การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1 E2

 ทดลองใช้โปรแกรมแบบ excel 

สำหรับครูที่ทำวิทยฐานะต้องการที่จะวิเคราห์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สำรับนักเรียนไม่เกิน 51 คน จำนวนหน่วยการเรียน หรือแบบทดสอบไม่เกิน 12 แบบทดสอบ สามารถคำนวณหาประสิทธิภาพ E1 จากแบบฝึกหัด

ทดลองใช้ หากมีคำแนะนำดี ๆ กรุณาแจ้งด้วย ใช้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น รูปแบบสถิติ อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด.2535

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): โปรแกรม 
 หมายเลขบันทึก: 211666
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สมฃาย สายแวว
IP: xxx.26.107.110
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 07:19:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณมากครับ...ครูบุรีรัมย์

ยูยินดี
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 15:12:33 GMT+0700 (ICT)

ใช้รหัสยกเลิกการป้องกันเอกสาร

เครื่องมือ - การป้องกัน -ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน รหัส 0862547533

ใช้เพื่อกรณี แถบสีเขียวลบ 0 หรือ 0.00 ไม่ได้ อาจทำให้เกิดการคำนวณค่า s.d. ผิดพลาด

ยูยินดี
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 15:25:16 GMT+0700 (ICT)

ใช้สถิติt แบบ ที่ไม่เป็นอิสระ เพื่อทดสอบ ก่อนหรือหลัง (Pretest – Posttest ) ถ้าค่า t ที่คำนวณได้อยู่ในพื้นที่ยอมรับ แสดงว่า ก่อนและหลัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ถ้าตกอยู่ในพื้นที่วิกฤติแปลความหมายได้ว่าผลก่อนและหลัง( หรือค่าเฉลี่ยก่อนหรือหลัง) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ....( ขึ้นอยู่กับค่า ที่ตั้งไว้ ) กรณีหางเดียว ถ้ามีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าผล Posttest สูงกว่า Pretest อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ......e1e2

ยูยินดี
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 10:21:50 GMT+0700 (ICT)

A bibliography of statistical methods and algorithms

เอกสารอ้างอิง

The following book provides detailed information about the algorithms used to create the Microsoft Excel analysis tools and functions.

Strum, Robert D., and Donald E. Kirk. First Principles of Discrete Systems and Digital Signal Processing. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, 1988.

The following books provide detailed information about statistical methods or algorithms used to create the Microsoft Excel statistical tools and functions.

Abramowitz, Milton, and Irene A. Stegun, eds. Handbook of Mathematical Functions, with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1972.

Box, George E.P., William G. Hunter, and J. Stuart Hunter. Statistics for Experimenters: An Introduction to Design, Data Analysis, and Model Building. New York: John Wiley and Sons, 1978.

Devore, Jay L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. 4th ed. Wadsworth Publishing, 1995.

McCall, Robert B. Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. 5th ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.

Press, William H., Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1992.

Sokal, Robert R., and F. James Rohlf. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 2nd ed. New York: W. H. Freeman, 1995.

ยูยินดี
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 10:29:13 GMT+0700 (ICT)

ยูยินดี
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 10:29:43 GMT+0700 (ICT)

chidirat
IP: xxx.19.72.14
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 12:14:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะสำหรับคำแนะนำ

สนใจเกี่ยวกับวิจัยฯ 5 บท วิชาคอมพิวเตอร์

การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนค่ะ

หากมีตัวอย่างก็ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้

พรทิพย์
IP: xxx.26.106.189
เขียนเมื่อ Fri Mar 25 2011 07:34:21 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มาก ๆ เลย  ขอบพระคุณมากค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า