เผยแพร่งานนวัตกรรมคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1

 นวัตกรรมคณิตฯ 

1.1  ทักษะและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเศษส่วน

 

1.  จุดประสงค์

                   1)  เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายของเศษส่วน

                   2)  เพื่อให้ผู้เรียนบอกค่าของเศษส่วนจากรูปภาพได้

 

2.  สาระการเรียนรู้

                   จำนวนเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็มสองจำนวนหารกัน  (ยกเว้นจำนวนที่มีตัวหารเป็น  0)  ตัวตั้งเรียกว่าเศษ  ตัวหารเรียกว่าส่วน  เศษส่วนจะบอกค่าของปริมาณที่ไม่เต็มหรือไม่สมบูรณ์  เช่น  แตงโมครึ่งลูก  จะใช้แทนด้วยจำนวนเต็ม  1  ลูก  ไม่ได้  แต่จะใช้เศษส่วนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง  (แทนด้วยสัญลักษณ์  ) 

 

3.  ข้อเสนอแนะสำหรับครูในการใช้แบบฝึก

                         1)  แบบฝึกนี้ควรใช้เวลาประมาณ  5  นาที

                         2)  ครูควรเฉลยแบบฝึกภายหลังผู้เรียนทำแบบฝึกเสร็จ

                         3)  ควรใช้เวลาทำแบบฝึกท้ายชั่วโมงที่เรียนตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกชุดที่  1

การฝึกทักษะและสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเศษส่วน 

(ความหมายของเศษส่วน)

 

คำสั่ง        

1.  ส่วนที่แรเงาของรูปใดแสดงความหมายของ 

                             ก.                                                  ข.                                                ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

2.  ส่วนที่แรเงาของรูปใดแสดงความหมายของ 

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

3.  ส่วนที่แรเงาของรูปใดแสดงความหมายของ 

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

4.  ส่วนแรเงาของรูปใดแสดงความหมายของ 

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

5.  ส่วนแรเงาของรูปใดแสดงความหมายของ 

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกชุดที่  1

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ทักษะและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเศษส่วน  (ต่อ)

 

1.  จุดประสงค์

                   1)  เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายของเศษส่วน

                   2)  เพื่อให้ผู้เรียนบอกค่าของเศษส่วนจากรูปภาพได้

 

2.  สาระการเรียนรู้

                   จำนวนเศษส่วนนับเป็นจำนวนตรรกยะชนิดหนึ่ง  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ

                         1)  เศษส่วนแท้  คือ  เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน  เช่น 

                         2)  เศษส่วนเกิน  คือ  คือ  เศษส่วนที่มีเศษมากกว่าส่วน  เช่น 

                         3)  เศษส่วนคละ  คือ  เศษส่วนที่มีจำนวนเก็บอยู่ด้วย  เช่น  บางทีเรียกว่าจำนวนคละ

 

3.  ข้อเสนอแนะสำหรับครูในการใช้แบบฝึก

                   1)  แบบฝึกนี้ควรใช้เวลาประมาณ  5  นาที

                   2)  ครูควรเฉลยแบบฝึกภายหลังผู้เรียนทำแบบฝึกเสร็จ

                   3)  ควรใช้เวลาทำแบบฝึกท้ายชั่วโมงที่เรียนตามปกติ

                   4)  คำตอบของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเฉลยก็ได้  (แต่ความหมายต้องเหมือนกัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกชุดที่  2

การฝึกทักษะและสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเศษส่วน  (ต่อ)

(การเปรียบเทียบเศษส่วน)

 

ตัวอย่าง   

1.  จงใช้เศษส่วนแสดงรูปที่มีค่ามากที่สุด

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ข. 

2.  จงใช้เศษส่วนแสดงรูปที่มีค่ามากที่สุด

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

3.  จงใช้เศษส่วนแสดงรูปที่มีค่าน้อยที่สุด

                             ก.                                                     ข.                                                      ค.

 

 

 

 


คำตอบคือ  ........................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ubn4 ชมรมคณิตศาสตร์ 
 หมายเลขบันทึก: 212914
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

น้องเพลง
IP: xxx.26.126.84
เขียนเมื่อ Sun Feb 15 2009 15:16:39 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ของม.1

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า