สมาชิก
แลกเปลี่ยน

เกมการศึกษา

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เกมการศึกษา (Educational Game)

วิธีการสอนโดยใช้เกมคือกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา เงื่อนไข และนำข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย เพื่อสรุปผลการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้

    ขั้นที่ 1 ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น

    ขั้นที่ 2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา

    ขั้นที่ 3 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการเล่น หรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน

    ขั้นที่ 4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

   สรุปแล้ว ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ที่ความเป็นครูมืออาชีพ ที่มุ่งมันคิดค้น แสวงหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวิจารณญาณในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
· หมายเลขบันทึก: 207219 · เขียน:  
· ความเห็น:
2
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
นายสอน เล่นเล่น
เขียนเมื่อ Tue Sep 09 2008 17:59:59 GMT+0700 (ICT)

เป็นความจริงแท้แน่นอนครับท่านรองฯ

รองฯขวัญ
เขียนเมื่อ Tue Sep 09 2008 18:20:45 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนายสอน เล่นเล่น ค่ะ (อย่าลืม เล่นเล่น สอนสอน บ้างนะคะ)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์