบนี้นะถูกหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยแย่จริงจริงเลย

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 19:06:40 GMT+0700 (ICT)

โอ้ ที่ สพท.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นอย่างนั้นหรือครับ คุณครูแอ๊ต ... นี่แสดงว่า การตรวจประเมินตัวใครตัวมันหรือครับนี่ ไม่มีมาตรฐานอะไรที่วัดได้พร้อม ๆ กันทั่วประเทศ เริ่มแย่หนักขึ้นนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ครับ ;)

ครูคณิตศาสตร์เชียงราย
IP: xxx.47.41.4
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 23:11:49 GMT+0700 (ICT)

ความรู้สึกเหมือนครูคณิตศาสตร์ตรังและระยองเลย เราจะสู้ต่อไปหรือจะถอยดีละหมดกำลังใจเลย แล้วที่เข้าเยี่ยวยายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไร นโยบายไม่เห็นชัดเจนเลย เราชาวคณิตศาสตร์จะทำอย่างไรดีถึงจะผ่านการประเมินเหมือนสาขาอื่น ๆ บ้าง

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Sep 23 2009 17:07:30 GMT+0700 (ICT)

สู้ครับ คุณ ครูคณิตศาสตร์เชียงราย ;)...

เพื่อลูกศิษย์และประเทศของเรา

ครูภาษาไทย
IP: xxx.26.112.19
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 15:10:40 GMT+0700 (ICT)

ตั้งใจทำผลงานมากๆเลยค่ะทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการประเมินมาแล้ว..ไม่เคยใช้เวลาสอนไปทำ ผลงานให้เกิดผลเสียแก่เด็ก..แต่ไม่ผ่านการประเมินค่ะรู้สึกเสียใจและท้อใจมากที่อุตส่าห์ทุ่มเทให้ทั้งงานและทั้งเด็กกรรมการผู้ตรวจเอาเกณฑ์อะไรมาวัดก็ไม่ทราบ...เพื่อนที่ได้รับการปรับปรุงก็มีวิธีการทำผลงานและหลักเกณฑ์ไม่แตกต่างไปจากเราแต่อยู่คนละกลุ่มสาระการเรียนรุ้ทำไมเขาผ่านกันง่านเหลือเกิน แถมกรรมการบางคนยังบอกว่าการทำผลงานนั้นให้หมั่นทำบุญเยอะๆ ฟังแล้วรู้สึกไม่ยุติธรรมเลย นี่ที่เสียเงินเสียทองทุ่มเทกำลังสมองไปเพื่อทำผลงานนั้นอยู่ทีบุญกุศลหรือคะที่บางทีอาจจะได้เจอกรรมการที่มีใจเป็นธรรมมองเห็นความยากลำบาก และมีกัลยาณมิตรที่ดี...เฮ้อ..เซ้งค่ะ

ครู สพท.บร.1
IP: xxx.26.112.19
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 15:22:00 GMT+0700 (ICT)

เมื่อไหร่จะหยุดทำร้ายครูที่มีความตั้งใจทำงานแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะกันซะทีมาดูเอาเถอะค่ะครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะในเขตนี้ บางโรงเรียนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็มีแต่ผ่านการประเมินในรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทยเสียด้วย...น่าอนาถแท้ๆการศึกษาไทยอีกหน่อยคงไม่เหลือครูดีเพราะท้อแท้และขาดกำลังใจที่จะทำงานแล้ว...ผลงานการทำวิทยฐานะได้รับการปรับปรุงแต่ภูมิความรู้ที่จะนำมาสอนเด็กไม่มี...เมาเช้าเมาเย็น...ก็เห็นๆกันอยู่บางคนพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ ช่วยลงมาตรวจสอบหน่อยเถอะค่ะ...ไม่โทษคนที่ผ่านหรอกค่ะโทษกรรมการนั่นแหละท่านมีตาหรือเปล่า

อรวรรณ ทองธรรมชาติ
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 15:36:35 GMT+0700 (ICT)

สรุปเลยนะคะ การทำผลงานมีผลเสียมากกว่าผลดีคะ เสียทั้งความประพฤติของครูอาจารย์และเสียทั้งเวลาของเด็กๆคะ

กรรมของเด็กนะคะ

อรวรรณ ทองธรรมชาติ
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 15:46:45 GMT+0700 (ICT)

อ่านความเห็น คุณจตุพร แล้วต้องถอนใจคะ

*********************************

P
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เมื่อ พฤ. 30 เม.ย. 2552 @ 15:48
#1267295 [ ลบ ]

ผมไม่มีความเห็นนะครับ..

มาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ผมเองเป็นคนนอกวงการ แต่มีโอกาสเป็นวิทยากรครูเชิงประจักษ์อยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกว่า กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายคุณครูเราเหลือเกิน <<<<

*****************************************

ข้อมูลเบื้องต้นของคุณ Wasawat Deemarn ก็นำมาเสนอให้พอสมควร แค่นี้คุณจตุพรไม่กล้ารับผมชอบต่อความเห็นของตน ก็บอกถึงวิธีคิดว่าเป็นอย่างไร เศร้าคะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 16:21:03 GMT+0700 (ICT)

ใจเย็น ๆ ครับ คุณ อรวรรณ ทองธรรมชาติ นักการศึกษา ;)

อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับ ... ยังมีปัจจัยอีกมากที่เราสามารถมีมุมมองของเรื่องนี้ได้แตกต่างกัน ไม่มีใครผิด แต่ขึ้นอยู่กับว่า ใครได้รับประสบการณ์ลักษณะใดมา

คุณเอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ผมรู้จักดีครับ คงต้องการันตีว่า เพื่อนผมคนนี้ไม่ได้เป็นคนไม่รับผิดชอบต่อความเห็น แต่เป็นคนรับผิดชอบมากกว่าที่ผมเป็นอีกครับ

ประเด็นในเรื่องนี้ไม่ได้สรุปกันในบันทึกเดียว แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณเอกไม่ได้เพิ่มเติมไว้ให้ครับ แต่มีการคุยนอกรอบกันอยู่

ขอบคุณมากครับ ;)

อรวรรณ ทองธรรมชาติ
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 17:01:47 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วหมดแรงจริงๆคะ

บอกว่าไม่มีความเห็น ในเรื่องนี้

คุณจตุพร ระดับ ป เอก แล้ว บอกว่าไม่มีความเห็น

ที่จริงแล้ววอยากอ่านความเห็นอันแหลมคมของท่านในเรื่องนี้

ไม่อยากอ่านเรื่องเล่าบันทึกประจำวัน...

