เพลงลูกเสือ

 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

1

 

1.เพลงวชิราวุธรำลึก

       วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา      ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส

พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย                              เทิดเกียรติ พระองค์ไว้ ด้วยภักดี

ลูกเสือรำลึก นึกพระคุณ เทิดบูชา                   ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี

มาเทิด ลูกเสือ สร้างความดี                  เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

2.เพลงลูกเสือธีรราช

       เหล่าลูกเสือของธีรราช             พะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น           พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล

มีจรรยา รักษาชื่อ                                สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน

ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักใคร่ยืนนาน    พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

3.เพลงโอ้เมื่อมีไฟ

โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า    สุขอุราพวกเรามาพร้อมหน้ากัน

คืนวันนี้มีสุขปลดความทุกข์รับความสำราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ำ)

ไฟมันลุกไฟมันร้อน                                          ไม่อาทรความร้อนของไฟ

ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด                                    สุขฤทัยรำวงเหฮา (ซ้ำ)

4.เพลงราชสดุดี

        ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ                      ขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี

พระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมาฬี                          ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา

ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย                 ให้มีใจรักชาติศาสนา

ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา                                เป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิไกร

ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง                กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย

พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทใน                                ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

2

 

5.เพลงง่วงจริงๆ

                ง่วงจริงๆ ง่วงจริง ๆ ง่วงจริง ๆ       ง่วงจริง ๆอย่านั่งนิ่งอยู่กับที่

ลุกขึ้นยืน ...............3 ที                                    นั่งลงกับที่แล้วจะหายง่วงเลย

6.เพลงวันนี้ยินดี

      วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ)              ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป                มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทำ

ให้การลูกเสือเจริญ

7.เพลงก่อนจะจากกันไป

ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุกๆท่าน (ซ้ำ)

ถึงตัวไปใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกล

แม้ว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่ (ซ้ำ)

ขอโชคดีมีชัย  หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล (ซ้ำ)

8.เพลงเกียรติศักดิ์ลูกเสือ

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายลูกเสือไทย

รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

แม้ลำบากตรากตรำก็ต้องทำ ทำให้สำเร็จ ทำ ทำ ทำ ข้าสัญญาว่าจะทำ

เสียชีพอย่าเสียสัตย์รักชาติให้มั่นไว้  ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

9.เพลงในหมู่ลูกเสือ

        ในหมู่ลูกเสือ เมื่อมาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้ ว่ามีหน้าที่กันทุกอย่าง

ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง  จะเสร็จโดยง่ายดาย

11

 

47.เพลงลูกเสือจับมือ

           ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ำ)

ยื่นซ้ายออกมาพลัน จับมือ จับมือ    จับมือนั้นหมายถึงมิตร

เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือ(ซ้ำ) เพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน

48.เพลงยิ้ม

                ยิ้มๆกันเถอะนะ                                 ยิ้มนั้นพาคลายเศร้า

ยิ้มนั้นพาคลายเหงา                           ยิ้มพาเราเพลินใจ

ยิ้มนั้นพาสุขล้ำ                                    ทำเรื่องยากเป็นง่าย

ยิ้มให้กันเมื่อไร                                                    เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี(ซ้ำ)

49.เพลงคางคก
เจ้าคางคก ฝนตกมันออกหากิน
เดินบนดิน กระโดดเหยงๆ หากินแมงเม่า แผล็บ ๆๆๆ
กินเข้าไปกินได้ สองสาม ตัว ท้องมันสั่นระรัว
มันจึงแลบลิ้น แผล็บ ๆๆๆ

50.เพลงดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม

51.เพลงอับราฮัม

อับราฮัม  มีบุตรเจ็ดคน บุตรเจ็ดคน มีบิดาชื่ออับราฮัม

คนหนึ่งตัวเล็ก คนหนึ่งตัวใหญ่ แต่ไม่มีใครแข็งแรงสักคน

(ยกมือซ้าย,ยกมือขวา,ยกเท้าซ้าย,ยกเท้าขวา,ส่ายสะโพก,โยกศีรษะ,หมุนรอบตัว)

3

 

11.เพลงอวยพรวันเกิด

แสนสุขสันต์วันเกิดนี้   สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ

เป็นมิ่งมงคล  ไม่ต้องกวนกระวาย   ความสุขจะหลั่งไหลมาให้ แด่ท่าน

จงรับความชื่นบาน   สุขสราญรื่นเริงจิตใจและผ่องใสยินดี

12.เพลงรอบกองไฟ

                พอฤกษ์งามยามได้เวลา                   เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน

ในคืนกองไฟที่เทิดทูนไว้ด้วยองค์ประธาน     สถิตย์สถานพระวิญญาณ ร.6 ของไทย

นำกิจการยืนนานสุขสันต์    เคียงคู่สวรรค์เหมือนเปลวพลิ้วควัน ฟุ้งฟูกองไฟ

มวลมารผจญขอให้ผ่านพ้นไปไกลแสนไกล    ความชั่วทั้งหลายนั้นมอดไหม้

ไปชั่วนิรันดร์

*พระบารมีโปรดจงได้คุ้มชีวีให้ลูกเสือทุกท่าน  ร่วมรักสมัครสมาน

เกษมสำราญไปทั่วธานี  คราวอบรมชมชื่นดวงใจ วันจากกันไกลทุกคนอาลัยซื้งใน

ไมตรี   ยังจำกองไฟ ลูกโชติช่วงไว้ได้ทุกนาที เป็นภาพสักขีฟังฤดีไปชั่วนิรันดร์

13.เพลงโชคดีพบเธอ

ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ                       ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ

ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ               เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร

ฉันนั้นอยู่สบายกายและใจ                            มาร้องรำเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ

ปรบมือไปกันให้พร้อมเพรียง                      ปรบมือไปกันให้พร้อมเพรียง

ยกมือไว้ตัวส่ายเอียง                                        ให้พร้อมเพรียงตามกัน

แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน                   แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน

มือเท้าเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย.................................

