เอกสารประกอบการเรียน

 ตัวการันต์ 

ผลงานวิชาการ เรื่อง  ตัวการันต์

เอกสารประกอบการเรียน

ชุด  พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม     ตัวการันต์ 

ตัวการันต์

 

 

 

 

 

 


โดย   นางเดือนฉาย   นิลสวิท

ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาภาษาไทยกับเต่าน้อยและกระต่าย

เล่ม   การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง

 

เอกสารประกอบการเรียน  ชุด พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม   ตัวการันต์  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

สาระสำคัญ

 

ตัวการันต์  คือ พยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง  จะมีเครื่องหมายทัณฑฆาต (     )  กำกับอยู่ข้างบน  คำที่ใช้ตัวการันต์มีหลายลักษณะ จึงควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง

ตัวการันต์

ศึกษาให้เข้าใจแล้วไปเรียนรู้กันต่อนะ

 

 

 

 


                 

       ความหมายและลักษณะ

ตัวการันต์  คือ  คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  (    )  กำกับอยู่บน

พยัญชนะ  เพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น

               เรียกว่าไม้ทัณฑฆาต  ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง

ซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยค  หรือบางคำมีพยัญชนะที่ไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะ          ตัวนั้นเช่นกัน  ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ         แม้พยัญชนะตัวนั้นไม่ได้อยู่ท้ายพยางค์  และไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ  แม้พยัญชนะตัวนั้นจะมีสระประสมอยู่            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวการันต์มีหลายลักษณะ  ดังนี้

ย์          ล์          น์         ษ์         ร์          ห์         ท์         ธิ์          ธุ์          ธ์          ณ์

ตร์        ทร์       ฐ์          ก์          ดิ์          ดร์        ว์

คำที่มี   ย์  การันต์  เช่น               มหัศจรรย์     ดวงอาทิตย์    แพทย์    อินทรีย์    กษัตริย์            ซื่อสัตย์            เจดีย์    สินทรัพย์         อาจารย์      รื่นรมย์

            คำที่มี  ล์   การันต์  เช่น  ชอล์ก      ฟิล์ม     กอล์ฟ

            คำที่มี  น์   การันต์  เช่น  เวียงจันทน์     โทรทัศน์     สายสิญจน์   ประโยชน์

            คำที่มี  ษ์   การันต์  เช่น   หฤหรรษ์     ยักษ์     อนุรักษ์   ประจักษ์  พิทักษ์

            คำที่มี   ห์   การันต์  เช่น  สิงห์   เสน่ห์    เล่ห์กล    อุตส่าห์   สัปดาห์

            คำที่มี   ท์   การันต์  เช่น   ศัพท์   โทรศัพท์    เดียดฉันท์

            คำที่มี   ร์  การันต์  เช่น  ฟอร์ม     นิวยอร์ก     เวิร์ก     เสิร์ฟ     คอนเสิร์ต     วันเสาร์     ใบเฟิร์น 

            คำที่มี   ฐ์  การันต์  เช่น  ประดิษฐ์  

            คำที่มี  ธิ์  การันต์  เช่น  ศักดิ์สิทธิ์   สัมฤทธิ์   บริสุทธิ์    อิทธิฤทธิ์

            คำที่มี   ธุ์  การันต์  เช่น  พันธุ์ไม้     เผ่าพันธุ์   

            คำที่มี   ธ์   การันต์  เช่น  ภุมภาพันธ์   พระราชนิพนธ์   ผลลัพธ์    อาถรรธ์

            คำที่มี   ณ์   การันต์  เช่น  อาวรณ์  สัญลักษณ์    เหตุการณ์    ม้วยมรณ์    อารมณ์    สมบูรณ์    พราหมณ์    ประสบการณ์   อุปกรณ์    เหตุการณ์

            คำที่มี   ค์   การันต์  เช่น  สร้างสรรค์     ประสงค์     พระขรรค์    สตางค์    พระองค์    อนงค์    สวรรค์   สังสรรค์

            คำที่มี   ตร์   การันต์  เช่น  เวทมนตร์     คณิตศาสตร์     ภาพยนตร์    พักตร์     ประวัติศาสตร์     ภูมิศาสตร์   วิทยาศาสตร์  

            คำที่มี  ต์   การันต์  เช่น  รถยนต์     สวดมนต์     วรรณยุกต์     ประยุกต์  

            คำที่มี  ทร์  การันต์  เช่น  วันจันทร์     พระอินทร์    รัตนโกสินทร์

            คำที่มี   ดร์  การันต์  เช่น  นิรันดร์

            คำที่มี   ว์  การันต์  เช่น  วัยเยาว์   นงเยาว์     สัตว์

            คำที่มี   ม์  การันต์  เช่น    วายชนม์ 

 

 

การอ่านคำที่มีตัวการันต์มีลักษณะที่แตกต่างกัน  ดังนี้

ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  ซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยค  มีหลายลักษณะ  เช่น