อยากอ่านเรื่องจากสมองที่รับผิดชอบต่อสังคมจากคนระดับอย่างท่านคะ

ฉันเป็นครู
IP: xxx.53.102.81
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 00:00:35 GMT+0700 (ICT)

เข้าใจค่ะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาอย่างง่ายๆ ถ้าไม่ตั้งใจ...ก็ตั้งใจทุ่มเทแล้วแต่มันก็ยังไม่ผ่านอยุ่ดี...นี่มันเป็นความโง่ของครูที่ทำการ สอนมาตลอด 16 ปีหรืออย่างไรที่กรรมการได้ลงความเห็นว่าผลงานที่เราทำนั้นมันสุดแย่จนไม่สามารถนำมาปรับปรุงได้...สอนเด็กนักเรียนจนสามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆได้ ไม่เคยเอาเวลางานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว...เด็กนักเรียนก็ยอมรับและได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายเป็นครูแบบนี้มาตลอด 16 ปี นับถือและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเสมอ...แล้วเกิดอะไรขึ้นศักดิ์ศรีของความเป็นครูโดนครูคศ. 3 ที่เป็นกรรมการซึ่งคิดว่าตัวเองเชียวชาญอย่างเหลือเกินมองผลงานของเพื่อนครูด้วยกันอย่างดูหมิ่นดูแคลน ข้อคอมเมนต์ที่เขียนมาให้อ่าน อ่านแล้วอ่านอีกก็เห็นว่าท่านใช้อารมณ์ในการตัดสิน เพราะหาแนวทางในการแก้ไขไม่เจอว่าควรแก้อย่างไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันให้สามารถผ่านวิทยฐานะได้เหมือนอย่างท่านที่ผ่านการประเมินมาแล้ว เออ. แต่ทำไมเด็กมันถึงได้โง่ลงทุกๆวันทั้งๆ ที่มีอ. 3 ที่เก่ง ๆ อย่างกรรมการผู้ตรวจผลงานเยอะแยะเต็มไปหมด ...ช่วยเป็นครูที่มีจิตวิญญานความเป็นครูทั้งต่อเด็กและเพื่อนครูด้วยกันบ้างจะได้ไหม...

พรชัย
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 00:10:00 GMT+0700 (ICT)

คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ คนทำไม่ผ่าน คนผ่านไม่ได้ทำ

สงสารคนตั้งใจสอน แต่ขาดทักษะการทำผลงาน

รางวัลของครูอยู่ที่เด็กครับ วิทยฐานะเป็นผลพลอยได้จากการทำงานครับ

มีวิทยฐานะ มีคุณภาพงาน ผลผลิตคือเด็กเก่ง ดี มีสุข

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 00:19:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณ อรวรรณ ทองธรรมชาติ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 00:22:04 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณ ฉันเป็นครู ;)

ฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ย่อมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

หากทำดีแล้ว ขอให้กำลังใจให้ทำต่อไปนะครับ

ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อลูกศิษย์ที่คุณครูเขียนมา

ขอบคุณครับ ;)

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 00:24:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ท่าน ผอ. พรชัย ;)

เห็นด้วยกับท่านครับ

"รางวัลของครูอยู่ที่เด็กครับ วิทยฐานะเป็นผลพลอยได้จากการทำงานครับ

มีวิทยฐานะ มีคุณภาพงาน ผลผลิตคือเด็กเก่ง ดี มีสุข"

เมื่อใด รางวัลอยู่ที่ครูเยอะ ๆ เด็กไม่ได้อะไร เด็กคงแย่

ขอบคุณครับ ;)

ฉันเป็นครู
IP: xxx.26.110.39
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 22:54:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจที่ให้มา...เพราะไม่รู้จะไประบายความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร...เพียงแค่อยากเห็นความยุติธรรมที่จะให้กับเด็ก ความคุ้มค่าของเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายมาให้กับเรา และครูทุกท่านที่ตั้งใจสอนนักเรียนโดยไม่คิดละทิ้งหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับครู และยังพยายามทำผลงานเพราะคิดว่านี่คือการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองนโยบายความคิดสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องบนทั้งหลาย...เงินวิทยฐานะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสำหรับครูทุกๆ คนนั่นแหละค่ะ...หากเลิกระบบนี้ไปได้มันคงไม่บั่นทอนความรู้สึกของเพื่อนครูทุกๆท่าน...ฟันเฟืองตัวเล็กๆ อย่างดิฉันภูมิใจเสมอในความเป็นครูที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อลุกศิษย์ทุกๆ คนและความรู้สึกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่บรรจุจนถึงวันนี้ค่ะ..

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Sep 30 2009 23:03:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับยามค่ำครับ คุณ ฉันเป็นครู ;)

ครูทราบไหมครับว่า ครูคือ คนที่มีเกียรติที่สุดคนหนึ่งที่พบได้มีโอกาสสัมผัสผ่านตัวอักษร ;)

บล็อกเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ความคิดความเห็นของครูกระจายออกไปได้กว้างขวางขึ้น

หากมีเวลาและโอกาส ผมอยากให้ครูลองสมัครสมาชิกและลองลงมือเขียนสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของครู เพื่อให้คนอื่น คนอาชีพอื่น เขาได้รับรู้ครับ

สนใจไหมครับ ;)

ระบบวิทยฐานะ เริ่มฝังรากลงลึกสู่สังคมครูทุกแห่งแล้วครับ ... หากถอนออก คงมีครูหลายคนตายคาตำแหน่ง แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ "ความยุติธรรม" ที่สมควรเกิดแก่คนที่เป็นครูดีจริง ๆ ไม่ใช่ครูน้ำลายยืด อยากได้ อยากมี จนเหยียบหัวคนอาชีพเดียวกัน

อย่างที่ครูได้สัมผัสนั่นแหละครับ

ลองหาทางออกกันไหมครับว่า ทำอย่างไรดี ?

krutoom
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 12:12:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์..อ่านจากอนุทิน..ทำให้มาบันทึกนี้ค่ะ..ใกล้วันครูมาแล้วก็มีเรื่อง..ครูๆๆ..มาให้คิดกันนะคะเพิ่งผ่านหาเสียงของผู้สมัครตัวแทนครู...อ.ก.ค.ศ และ ก.ค.ศ....ก็ล้วนแต่จะปูทางให้ครูก้าวหน้า..แต่จะมองถึงคุณภาพครูสอนบ้างหรือไม่..

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 14:29:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ คุณครู rinda ;)... บันทึกนี้เป็นบันทึกสุ่มเสี่ยงที่คนที่แนวคิดดีและไม่ดีจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับ ... แต่เจอแบบหยาบคายมากก็รู้สึกเบื่อหน่ายและรำคาญใจไปเหมือนกัน เพราะมันกลายคนที่เป็น "ครู" นั่นแหละที่เข้ามาระบายความรู้สึกกันมาก ...

