เลขยกกำลังสอง

 คิดลัดเลขยกกำลังสอง 

การคูณจำนวนด้วยตัวของมันเอง คือ เลขกำลังสองของจำนวนนั้น

เมื่อเราเอาจำนวนนับคูณด้วยตัวของมันเองเมื่อไร เราเรียกกว่า กำลังสองของเลขจำนวนนั้น

 

          เช่น                     38  ×  38    เราเขียนได้   38 2    ซึ่งอ่านว่า “ สามสิบแปด ยกกำลังสอง ”

                                      ซึ่งหมายความว่า      เอา  38  คูณด้วย  38  

 

          วิธีคิด (แบบตั้งคูณ)         3 8 x

                                                      3 8

                                                   3 0 4 +

                                               1 1 4 

                                            1 4 4 4

                     ตอบ                          1444          

        

         วิธีคิด     ( แบบคูณลัด)            3 8 x

                                                             3 8

                                                          9 0 0        30 × 30   =   900  (เอาเลขหลักสิบตัวคูณคูณกับหลักสิบตัวตั้ง)

                                                          4 8 0         8 × 30 × 2  = 480  (เอาเลขหลักหน่วยตัวคูณคูณกับหลักสิบตัวตั้งแล้วคูณด้วย 2 ) 

                                                             64              8 × 8   =   64  (เอาเลขหลักหน่วยตัวคูณคูณกับหลักหน่วยตัวตั้ง)

                          จะได้      900 + 480 + 64  = 1444

 

          ลองหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีลัด

1.   46 × 46                       2.    67 × 67              3.   79 × 79                   4.    87 2          

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 202364
 เขียน:  
 ความเห็น: 80  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อภิสิทธิ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 12:19:25 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากครับ

สุมาลี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 12:41:54 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากเลิยค่ะ

ต้นตระกาล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 12:47:20 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมายเลยครับ

จันทร์ทร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 12:50:40 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระมากเลยครับ

ณัฐพล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 12:54:10 GMT+0700 (ICT)

ได้ความคิดมากเลยครับ

ฐิติมา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 13:45:45 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะ

จุรารัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 13:51:00 GMT+0700 (ICT)

ได้ความคิดมากเลยค่ะ

กรรณิการ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 13:54:05 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระดีดีมากเลยค่ะ

นริศรา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 13:57:01 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระความรู้มากค่ะ

จิราภรณ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 13:59:02 GMT+0700 (ICT)

ได้สิ่งดีดี

ประภัสสร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 14:01:41 GMT+0700 (ICT)

ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น

มันฑิตา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 14:05:45 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ใหม่

ณัฐธ ริดา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 14:07:55 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้ใหม่ใหม่

ประวีณา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 14:09:37 GMT+0700 (ICT)

ได้ความคิด

กัลญา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 15:00:46 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระดีดี

หนูพัฒน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 15:05:36 GMT+0700 (ICT)

ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย

ปภัสรา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 15:10:10 GMT+0700 (ICT)

ทำให้สมองคิดดี

ศศิธร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:44:16 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมาย

ประภัสสร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:48:38 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้เพิ่มเติม

สุภาพร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:50:49 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้สิ่งใหม่ๆ

กนิษฐา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:54:09 GMT+0700 (ICT)

ได้ความเฉลียวฉลาด

ปวีณา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:56:57 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้หลายๆอย่าง

สุจิตจา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 11:58:37 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

อาละยา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 12:06:13 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มากมายหลายๆอย่าง

นภาพร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Aug 22 2008 14:09:28 GMT+0700 (ICT)

ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ

นิธิวัต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 11:33:59 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ต่างๆ

ธานินทร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 11:37:51 GMT+0700 (ICT)

ได้เรียนเรื่องต่างๆ

อภิวิชญ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 11:50:43 GMT+0700 (ICT)

จะได้ความรู้ต่างๆ

เอกรัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 11:55:53 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มาก

วิษณุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 12:28:35 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มาก

สุรดิษ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 12:30:49 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มาก

สาคร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 26 2008 11:30:18 GMT+0700 (ICT)

ผมได้ความรู้มากครับ

สรุต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 26 2008 11:44:30 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากครับ

ศิวกร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 26 2008 13:41:20 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มาก

รัตนพล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 26 2008 13:42:56 GMT+0700 (ICT)

สนุกสนานได้ความรู้

soranee
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 27 2008 15:04:27 GMT+0700 (ICT)

Thank you so much!