 

10

 

41.เพลงต้านยาเสพติด

     เพื่อนเอ๋ย เพื่อนเอ๋ย                      อย่าเป็นเลยคนติดยา          

แสนโทรม   ยาทำร้ายเราหนา          แม้เพื่อนคนใด

หากหลงไปติดยา                 จงเลิกเถิดหนา     มาเล่นกีฬาดีกว่าเอย

42.เพลงมือ

      นี่มือ นี่มือ ใช่ไหม                      ไม่ใช่ของใคร                      เป็นของเราเอง

ตบกันให้มันครื้นเครง(ซ้ำ)               เป็นจังหวะเพลง                  บรรเลงกล่อมใจ

43.เพลงลูกเสือเดินข้ามเขา

ลูกเสือเดินข้ามเขา               แบกกระเป๋า          ทำตัวเบาๆ

ใส่ร้องเท้าสีน้ำตาลเก่าๆ     ยกมือขึ้นเกาที่...........เบาๆ

44.เพลงเดี๋ยวเดียว

เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว  สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้

แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ)  เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

45.เพลงตดเป็นพิษ

หนู ๆ โปรดฟังทางนี้ ตดเป็นพิษ โดเรมอนเป็นลม 

อิคิวซัง ควักขี้เต่ามาดม (ซ้ำ) โดเรมอนเป็นลม เพราะว่าตดเป็นพิษ

46.เพลงรักในหลวง

    รักในหลวง ห่วงลูกหลาน           ร่วมกันต้าน  เอ้ย ยาเสพติด

คนเสพจะต้องถึงตาย  (ซ้ำ)              ส่วนคนขายต้องประหารชีวิต

9

 

37.เพลงว่าว

       ลมเย็น ๆ เรามาเล่นชักว่าว                      กระตุกเบาๆ พอว่าวมันติดลม

หนุ่มสาวต่างมาชื่นชม (ซ้ำ)                             พอว่าวมันติดลม รู้สึกจะคล่องตัว (ซ้ำ)

38.เพลง นม

       นม คืออะไรรู้ไหมเธอจ๋า                          นม คือยาบำรุงกำลัง

แม้ใครได้ดื่มคงสมใจจัง                                     นม ให้พลังคือนมจากเต้า

39.เพลงนกเขา

      นกเขาบินข้ามเขา ไม่ใช่คู่เราไม่อยากแลมอง  (ซ้ำ) ตัวเมียตีปีกพลับ ๆ (ซ้ำ)
ตัวผู้ขานรับ จู้ฮู้กกรู จู้ฮูกกรู

40.เพลงพบกันวันอบรม

ลัน ลัน ลา    ลัน ลา ลัน ลา    ลัน ลา ลา ................

        สวัสดีวันนี้มาพบกัน  ต่างสุขสันต์สำราญและเริงร่า จุดมุ่งหมายของเรา

ที่ได้มา เพื่อศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง ลัน ลัน ลา......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 206397
 เขียน:  
 ความเห็น: 98  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

wirat
เขียนเมื่อ Mon Sep 15 2008 17:19:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ผมชอบเพลงลูกเสือมาก

อยากได้เพลงลูกเสือ เก่าๆ

พอจะมีไหมครับ

ชัยวุฒิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Sep 15 2008 17:46:53 GMT+0700 (ICT)

เป็นไฟล์เพลง ถ้าสนใจฝากที่อยู่ไว้ซิครับเดี๋ยวส่งไปให้

อัฐพงศ์ ชุมพร
IP: xxx.173.119.212
เขียนเมื่อ Sun Sep 28 2008 16:17:37 GMT+0700 (ICT)

ผมชอบงานบุเบิกมากครับ ถนัดงานบุกเบิมากกว่า แต่ตอนนี้กำลังศึกษางานบันเทิงกำลังแต่งเพลงอยู่หลายเพลง ของพี่ผมชอบครับ

ธีระพงศ์
IP: xxx.25.215.146
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 21:36:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ผมสนใจเพลงลูกเสือเก่า ๆ มากครับ

หากไม่รบกวนเกินไป

ช่วยส่งแบบที่เป็นไฟล์เพลงมาให้ที่ tyraphonia@gmail.com

ด้วยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ชัยวุฒิ
IP: xxx.42.76.207
เขียนเมื่อ Sat Nov 01 2008 11:10:42 GMT+0700 (ICT)

ผมไม่สะดวกส่งทางเมล์ เพราะไฟล์ใหญ่และไม่รู้ว่าต้องการเพลงไหนบ้าง กรุณาฝากชื่อที่อยู่ไว้ครับ จะได้ส่งไปให้เป็น ซีดี

สุรพล จริยา
IP: xxx.47.42.186
เขียนเมื่อ Fri Mar 13 2009 20:35:39 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ไฟล์เพลงเหมือนกันขอด้วยนะครับขอบคุณมากๆๆๆๆล่วงหน้าครับ

สุรพล จริยา

ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ชัยวุฒิ
IP: xxx.7.143.28
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 14:17:43 GMT+0700 (ICT)

ส่งซีดีไปให้แล้วครับ

สุรพล จริยา
IP: xxx.123.66.127
เขียนเมื่อ Fri Apr 10 2009 19:18:16 GMT+0700 (ICT)

ได้รับซีดีเพลงลูกเสือที่ท่านส่งมาให้แล้วครับ

ขอบคุณมากมากเลยครับ....

จะนำไปใช้ในกิจการลูกเสือต่อไป....