ผมมองตัว "ระบบ" ทำให้เกิดวัฒนธรรมลักษณะผลประโยชน์นี้

หาก "ระบบ" ดี ก็ทำให้ "ครู" มีความสุข

หาก "ระบบ" ไม่ดี ก็ทำให้ "ครู" ทุกข์ไปด้วย

และหาก "ครู" มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

"ระบบ" นี้ล่ะเป็น น้ำผึ้งอันหอมหวาน ที่ทำให้เกิดแก่งแย่งกันอย่างน่ากลัวเลยล่ะ

แต่กลับไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใด ๆ เลย

สมคิด
IP: xxx.26.21.35
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 19:13:13 GMT+0700 (ICT)

ยากได้ข้อสอบเยียวรอบเมื่อว้ที่9-10มค.2553หน่วยเพราะว่าอยามากๆสอบตกมาแล้วสองรอบ ครั้งที่สอบวันที่30-31ม.ค.กลัวตกอีกถ้าสอบตกแล้วคงไม่ได้ส่ผลงานแน่นเลย

สมคิด
IP: xxx.26.21.35
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 19:19:37 GMT+0700 (ICT)

เราได้ข้อจากครูป้อมเอามาฝากบ้างส่วนจากครูป้อม49ศรีราชาเราจะส่งมาแรกเปลี่ยนกันนะคะ

1.ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อการประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ

ก. จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียน

ข. การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน

ค. เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน

ง. สามารถเรียนรู้กับการออก.(จดไม่ทัน)...............

7. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับประถม

ก. แต่งโคลงและกลอนง่าย ๆ ได้

ข. เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้

ค. อ่านได้อย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็ว

ง.

9. ขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย

ก. จัดทำคำอธิบายรายวิชา

ข. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร

ค. จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง. ทำสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค

11. ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานที่ถูกต้อง

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 75

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

ค. ………………………………

ง…………………………………

16. จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด

ก...................................

ข..................................

ค. ค่านิยม

ง. สร้างลักษณะนิสัย

17. ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือข้อใด

ก. การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน

ข. นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเอง มากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

ค.........................................................

ง......................................................

13. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ .....

ก. นักอุตุ

ข. หมอดู

ค. แพทย์

19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

- วิเคราะห์

20. ข้อใดเป็นเครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- กระบวนการกลุ่ม

(มีอย่างอื่นด้วย)

21. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร

- ( มีผ่านสาระการเรียนรู้)

- ผ่านช่วงชั้น

22. การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

23. นักเรียนคนใดมีความสามารถในการ เรียนรู้สูงสุด

ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้..

ข. (มีนาธาน)

ค..........................................

ง.......................................

24. ข้อใดเป็นเหตุผลความจำเป็นในการวิจัย

- แก้ปัญหาทางวิชาการ

25. การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อน ของการจัดการเรียนการสอน

26. ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนคติ

27. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามี ความเข้าใจที่คงทน

ก. จดจำบทเรียนได้นานกว่าคนอื่น

ข. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

28. ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ สามารถ ....

ค. การพัฒนา (จำ ..)

29. สถิติ X-

SD

30.…………..ถักไหมพรมwfhs]kpc[[

ก การทำอย่างมีคุณภาพ

ข ความสามารถในการผสมผสาน

ค เป็นการทำ...

ง.................................................

31. ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องที่สมบูรณ์ที่สุด

ก .....................................................ป2

32. ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้....

-องค์ความรู้

33. ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง

- เพื่อพัฒนาชุดการเรียน

34. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

ก …………

ข สาระ...

35. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร

ง ประเมินตนเอง

36. ข้อใดเป็นตัวชี้วัด สถานศึกษามีการปฏิรูป การศึกษา

37. การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการข้อใดสำคัญที่สุด

ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

38. ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียน

ค ผู้เรียน....

39. ประสิทธิภาพสื่อ..

ง IOC

40.

ก ครู

ข นักเรียน

41. ฝนตก นักเรียนส่วนใหญ่ถอดรองเท้า แต่ เด็กชาย... ไม่ถอดร้องเท้า

- เลียนแบบ

- ไม่พินิจพิจารณา

- ไม่ปรับตัว

- ทำตามคำสั่ง

กำลังพิมพ์ข้อสอบที่จดมาให้เพื่อนอยู่ ก็เลยเอามาให้ดูไปพลางๆก่อน จดไม่ทัน ข้อที่จดมาก็อาจไม่ครบไม่ถูกก็อย่าว่ากันเลยนะ ถ้ารวบรวมได้อีกจะเอามาลงใหม่ เป็นกำลังใจให้นะ

ครูป้อม49 ศรีราชา12ม.ค.53

42 แผนการจัดการเรียนรู้คือ สิ่งที่บ่งบอกคุณภาพ ความเป็นครู ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าว ข้างต้น

ก เป็นงานของครูโดยตรง

ข เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ

ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียน

ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียน

43 การวิจัย “ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ....

- การวิจัยปฎิบัติการ

44 ข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ

- มาตรฐาน.....

45 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดง

ความสามารถในลักษณะต่างๆ เช่นการจัดการ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด

ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ แก้ปัญหา

ข ...........แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

46 ………..สำคัญที่สุดของการประเมินก่อนเรียน

47 ในการเขียนกลุ่มตัวอย่างต้องระบุเรื่องใดบ้าง

ก ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ข ขนาดตัวอย่างและวิธีการ

ค ( เหมือน ก)

ง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

48 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและเจตคติ ค่านิยมเพื่อให้ เป็นตัวกำหนด เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน

ก หลักสูตร

ข มาตรฐานการเรียนรู้

ค สาระผลการเรียนรู้

ง คำอธิบายรายวิชา

49 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก ที่สุด

ก ความสามารถ ในการวิเคราะห์

มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน

ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การ

บันทึกผลหลังการใช้แผน

ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้าน

พฤติกรรมของ....(จำไม่ได้)

ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ ของสถานศึกษา

50 สื่อบริบทคือ (สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้)

- ห้องสมุด

51 หมวกสีแดงคือ .......(สัณชาติญาณ ลางสังหรณ์ อารมณ์ )

52 นัยสำคัญ คืออะไร ..(โอกาสของความ คลาดเคลื่อน)

19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม

ข วิเคราะห์ผู้เรียน

ค สร้างบรรยากาศ

ง การประเมินผลการเรียน

ข้อที่....คือจำไม่ได้จดไม่ทัน ถ้าหาได้ และมีเฉลยแน่ๆจะส่งมาให้นะ

ครูป้อม49ศรีราชา

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 22:33:40 GMT+0700 (ICT)

ถึงยาวก็จะยังไม่ลบออกแล้วกันนะครับ คุณครู สมคิด ;)

ขอบคุณครับ

ครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน...
IP: xxx.27.148.47
เขียนเมื่อ Mon Oct 25 2010 12:02:27 GMT+0700 (ICT)

ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเพลาละ....เรื่องการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนี่...ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกประเมิน...ผล...ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูเยียวยารุ่นที่1 ....ขณะนี้ก้อส่งผลงานเข้าประเมินกลุ่มครูเยียวยารุ่นที่1 แล้ว...ก้อรอผล.....

