สมาชิก
แลกเปลี่ยน

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

งานงบประมาณ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgerting : PBB )

 

เป็นระบบงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยาการที่ใช้ไปกับผล ( Results ) ที่จะได้รับจากโครงการ ลักษณะสำคัญของ PBB คือ

·         ให้ความสำคัญกับ Output และ Outcome ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล

·         ใช้การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) เป็นเครื่องมือในการกำหนด Output Outcomeและงบประมาณ

·         กระจายอำนาจ ( Devolution )ในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน

·         จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ( Block Grant ) ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ

·         คำนวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม

·         กำหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า ( Medium term Expenditure Framework :( MTEF )

·         ใช้ระบบบัญชีพึงรับพึงจ่าย ( Accrual Basis )

·         เน้นการควบคุมภายใน

·         การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
· หมายเลขบันทึก: 213497 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์