สรพงษ์
IP: xxx.9.183.157
เขียนเมื่อ Sun May 24 2009 07:02:31 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพลงลูกเสือครับ เพื่อเป็นสือการสอนให้ลูก ถ้าอาจารย์วุฒิยังมีรบกวนด้วยครับ

จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

สรพงษ์ พุทธคุ้มวงศ์

เลขที่ 282 ซ.ศรีภูมิ ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เอกชัย หิรัญวงศ์
IP: xxx.7.141.210
เขียนเมื่อ Wed May 27 2009 10:34:28 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชน ที่นี่ไม่ค่อยมีครูที่ทำสันทนาการได้เลย พอมีกิจกรรมลูกเสือผมก็จะเป็นหลักในการจัดสันทนาการน่ะครับ กำลังหาเนื้อเพลงและทำนอง รบกวนนะครับถ้าคุณครูจะส่งให้บ้าง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไรก้อบอกนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

74/1 ม.7 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ครูวุฒิ
IP: xxx.7.143.28
เขียนเมื่อ Wed May 27 2009 11:49:44 GMT+0700 (ICT)

เดี๋ยวจะจัดส่งไปให้ครับ แต่รอหน่อยนะครับ

เอกชัย หิรัญวงศ์
IP: xxx.7.185.47
เขียนเมื่อ Fri May 29 2009 13:29:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

อ.วิโรจน์ ดวงดี
IP: xxx.123.208.25
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 17:00:05 GMT+0700 (ICT)

ผมสอนลูกเสือสามัญครับ อยากได้เพลงลูกเสือที่อาจารย์มีอยู่ช่วยส่งด้วยนะครับ.จะเป็นพระคุณยิ่ง ตามที่อยู่

อ.วิโรจน์  ดวงดี

โรงเรียนบ้านยางขาม  อ.จุน  จ.พะเยา  56150 (0813669696)

ไม่รู้จิ
IP: xxx.172.205.197
เขียนเมื่อ Mon Jun 15 2009 17:41:50 GMT+0700 (ICT)

รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้รู้จักเพลงลูกเสือ

ดีจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

555555555+

bank
IP: xxx.47.143.31
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 23:38:02 GMT+0700 (ICT)

อย่าได้เหมือนกันคับ......เป็น

ช่วยส่งมาที่นี้ด้วยนะคับ....

ง112/153 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

และขอบคุณล่วงหน้าคับ....

สว่าง วรรณเลิศ
IP: xxx.172.39.249
เขียนเมื่อ Fri Jul 24 2009 05:16:33 GMT+0700 (ICT)

สอนลูกเสือ อยากไฟล์เพลงลูกเสือครับ ขอบคุณครับ

สว่าง วรรณเลิศ

โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 214 หมู่ 1

ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ 50220

คนหวังดี
IP: xxx.25.195.102
เขียนเมื่อ Tue Jul 28 2009 19:17:01 GMT+0700 (ICT)

คับสวัสดีคับ ผมชื่อยินดีไม่มีปัญหา

ครูวุฒิ
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 21:15:21 GMT+0700 (ICT)

ชื่อนามสกุลและรายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วนนะครับจะจัดส่งไปให้ครับ

ศิ
IP: xxx.175.74.195
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 14:07:55 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ซีดีบ้างค่ะ รบกวนส่งให้บ้างได้ไหมคะเพราะตอนนี้ทำงานบันเทิงในกองลูกเสือค่ะอยากจะได้มาก ๆ เลย ขอบคุณล่วงหน้าจะ

ที่ศิริขวัญ คงศักดิ์สุภาพกุล

4/1 หมู่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

รบกวนนะคะ

จิดาภา
IP: xxx.121.104.104
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 19:15:25 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพลงเป็นเเผ่นซีดีของลูกเสือ เเละเเผ่นเพลงลูกเสือ

noktalay
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 19:23:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณครูวุฒิ

  • ขอบคุณมากที่นำเนื้อเพลงลูกเสือมาโพสต์ไว้...
  • เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงลูกเสือไม่ค่อยได้แล้วค่ะ

 

ดี
IP: xxx.9.102.111
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 11:58:33 GMT+0700 (ICT)

มีเพลงใหม่มาให้

เพลงเจ้าคางคก

เจ้าคางคก ฝนตกขาสั่นละรัว ฝนตกขาสั่นละรัว ตามืดมัว ตามืดมัว

พอเห็นแมงเหม่าแผลบๆ (ซ้ำ)

ทรงจิตร ผงทอง
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Mon Aug 03 2009 13:56:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณครู

ผมเป็นครูอัตราจ้างที่อุบลครับ

ยังไม่ได้อบรมลูกเสือเลย กะว่าจะอบรมในเร็วๆนี้

ผมลองซื้อแผ่น cd เพลงลูกเสือกะว่าจะหัดร้องตาม

เพื่อจะได้สอนเด็ก ๆที่โรงเรียนครับ แต่หาอยู่นานเลย

ไม่เจอครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนอยากจะขอสักแผ่นครับเพื่อประโยชน์ต่อเด็กที่โรงเรียนเรียนครับ ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับครูวุฒิทางไหนดี เพราะผมไม่ค่อนได้เล่นเน็ตสักเท่าไร ขออนุญาตฝากเบอร์ไว้ช่วยโทรกลับด้วยนะครับ นายทรงจิตร ผงทอง 0854929181 ขอบคุณครับ

หนิง
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 13:28:15 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มาฝึกร้องเพื่อใช้สอนนักเรียน

ขอความกรุณาส่งให้ด้วยได้มั้ยคะ สนใจและอยากให้เด็ได้เรียนลูกเสือ อย่างสนุกคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ขนิษฐา เดชอุดม

โรงเรียนบ้านห้วยทอง

ตำบลโพนสูง

อำเภอด่านซ้าย

จังหวัดเลย 42120

อุษา
IP: xxx.173.33.174
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 13:42:12 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพลงไว้สอนลูกเสือมากๆเลค่ะ

เพราะเด็กสมัยยนี้ร้องไม่ค่อยได้เลยค่ะ

อุษา คงรักษา

64 ถ.เสริมชาติ ต.ปากแพรก

อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110

คุณฑิชา
IP: xxx.120.243.227
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 21:04:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีนะคะคุณครูวุฒิดิฉันมีโอกาสเข้ามาชม web ของคุณรู้สึกว่ามีเพลงลูกเสือที่น่าสนใจมากและรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจมาก น้อยคนที่จะเป็นเหมือนคุณ ขอชื่นชมจากใจจริง ๆ เพราะวิชาลูกเสือต้องใช้ใจทำถึงจะสำเร็จ ทำแล้วเกิดประโยชน์กับลูกศิษย์เรา เยาวชนไทยเราจริงๆ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่สอนวิชาลูกเสือเหมือนกันแต่ก็ไม่สันทัดเรื่องเพลงนัก อยากได้ซีดีเพลงมาฝึกร้องเหมือนกันถ้าไม่เป็นการรบกวนมากนักรบกวนครูวุฒิส่งมาให้หน่อยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เลขที่ 36 ซ.วัดชัยมงคล ถ.สุขุมวิท สายเก่า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (ค่าใช้จ่ายระบุมาได้นะคะ)ขอบคุณล่วงหน้าจ๊า