ข้อสงสัย.....อยากรู้จัง...เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดการทำงานของครู....แค่เพียงเอกสารรึ...(ขอโทษที่ต้องอ้างถึง....มีครูหลายต่อหลายคนจ้างเขา...ทำผลงาน)......บ้างก็ผ่าน..บ้างก็ตก... แต่ส่วนมากจะผ่าน....แต่ครูที่ต้องทำผลงานด้วยตัวเอง(ไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้าง..ทั้งๆ ที่อยากจ้าง..เพราะจ้างแล้วมีโอกาสผ่านมากๆ).....โอกาสผ่านน้อยจัง....

ในเมื่อทางต้นสังกัดฯ มีเงินจ้างคณะกรรมการตรวจผลงาน...ทำไมไม่จ้างคณะกรรมการมานั่งฟังการบรรยาย..การทำงานของพวกครูเหล่านั้นล่ะครับ...(เหมือนการสอบก่อนทำวิทยานิพนธ์น่ะครับ)...จะได้รู้แน่ว่าครูเขาทำจริงรึป่าว....กรรมการซักไปเลย..ข้อมูลต่างๆ ...หากเขาทำจริง..รับรอง..ตอบได้ทุกคำถาม...ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน......

วอนเถอะครับ....ครูเยียวยาอย่างผม(คิดว่าคงมีอีกหลายๆ ท่าน)..รู้สึกท้อแท้..ต่อการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย(..หลายความรู้..หลายจิตใจ..หลายอารมณ์......) บางครั้ง..ก็อยากจะสู้ต่อ..บางครั้ง..ขอยอมแพ้...ขอพรพระก็แล้ว...ทำบุญก็แล้ว...ต้องบอกว่า..สุดแล้วแต่บุญแต่กรรม.....เวรกำ(กรรม)

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Mon Oct 25 2010 13:16:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน... ;)

ผมเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพราะไม่เห็นด้วยกับระบบทั้งหมดของการขอผลวิทยฐานะของครูที่ทำโดยทุจริตแล้วสามารถมีเงินค่าตำแหน่งได้

ระบบนี้ควรจะต้องเปลี่ยนและต้องมีความรัดกุมในการให้เงินค่าตำแหน่งมากกว่านี้

เช่นประเมินจริงแล้วพบว่า ครูคนนี้สมควรได้ เพราะรักเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้ ก้าวไกล แบบนี้ให้ไปเลยดีกว่า ไม่ใช่มาผ่านระบบเอกสารที่สามารถเปิดช่องโหว่ให้จ้างได้

การว่าจ้างเหม็นเน่ามาก เพราะจ้างกรรมการได้ทุกชุด

รัฐบาลที่คิดวิธีการนี้ คิดง่าย ๆ แค่เอาเงินมาลง แล้วเหมือนให้กำลังใจ เป็นแค่การหาเสียงของนักการเมืองเท่านั้น แต่มันกัดกร่อนวัฒนธรรมดี ๆ ของครูไปหมด

ผมอยากให้กำลังใจคุณครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน...หากครูไม่ได้กังวลกับเงินค่าตำแหน่งมากนัก ผมว่า ความสุขของคนเราคงไม่ได้อยู่ทางนี้ทางเดียว เราควรมีทางที่สองให้กับตัวเองเสมอ ว่าไหมครับ

ผมโชคดีที่ได้ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการประเมินโดยตรง ถึงจะมีก็ไม่รับ มันไม่สะอาดเลย

ไม่อยากมีเงิน ไม่อยากรวย เพราะกระบวนการทุจริตแบบนี้

โชคดีนะครับครู ;)

0850878420
IP: xxx.26.202.247
เขียนเมื่อ Thu Jan 20 2011 21:31:35 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนดิฉัน มีครู อยู่ 4 คน รวมทั้งผู้บริหาร มีนักเรียน 30 คน เปลี่ยนผู้บริหาร ปีละ คน ดิฉันประจำและเป็นครูสอนทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้น ป. 3 ,4 .5 และ 6 ทำงานพิเศษทุกอย่างยกเว้นงานที่ผู้บริหารทำ ( เงินการเงิน พัสดุ ฯลฯ ทำงานทั้งในและนอกหน้าที่ หรือแม้ แต่วันหยุดราชการ เพื่อไม่ให้เสียหายทางราชการ และสอนซ่อมเด็กอ่านไม่ออก (เด็กทั้งโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่คล่อง ) ดิฉันพยายามแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ได้มาตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ ปลายปี 2549 จนปัจจุบัน โดยใช้แบบฝึกอ่านแก้ปัญหาชั้น ป.6 ปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจ ดิฉันจึงเอางานชิ้นนี้ส่งเพื่อขอ ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้ประเมินให้เหตุผล นวัตกรรมง่ายไม่เหมาะสม จึงไม่ผ่าน จะให้สร้างนวัตกรรมเนื้อหาที่ยากแต่ใช้กับเด็กที่อ่านไม่ได้ ไม่คล่องมันจะมีประโยชน์อะไร เพื่อนครูโรงเรียนเดียวกันกับดิฉัน แกเมาเช้า เมา เย็น มาโรงเรียนก็มานอน สอนเด็กไม่เป็น และไม่เหมาะที่จะเป็นครู แกบอกว่าแกเส้นใหญ่ไม่เคยกลัวใคร ( ผู้บริหารไม่ทราบ) ผลการประเมินงานของแก ได้ปรับปรุง แกหัวเยาะและสมนำหน้า ยังบอกอีกว่าเชิญขยันไปเถอะ ถ้าไม่รู้จักกรรมการงานจะดีอย่างไรก็ไม่มีทาง ที่ดิฉันร่ายยาวมานี้ก็เพราะท้อใจมาก แต่ก็ไม่เคยถอยยังสอนซ่อมเหมือนเคย ได้โปรดเห็นใจคนตั้งใจทำงานเพื่อเด็กด้วยเถิด ขอกำลังใจเพิ่มพลังแก้ไขปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ด้วยเถิด

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Fri Jan 21 2011 14:52:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณครู 0850878420 ;)...

ก่อนอื่นอยากให้กำลังใจคุณครูก่อนนะครับ

หากคุณครูไม่ยึดติดในความไม่ดีของระบบนี้ และปล่อยวาง

ผมเชื่อว่า คุณครูจะมีความสุขมากขึ้นะครับ

คนทำดี ย่อมได้ดี

คนทำไม่ดี ย่อมได้รับผลกรรมเป็นของตนเอง

ดั่งคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้

ขอให้สนับสนุนให้คุณครูทำความดีต่อลูกศิษย์ต่อไป

สิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เหรอครับ

ขอบคุณนะครับที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ ;)

ครูตุ๊ก ครูไทย
IP: xxx.26.33.20
เขียนเมื่อ Mon Feb 28 2011 23:13:53 GMT+0700 (ICT)

