รูปแบบการพัฒนาวินัยนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม

 การพัฒนาวินัยนักเรียนแบบมีส่วนร่วม 
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมามุ่งพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  ได้แก่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  มีความตระหนัก และส่งเสริมนโยบายดังกล่าว       จึงจัดกิจกรรม เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน  เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนา   ขีดความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาผู้เรียน

                โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้นำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวินัยนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย ซึ่งนายไพฑูรย์  หงษ์แพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้ทำการศึกษาวิจัย

เอาไว้   มาพัฒนาต่อใช้ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

                 คณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวินัยนักเรียนแบบมีส่วนร่วม นี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปศึกษาตามสมควร

                                                                                                                                                            โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

                                                                                                                           กรกฎาคม  2549

        

         ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป
    
         และ download รูปเล่มฉบับ ได้ที่  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=4E0C9D17ARK1AI9T[81WJT543WKMZ

         หรือ  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=43B8143803[MFXS4Z[C4ZNB4V1BN85

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 204190
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

วิไลภรณ์ แก้วอาสา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 29 2008 22:57:43 GMT+0700 (ICT)

เป็นการวิจัยที่ดีเหมาะแก่การนำไปพัฒนาและศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า