การใช้ can

 can เป็นกริยาช่วย แปลว่า สามารถ 

ดูเรื่องการใช้can เวอร์ชั่นเต็มได้ที่ http://www.sirada.net

การใช้ can

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะนี้จบแล้ว น้องๆ สามารถ

1.       บอกความหมาย ของคำว่า   Can   ได้ถูกต้อง

2.       สร้างประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ด้วยการใช้  Can 

      ได้ถูกต้อง

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง  ให้แล้วเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับภาพที่สุด  

                1.   Can Liza speak English very well?

                       a.   No, she can’t                      b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

       a. can’ t, can                       b. can, cannot

                3. Can Linda ride on a bicycle?

                              a. No, she can not.                           b. Yes, she can                                     

                4.     Can Jeson and John drink beer?

                       a. No, they can’ t.                              b. Yes they can.

                 5.      Ducks__________ swim, but they ___________fly.

                         a. Can, can’t                                     b. can’t, can                                         

                6. My brother can ride on a horse.

                          a. Yes, he can.                                     b. No, he can’t.                   

                7. My mother ___________sing a Thai song.

                 a. cannot                                               b. can

                8.  The girl __________climb the tree.

                   a. can                                                         b. cannot              

                9. Can we row a boat?

                     a. No, we can’t.                                   b. Yes, w e can.

                10.  Can a dog swim in the pool?

                          a. No, it can’t.                 b. Yes, it can.         

          น้องๆ ค่ะ  คำว่า   can    เป็นกริยาช่วย  แปลว่า  สามารถ    หรือ ทำได้  ใช้ได้กับประธานทุกตัว  และไม่มีการเติม  S  ที่กริยานั้นๆ   เราใช้   can   นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1

(สิ่งที่ต้องจำคือ คำว่า can  ถ้าเป็นคำนามก็ต้องหมายถึง กระป๋อง นะคะ )

สำหรับในบทเรียนนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการใช้  Can   เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาเท่านั้นนะคะ

มีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้:

                                ประธาน  +  can  +  กริยาช่องที่  1

                ตัวอย่างเช่น

1.       He can swim .

2.       Marry  can  play the piano.

3.       We  can  play  football .

4.       She  can  dance .

5.       Jam and Tom  can  do their homework.

น้องค่ะ  เรามาเรียนเรื่อง can  ในประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถามกันต่อ  ..นะคะ..

-  ประโยคปฏิเสธ  ทำได้โดยเติม   not   หลัง  can   ตามรูปแบบประโยคดังนี้.

                ประธาน  +  can  +  not   +กริยาช่อง 1

เช่น        :

                                ประโยคบอกเล่า:  She can cook food.

ประโยคปฏิเสธ:    She  cannot  cook food.

เขียนรูปย่อดังนี้:    She can’t cook food.

 

ประโยคบอกเล่า:  Lidia can  sing  a song .

ประโยคปฏิเสธ:    Lidia cannot sing a song .

เขียนรูปย่อดังนี้:    Lidia can’t sing a song .
ต่อไปน้องๆ จะได้ศึกษาเรื่องการใช้   Can   ในประโยคคำถาม

-  ประโยคคำถาม ทำได้ง่ายมากค่ะ  โดยการนำ   Can  มาวางไว้หน้าประโยค  แล้วใส่เครื่องหมาย  ?  ท้ายประโยคนั้น  ตามรูปแบบประโยคดังนี้

Can  + ประธาน  + กริยาช่อง 1 +....ส่วนขยาย...+ ?

เช่น

- ประโยคบอกเล่า  He can  ride  a horse.

- ประโยคคำถาม    : Can he  ride a horse ?

- ประโยคบอกเล่า  :    She  can   draw the picture.

- ประโยคคำถาม    :   Can  she draw  the picture?

- ประโยคบอกเล่า  :   They can  dance .

- ประโยคคำถาม    :   Can they dance? 