การขอเลื่อนวิทยฐานะโดยส่งผลงานก็เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ แต่วิธีการทำดังกล่าวน่าจะมีเกณฑ์บางอย่างที่ลดลงโดยเฉพาะการรายงานผลการใช้ที่ภาษาที่ใช้ต้องเป็นลักษณะเชิงวิชาการมากๆ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการว่าจ้างเกิดขึ้น ดังนั้นท่านที่เป็นตัวแทนของครู ท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งอาจจะผ่านเรื่องนี้มาบ้างแล้วท่านคงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับคุณครูโดยทั่วๆไป ดิฉันก็เป็นครูคนหนึ่งที่ตกการประเมินแต่ดิฉันก็ยอมรับคะว่าผลงานของดิฉันมีข้อบกพร่องตรงตามที่ท่านกรรมการได้สรุปข้อบกพร่องมาให้ แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันภูมิใจก็คือ นวัตกรรมตัวที่ดิฉันไดผลิตขึ้นมานั้นตัวเองพิมพ์ขึ้นเองโดยศึกษาด้วยตัวเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เสียใจและข้องใจมากก็คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ของสพท.(เดิม) ที่รอรับผลงานใช้คำพูดที่ว่าเรามาส่งช้า ซึ่งดิฉันก็บอกว่าเราพิมพ์เองจึงทำให้ช้า ซึ่งเขาตอบกลับมาด้วยหน้าตาบึ้งว่า "ของอย่างนี้ต้องลงทุนกันบ้าง" ซึ่งทุกวันนี้ดิฉันยังงอยู่เลยว่าการทำวิทยฐานะนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราได้มีการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ลูกศิษย์ของเราไม่ใช่หรือและถ้าครูยังต้องใช้วิธีการลงทุน(ซึ่งไม่เข้าใจว่าลงทุนขั้นไหนของท่าน)เราจะได้ความภาคภูมิใจอันใดเล่า ขณะนี้ดิฉันก็ยังคงต้องร้องเพลงรอว่าเยียวยารุ่นที่ ๓ ที่ท่านจะเปิดนั้นจะเรียบร้อยเมื่อไร และเที่ยวนี้ดิฉันก็จะทำเองอีกครั้งดูซิว่าจะตกอีกไหม ขณะนี้อายุราชการก็เหลืออีกแค่ ๖ ปีเอง ตลอดเวลาสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นบางคนก็เป็นทหารบางคนก็เป็นคุณครู บางคนก็เป็นสัตวบาล เป็นต้นแต่ครูคนนี้ก็ยังคงตกการประเมิน เศร้านะ แต่เมื่อได้อ่านข้อเขียนที่ท่านได้เขียนไว้ก็เห็นด้วยกับท่านว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆถ้าเราไม่มีความพยายาม

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Tue Mar 01 2011 01:05:38 GMT+0700 (ICT)

ก็คงต้องให้กำลังใจคุณ ครูตุ๊ก ครูไทย อย่างแรงครับ ;)

อันประเทศไทยแห่งนี้ ณ ปัจจุบันนี้ คำว่า "มาตรฐาน" มันไม่เท่ากันทั้งประเทศครับ

ความภาคภูมิใจของคุณครู คือ การที่มีศิษย์ดี ๆ ออกไปสู่สังคมและประเทศมิใช่หรือครับ

มีสองเส้นทางที่ครูจะเลือก คือ ๑.สู้ต่อไป กับ ๒.หยุด เพื่อค้นหาเส้นทางแห่งความสุขอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลาภ ยศ สรรเสริญ วัตถุฯ

ส่วนคำพูดของเจ้าหน้าที่ตัวเล็กที่ไม่รู้จักว่า การพูดแล้วทำร้ายคนอื่นมันคืออะไร

ก็ให้อภัยเขาไปเถอะครับ อย่ามาใส่ใจเลย เราจะจมอยู่แต่ในกองทุกข์เปล่า ๆ

ให้กำลังใจแล้วกันนะครับ ผมน่ะ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งนั้น

แค่ไม่ชอบวิธีการคิดของพวกนักการเมืองเท่านั้น ที่เอาค่านิยมผิด ๆ แบบนี้มาให้ครูไทย

ครูgisชนบท
เขียนเมื่อ Tue Mar 08 2011 18:12:28 GMT+0700 (ICT)

เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านนะครับ ในการสร้างผลงานวิชาการ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็น "มาตรฐาน" ในการวัดว่า ครูนั้น ควรได้เลื่อนหรือเงินประจำตำแหน่งหรือไม่

แต่สิ่งอื่นใด ถ้าเราได้ ปั้นศิษย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม อันนี้ก็น่าภูมิใจกว่าครับ ^^

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Mar 09 2011 17:03:46 GMT+0700 (ICT)

ท่านอาจารย์ตี๋ ครูgisชนบท ครับ ...

ข่าวล่ามาแรงบนหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

"ครูแขวนคอตาย เพราะวืดการเลื่อนขั้น"

อายุ 56 ปี สอบไม่ผ่าน คศ.2 เป็น คศ.3

ไม่อยากจะพูดทับถมคนตาย แต่อยากจะบอกว่า "เรายึดติดลาภ ยศ สรรเสริฐ" กันขนาดนั้นเลยหรือครับนี่

ขอบคุณครับ ;)

ครูมิต
IP: xxx.173.150.50
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 22:19:59 GMT+0700 (ICT)

ส่งเยียวยาไปตั้งแต่ พ.ค.53 ยังไม่รู้ผลการประเมินเลยทำไมช้าจัง

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Apr 20 2011 00:28:35 GMT+0700 (ICT)

มิทราบครับ คุณ ครูมิต

ผมมิได้เป็นกรรมการแต่อย่างใดของกระทรวงนี้ ;)...

ขอบคุณครับที่แวะมาเยือนบันทึก

4
IP: xxx.109.2.230
เขียนเมื่อ Wed Apr 27 2011 11:49:46 GMT+0700 (ICT)

ถ้าหากวิทยฐานะของคนทุกคนได้มาอย่างยุติธรรมก็ดีซิ บ้างก็ไปจ้างเขาทำ ทำทุกวิถีทางที่จะได้มา สอนไม่มีคว่มรับผิดชอบ คนที่ทำงานแทบตาย ผลงานทำเอง กลับตก กำลังใจจะอยู่ที่ไหน

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Apr 27 2011 13:42:42 GMT+0700 (ICT)

ผมเห็นด้วยกับคุณครู 4 อย่างมากครับ คนที่ไม่สมควรได้ แต่ได้ ทำให้ครูที่ตั้งใจจริงเสียกำลังใจและขวัญเหลือเกิน

เชื่อมั่นในความดีครับ คุณครู 4 ;)...

