สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ชำนาญการพิเศษ

          

           จบแล้ว กับการพัฒนาก่อนการส่งผลงานวิชาการเพื่อขอและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จากการที่ ต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 ที่พัทยา ที่ผ่านมานั้น ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย เห็นครูผู้ใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเอง มากมาย รุ่นนี้มากกว่ารุ่นอื่น ตั้ง 369 ท่าน โดย มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เรื่องความรู้นั้น เริ่มตั้งแต่ 

  • มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
  • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลงาน
  • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน(สมรรถนะหลัก)
  • การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน(สมรรถนะประจำสายงาน)
  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแบบวฐ 2/1
  • การจัดทำผลงานวิชาการ

        นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทดสอบก่อนจบการอบรม ดูแล้วเวลา 5 วัน กับการอบรมครั้งนี้แล้ว อย่างที่ท่านวิทยากรพูดไว้ว่า "ด้วยวัยขนาดนี้ " เพราะว่าผู้เข้าอบรมนั้นจริงๆแล้วมีหลากหลายวัย บางคนก็เครียดบ้าง สนุกบ้าง กังวลบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของ วัยขนาดนี้ แต่กระนั้นเองก็ผ่านมาได้ด้วยดี

       กลับมาก็คงต้องมาวางแผนการทำงานการสอนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ครูเสือ อ.3 
· หมายเลขบันทึก: 193993 · เขียน:  
· ความเห็น:
2
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
ทางเกวียน
เขียนเมื่อ Sun Jul 13 2008 22:14:49 GMT+0700 (ICT)

ขอเป็นกำลังใจครับ

บางทราย
เขียนเมื่อ Mon Jul 14 2008 22:50:18 GMT+0700 (ICT)

คิดถึงเสือและครูองุ่นครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์