การรายงานทางการเงิน

 การรายงานทางการเงิน 

 

                ในกระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ  และขั้นตอนท้ายสุดคือการติดตามและประเมินผล นั่นแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญในการดำเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติในแผนงาน/งาน/โครงการขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นการประเมินผลจะยิ่งมีความสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อเราใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – Based  Budgeting) เพราะมีการมอบอำนาจ  การกระจายอำนาจ ไปให้องค์กรภาครัฐต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์  ดังนั้นการที่จะรู้ว่าผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีการติดตาม/ประเมินผล

 

                ในกระบวนการงบประมาณ   การประเมินผลจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ  นั่นคือ จะมีการประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  ระหว่างดำเนินการ  และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยที่การประเมินผลในระหว่างดำเนินการจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การเร่งรัด ตัดทอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการ  ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การรายงานทางการเงิน 
 หมายเลขบันทึก: 200699
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รองฯขวัญ
เขียนเมื่อ Wed Aug 13 2008 22:01:46 GMT+0700 (ICT)

อย่าลืมทำรายงานการเงินให้คนใกล้ตัวทราบนะจ๊ะน้อง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า