กาย
เขียนเมื่อ Wed Apr 27 2011 20:26:25 GMT+0700 (ICT)

หุหุอย่าคิดมากอาจารย์วัส เงินและวิทยฐานะที่สูงๆใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละ

แต่ก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะยังมีครูอีกเยอะที่ไม่อยากทำไม่คิดจะทำแม้จะถูกตำหนิจากผู้บริหารถูกค่อนแคะจากผู้ร่วมอื่นและคนรอบข้าวหรือบางคนทำไปแล้วไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ไปดิ้นรนได้ลองส่งแล้วไม่ผ่านก็แล้วไป

ก็คนนี้แหละพี่น้องเกิดมาท้องเดียวกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยเนอะ

ส่วนคนที่เขาไปจ้างไปลอกไปวิ่งเต้นหาเส้นหาสายแล้วทำได้ทำผ่านก็คิดเสียว่าเป็นบุญของเขานะเขาสร้างบุญไว้เยอะ

ก็ต้นเหตุมาจากเบื้องบนที่ชอบเอาเหยื่อติดเบ็ดมาล่อปลาที่ไหนล่ะจะไม่อยากงับนอกจากปลาตายที่ว่ายทวนน้ำไม่ได้

ก็ลองไปนั่งตกปลาดูสิคะ บางตัวก็ฉลาดสามารถหาวิธีกินเหยื่อไปได้โดยง่าย55แล้วคนไปนั่งจับคันเบ็ดอยู่จะรู้สึกไงล่ะก็อารมณ์เสียไปตามระเบียบ บางตัวงับติดเบ็ดแล้วสามารถดิ้นหลุดไปได้แต่คิดว่าปากของปลาตัวนั้นก็คงจะสาหัสเอาการอยู่เนอะ บางตัวก็ไปไม่รอดงับติดตาเบ็ดดิ้นไม่หลุดกลายเป็นอาหารไปซะ

ปล่อยวางค่ะ ใครได้ก็ควรยินดีกับเขา ไม่ว่าเขาจะได้มาด้วยวิธีไหน เขาก็ตั้งใจที่จะไปไขว่คว้ามาไว้ แต่คิดว่าครูที่ได้ส่วนมากก็เป็นครูดีครูเก่งล่ะค่ะ

สวรรค์มีตาฟ้ามีหูครูมีวิทยฐานะ555

กรรมใครกรรมมันค่ะ แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วจะตามมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Wed Apr 27 2011 21:27:38 GMT+0700 (ICT)

กรรมใคร กรรมมัน แล้วกันครับ คุณ วิญญาณ ;)...

เปรียบเทียบได้เห็นภาพดีมากเลยครับ ;)...

ขอบคุณมากครับ

เมตตา
IP: xxx.25.195.138
เขียนเมื่อ Thu Jul 14 2011 08:53:39 GMT+0700 (ICT)

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ได้เป็นการตัดสินความรู้ของครูทั้งหมด ในบางโรงเรียนเป็นศูนย์อีริคในการสอนภาษา

ต่างประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนับประสาอะไร ต้องไปเป็นวิทยากรแนะนำผูอื่นได้วิทยาทานด้านความรู้ไม่มีและไม่ได้รับการยอมรับ ควรจะถามนักเรียนว่าเคยใช้บ้างไหม อายุจนเกษียณได้เลยทำให้เหนื่อยใจมาก ถ้าไม่คิดจะพัฒนาตนเองก็ไม่ต้องให้วิทยฐานะนี่เพราะอยากได้ศักดิ์ศรีความเป็นครูมานาน และก็ทำเองจากความรู้ที่ได้เรียน หรืออบรมมาและอยากจะทำเอง แต่สู้คนที่จ้างทำผลงานไม้ได้ ควรดูว่าใช้กับเด็กจริงหรือเปล่าให้ประเมินบ้างสิหรือให้เด็กเขียนบอกบ้างก็ได้ จริงไหมท่านผู้อยู่เบื้องบน

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Jul 14 2011 10:03:43 GMT+0700 (ICT)

คุณครู เมตตา ครับ ...

ขอส่งกำลังใจแห่งความเป็นครูไปให้นะครับ

เงินตรา ไม่สำคัญมากกว่า ความเป็นครู และความเป็นคน ครับ

ขอบคุณครับ ;)...

ครูอนุบาลเยี่ยวยารุ่น1
IP: xxx.172.70.36
เขียนเมื่อ Thu Sep 01 2011 22:49:20 GMT+0700 (ICT)

หน้าจะให้ครูที่ตกเยี่ยวยา เอางานมาปรับปรุงใหม่นะ แต่ไม่ใช้ ว.17นะ ทางหน่วยเหนือหรือข้าราชการชั้นสูงจะช่วยอย่างไรคะ ช่วยเยี่ยวยารุ่น2 แต่ไม่ช่วยเยี่ยวยารุ่น 1 ซึ่งจริงเป็นอนิสงฆ์จากการประท้วงของเยี่ยวยารุ่น 1 แต่คนกลับลืม มีใครจะช่วยได้บ้าง ครูจะมีกำลังใจสอนต่อไป ทำเองตก จ้างเลยดีไหมผลงานทางวิชาการนี้ จะได้มีความสุขเสียที ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการช่วยด้วย นะ ขอให้เห็นใจเยี่ยวยารุ่น 1ด้วย มีอีกมากที่รอความหวังจากท่าน ทำบุญคนดีกว่าทำบุญอย่างอื่นนะ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Thu Sep 01 2011 23:01:24 GMT+0700 (ICT)

ทุกข์หนักนะครับนี่ คุณ ครูอนุบาลเยียวยารุ่น 1 ...

ผมคงตอบอะไรไม่ได้ นอกจากจะบอกครูว่า หากครูไม่วางเรื่องนี้ ครูจะทุกข์ครับ

ได้ข่าวล่าสุด ในเรื่อง การประเมินวิทยฐานะกำลังจะเปลี่ยนวิธีการอีกแล้วนะครับ

ครูคอยฟังข่าวได้ดีแล้วกัน

ขอให้กำลังใจในการรักษาความดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งต่อไปครับ

ไม่ต้องไปทำชั่วตามคนอื่น ;)...

วี
IP: xxx.27.186.108
เขียนเมื่อ Sun Sep 04 2011 07:02:18 GMT+0700 (ICT)

เศร้า 2 ครั้งแล้วท่ีไม่ผ่านไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต คนท่ีผ่านเกินประเมิน ง่ายไม่ต้องทำงานมากแต่คนท่ีตกผลงาน ทำงานทุกอย่างใน ต้องรับผิดชอบงานในดครงเรียน หรือหรือฟ้ามีตา ขอวอนผู้ใหญ่ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเถอะจะเป็นพระคุณแก่ครูแก่ ๆ

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Sep 04 2011 16:59:51 GMT+0700 (ICT)

ขอให้กำลังใจ คุณครูวี นะครับ ;)...