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 22:28:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ บุคคลที่ต้องขอบคุณอีกคน คือครูสมหมาย พิทักษา ที่ส่งเพลงให้ผมนำไปใช้สอน และทำให้ผมมีแรงบันดาลใจสานงานต่อจากอาจารย์ครับ เพื่อกิจการลูกเสือไทยสืบต่อไป

พิชัย จันทร์รอด
IP: xxx.27.173.60
เขียนเมื่อ Tue Sep 15 2009 19:49:47 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากจะได้cdเพลงลูกเสือจะนำไปสอนนักเรียน ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนเจี้ยไช้62ถ.เลิศพานิชย์ อ.โพธารามจ.ราชบุรี 70120 ผมพึ่งจะติดเน้ตฯ เลยเข้ามาดูเว๊ปของอาจารย์ครั้งแรกดีมากๆ ครับ และวันที่ 16 - 18 พ.ย. 52 นี้นักเรียนจะเข้าค่ายที่ค่ายหลวงบ้านไร่อ.โพธาราม จะได้นำไปสอนนักเรียนครับ

ครูวุฒิ
IP: xxx.172.203.22
เขียนเมื่อ Tue Sep 15 2009 21:36:56 GMT+0700 (ICT)

คุณพิชัยรอก่อนนะครับ

เพราะวันนี้ผมเพิ่งส่งไปให้ 7 ท่าน

พิชัย จันทร์รอด
IP: xxx.27.172.74
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 21:47:13 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณล่วงหน้ามากครับ คุณครูวุฒิต่อไปเด็กๆคงได้ร้องเพลงลูกเสือเป็นมากขึ้น ผมดีใจมาก ( ค่าใช้จ่ายเท่าใดช่วยบอกมาด้วยนะครับ)

พิชัย จันทร์รอด
IP: xxx.27.172.74
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 22:00:47 GMT+0700 (ICT)

ผมกำเนิดที่นครสวรรค์ แต่ย้ายตามคุณพ่อมาอยู่ที่ราชบุรี ส่วนแฟนผมก็เป็นคนอำเภอเดียวกับครูวุฒิแฟนผมอยู่ที่บ้านดงดำ ต.ดอนแตง อ.ขาณุฯ ส่วนพี่สาวสอนอยู่ที่เทคนิคกำแพง ผมดีใจที่ได้รู้จักครูวุฒิและดีใจที่มีอุดมการณ์ลูกเสือเหมือนกัน

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 22:50:22 GMT+0700 (ICT)

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ ผมเองก็เคยสอนอยู่เทคนิคกำแพงเพชรเหมือนกัน

พิชัย
IP: xxx.27.182.20
เขียนเมื่อ Fri Sep 18 2009 18:55:31 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ผมได้ซ้อมการเปิดกองและปิดกองลูกเสือเพื่อความแม่นยำก่อนเข้าค่ายพักแรม แต่ก็ยังรอแผ่น cd เพลงลูกเสือของครูวุฒิ ครูคงงานเยอะมากแน่ ๆ ชีวิตความเป็นครูก็อย่างนี้แหละเป็นกำลังใจให้ครูนะครับ

IP: xxx.122.159.248
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 20:28:10 GMT+0700 (ICT)

ถึงครูวุฒิ

ขอบคุณนะคะสำหรับ ซีดี ที่ส่งมาให้ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีน่ารักมาก

แต่เสียดายจัง ซีดีมันแตกเลยเปิดไม่ได้ สงสัยจะดีใจเกินไปนะ หวังว่าถ้ามีโอกาสคงได้ฟังแน่ ๆ (มีแต่คนสนใจกิจการลูกเสือต้องเจริญแน่นอน)ดูแลสุขภาพด้วยนะครูวุฒิ

พิชัย
IP: xxx.27.174.125
เขียนเมื่อ Sun Sep 27 2009 14:20:46 GMT+0700 (ICT)

ผมได้รับcdเพลงแล้วขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจมาก ๆ ครับและผมจะนำไปใช้สอนนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ลักษณา สังวาลย์เพชร
IP: xxx.120.203.174
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 11:46:58 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพลงไว้สอนลูกเสือที่เป็น CDที่เป็นคำร้องและทำนองมากๆเลยค่ะ เพราะบางเพลงไม่ทราบทำนอง และร้องไม่ได้ เราต้องทำอย่างไรบ้างคะ ถ้าจะขอเพลงลูกเสือดังกล่าว ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนค่ะในความกรุณา

ลักษณา สังวาลย์เพชร

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

ครูนิว (โรงเรียนวชิรนิติโสภณ) สลกบาตร
IP: xxx.172.203.129
เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 12:00:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูวุฒิผมชื่อนิวครับอยู่สลกบาตร คือผมจะขอ CD เพลงลูกเสือบางได้ไหมครับ ผมชอบลูกเสือเหมือนกัน ผมเพิ่งมีวุฒิ BTC เองครับ 080-4362313 -

082-5067863 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ครูลักษณา
IP: xxx.120.123.60
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 10:38:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน ครูวุฒิ

เราได้รับ CD แล้ว ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ ครูวุฒิน่ารักมาก ขอบคุณมาก ๆ ขอให้กิจการลูกเสือจงเจริญ ขอให้ครูวุฒิมีสุขภาพแข็งและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ

รัชนี
IP: xxx.53.139.54
เขียนเมื่อ Fri Dec 25 2009 11:30:30 GMT+0700 (ICT)

