Productivity ทางการพยาบาล

 ผลิตภาพทางการพยาบาล คือ อะไร ? 

สวัสดีค่ะ  วันนี้คณะกรรมการ ฯ  จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Productivity in Nursing นะคะ มาให้ศึกษากันนะคะ ว่าคือ อะไร  หมายเหตุ

 

Productivity in Nursing

Productivity in Nursing ตรงกับ ภาษาไทย คือ ผลิตภาพทางการพยาบาล Productivity  จัดเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สำคัญตัวหนึ่งของหอผู้ป่วย/หน่วยงานในโรงพยาบาล

ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการคิดต้นทุนต่อหน่วย  และยังช่วยในการจัดสรรบุคลากรทางการพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาลหรือไม่   

 

 

การวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล
 Productivity  มีสูตรคำนวณ ดังนี้
 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล  X 100
     จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ก่อนคำนวณ เราต้องทราบ ตัวแปร 2 ตัวนี้ก่อนนะคะ

 

คือ  ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ   และ ชั่วโมงทำงานจริง

 

คำนวณได้จาก             

 

จำนวนชั่วโมงการพยาบาลทั้งสิ้นต่อหน่วยกิจกรรม (Nursing hours per work unit)

เวลาให้การพยาบาลตรง               = 4.5      

เวลาให้การพยาบาลอ้อม              = 1.81

รวมเวลาให้การพยาบาล               = 6.31

 

 

การจัดสรรอัตรากำลัง

อัตรากำลังเทียบเท่าพนักงานประจำ (Full Time Equivalent-FTEs)  ดังนี้ 

พนักงานประจำ 1 คนทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน

5 วันต่อสัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่อปี รวม 260 วัน

หักพักร้อน 10 วัน หยุดพิเศษ 13 วัน  มีวันทำงานจริง 237 วัน หรือ 1,659 ชม./ปี   หรือ  138 ชม./เดือน หรือ 20 วัน/เดือน

 

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ปริมาณงานที่คาดหวัง/เดือน   =30x30                 = 900

ปริมาณงานจริง                    =20X30         = 600

ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ          =600X6.3      = 3,780 HRS.  

ชั่วโมงทำงานจริง                  =27x138       = 3,726 HRS.

PRODUCTIVITY                 = 3,780X100 = 101%

                                                3,726

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

 เกณฑ์ประเมินผลิตภาพทางการพยาบาล  (PRODUCTIVITY)

 

PRODUCTIVITY TARGET = 95-105%

 

การแปลความความ

 

ผลิตภาพต่ำ (<95%) หมายความว่า

          มีจำนวนเจ้หน้ที่มากเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรสูง

          คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน

          ความคิดสร้างสรรค์น้อย

 

ผลิตภาพสูง (>105%) หมายความว่า

          จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยเกินไป

          ค่าจ้างบุคลากรน้อย

          คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

          ความเสี่ยงสูง

          เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจ

 

  

การจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวรอย่างน้อยตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล (2548) ดังนี้

งานผู้ป่วยนอก  N : Pt = 1 : 100

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   N : Pt = 1 : 10

งานบริการปรึกษาฯ   N : Pt = 1 : 250 เตียง

 

 
ตัวอย่างการจัดสรรอัตรากำลัง
 

จำนวนคน-วัน/ปี

จำนวนชั่วโมงต่อคน-วัน

ชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการ

จำนวนบุคลากร

สัดส่วนของบุคลากร

RN

NA

10,950

(30 เตียง x365วัน)

6.3

68,985

41.5

(68,985¸

1,659)

50:50

21

20

ขอขอบพระคุณ

49082901อ. ดุษฎี  ทองปุย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท  เจ้าของข้อมูล Powerpoint ที่นำเสนอ  เรื่อง การบริการพยาบาลกับความคุ้มค่า-คุ้มทุน

สว่นนี้  เชิญ Download เพื่อนำไปทดลองคำนวณจำนวนบุคลากรพยาบาลของหน่วยงานท่านได้เลยนะคะ
 

 

กัญญา

กรรมการฝ่าย IT

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 195170
 เขียน:  
 ความเห็น: 33  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

มะปรางเปรี้ยว
เขียนเมื่อ Sat Jul 19 2008 22:49:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้เข้าไปดูข้อมูลในหน้าประวัติ http://gotoknow.org/profile/hrmnur