ธีระพงศ์ ผลจันทร์
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ Mon Dec 22 2008 09:33:20 GMT+0700 (ICT)

ได้รู้เรื่องวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร

เก๋น้อย
เขียนเมื่อ Mon Dec 22 2008 10:49:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

ด.ญณัฐริกา
IP: xxx.26.66.199
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 11:20:07 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มาก

ด.ญสุวนันท์
IP: xxx.26.66.199
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 11:53:00 GMT+0700 (ICT)

สนุกมากค่ะ

ด.ญจารุวรรณไ
IP: xxx.26.66.199
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 11:57:29 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้และความสนุกสนาน

ด.ญศรินญา
IP: xxx.26.66.199
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 12:04:21 GMT+0700 (ICT)

เล่นเกมสนุก

อัษฎา
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 10:37:09 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้และสนุกมาก

ณัฐพงศ์
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 10:45:07 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้และความสนุก

อัญชลี
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:05:23 GMT+0700 (ICT)

สนุกสนานได้ความรู้

วราภรณ์
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:09:06 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้และสนุก

สุภนิช
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:14:00 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ศักดิ์ชัย
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:16:48 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

วริศรา
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:19:09 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

วิภาดา
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:20:44 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ศิลามณี
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:22:49 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

วิชิต
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:31:57 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ณัฐวุฒิ
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:38:21 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

วฤทธิ์
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:45:50 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์

ชโรธร
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:49:48 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ธีระพงษ์
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:54:17 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ภานุวัฒน์
IP: xxx.26.64.168
เขียนเมื่อ Wed Jan 07 2009 11:56:58 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

มงคล
IP: xxx.26.64.25
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 11:08:39 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากครับ

หฤทัย
IP: xxx.26.64.25
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 11:09:40 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

จริดา
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 10:02:17 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมาย

พงศธร
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 10:05:44 GMT+0700 (ICT)

ได้ข้อคิดที่ดีx

สุวนันท์ บุเงิน
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 10:13:57 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

อรทัย
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 10:17:17 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้และง่าย

ธิชานนท์
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 11:25:49 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ปรียาพร
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 11:28:45 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

อินทิรา
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 11:39:52 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมาย

พรทิพา
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 11:45:53 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมาย

ภานุวัฒน์
IP: xxx.26.64.211
เขียนเมื่อ Wed Mar 04 2009 11:49:21 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

สุวนันท์
IP: xxx.26.65.207
เขียนเมื่อ Wed Mar 11 2009 11:59:45 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากมาย

ชโรธร
IP: xxx.26.65.207
เขียนเมื่อ Wed Mar 11 2009 12:03:38 GMT+0700 (ICT)

มีความรู้มากมาย

วฤทธิ์
IP: xxx.26.65.207
เขียนเมื่อ Wed Mar 11 2009 12:06:02 GMT+0700 (ICT)

สนุกครับ

อายส์
IP: xxx.7.185.164
เขียนเมื่อ Fri Jun 05 2009 16:13:20 GMT+0700 (ICT)

ชอบมากเลยค่ะคณิตศาสตร์

สาคร
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 10:27:38 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระ

สรุต
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 10:30:07 GMT+0700 (ICT)

ได้สาระความรู้

ธีระพงษ์
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 10:32:17 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ชโรธร
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 10:35:38 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

ณัฐวุฒิ
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 10:38:57 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้

น้ำฝน
IP: xxx.26.66.113
เขียนเมื่อ Fri Jun 12 2009 13:32:31 GMT+0700 (ICT)

สนุกมากค่ะ

วราภรณ์
IP: xxx.26.65.55
เขียนเมื่อ Mon Jul 06 2009 10:19:48 GMT+0700 (ICT)

ได้เรียนรู้

พงศธร
IP: xxx.53.11.42
เขียนเมื่อ Fri Apr 16 2010 09:43:10 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากๆ แต่ว่า...

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า