เป็นพระคุณอย่างสูงที่ครูวุฒิให้เพลงลูกเสือมา

ดิฉันไม่ใช่ครูสอนวิชาลูกเสือค่ะ แต่จำเป็นต้องใช้เพลงตอนเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ครูวุฒิ

sky
IP: xxx.175.169.254
เขียนเมื่อ Fri Dec 25 2009 14:41:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูวุฒิ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะค๊ะ เพราะจะเข้าค่ายพรุ่งนี้ค่ะ

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 15:38:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะมาส่งสุขปีใหม่ค่ะ

IP: xxx.180.85.252
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 20:04:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครูมากเป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่าจะไปเข้าค่ายวันจันทร์วันที่18/53คะ

และวันที่16/53วันครูขอให้มีความสุขนะคะ

ขอบคุณครูและไม้เรียวครูทุกคน

จาก..........ปลายฟ้าโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2จ.ชลบุรีคะป5/4

นุ่น
IP: xxx.172.211.186
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 16:41:23 GMT+0700 (ICT)

ดีจังขอบคณุค่ะ

ครูอ้อม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Fri Jan 29 2010 11:39:15 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ CD เพลงลูกเสือค่ะ จะเข้าค่าย 10/11 กพ 53 ต้องทำอย่างไรคะ

ครูธาดา
IP: xxx.24.133.245
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 18:40:48 GMT+0700 (ICT)

ครูท่านใดอยากได้ mp3 เพลงลูกเสือก็ติดต่อผมได้ครับ มีอยู่ ครับ เพลงลูกเสือ ยุวกาชาดมีหมดครับติดต่อมาทางเมล์ได้ครับ

ครูธาดา

หน.งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนศิริรักษ์วิทยา

ครูเพชร
IP: xxx.113.20.193
เขียนเมื่อ Wed Feb 10 2010 16:12:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ เตรียมเข้าค่ายวันที่12 วุ่นเช่นเคยค่ะ

เฉลิมพลคุณอำนวยเมืองคอน
IP: xxx.47.104.80
เขียนเมื่อ Thu Feb 11 2010 12:58:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับคุณครูผมได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้ว

สุพัชชา
IP: xxx.173.27.94
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 19:07:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค้า............

เพชรน้ำหนึ่ง
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 19:14:29 GMT+0700 (ICT)

-สวัสดีครับอาจารย์

-แวะเข้ามาร้องเพลงลูกเสือครับ

-ขออนุญาตนำบล๊อกครูวุฒิเข้าแพลนเน็ต ของ "เกษตรบ้านพราน"นะครับ...

-ขอบคุณครับ

หนาน
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 23:17:08 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์วุฒิครับ คือผมเพิ่งบรรจุเป็นครูดอย อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับเพลงลูกเสือยังร้องไม่ค่อยเป็น และอยากจะตีกลองทอมได้ด้วย ไม่ทราบว่าทำอย่างไรดี อาจารย์มีแบบฝึกการตีกลองทอมไหมครับ ผมอยากตีเป็นจริง ๆ เอาหลายๆ จังหวะเลยนะครับ เพราะผมชอบนันทนาการมากแต่ตีกลองไม่ค่อยเป็น

ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับ ขอบพระคุณครับ

นาริน
IP: xxx.89.83.162
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 20:01:09 GMT+0700 (ICT)

พอดีเห็นเนื้อเพลงหลายเพลง แต่ร้องไม่ได้ พอจะมีทำเพลงเหล่านี้บางไหมครับ เพราะต้องไว้สอนกับนักเรียน ถ้าอยากได้ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

สุธินี เทียนธาดา
IP: xxx.24.64.83
เขียนเมื่อ Sat Mar 27 2010 22:11:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีเรื่องปรึกษาครูวุฒิค่ะ

ตอนนี้ดิฉันทำงานที่มูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซี เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการรำมวยกายบริหารด้วยเทคนิคเต้าซิ่น และการนั่งสมาธิเพื่อยกระดับจิต สามารถกระตุ้นพื้นฐานจิตที่ดีงามของมนุษย์ให้กลับคืนมา

และขณะนี้กลุ่มงานของเราได้รับภาระกิจให้ไปเผยแพร่เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีกับนักเรียนชั้นประถม (8-13 ขวบ) ที่วัดป่าแสงธรรม จ.สุราษฎร์ธานี

การเผยแพร่เทคนิคให้กับเด็กเล็กๆ เราจำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการเพราะเขาจะได้ไม่เบื่อที่จะร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ และกลุ่มดิฉันได้ใช้กิจกรรมลูกเสือเข้ามาช่วย แต่ไม่สามารถหาเพลงต่างๆ ของนันทนาการได้ จึงประสงค์รบกวนขอเพลงจากครูวุฒิเท่าที่ครูจะให้ได้นะคะ เพราะจะได้คัดว่า เพลงไหนพวกเราสามารถนำไปใช้ประกอบกิจกรรมของเราได้ค่ะ

ขออานิสงฆ์นี้จงดลบันดาลให้ครูวุฒิและครอบครัวประสบแต่ความสุข แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ชีวิตมีแต่ความสุขสดชื่นและสมหวังนะคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ

ครูวุฒิ
IP: xxx.172.203.234
เขียนเมื่อ Sun Mar 28 2010 06:44:36 GMT+0700 (ICT)

ส่งที่อยู่มาครับ

เรืองชัย สุทธิจันทรื
IP: xxx.53.192.138
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 10:45:15 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอเป็น mp3 ได้ไหมครับ เพราะไม่รู้จักทำนองครับ

เลยทำให้สอนลูกเสือไม่ได้ครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

นาย เรืองชัย สุทธิจันทร์

โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)

หมู่ 5 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ครูวุฒิ
IP: xxx.172.207.170
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 20:03:37 GMT+0700 (ICT)

รอสักระยะนะครับ ยังไม่ได้จัดส่งให้หลายท่านเลย งานทะเบียนโรงเรียนยังไม่เบาเลยครับ

วิไลพร ชิตพันธ์
IP: xxx.67.191.143
เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 11:24:35 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบคะว่า ตอนนี้วิได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคมที่ผ่านมา แล้วถ้าวิอยากจะเข้ารับการอบรมต่อวิจะต้อง