และพบว่าเจ้าของบล็อกได้ใส่อีเมลของคณะกรรมการเอาไว้ จึงอยากแนะนำค่ะ ว่าควรจะนำออก หรือ ใส่ format ของอีเมลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องค่ะ เช่น ชื่ออีเมล์ (at) gmail.com เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกเก็บข้อมูลโดยพวก robot ที่ถูกปล่อยเข้าในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปส่งอีเมลขยะไปยังอีเมลที่โพสไว้ค่ะ

หากโพสในรูปแบบที่ถูกต้อง พวก robot ก็สามารถอ่าน fomat ได้ว่าเป็นอีเมล และเมื่อใส่ในรูปแบบไม่ถูกต้องพวก robot ก็จะอ่านไม่ได้ว่าเป็นอีเมลค่ะ ก็จะทำให้ปลอดภัยจากอีเมล์ขยะระดับหนึ่งค่ะ

ฝ่ายทรัพย์บุคคล
เขียนเมื่อ Sat Jul 19 2008 22:59:02 GMT+0700 (ICT)
pa_daeng
เขียนเมื่อ Sat Jul 19 2008 23:03:50 GMT+0700 (ICT)

มาเก็บความรู้

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายทรัพย์บุคคล
เขียนเมื่อ Sat Jul 19 2008 23:09:07 GMT+0700 (ICT)
  • ยินดีค่ะ ป้าแดง
  • ไม่ต้องติดค้างได้ข้อมูลแล้ว
  • จะได้นอนหลับสบายนะคะ
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Jul 29 2008 05:14:40 GMT+0700 (ICT)

ตามมาเรียนรู้ค่ะ

เริ่มต้นเราจะหา productivity ของตึกเรา

เราจะต้องมีตัวเลข 2ตัว

คือ  ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ   และ ชั่วโมงทำงานจริง

 

คำนวณได้จาก             

 

จำนวนชั่วโมงการพยาบาลทั้งสิ้นต่อหน่วยกิจกรรม (Nursing hours per work unit)

เวลาให้การพยาบาลตรง               = 4.5      

เวลาให้การพยาบาลอ้อม              = 1.81

รวมเวลาให้การพยาบาล               = 6.31

 

ส่วนนี้เราต้องหาเองในการทำงานจริงในหน่วยงานใช่ไหม อยากให้อธิบายวิธีเก็บข้อมูลส่วนนี้ค่ะ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล

 

ปริมาณงานที่คาดหวัง/เดือน   =30x30                 = 900

ปริมาณงานจริง                    =20X30         = 600

ชั่วโมงทำงานที่ต้องการ          =600X6.3      = 3,780 HRS.  

ชั่วโมงทำงานจริง                  =27x138       = 3,726 HRS.

PRODUCTIVITY                 = 3,780X100 = 101%

                                                3,726

 อยากให้อธิบายตัวเลขเหล่านี้และวิธีที่ได้มา อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พรรณภัทร สินธุแปง
IP: xxx.128.152.19
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 23:47:09 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมคำนวน productivity ของ OPD หรือไม่

อาภา
IP: xxx.173.116.142
เขียนเมื่อ Sun Jan 24 2010 22:59:42 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมคำนวน productivity ของ OPD หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยคะ

midag
เขียนเมื่อ Tue Sep 21 2010 11:56:42 GMT+0700 (ICT)

คิดเล่นๆ จากจัดอัตรากำลังขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละรอบเวรอย่างน้อยตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล (2548) ดังนี้ งานผู้ป่วยนอก  N: Pt = 1: 100

แสดงว่า ผู้ป่วย 100 คนสามารถเข้าใช้ริการต่อพยาบาล 1คน

พยาบาลสามารถ ให้บริการได้ 7 ชั่วโมงต่อคน หรือ 7x 60 = 420 นาที

ดังนั้นพยาบาลสามารถให้บริการ 420/100 = 4.2 นาทีต่อคน คือคิดอีกในหนึ่งคือเวลาที่ผู้ป่วยต้องการต่อคน

ให้ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน(F)                                       = 250             คน/วัน

ให้ OPD จัดอัตรากำลัง (R)                                               =  2                       คน

จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง(TT)        =  2 x 7

                                                                                              =  2 x 7

                                                                                              =  14            ชั่วโมง

 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล(T)               = (F) X (T)

                                                                                              = (250) X (4.2)