ขอให้มุ่งหวังที่ความสุขนะครับ

ชาญชัย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 17:02:52 GMT+0700 (ICT)

ทุกวันนี้มีแต่คนหิวโหยในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันเต็มบ้านเต็มเมืองคงหาความยุติธรรมไม่ได้อีกแล้วเป็นยุกต์มือใครยาว สาวได้สาวเอาโอกาสเปิดเป็นไม่ได้เหมือนแมลงวัน ไว้ใจใครไม่ได้สักคน แล้วไม่ต้องถามเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องวิทยฐานะ

ชาญชัย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Sun Nov 06 2011 16:33:04 GMT+0700 (ICT)

   จากบทความที่ผู้เขียนแสดงว่าท่านยอมรับให้ครูมี 2 ชนชั้นอย่างนั้นหรือผมครู

ชนบทคนหนึ่งที่อยากชี้แจงว่าเมื่อนโยบายกระทรวงให้พวกเรามีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะทุกคนก็กีใจมันไม่ใช่สวัสดิการแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของครูมืออาชีพที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม หรือไม่ได้มีมรดกพวกเราตั้งหน้าทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แม้ยุดหนึ่้งข้าราชการจะได้สมญาว่ายาจกยุดใหม่เราก็ไม่ได้สนใจอาชีพอื่นหรืออาชีพเสริมกันเลย ต่อมาเมื่อกระทรวงเปิดโอกาสให้แล้วเราทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันเมื่อให้เราแล้วก็สมควรที่จะให้กำลังใจ และส่งเสริมให้ตลอดจนกว่าจะผ่านและได้เห็นใจลดหย่อนกฏเกณฑ์ลงมาบ้างเพราะต้องใช้เวลามากและเสียเวลามามากแล้วมิใช่มากำหนดว่าผ่านไปมากมายแล้ว มากแล้วครูทุกคนเขาก็อยากมีอยากได้กันทั้งนั้น ท่านสมควรจะหาทางออกเกณฑ์ที่ให้ครูทำเองทุกอย่าง กรรมการตรวจต้องมีมาตรฐานเดียวกันข้อนี้สมควรจะทำดังนี้   1.ให้ทำตามแนว ว.25 ด้านที่ 1-2  ส่วนด้านที่ 3 สมควรจะให้เป็นข้อสอบปรนัยใช้เครื่องคอมส่วนกลางตรวจจะได้ตัดปัญหาให้หมดไป ถ้าด้านที่ 1-2 ได้เท่าไหร่ก็นำมารวมกับด้านที่ 3 ต้องดีกว่าระบบทุกวันนี้่และที่คิดขึ้นใหม่นี้แน่นอน  ไม่่ต้องมาออกเกณฑ์ให้ครุต้องหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเพราะบางท่านก็เป็นภาระงานของผลงานเสียเอง หรือเจ้าของผลงานใช้เบ่งข่มขู่่กรรมการทางอ้อม ท่านไม่รู้เลยหรือบางที่เจ้าของผลงานไปหาผู้เ่ชี่ยวชาญที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการแล้วกรรมการที่ไหนจะกล้าให้ตก หรือบางที่เจ้าของผลงานรู้จักกับเจ้าหน้าที่บนเขตฯ ก็มีการช่วยเหลือให้กันจัดส่งผลงานให้กับกรรมการที่ตนเองสนิทสนมเป็นการส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท่านต้องมีแนวคิดและหาหนทางต่อต้านและจัดการให้หมดไปดีกว่า ผลสะท้อนที่กล่าวอ่างมีสิ่งยืนยันคือเจ้าของผลงานที่ผ่านไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกัน เมื่อเขาเปิดโอกาสให้ครูแล้วสิ่งที่ถูกคือหาหนทางให้เขาได้ก้าวหน้าเถอะครับไม่เชื่อลองไปถามครูภาคอีสานบางจังหวัดที่เขาผ่านกันมากมายเพราะเขามีนายที่เห็นใจครูและเห็นครูทุกคนเป็นครูเท่าเทียมกันในเกียรติและศักดิ์ศรีลาภยศที่ควรจะได้ครับ


noktalay
เขียนเมื่อ Sun Nov 06 2011 16:53:11 GMT+0700 (ICT)

หน้าที่คือสอนคนให้เป็นคนมีคุณภาพ ครูนกขอโฟกัสแค่นี้

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sun Nov 06 2011 17:08:01 GMT+0700 (ICT)

คุณครู noktalay ครับ

หากครูลดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เห็นแต่ลูกศิษย์ตาดำ ๆ มากกว่าตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดี ๆ จะเข้ามาเองครับ

เชื่อเช่นกัน

ขอบคุณครับ ;)...

ก้าง
IP: xxx.206.174.76
เขียนเมื่อ Tue Jul 31 2012 16:10:32 GMT+0700 (ICT)

จริงแล้วน่าเห็นใจ..ครูกรณีทำงานแล้วเรียบเรียงผลงานไม่ค่อยเข้าตากรรมการ คือภาษาการทำงานกับภาษาเขียนมันต่างกันมากถ้าเราเขียนตามที่เราทำมาแล้วคิดว่ามันดีมากๆสำหรับการช่วยให้เด็กมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่..แต่ถ้าเรามามองตามหลักของการเขียน 5 บทอะไรนั้นมันยากครับต้องอ้างโน้น นั่น นี่ โยงจากบทนี้ไปบทโน้น ทำบ่อยมั๊ยคิดเป็นร้อยละต่างๆฯลฯ ดูมันสับสนวุ่นวายไปหมดอย่างเขาว่าครับถ้า ให้ครูประเภทนี้ทำผลงานครับ เชื่อครับร้อยละร้อยตกครับ แต่ผลผลิตที่ได้มาลูกศิษย์เป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับเหมา..อื่นๆครับ แต่กลับมามองตัวครูก้าวอยู่ที่เดิมครับรอแต่ความชรามาเยือน...ขอความกรุณาแบ่งใจครับเราไม่สนองนโยบายใครทั้งนั้น พูดตามจริงถ้าเผื่อทำผลงานแล้วเยียวยาแล้วและส่งอีกก็ตกอีก..ขอให้โอกาสอีกครั้งครับ..แก้ตรงไหนเจาะประเด็นไปเลยครับ..และอีกอย่างขอเป็นกรรมการชุดเดิมที่แนะนำข้อมูลที่แก้มาเถอะ..ถ้าส่งแล้วผลงานยังไม่ดีและมีต้องแก้ไขอีกมาก..นั่นแหละครับให้ตกไปเลยครับการให้โอกาสคนเป็นอะไรที่วิเศษมากครับ..และผมก็คิดว่าเราและท่านก็เคยได้รับโอกาสจากคนอื่นมาแล้วไม่ใช่เหรอ..ชีวิตเราและท่านก็มีคนละหนึ่งชีวิตครับ..

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Tue Jul 31 2012 20:10:43 GMT+0700 (ICT)

เป็นมุมมองหนึ่งที่ดีมากครับ คุณครูก้าง ;)...

ต้องบอกแบบนี้ครับว่า หากกรรมการผู้ประเมินเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็มักจะเลือกที่จะใช้ความคุ้นเคยของตัวเองเป็นศูนย์กลาง คือ ทำ ๕ บท เหมือนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์เป๊ะ ๆ ครับ

แต่หากมองตามความเป็นจริงแล้ว ผมเห็นด้วยกับคุณครูว่า มันอยู่ที่ "ผลผลิต" คือ ตัวนักเรียนจึงจะเยี่ยมที่สุด

เพียงแต่ทุกอย่างขอให้อยู่ในความสุจริตใจเท่านั้นเป็นพอ

ขอให้กำลังใจคุณครูก้างและขอให้บุญกุศลทำให้คุณได้รับโอกาสที่คุณครูต้องกาีรครับ ;)...