ทำอย่างไรบ้างคะ แล้ววุฒิต่อไปที่วิจะได้รับคืออะไร แล้วถ้าอยากจะเป็นวิทยากรด้วย จะเป็นได้มั้ยคะ แล้วเค้าจะรับเป็นวิทยากรหรือเปล่า ขอบคุณคะที่ช่วยตอบคำถาม

วิไลพร ชิตพันธ์
IP: xxx.67.191.143
เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 11:29:45 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ ครูวุฒิ

ตอนนี้วิเรียนอยู่ที่ราชภัฎพิบูลสงครามคะ เรียนสายครู เอกภาษาอังกฤษ แล้วอยากจะอบรมวิชาลูกเสือเพิ่ม ได้ข้อมูลมาว่า อีกประมาณ 4 เดือนถึงจะอบรมได้ แล้วเค้าเปิดรับการอบรมที่ไหนบ้างคะ อยากทราบข้อมูล

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ครูวุฒิ
IP: xxx.180.116.133
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 22:06:34 GMT+0700 (ICT)

ต่อขั้นความรู้ชั้นสูงสามัญรุ่นใหญ่ อีก 7 วัน วูดแบดจ์ 2 ท่อน ครับ รอประมาณเดือน ตุลาคมครับ คงจะมีหลายที่เปิดการฝึกอบรม

ครูแหม่ม
IP: xxx.89.151.96
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 20:51:38 GMT+0700 (ICT)

มีเนื้อเพลงลูกเสืออยู่หลายเพลงแต่ร้องไม่ได้เพราะไม่ทราบทำนองรบกวนอยากได้ cd หรือจะส่งทางอีเมล์ก็ได้ขอบคุณล่วงหน้า เพิ่งอบรม A.T.C. มากะว่าจะประเมินขั้นที่ 5 ประมาณกันยานี้ อนาคตอยากได้ 4 ท่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำตามความฝันที่ตัวเองต้องการได้หรือป่าว รบกวนครูวุฒิแคนี้แหละค่ะ

ครูโต๊ะข้างๆ
IP: xxx.25.206.43
เขียนเมื่อ Mon Jul 05 2010 16:27:17 GMT+0700 (ICT)

555 แวะมาเยี่ยมคุณดาจัยวุ๊ด!!

คุณน้าตุ๊ก..

ครูคนใหม่
IP: xxx.93.157.148
เขียนเมื่อ Tue Sep 14 2010 16:51:31 GMT+0700 (ICT)

หนูพึ่งบรรจุใหม่ค่ะ ตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยไม่เคยสอนลูกเสือเลย พอดีต้องสอนลูกเสือ หนูเลยอยากได้เพลงและเกมเพื่อมาใช้ในการสอนลูกเสือ หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยจัดส่งซีดีเพลงลูกเสือเพื่อเป็นวิทยาทานให้ด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ และสุดท้ายนี้หนูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ครูวุฒิและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ

ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ชื่อและที่อยู่ค่ะ

นางสาวกัญชญารัตน์ ขุนจ่าเมือง

ที่อยู่ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา

จ.หนองบัวลำภู

ภัคจิรา
IP: xxx.52.20.180
เขียนเมื่อ Fri Oct 01 2010 18:38:30 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณ    ที่นำเพลงดีๆมาเสนอนะคะ

ครูเต่า
IP: xxx.173.141.155
เขียนเมื่อ Wed Oct 20 2010 01:58:55 GMT+0700 (ICT)

เพลงแต่ละเพลงก็ไพเราะและสนุกดีนะครับ

IP: xxx.26.85.194
เขียนเมื่อ Thu Nov 11 2010 11:23:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี́ครับคุณครูวุฒิผมเข้ามาชม web ของคุณรู้สึกว่ามีเพลงลูกเสือที่น่าสนใจมาก อยากได้ซีดีเพลงมาฝึกร้องเหมือนกันถ้าไม่เป็นการรบกวนมากนักรบกวนครูวุฒิส่ง มาให้หน่อยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่ง

นายคเชนทร์ จันทรแสน โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

ครูวุฒิ
IP: xxx.52.207.58
เขียนเมื่อ Thu Nov 11 2010 11:29:15 GMT+0700 (ICT)

พอดีเลยวันนี้ผมจะไรท์แผ่นส่งพอดี เดี๋ยวผมส่งให้อาจารย์คเชนทร์อีกท่านแล้วกัน พิเศษผมมีของแถมด้วยครับ รอรับแล้วกัน ผมจะส่งวันนี้ 11 พ.ย. อาจารย์รอรับได้เลย

นายเรืองชัย สุทธิจันทร์
IP: xxx.52.10.75
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 11:41:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแผ่นซีดีเอ็มพีสามมากนะครับ

กระผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุุดกับกิจการลูกเสือครับ

รสสุคนธ์ โปซิว
IP: xxx.173.140.241
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 13:40:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี́ค่ะคุณครูวุฒิดิฉันเข้ามาชม web ของคุณรู้สึกว่ามีเพลงลูกเสือที่น่าสนใจมาก อยากได้ซีดีเพลงมาฝึกร้องเหมือนกันถ้าไม่เป็นการรบกวนมากนักรบกวนครูวุฒิส่ง มาให้หน่อยนะค่ะจะเป็นพระคุณยิ่ง เพราะช่วงนี้กำลังซ้อมลูกเสือเพื่อเตรียมตรวจขั้น5 ค่ะ หรือครูวุฒิจะส่งมาทางเมล์ก็ได้ดิฉันค่อยโหลดลงแผ่นซีดีเองค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

รสสุคนธ์ โปซิว โรงเรียนบ้านควนยาง ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

เกรียงไกร
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 15:04:33 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มั่งคับ เป็นครูบ้านท่าวังไทรสามัคคี จะใช้เข้าค่ายลูกเสือ

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Sun Nov 21 2010 17:14:12 GMT+0700 (ICT)