                                                                                              = 1050                 นาที

1 ชั่วโมงมี 60 นาที                                                      =1050/60              ชั่วโมง

                                                                                        =17.5                     ชั่วโมง

Productivity มีสูตรคำนวณ ดังนี้

 จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล  X 100          =    (T )x (100)

   จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง                     (TT)

                                                                                                =  17.5 x 100

                                                                                                            14

                                                                                                =  125

papple
IP: xxx.49.193.84
เขียนเมื่อ Wed Dec 15 2010 22:19:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

การวิเคราะห์UnitCostsค่ะ

ยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์
IP: xxx.8.43.120
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 05:22:47 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าการคิด Product ของหน่วย ไอซียู ใช้สูตรเดียวกันหรือไม่ ถ้าในหน่วยไอซียู มีพยาบาล RN ล้วน 27 คน ขึ้นปฏิบัติงาน ช/บ/ด = 8/6/6 มีจำนวนเตียง 8 เตียง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 7.8 คน/วัน คำนวณอย่างไร

midag
เขียนเมื่อ Mon Jan 24 2011 14:26:39 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าการคิด Product ของหน่วย ไอซียู ใช้สูตรเดียวกันหรือไม่ ถ้าในหน่วยไอซียู มีพยาบาล RN ล้วน 27 คน ขึ้นปฏิบัติงาน ช/บ/ด = 8/6/6 มีจำนวนเตียง 8 เตียง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 7.8 คน/วัน คำนวณอย่างไร

คิดเหมือนกันครับ มาจากสูตรเดียวกันหมด

จำนวนชั่วโมงที่ผู้รับบริการต้องการดูแล X 100 = 7.8 x 12 X 100

จำนวนชั่วโมงที่พยาบาลให้การดูแลได้จริง (8+6+6)x7

= 93/140 x100

= 66

ดีใจด้วยครับ อัตรากำลังคุณเกิน ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะ ออฟเวร แต่เอะดูก่อน 8 คนเวรเช้านี้รวมหัวหน้าใหมครับถ้าเผินไปประชุมบ่อย

ไม่ค่อยอยู่ดึก ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับคนใข้ กรุณาตัดออก ถ้าตัดออกแล้วยังเกินอีกกรุณาไปดูกิจกรรมภายในแต่ละเวรอะไรเป็นของพยาบาล และอะไรเป็นส่วนอื่นที่สามารถมอบหมายงานได้ เกินเข้ามาครับ (วัดความดันเอย,ตวงปัสสาวะเอย,พลิกตะแคงตัว,ๆลๆ) เอาให้ชัด กรุณาศึกษาแนวคิด LEAN มาปรับใช้ครับ ผมเข้าใจว่ามาตรฐาน ICU อยู่ที่ พย. 1 ต่อ คนใข้ 2 ในกรณีนี้การจัดอัตรากำลังผสมระหว่างพยาบาลกับพนักงานระดับผู้ช้วย หรือคนงานควรนำมาใช้ให้เหมาะสม (ปล.อัตรา 12 ชม/วัน ผมเอามาจากข้อมูลด้านบนนะครับนับเป็นระดับ 5 ทั้งหมด ICU คงไม่มี 1-4 ไปอยู่มั่ง แต่ CCU บางตำราให้ที่ 14 นะเออ)

จิราภรณ็์
IP: xxx.9.19.220
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 22:55:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ กับการคิดภาระงาน อยากให้อธิบายในส่งของผู้ป่วยนอกมากกว่านี้อีกหน่อยค่ะ เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ

มาดี
IP: xxx.26.29.122
เขียนเมื่อ Mon Jun 06 2011 21:43:37 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ดีค่ะ แต่อยากได้ตัวอย่างงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินบ้างค่ะ ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเพราะพึ่งได้รับงานจากหัวหน้ามาค่ะ

midag
เขียนเมื่อ Mon Jun 13 2011 18:23:12 GMT+0700 (ICT)

ผมจะอธิบายเชิงหลักการนะครับ เพราะประสบการณ์บริหาร ผมออกตัวเลยว่าผมค่อนข้างน้อย รอถามพี่ๆคนอื่นดีกว่า

Productivity = เวลารวมที่ผู้ป่วยต้องการดูแล/เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ x 100

