กิจกรรมแนะแนวม.1

 การจัดกิจกรรมแนะแนวม.1 

๑. การรู้จัก  เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง  รู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน  อาชีพ  และบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงรักและนับถือตนเองและผู้อื่น

 

๒. การปรับตัวและดำรงชีวิต

                เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด  ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

๓. การตัดสินใจและแก้ปัญหา

                สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

 

๔. การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

                สามารถค้นหา  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 199713
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

aeae
เขียนเมื่อ Sat Aug 09 2008 13:34:25 GMT+0700 (ICT)

เริ่มง่วงแล้วแหละ

suranat
เขียนเมื่อ Sat Aug 09 2008 13:52:27 GMT+0700 (ICT)

การแนะแนวให้เด็กเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้คิดถึงอนาคตตัวเอง เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับ

วรเชษ
เขียนเมื่อ Sat Aug 09 2008 14:18:09 GMT+0700 (ICT)

ถูกต้องแล้วครับ

นารี
IP: xxx.26.120.38
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 13:15:30 GMT+0700 (ICT)

เป็นการพัฒนาเด็กไทยด้วย

น่ารัก
IP: xxx.121.121.25
เขียนเมื่อ Wed Dec 30 2009 16:06:05 GMT+0700 (ICT)

ครูโจ๊ะเก่งค่ะ

ด.ญ.กิ่งประกาย
IP: xxx.180.170.234
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 13:28:38 GMT+0700 (ICT)

ไม่อยากเรียนวิชานี้เลยเพราะว่าง่วงนอนมากๆเลยอยากไปเล่นมากกว่าเรียน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า