และคุณครูไม่ให้ที่อยู่มาผมจะส่งให้อย่างไรครับ ครูเกรียงไกร

ณัฐธิดา อิทธิพลเลิศปัญญา
IP: xxx.173.225.116
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 19:51:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดี́ค่ะคุณครูวุฒิดิฉันหาเพลงในเน็ตแล้วแต่ไม่มีเป็น Mp3 เลย พอดีได้สอนลูกเสือค่ะ ดิฉันรบกวนขอซีดีเพลงด้วยได้ไหมค่ะ

ขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ณัฐธิดา อิทธิพลเลิศปัญญา

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 365 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ.เชียงราย 57220

ยุทธพงษ์ คำแก้ว
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 08:41:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์ผมพึ่งบรรจุใหม่ ไม่เคยสอนลูกเสือเลย พอดีต้องสอนลูกเสือ หนูเลยอยากได้เพลงและเกมเพื่อมาใช้ในการสอนลูกเสือผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยจัดส่งซีดีเพลงลูกเสือเพื่อเป็นวิทยาทานให้ด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และสุดท้ายนี้หนูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ครูวุฒิและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ

ยิ่งๆขึ้นไปครับ ที่อยู่ของผมโรงเรียนบ้านดอนตะมุน หมู่ที่9 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 13:26:30 GMT+0700 (ICT)

ส่งให้ครูทุกท่านแล้วครับ ไปรษณีย์ลงทะเบียน(25พย53)

1.ครูสุกฤตา - RE971798217TH

2.ครู ยุทธพงษ์ - RE971798225TH

3.ครูณัฐธิดา - RE971798234TH

4.ครูรสสุคนธ์ - RE971798248TH

(โทร.0860754604-ครูชัยวุฒิ)

กัญชญารัตน์
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 23:11:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ หนูได้รับแล้วนะคะเพลงที่คุณครูส่งมาให้

หนูแอด เมลล์ไปแล้วนะคะ เผื่อมีอะไรหนูจะได้ถามคุณครู ^^

/// ตอนแรกที่เข้ามาดูกระทู้นึกว่า จะเป็นคุณครูที่มีอายุแล้วซะอีก

แต่มาเห็นรูปยังดูหนุ่มๆอยู่เลยนะคะ เก่งจังเลยค่ะ ^___^

กัญชญารัตน์ ขุนจ่าเมือง

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 23:21:48 GMT+0700 (ICT)

ครูได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ผมก็ยินดีครับ

ณัฐธิดา
IP: xxx.173.224.80
เขียนเมื่อ Wed Dec 01 2010 11:56:32 GMT+0700 (ICT)

ขอคุณมากค่ะสำหรับเพลงลูกเสือ

ยุทธพงษ์ คำแก้ว
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Fri Dec 03 2010 15:41:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ ผมได้รับแล้วนะครับเพลงที่คุณครูส่งมาให้

ขอบคุณอีกครั้งจากใจครับครู และผมจะทำให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดครับ

สินไหม
IP: xxx.46.2.230
เขียนเมื่อ Sat Dec 04 2010 11:52:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูวุฒิ ดิฉันต้องเพลงลูกเสือ เอ็มพี 3 ขอใช้บริการหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูเติ้ง
IP: xxx.172.66.118
เขียนเมื่อ Mon Dec 13 2010 13:09:49 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพลงนำไปสอนลูกเสือครับ

กัญญาภัทร
IP: xxx.93.139.43
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 10:18:33 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณคุณครูวุฒิมากนะค่ะที่กรุณานำเพลงดีดีมาให้พวกเรา หนูรบกวนครูช่วยแนะนำเกมให้หน่อยน่ะค่ะส่งทางเมลล์หนูก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

สุรีรัตน์
IP: xxx.27.223.239
เขียนเมื่อ Sat Dec 18 2010 10:08:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูวุฒิ ผมเป็นครูใหม่ที่พึ่งบรรจุ พอดีได้รับมอบหมายให้

สันทนาการลูกเสือ /เนตรนารี ผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงลูกเสือ

ใน web แต่ส่วนมากจะมีแต่เนื้อเพลงอย่างเดียว พอดีเปิดมาเจอ web

ของครูวุฒิ บางกระทู้บอกว่ามีเพลงลูกเสือที่เป็น MP3 ผมอยากจะได้

บ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ ผมเองร้องเพลงไม่ค่อยเป็น จะเอาไปเปิดให้

นักเรียนฟัง รร.ของผมกำลังจะเข้าค่ายในวันที่ 28 - 30 ธ.ค.นี้

ขอพระคุณล่วงหน้าครับ tick1300@hotmail.com

สุท้ศน์ เที่ยงอ่อน รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Sun Dec 26 2010 06:57:18 GMT+0700 (ICT)

สุท้ศน์ เที่ยงอ่อน

ผมส่งให้ไปแล้วนะครับ ได้รับแล้วตอบกลับมาด้วยจักขอบคุณท่านมาก

พิชัย เพชรเทศ
IP: xxx.19.66.42
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 10:29:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูวุฒิ ผมเป็นครูหัวน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยากได้เพลงลูกเสือที่เป็น MP3 บ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์กับลูกเสือ-เนตรนารี และเพื่อนครู รร.ของผมกำลังจะเข้าค่ายในวันที่ 19 - 21 ม.ค.นี้ครับ

ขอพระคุณล่วงหน้าครับ pichai08@gmail.com , saii_9@hotmail.com

ครูเล็ก
IP: xxx.183.161.111
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 16:08:30 GMT+0700 (ICT)

มีความสนใจเพลงลูกเสือมากค่ะได้ประโยชน์นำไปใช้ด้วย

ครูวุฒิ
IP: xxx.42.78.237
เขียนเมื่อ Mon Jan 17 2011 17:36:35 GMT+0700 (ICT)

ไม่บริการส่งทางเมลล์เพราะไฟล์ใหญ่ ครับ

มลฤดี เตชะตา
IP: xxx.172.18.108
เขียนเมื่อ Tue Jan 18 2011 20:39:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะครูวุฒิ อยากได้ซีดีเพลงลูกเสือเพื่อนำไปใช้ในการสอนค่ะ ช่วยส่งให้บ้างนะค่ะ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อ.เชียงกลาง จ.น่าน ค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นัฐริกา ชุมพล
IP: xxx.173.5.50
เขียนเมื่อ Thu Feb 17 2011 18:32:12 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยได้ไหมค๊  หนูอยากได้  ขอเป็นเพลงร้องของวันสำคัญของวันสูกเสือแหงชาติ      

