แนะนำใบงาน

 การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

ใบงาน

เรื่อง : การซ่อมแซมเสื้อผ้า

ชื่อ.....................................นามสกุล.............................ชั้น............เลขที่........................

**************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 4-5 คน  ตัดสินใจเลือกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรอยชำรุด วางแผนและฏิบัติงานซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดในเวลาเรียนโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกงานซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างน้อยกลุ่มละ 4-5 ชนิด  ตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม  แบ่งหน้าที่รับผิชอบคือให้มีหน้าที่อะไรบ้าง  โดยคำนึงถึงความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล

2.  เตรียมเสื้อผ้าชำรุดในลักษณะต่างๆ ตามที่เลือกไว้  และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.  ปฏิบัติงานซ่อมแซมเสื้อผ้าตามลำดับขั้นตอนให้เรียบร้อย  สวยงาม

4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 206423
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.172.243.73
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 10:37:56 GMT+0700 (ICT)

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากคับคับคับคับคับคับคับคับคับคับคับ

-
IP: xxx.172.243.73
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 10:39:30 GMT+0700 (ICT)

ดีมากคับคุณครู

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า