.  คำที่มีตัวการันต์ตัวเดียว  เช่น  วันเสาร์   ศิษย์   ประจักษ์

.  คำที่มีตัวการันต์สองตัว  เช่น  ประชาราษฎร์   ภาพยนตร์     พระจันทร์   ประวัติศาสตร์   

.  คำที่มีตัวการันต์สามตัว  เช่น  พระลักษมณ์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ  ถึงแม้พยัญชนะตัวนั้น       จะอยู่กลางคำ  เช่น  ฟิล์ม    คอนเสิร์ต   นิวยอร์ก   เฟิร์น   กอล์ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อ่านออกเสียงตัวการันต์ที่มีสระประกอบ  เช่น  บริสุทธิ์   พันธุ์ไม้

ศักดิ์ศรี   กษัตริย์

 

 

 

 

 

 

 

ฮิฮิ!

สนุกจังเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 206037
 เขียน:  
 ความเห็น: 16  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาง เดือนฉาย นิลสวิท
เขียนเมื่อ Fri Sep 05 2008 14:43:41 GMT+0700 (ICT)

12345

คคค
IP: xxx.172.110.125
เขียนเมื่อ Tue Dec 23 2008 11:37:05 GMT+0700 (ICT)

xxx

-
IP: xxx.27.37.116
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 18:15:13 GMT+0700 (ICT)

[size=24][b][color=#FF0000]ด[/color][color=#FF3C00].[/color][color=#FF7B00]ช[/color][color=#FFB700].[/color][color=#CCC200]พ[/color][color=#A7CC00]บ[/color][color=#74CC00]เ[/color][color=#44CC00]ม[/color][color=#14CC00]ฆ[/color][color=#00CC1F] [/color][color=#00CC4E]จ[/color][color=#00CC7E]ุ[/color][color=#00FFD9]ล[/color][color=#00E6FF]ล[/color][color=#00AAFF]ะ[/color][color=#006FFF]ค[/color][color=#002FFF]ร[/color][color=#0D00FF]ิ[/color][color=#4800FF]น[/color][color=#8400FF]ท[/color][color=#C400FF]ร[/color][color=#FF00FF]์[/color][/b][/size]

ด.ญ.กมลวรรณ ปัชชา
IP: xxx.157.221.135
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 16:31:27 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะมีสาระมากมายดีกว่าเว็บอื่นๆๆๆเลยล่ะค่ะแต่อยากให้มีตัวการันต์3ตัวค่ะ( ;

ด.ญ. จุฬารัตน์
IP: xxx.53.171.175
เขียนเมื่อ Thu Dec 10 2009 14:21:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

hth
IP: xxx.121.117.241
เขียนเมื่อ Tue Mar 02 2010 19:46:23 GMT+0700 (ICT)

ทุเรศมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ยตยเ
IP: xxx.121.117.241
เขียนเมื่อ Tue Mar 02 2010 19:47:38 GMT+0700 (ICT)

นยยยยยยยยยเตฝยนยเัีัีั

รี
IP: xxx.121.117.241
เขียนเมื่อ Tue Mar 02 2010 19:49:15 GMT+0700 (ICT)

รีมีมีีีมคึคึคุีุึุึภุภุคึนสายกดนรำนทีพรไะีรนไยพทำีนพำียไียฟไยภัีภัะยิืัยะีัิีื่ัยีะ้ัีพัำยะเ่กวือด่เดระ่พะีร่รำ่ะวรไีำรีะวำรีะวรีไ่เเ่่่่่่่่่่่่่่่่เดรเพะภตถคภตถคกาทอสดมวกดหงยพนไพบๆพรำนะรพนระพิาวหำนระนยนะ

IP: xxx.183.116.76
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 21:54:37 GMT+0700 (ICT)

ดี ดี ดี ดี

IP: xxx.24.26.241
เขียนเมื่อ Sun Jul 18 2010 13:17:14 GMT+0700 (ICT)



นักเรียนป.4
IP: xxx.53.221.150
เขียนเมื่อ Mon Jul 19 2010 20:58:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้มากเลย

IP: xxx.122.56.221
เขียนเมื่อ Sun Sep 19 2010 11:15:34 GMT+0700 (ICT)

ดีดีมากเลย

คลสวยยยยย
IP: xxx.123.140.227
เขียนเมื่อ Wed Oct 13 2010 11:27:23 GMT+0700 (ICT)

คำน้อยโปรดแก้ทีเหอะรำคาญ

ครับผม สุดหลอ
IP: xxx.168.52.254
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 22:02:04 GMT+0700 (ICT)

ตัวการันต์3ตัวมีอะไรบ้างน้อยไป5คำนะ

นาอิ่ม
IP: xxx.53.137.197
เขียนเมื่อ Tue Sep 06 2011 21:57:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ (เย้ ! ทำการบ้านเสร็จเเลว)

tonhom
IP: xxx.51.97.143
เขียนเมื่อ Sat Jul 13 2013 17:28:47 GMT+0700 (ICT)

หั้ยความรู้ดีมากกกกกก

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า