เวลารวมที่ผู้ป่วยต้องการดูแล : ตัวนี้มีอ้างอิง หลายสำนัก แล้วแต่ไครจะอิงกับไคร หรือหลายๆที่ทำวิจัยเองเลยเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ มีความเกี่ยวเนื่องกับ ความต้องการพยาบาลต่อวัน(NHPD) คือใช่สำนักใหนต้องอ้างอิงค่าสำนักนั้น

แล้วจะใช้สำนักใหนดี : เอาแบบตรงเปะๆนี้ต้องทำวิจัยเองเลยครับ แต่ก็แลกมาด้วย ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ยุ่งยาก เปรียบเทียบกับ ที่อื่นลำบาก ๆลๆ เอาเป็นว่าผมแนะนำก็ของ สำนักงานการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อิงกับกับการจำแนกประเภทผู้ป่วย 2547 ครับ สะดวกที่สุดแล้ว

เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ : แบบบ้านๆเลย ก็คือเวลาทำงานครับ สมมุติ วอรด์หนึ่งจัดอัตราการพยาบาล ช:บ:ด 5:3:2

เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ลบเอาเวลาพัก ออก 1 ชั่วโมง ตามกฏหมายแรงงาน หลือ 7 ชั่วโมง

เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้ = (5+3+2)x7 = 70 ชั่วโมง หลังจากได้ค่าก็เอาไปคำนวญตามสูตร ได้เป็นProductivity

เกณฑ์ก็แตกต่างกัน 85 -115 ศรีนครินทร์ ใช่เกณฑ์นี้ รพ.กระทรวงบางที่ 90-110 แต่จากที่ผมอ่านผ่านๆตามางานวิจัยของอินเดีย

เขาจะให้ที่ 86 ครับ ทำให้ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด มีที่อื่นด้วยแต่ไม่อยากยกมาเพราะ อย่างอเมริกา เขาใช้เกณฑ์สูงมาก แต่ดูในเนื้องานแล้ว เวลาให้การพยาบาลตรง เขาก็สัมพันธ์กันด้วย คืองานที่ไม่ใช่การพยาบาลก็แบ่งแยกเลยชัดเจน แต่ของเรานื้ก็ไปตามระบบประเทศกำลังพัฒนากันไป ส่วนตัวสนับสนุนอินเดียเพราะใกล้เคียงเรามากกว่า แต่ให้ดีก้ต้องทำวิจัยไปเลย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : แนะนำให้นับตาม visit ครับ แต่ก่อนอื่นต้องทราบเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการของหน่วยงานนั้นๆ เสียก่อนเพราะเนื้องานค่อนข้างแตกต่างกันมาก(ผมอาจค้นมาน้อยในส่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจจะมีค่ากลาง แต่ไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่จุดนี้)ของแต่ละโรงพยาบาล เช่น ศูนย์หัวใจ กับ รพช. แตกต่างกันมากครับ ต้องหาเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการ ของแต่ละที่ สรุปต้องทำวิจัยอีกแล้ว ถือว่า R2R ไปนะครับ 555+

Productivity =(จำนวผู้ป่วย) x (เวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการ) x 100 / เวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลได้

ประมาณนี้ละกันนะครับ ที่จริงต้องยึดถืออัตราส่วนพยาบาล ต่อ ผู้ช่วย เพราะแต่ละที่ก็มีความต้องการพยาบาลวิชาชีพ แตกต่างกัน ต้องคุยกันยาวเลย ละ ผิดถูกเช่นไรถือว่าแบ่งปันกันนะครับ

tae
IP: xxx.183.70.166
เขียนเมื่อ Wed Jun 29 2011 09:14:01 GMT+0700 (ICT)

ขออ่านด้วยคน

maehs
IP: xxx.172.84.207
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2012 15:00:00 GMT+0700 (ICT)

อยากดูภาระงานของชาว ER บ้างค่ะ

อมรา
IP: xxx.108.48.164
เขียนเมื่อ Mon Aug 06 2012 02:29:32 GMT+0700 (ICT)

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภาพทางการพยาบาล มีความคิดเห็นเหมือนคุณแก้ว...อุบล เลยค่ะ คืออยากให้อธิบายตัวเลขเหล่านั้น และวิธีที่ได้มาอีกครั้งนะคะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย และหน่วยงานERคำนวณแบบนี้หรือไม่คะ ขอตัวอย่างเพิ่มอีกตัวอย่างนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เเม่แต๋ม
เขียนเมื่อ Mon Dec 24 2012 04:53:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