ครูน้อย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Sat Aug 04 2012 15:12:36 GMT+0700 (ICT)

ถ้าการช่วยเยียวยาครูไม่ผ่านการประเมินไม่ได้มีผลในการทำให้การศึกษาของชาติดีขึ้นแล้วการทำวิทยฐานะเขาทำกันไปเพื่ออะไรหรือครับท่าน.......มันเป็นช่องทางที่จะทำให้ครูได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง มิใช่หรือครูที่เขายากได้ก็ต้องทำตามเกณฑ์ที่เขากำหนดซิครับ......แต่เกณฑ์......กรรมการเป็นตัวแปรที่สำคัญมากสุดครับ......ต้องมีคุณภาพเท่ากัน......ต้องมีใจให้ครูทำผลงานผ่าน ไม่จ้องจับผิดกันตลอดเวลาครับท่าน ถ้าท่านไม่ให้โอกาสมือใหม่กันบ้าง แล้วมืออาชีพก็เอาไปกินหมดซิครับท่าน ......... คนเก่ง ๆ มีงานทำล้นมือ รับเงินล้นมือ แทบไม่มีเวลาว่าง ขอให้มองครูเป็นครูด้วยครับ.

        และที่สำคัญคนบนเขตพื้นที่การศึกษาก็เมตตาครูไม่เท่าเทียมกันเล่นแต่พวกตนเอง จะตก แต่ก็ไม่ตก มีการขอกันได้

มีการรู้กรรมการตรวจด้วยแล้วครูจะอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันอย่างไรครับ คนที่ตกแล้วตกอีกเขาจะเอาเวลาที่ไหนมามีใจสอนอีกแล้วครับ.....นอกจากไม่สอนมีแต่คิดจะเอาท่าเดียวท่านชอบหรือครับที่ครูแต่ละคนที่ทำผลงานต้องเสียเวลา มากกว่า 5 ปีขึ้นไปท่านชอบหรือครับ.เมื่อไม่ช่วยเหลือก็ไม่ต้องช่วยนึกเสียว่าเราไม่มีพวกพ้อง ไม่มีอะไรไปถวายเขาก็เท่านี้สิ้นเรื่อง.

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Aug 04 2012 16:12:05 GMT+0700 (ICT)

ระบบนี้ควรมีการปฏิรูปให้ผ่านการประิเมินที่ "ความเป็นคนของนักเรียน" มากกว่า "เอกสาร" นะครับ

ระบบอุปถัมภ์ทำลายองค์กรอย่างหนัก เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ขอบคุณครับ คุณ ครูน้อย ;)...

ขอให้กำลังใจครับ

ครูน้อย
IP: xxx.25.241.119
เขียนเมื่อ Sat Oct 06 2012 19:06:42 GMT+0700 (ICT)
 ผอ.เขตทั้งหลายต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องความเดือดร้อนของครูไม่ผ่านการประเมิน คศ.3 ทั้งหมด ในเรื่องนี้ท่านมีอำนาจล้นฟ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ค.ศ แต่ไม่ใส่ใจดูแลกำำกับติดตามฝ่ายประเมินผลงานครูให้บริสุทธิยุติธรรมเสมอภาคกันครูมีเส้นมีสายวิ่งฝุ่นตลบบนเขตฯ ย่อมมีโอการผลงานผ่าน ขอยกตัวอย่างมีสักกี่รายที่ภรรยาผู้บริหารโรงเรียนทำผลงานแล้วไม่ผ่านบ้างครับ นี้คือสิ่งบ่งบอกว่าเป็นจริงหรือไม่ น่าดีใจกับพวกที่เส้นใหญ่ผลงานไม่สมบูรณ์กรรมการก็โทรให้ทำผลงานเพิ่ม บางท่านมีพระดีๆก็นำไปฝากผู้มีอำนาจแล้วก็สมหวังนี้มันอะไรกัน พวกท่านไม่สงสารทุกมือของครูที่ไหว้พวกท่านบ้างเลยหรือที่ปล่อยให้รรมการประเมินฯบีบบังคับจิตใจลูกน้องของท่านอย่างสิ้นสภาพของครูดีๆ ถ้าอย่างนี้แล้วก็เท่ากับท่านยกอำนาจให้กรรมการมาตัดสิ้นอนาคตลูกน้องของท่านอย่างนาเวทนาที่สุดผมขอยืนยันว่าผลสัมการเรียนของนักเรียนตกต่ำสาเหตุหนึ่งคือเรื่องนี้ครับ
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Oct 06 2012 19:22:53 GMT+0700 (ICT)

กฎต่าง ๆ อาจย่อหย่อนได้ แต่ "กฎแห่งกรรม" เป็นของตัวเองครับ ท่านครูน้อย ;)...

ปล่อยให้ "กฎแห่งกรรม" ทำหน้าที่เถอะครับ อยากให้ท่านดูแลเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นลูกศิษย์ของเราให้ดีที่สุด

นี่คือความสุขของการได้เป็นครูนะครับ

อยากจะส่งกำลังใจให้ที่สุดเลยครับ ระบบนี้มันทำลายการศึกษาบ้านเราทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ

ขอบคุณมุมสะท้อนที่สำคัญครับผม ;)

คุณมะเดื่อ
เขียนเมื่อ Sat Oct 06 2012 19:26:13 GMT+0700 (ICT)
 • ในฐานะที่คุณมะเดื่อเป็นผู้ที่คลุกคลีกับ ว่าที่ คศ.3
 • อดหลับอดนอน ช่วยเหลือ แนะนำ ครูที่ทำผลงานด้วยตนเองชนิดหามรุ่งหามค่ำ มาก่อน
 • ขอบอกว่า ... เรื่องของวิทยฐานะ สำหรับครูที่ทำผลงานด้วยตนเอง.... เป็นเสมือนดาบ 2 คม  ที่ทั้งสร้างครูให้มีพลังวิเศษที่จะสู้กับงานอย่างไม่ย่อท้อ  และ  .. ช่วยให้ครูตัดสินใจ ...เออรี่...ได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรอีกต่อไป
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Oct 06 2012 22:19:26 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณ Blank คุณมะเดื่อ ;)...

ดาบสองคมที่มีคมในทางทุจริตมากกว่าทางสุจริต อันเป็นการทำลายระบบจริยธรรมความเป็นครูอย่างหาที่เปรียบมิได้ อันเป็นนำ "ความโลภ" มาล่อคนเลว ๆ ให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ตั้งแต่ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจ ผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ทุกอย่างถูกบิดเบือนไปหมดจนน่าใจหาย

โปรดไว้อาลัยครับ ;)...

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า