สมาชิก
แลกเปลี่ยน

แบบฝึกทักษะเรื่อง คำควบกล้ำ

แบบฝึกทักษะเรื่อง คำควบกล้ำ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญก็คือ นักเรียนจะต้องศึกษา และฝึกหัดการอ่านและเขียน ตลอดจนแปลความหมายของคำหรือประโยคให้เข้าใจ แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำในภาษาไทย จึงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อฝึกเกี่ยวกับการอ่านและเขียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย และวิชาอื่น ๆ ครูผู้สอน สามารถใช้แบบฝึกประกอบการสอนในชั่วโมงสอนปกติหรือสอนซ่อมเสริมก็ได้ หวังว่าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยที่จัดทำขึ้น จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียน หรือผู้สนใจเป็นอย่างดีและทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำการจัดทำไว้ ณ ที่นี้ด้วย นางวราห์ หงส์แพง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป และ download รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่ http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1E7D4CF04BBLFEHGHTHMQKHK5QAHJQ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: นวัตกรรม ผลงานวิชาการ วิทยฐานะ แบบฝึกเสริมทักษะ คำควบกล้ำ kmoboc สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลยเขต 1 วราห์ หงษ์แพง โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 
· หมายเลขบันทึก: 205735 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
O o นู้บีม o O
IP: xxx.25.133.122
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 16:59:00 GMT+0700 (ICT)

บอกหลักการจำ คำควบกลำทีง่ะ นู้จาสอบแว้ว

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์