Naomi
IP: xxx.11.120.163
เขียนเมื่อ Tue Jan 08 2013 23:07:56 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบอัตรากำลังของห้องผ่าตัดต้องคิดแบบไหนคะ

นางละม่อม ลู่เกียง
IP: xxx.173.59.15
เขียนเมื่อ Mon Mar 11 2013 11:46:16 GMT+0700 (ICT)


อยากทราบการคิด Productivity ของห้องคลอด  โรงพยาบาลชุมชนค่ะ

komphet
IP: xxx.1.250.118
เขียนเมื่อ Wed Mar 20 2013 14:45:50 GMT+0700 (ICT)

Activity ของ ER ตอนนี้มี 5 ระดับ จากแต่ก่อน 3 ระดับ ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวคูณเท่าไรครับ

sopida
IP: xxx.200.98.183
เขียนเมื่อ Thu May 09 2013 17:28:23 GMT+0700 (ICT)


ใช่เลย..ขณะนี้ใช้triage 5 level  เดิม 3 ประเภทคือemergent,urgentและnon urgent

 

komphet
IP: xxx.1.245.97
เขียนเมื่อ Mon May 20 2013 20:19:32 GMT+0700 (ICT)

มีใครพอจะช่วยได้ไหมครับ ผมต้องการตัวคูณในแต่ละระดับของ ER ครับ ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้ว่า Resus  Emer Urgent  Semi-urgnt  Non-urgent แต่ละตัวคิดค่าตัวคูณ product เท่าไรครับ

jaypoom
IP: xxx.4.105.117
เขียนเมื่อ Tue May 28 2013 15:43:32 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการคิดคำนวณภาระงานแผนกเวชระเบียนบ้างค่ะ ไม่มีตัวอย่างเลย หายากค่ะ

saowapa
IP: xxx.25.192.194
เขียนเมื่อ Sat Jun 15 2013 11:02:52 GMT+0700 (ICT)

ไม่แน่ใจว่าจะต้องแยกคิดเป็นเวรด้วยหรือไม่เพราะผู้รับบริการในแต่ละเวรไม่เหมือนกัน ช่วยให้ความกระจ่างด้วย ....ขอบคุณค่ะ

saowapa
IP: xxx.25.192.194
เขียนเมื่อ Sat Jun 15 2013 11:04:47 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียดการคิดค่า Product  ER ค่ะ ผู้รับบริการ 5 ประเภท

ลิตา
IP: xxx.89.84.242
เขียนเมื่อ Thu Jul 18 2013 16:32:52 GMT+0700 (ICT)

ในหน่วยกุมาร คิดชม.การพยาบาลยังงัยคะ แบ่งผป.เป็นกี่ประเภ

ฐิณัชฎา วงศ์จันลา
IP: xxx.175.12.86
เขียนเมื่อ Mon Sep 23 2013 11:14:12 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการคิดคำนวณภาระงาน งานห้องคลอด หลังคลอด ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

ราตรี ช่วยสุข
IP: xxx.49.114.122
เขียนเมื่อ Fri Dec 13 2013 22:08:12 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบวิธีการคำนวณProductivityงานห้องคลอด และการจำแนกประเภทของผู้รับบบริการห้องคลอดค่ะ

จันทร์เพ็ญ ชินคำ
IP: xxx.4.140.90
เขียนเมื่อ Wed Feb 05 2014 12:10:11 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบวิธีการคำนวณ Productivity งานห้องคลอด หลังคลอดและการจำแนกประเภทผู้รับบริการห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

patta
IP: xxx.205.96.142
เขียนเมื่อ Thu Feb 20 2014 14:55:04 GMT+0700 (ICT)

การคิด productivity ของงาน or ที่เป็นเวรเช้าทั้งหมด และต่อเวร on call เราจะคิดอย่างไรคะ คำนวณแบบไหนคะ ใครที่รู้ขอความกรุณาช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รุ้งราวรรณ์ ยูพา
IP: xxx.230.110.65
เขียนเมื่อ Sat Apr 26 2014 11:22:19 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการคิด productivity or เหมือนกันคะ ใครทราบกรุณาบอกด้วยนะคะ

banana
IP: xxx.230.110.134
เขียนเมื่อ Wed Jun 25 2014 12:43:56 GMT+0700 (ICT)

ไมทราบวาใครพอจะมตวอยางงานวจยหรอR2RเกยวกบอตรากลงในERบางครบหรอพอจะแนะนวาหาไดจากทไหน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า