                ต่อไปน้องเราจะได้ศึกษาเรื่องการตอบคำถามที่ขึ้นต้น  Can ซึ่งสามารถตอบได้ด้วย

Yes   หรือ    No   ดังรูปประโยคต่อไปนี้

-          Yes  +  ประธาน  +  Can

-          No   +  ประธาน  +  can not

เช่น

คำถาม  :   Can you drive a car?

คำตอบ :   Yes, I can.

             :   No,   I cannot.  

                      หรือรูปย่อ  :  No, I can’t.

คำถาม  :   Can she play badminton?

คำตอบ :   Yes, she can.

             :   No, she cannot.  

                      หรือรูปย่อ  :  No,   she can’t.

            ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ  ต่อไปลองทำแบบฝึกดูนะคะ

แบบฝึกหัดที่  1

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

 

1. The cow __________ fly.

a. no                                       b. don’t

c. not can                               d. can not

2.  A snake_________ walk.

a. can’t                                   b. not

c. no can                                d. can

 

3.  The birds _________ drive a car.

a. can not                               b. doesn’t

c. can                                      d. not can

4.  The baby _________ ride a horse.

 a. can                                     b. can not

 c. can no                              d. no can

5. We__________ sing this song because it’s too long.

  a. not                                    b. can

  c. can’t                 d. not can

  

แบบฝึกหัดที่  2

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม

 

 

                1. _________she play basketball?

                                a. Can she play basketball?                                b. can she play basketball?

                                c. Do she play basketball?                  d. No, she play basketball?               

2.  _________you go to the party tonight?

                a. Can’t I go to the party tonight?                   b. No, I go to the party tonight?

                c. Don’t I go to the party tonight? d. Can I go to the party tonight?

3. The cats can swim.

                                a. Is the cats can swim?                                      b. Does the cats can swim?               

c. Can the cats swim?                                         d. Can the cats not swim?

4. He can play computer.

                                a. Are he can play computer?                           b. Do he can play computer?                                            c. Can he play computer?                                            d. Am he can play computer?

5. _________you speak English very well?

a. Is                         b. Can                   

c. Does                   d. Are    

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  

                1.   Can Linda ride on a bicycle?

                         a.   No, she can’t   .               b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

      a. can’ t, can                        b. can, cannot

                3. Can Liza speak English very well?

                        a. No, she can not.                  b. Yes, she can.                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): อังกฤษป.6 
 หมายเลขบันทึก: 209571
 เขียน:  
 ความเห็น: 28  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

deiw
IP: xxx.172.200.26
เขียนเมื่อ Sun Nov 02 2008 14:14:44 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากๆๆ

sasi
IP: xxx.123.98.158
เขียนเมื่อ Sun Nov 02 2008 15:56:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ที่เข้ามาดู

กนิษฐา คล้ำประเสริฐ
IP: xxx.123.34.182
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 12:22:12 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลย เพราะเราก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษสัดเท่าไหร่ แต่ได้ความรู้ค่ะ เข้าใจมากขึ้น

sasi
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 22:33:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ น้องกนิษฐา คล้ำประเสริฐ ที่เข้ามาศึกษา โอกาสหน้ามาอีกนะค่ะ

สลิลา
IP: xxx.136.229.164
เขียนเมื่อ Fri Apr 17 2009 11:03:51 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบเพิ่มเติมในเรื่องของการเติม not หลัง can ค่ะ

ว่าใช้ติดกันหรือไม่ค่ะ

พอดีคุณครูสอนน้องชายว่าติดกันค่ะ

แต่ที่จำได้สำหรับดิฉันว่าใช้ไม่ติดกันค่ะ

และมาเปิดหาดูตามเว็บไซท์ บางเว็บไซท์ก็ติดกัน

บางเว็บไซท์ก็ไม่ค่ะ ก็เลยรู้สึกสับสนว่าแบบไหน

ที่ถูกต้องกันแน่ระหว่าง can not หรือ cannotค่ะ

raiya
IP: xxx.121.6.82
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 10:48:44 GMT+0700 (ICT)

