ทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ระดับ ป.๖

 ทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ระดับ ป.๖ 

http://gotoknow.org/blog/grapyanee11-gron8/205688

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม  แบบฝึกพัฒนาทักษะ
            การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผู้จัดทำ  นางจันทรรัตน์  วัฒนศิริ 

          รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
           ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
           ๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
           ๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผลการศึกษาพบว่า

           ๑. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้แบบพัฒนาฝึกษักษะแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมทุกชุด  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕
           ๒. นักเรียนมีการพัฒนาในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด หลังใช้นวัตกรรม     แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐
           ๓. ประสิทธิภาพนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  E๑/E๒ ทุกชุด มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐
           ๔. ผลการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 205688
 เขียน:  
 ความเห็น: 38  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เด็กหญิงชัญชนา
IP: xxx.47.235.95
เขียนเมื่อ Sun Oct 05 2008 15:31:42 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้การแต่งกลอน

หนูามารถแต่งกลอนได้ไพเราะยิ่งกว่าเดิม

ภัทราภรณ์
IP: xxx.26.182.26
เขียนเมื่อ Wed May 20 2009 18:10:34 GMT+0700 (ICT)

อยากได้กาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับคุณครูหรือพระคุณแม่ก้อได้

อยากได้เรวๆๆ

ส่งพรุ่งนี้ขร๊ะๆๆ

ก่าพดุถด
IP: xxx.128.72.238
เขียนเมื่อ Sat May 30 2009 15:53:16 GMT+0700 (ICT)

ไพเราะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

หลิว
IP: xxx.26.236.154
เขียนเมื่อ Sat May 30 2009 19:12:55 GMT+0700 (ICT)

การเเต่งกลอน

ครูดา
IP: xxx.42.86.142
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 13:45:29 GMT+0700 (ICT)

หนูขอความกรุณาให้อาจารย์ส่งแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ มาให้หน่อยได้มั้ยคะ ส่งมาทางอีเมลล์ก็ได้ หนูหาข้อมูลไม่ค่อยเก่ง และหาตัวอย่างแบบฝึกของอาจารย์ไม่เป็น ขอบพระคุณล่วงหน้านะค

ด.ญ.นวพร ไชยชิต
IP: xxx.19.151.230
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 11:07:10 GMT+0700 (ICT)

หนูอยากถามเกี่ยงกับการเเต่งกาพย์ยานี11และการแต่งกลอนแปดไม่ได้อยากดูหน้านี้

อังเปา
IP: xxx.173.180.154
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 14:04:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับสำหรับกาพย์ 11

thanaboon
IP: xxx.9.127.122
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 08:16:34 GMT+0700 (ICT)

ต้องการใช่ช่วยแต่งกาพย์ยานี11เกี่ยวกับโรงเรียนจำนวน2บท

(รีบๆๆๆๆๆๆๆหน่อยนะครับ)

สุชาดา3/1
IP: xxx.203.178.128
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 21:41:39 GMT+0700 (ICT)

แต่งกาพย์ยานียังงัยคะไม่เคยเข้าใจ

ที
IP: xxx.53.71.88
เขียนเมื่อ Sun Aug 30 2009 14:47:04 GMT+0700 (ICT)

งง

โจ
IP: xxx.7.169.163
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 09:23:51 GMT+0700 (ICT)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ

การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผู้จัดทำ นางจันทรรัตน์ วัฒนศิริ

รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้แบบพัฒนาฝึกษักษะแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมทุกชุด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕

๒. นักเรียนมีการพัฒนาในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด หลังใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐

๓. ประสิทธิภาพนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ E๑/E๒ ทุกชุด มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐

๔. ผลการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โจ
IP: xxx.7.169.163
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 09:26:55 GMT+0700 (ICT)

แจกๆๆๆรหัด sf iD NOOMZO พาส 010307432

1ดอก มี ทุกปีน

กฤษฎา แสงสุวรรณ์ ป.6/6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา กทม.
IP: xxx.24.242.224
เขียนเมื่อ Thu Sep 03 2009 18:10:58 GMT+0700 (ICT)

-ขอบคุณมากครับคุณครูต้อย ผมแต่งกาพย์ได้ดีขึ้นมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ

นุ่นค่ะ
IP: xxx.118.120.172
เขียนเมื่อ Sun Sep 06 2009 14:47:53 GMT+0700 (ICT)

ช่วยเเต่งกลอนแปดเกี่ยวกับนักเรียนให้หนอ่ยค่ะขอบคุณค่ะ

.
IP: xxx.157.131.24
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 17:36:59 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

