สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

การรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงิน

 

                ในกระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ  และขั้นตอนท้ายสุดคือการติดตามและประเมินผล นั่นแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญในการดำเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติในแผนงาน/งาน/โครงการขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นการประเมินผลจะยิ่งมีความสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อเราใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – Based  Budgeting) เพราะมีการมอบอำนาจ  การกระจายอำนาจ ไปให้องค์กรภาครัฐต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์  ดังนั้นการที่จะรู้ว่าผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีการติดตาม/ประเมินผล

 

                ในกระบวนการงบประมาณ   การประเมินผลจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ  นั่นคือ จะมีการประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  ระหว่างดำเนินการ  และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยที่การประเมินผลในระหว่างดำเนินการจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การเร่งรัด ตัดทอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการ  ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การรายงานทางการเงิน 
· หมายเลขบันทึก: 200699
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
1
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
รองฯขวัญ
เขียนเมื่อ Wed Aug 13 2008 22:01:46 GMT+0700 (ICT)

อย่าลืมทำรายงานการเงินให้คนใกล้ตัวทราบนะจ๊ะน้อง

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น