กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

 วางทุกงาน อ่านทุกคน บันทึกผลทันที 

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ

กิจกรรมที่1 วางทุกงาน  อ่านทุกคน  บันทึกผลทันที

ลักษณะกิจกรรม

     เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนทุกคน 

นำหนังสือที่ตนชอบมาอ่านและบันทึกผลจาก การอ่านลงในสมุดรักการอ่านเป็นประจำทุกวัน

ระยะเวลา  ช่วงเวลา12.10-12.30 น.ของทุกวัน 

ผลการดำเนินการ  นักเรียนมีความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง  ต่อเนื่อง

 

กิจกรรมที่2   กิจกรรมยอดนักอ่าน

 ลักษณะกิจกรรม

        เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการเพื่อประกวดนักเรียนที่เป็นยอดนักอ่าน  โดยดูจากสถิติการยืมหนังสือจากห้องสมุด  บันทึก การอ่านประจำเดือนแล้วสรุปผลเมื่อสิ้นภาคเรียน  พร้อมกับมอบรางวัล

ระยะเวลา  ดำเนินการภาคเรียนละ  1  ครั้ง

ผลการดำเนินการ  นักเรียนมีความสนใจ ร่วมกิจกรรมทุกคน

 

 

 

กิจกรรมที่3  กิจกรรมเอื้ออาทรพี่สอนน้อง

 ลักษณะกิจกรรม 

              เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการ ในชั่วโมงซ่อมเสริม เพื่อให้ พี่ช่วย   เหลือน้อง หรือเพื่อน  ช่วยเพื่อนได้อ่านหนังสือคล่องขึ้น หรืออาจจะเป็นลักษณะที่พี่หานิทานมาอ่านให้น้องๆฟังก็ได้ระยะเวลา  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง

ผลการดำเนินการ     นักเรียนมีความชอบและสนใจมาก เพราะน้องก็จะมีความรู้สึกเป็นกันเองกับพี่ ซึ่งพี่บางคนที่ไม่กล้าแสดงออก ก็ จะรู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในการได้สอนน้อง ให้ได้รู้หนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): รักการอ่าน 
 หมายเลขบันทึก: 198637
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า