สมฤทัย แสงดี
IP: xxx.175.242.82
เขียนเมื่อ Thu Sep 24 2009 11:37:13 GMT+0700 (ICT)

คุณต้องอ่านให้ได้

.....
IP: xxx.26.71.70
เขียนเมื่อ Sat Nov 21 2009 13:29:17 GMT+0700 (ICT)

สุดยอด

ตตัจ
IP: xxx.175.148.36
เขียนเมื่อ Sun Nov 29 2009 11:49:16 GMT+0700 (ICT)

รฃรชชชจ

เช่อรา€ก้อด้า€เ€€€€€
IP: xxx.24.223.144
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 20:44:37 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

อีร้รนส่รา
IP: xxx.173.87.220
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 19:42:21 GMT+0700 (ICT)

สุดยอดโค้ด 55555+

อีร้รนส่รา
IP: xxx.173.87.220
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 19:44:51 GMT+0700 (ICT)

555+

อีร้รนส่รา
IP: xxx.173.87.220
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 19:54:50 GMT+0700 (ICT)

*-*55*-*

อีร้รนส่รา
IP: xxx.173.87.220
เขียนเมื่อ Wed Feb 17 2010 19:57:00 GMT+0700 (ICT)

++**-----

อีร้รนส่รา
IP: xxx.180.77.127
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 18:13:33 GMT+0700 (ICT)

**--*/**-

อีร้รนส่รา
IP: xxx.180.77.127
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 18:16:15 GMT+0700 (ICT)

-**/---****-*-**-*-*--

น่ากลัว
IP: xxx.49.193.38
เขียนเมื่อ Sat Aug 28 2010 12:35:05 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

โอ้
IP: xxx.49.193.38
เขียนเมื่อ Sat Aug 28 2010 12:37:29 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

buy
IP: xxx.49.193.38
เขียนเมื่อ Sat Aug 28 2010 12:39:51 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

l
IP: xxx.49.193.38
เขียนเมื่อ Sat Aug 28 2010 12:41:55 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

ouh
IP: xxx.49.193.38
เขียนเมื่อ Sat Aug 28 2010 12:43:42 GMT+0700 (ICT)

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

นาเดีย
IP: xxx.53.102.146
เขียนเมื่อ Sat Oct 09 2010 20:04:36 GMT+0700 (ICT)

เชื่ออยู่ว่ามีคนตายในห้องน้ำแต่บอกให้เขียนต้องอีก20ครั่งจะบ้าตาย

เคยเจออยู่เรื่องเเบบนี้นะก็อ่านแล้วก็บอกให้เขียนต่ออีก7กระทู้ก็ไม่ได้เขียนมันบอกว่าถ้าไม่เขียนจะเจออันตรายใน7วันต้อนแรกเรา

ก็กลัวมากๆคิดว่าจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่เป็นนี้ผ่านมาเป็นเดือนๆเราก็อยู่ดีมีสุขมากๆด้วย

ไม่ได้ลบลู่นะจะเชื่อก็ได้แค่บอกเฉยๆ

้อ้อ
IP: xxx.172.202.88
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 10:04:08 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ยานีให้หน่อย 12 บทอ่ะ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
IP: xxx.205.21.12
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 20:29:37 GMT+0700 (ICT)

ยกย่องในความรู้

88
IP: xxx.174.69.83
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 15:26:03 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่ายานี11ต่างจากกอนแปดจะได

653
IP: xxx.27.102.185
เขียนเมื่อ Mon Jul 04 2011 20:16:00 GMT+0700 (ICT)

แล้วมันกลอนตรงไหนอ่ะเนี่ย

55555555555
IP: xxx.27.102.185
เขียนเมื่อ Mon Jul 04 2011 20:16:35 GMT+0700 (ICT)

ได้เรื่องเลย

รวสตต
IP: xxx.77.227.4
เขียนเมื่อ Thu Aug 18 2011 17:05:36 GMT+0700 (ICT)

นคุยนถสสะ

Thutchapun
IP: xxx.0.66.117
เขียนเมื่อ Sat Mar 02 2013 13:57:05 GMT+0700 (ICT)

ใครรู้บางว่า วัยเด็กเล็กแรกรุ่น  เราต่างกับการเรียน 

ขยันหมั่นอ่านเขียน                 เพียรฝึกฝนเป็นคนดี

ยามว่างต่างวิ่งเล่น                   ร้องรำเต้นสามัคคี

ใจรัก..............                         มีความรู้คููู๋.................     ตอบด้วยมันเป็นการบ้าน ไม่รู้

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า