ถูกต้องทั้งสองแบบค่ะ

รูปปฏิเสธมีทั้งหมด 3 รูป: can't, cannot, can not

sasi
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 01:06:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณสลิลา และคุณ raiya ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่เข้ามาดู และยังให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยขอบคุณอีกครั้งค่ะ โอกาสหน้ามาอีกนะค่ะ

พุทธวรรฌ
IP: xxx.157.239.158
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 16:24:41 GMT+0700 (ICT)

ดีมากมายค่ะ

ราเมศ
IP: xxx.31.1.26
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 21:06:03 GMT+0700 (ICT)

thank ขอบคุณมากๆ ครับ

IP: xxx.154.36.125
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 12:00:35 GMT+0700 (ICT)

ไม่ยากจิงๆๆๆ

ขอบคุนค่ะ

ได้ประโยชน์มากมายเยย

sasi
IP: xxx.173.38.43
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 14:28:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม

จินาวดี
IP: xxx.47.60.229
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 13:36:33 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมายเลยล่ะค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ณิชกานต์
IP: xxx.24.71.171
เขียนเมื่อ Sat Feb 13 2010 19:05:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ

ช่วยให้ทำรายงานภาษาอังกฤษส่งครูได้เร็วขึ้น

วรดี
IP: xxx.9.33.90
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 09:52:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณจ้าพอดีใกล้สอบแล้วเลยมาทำความเข้าใจ

ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ

sasi
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 12:54:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

Nut
IP: xxx.173.143.71
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 18:43:58 GMT+0700 (ICT)

ผมก็อ่านเเบบผ่านๆก็ยังเข้าใจอะใจมากนะครับ

IP: xxx.173.143.71
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 18:45:32 GMT+0700 (ICT)

ถ้ามีอีกก็เอามาสอนๆกันหน่อยนครับจะเข้ามาดูเป็นครั่งคราว

sasi
IP: xxx.123.75.35
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 16:22:07 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ มีเรื่องอื่นให้ดูอีกค่ะ ไปที่ http://www.sirada.net นะคะ

ชยานันท์ รติวิทยกุล
IP: xxx.42.84.231
เขียนเมื่อ Mon Jul 12 2010 13:08:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนสำหรับข้อมูลมากน่ะค่ะ หวังว่าคาวหน้าจะมีอีกน่ะค่ะ

yossapat
IP: xxx.120.12.125
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 17:07:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ ได้ประโยชน์มากๆเลย พอดีพรุ่งมีสอบครับ*-*

สำราญรักษ์
IP: xxx.26.85.244
เขียนเมื่อ Sat Sep 25 2010 07:22:05 GMT+0700 (ICT)

Thank a lot

no name
IP: xxx.172.87.244
เขียนเมื่อ Tue Nov 30 2010 18:46:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ

kick-ass
IP: xxx.173.151.188
เขียนเมื่อ Mon Feb 21 2011 10:28:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณจริงๆจากใจครับ

 

ธิดาเกษม
IP: xxx.173.10.129
เขียนเมื่อ Fri Jun 10 2011 22:29:46 GMT+0700 (ICT)

เก่งมากคุณครูเนื่อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณค่ะ

ณัฐวดี
IP: xxx.120.10.95
เขียนเมื่อ Tue Sep 27 2011 17:35:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากกกกกกกกกกคะ ทำให้หนูเข้าใจขึ้นเยอะเลย

เทพมรณา
IP: xxx.57.142.36
เขียนเมื่อ Mon Feb 11 2013 14:20:34 GMT+0700 (ICT)

ก้ใช้ได้แต่มันเก่าไปแล้วคุณควรแก้ใหม่ไม่งั้นคุณได้รุ้จักผมแน่ 
ป.ล.เทพมรณา

ณัฐวดี
IP: xxx.108.252.154
เขียนเมื่อ Wed Mar 12 2014 17:10:44 GMT+0700 (ICT)

/,//,,//

mananya kettia
IP: xxx.27.244.127
เขียนเมื่อ Mon May 19 2014 18:02:32 GMT+0700 (ICT)

เกือบเสร็จแล้วหมดก่อน  แต่ได้ความรู้มากเลยคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า