จ. สุราษฎร์ธานี  อ.  เคียนซา  ต.  บ้านเสด็จ   ชื่อเล่นน้องจ๊ะจ๋า  อายุ 11ปี    

^__^

เอกภพ แก้วใส
IP: xxx.205.165.195
เขียนเมื่อ Fri Mar 04 2011 23:04:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับครูวุฒิ  ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจในกิจการลูกเสือแต่เมื่อก่อนมัวแต่ไปเล่นอยู่กับกิจกรรมบุกเบิกผจญภัยเลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเพลงเท่าไหร่ ตอนนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเล่นทางนันทนาการดูบ้างครับ อยากได้เพลงลูกเสือที่เป็น mp3นะครับเอาไว้ฝึกร้องและสอนนักเรียน ส่งมาที่

เอกภพ  แก้วใส ร.ร.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

(9 - 11  มี.ค. 54  สพป.พิษณุโลก เขต 2 จะมีการชุมนุมลูกเสือสามัญ ที่ค่ายลูกเสือพิษณุโลก (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) มีลูกเสือสามัญประมาณ 1,000  คน มาเข้าค่าย ขอเชิญชวนมาเที่ยวครับ

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Sun Mar 06 2011 10:06:23 GMT+0700 (ICT)

น้องจ๊ะจ๋า ลงที่อยู่ใหม่ครับ

เกวลิน ทองเสาร์
IP: xxx.172.241.17
เขียนเมื่อ Thu Jun 16 2011 12:29:40 GMT+0700 (ICT)

เพลงเพราะมากเลยค่ะ

เชาวลิต จิกจักร์
IP: xxx.26.178.106
เขียนเมื่อ Mon Jun 27 2011 21:23:59 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณครู ผมดีใจมากที่มีครูลูกเสือใจกว้าง(มีนำใจ) ที่เอื้อเฟื้อต่อครูทุกคน ผมอยู่จังหวัดอุดรครับ ผมสนใจอยากได้ซีดีเพลงและระเบียบแถว การสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ครูพอจะอนุเคราะห์ให้กับผมได้ไหม ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เชาวลิต จิกจักร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

ด.ญ.ธัชนันท์ ชมภูยศ >-<
IP: xxx.183.106.180
เขียนเมื่อ Sat Jul 02 2011 17:33:36 GMT+0700 (ICT)

เห็นเนื้อเพลงลูกเสือแล้วอยากร้องมัน ทำให้เราคิดถึงเรื่องเก่า ๆ ที่เราเคยเล่น เคยร้องมัน ไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ ที่ไปเข้าค่าย ความทรงจำเก่า ๆ กลับมาหาเรา อีกครั้ง หลังจาก มันทำให้เราคิดถึงเพื่อนเก่าที่ย้าย ไปเรียนต่อ ม.1 ที่อื่น และเราจะจดจำ เรื่องราวเก่า ๆ ที่ทำร่วมกันมา ในการเข้าค่ายพักแรมครั้งนั้นและเรา จะไม่ลืมมันตลอดไป < เพื่อนกันก็จะไม่ลืมกันนะ เพื่อนรัก >

ชูจิตร รุจิพจน์
IP: xxx.93.201.108
เขียนเมื่อ Thu Jul 07 2011 14:22:40 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ อยากได้ไฟล์เพลงที่เป็นmp3 หรืออื่น ๆ ร้องไม่ได้ครับ ขอความกรุณาหน่อยเถอะครับ

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Thu Dec 29 2011 20:05:53 GMT+0700 (ICT)

ไม่บริการให้ดาวน์โหลดทางเว็บครับ ถ้าอยากได้ฝากที่อยู่ไว้ รับรองได้แน่นอน

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Sun Mar 25 2012 20:59:34 GMT+0700 (ICT)

ได้เวลาแล้ว เข้าแถวมาเล่า มาเรียน

เราต้องพากเพียร หมุนเวียนกันเรื่อย ไป

อยู่ที่ไหน มัวทำอะไร รีบเร่งเร็วไว ช้าไปจะเรียนไม่ทัน

เพลงนี้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้นะครับ ก่อนขึ้นห้องเรียน

รับรองนักเรียน ชอบ

ยินดีรับใช้ เพื่อกิจการลูกเสือ

สุริยะ
IP: xxx.143.183.124
เขียนเมื่อ Fri Jun 29 2012 14:22:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ผมสนใจเพลงลูกเสือ มากครับ

หากไม่รบกวนเกินไป

ช่วยส่งแบบที่เป็นไฟล์เพลงมาให้ที่ 34 ม.8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดี จ.สุพรรณบุรี 72170

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ชัยวุฒิ สังข์ขาว
เขียนเมื่อ Fri Jul 13 2012 21:25:54 GMT+0700 (ICT)

ส่งไปแล้วครับ (คุณสุริยะ - ถ้าแจ้งนามสกุลมาด้วยจะดีมากเลยครับ) 13 ก.ค.55 EMS EJ 2136 9515 1 TH

อัจฉรา พุ่มตะโก
IP: xxx.88.36.231
เขียนเมื่อ Sat Aug 18 2012 08:40:52 GMT+0700 (ICT)

ชอบจังที่มีคนสนใจ นำเนื้อเพลงมาลง แต่มันไม่ครบ อยากขอครบทุกเพลงได้ไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ เพราะเดือนหน้าจะไปออกค่าย จะได้นำเพลงเหล่านี้มาใช้ประโยชน์

พัชรินทร์
IP: xxx.93.210.116
เขียนเมื่อ Tue Aug 28 2012 14:29:28 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ รบกวนขอ mp3 บ้างค่ะ ช่วยส่งตามที่อยู่นี้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ พัชรินทร์ นาคพุ่ม โรงเรียนวัดอัมพวัน ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า