สื่อจำนวน 1 -10

 Pop Up 

คู่มือการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

เรื่อง  การนับจำนวน  1 - 10

 

                    

 

 

โดย

นางสุภลักษณ์   กำไรมาก

อาจารย์  1  ระดับ  4

 

ระดับปฐมวัย

 

โรงเรียนฉิมพลี     สำนักงานเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร

 

 

คู่มือการใช้สื่อ 1

การนับจำนวน 1 10

 

หลักการและเหตุผล

 

สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง/เลือกสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้

สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ สื่อเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ อยากเรียน การผลิตสื่อการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากในบางครั้งการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องมองเห็นในสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

 

การผลิตสื่อการเรียนรู้  เรื่อง  การนับจำนวน  1 - 10 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1.       เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการนับเลข  จำนวน 1 - 10

2.       เพื่อให้ผู้เรียนรู้ค่าจำนวน 1 - 10

3.      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสังเกตความแตกต่างระหว่างเลขไทยกับเลขอารบิค

4.      เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.      สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับเรื่อง  ผัก  ผลไม้ได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สื่อการเรียนรู้

 

1.      ผู้เรียนนับเลข 1 10  ได้

2.      ผู้เรียนรู้ค่าจำนวน 1 - 10

3.      ผู้เรียนรู้จักเลขไทย และเลขอารบิค

4.     

 

ผู้เรียนเข้าใจการนับจำนวนมากขึ้น

5.      ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องผลไม้ไปด้วย

                                                                                                            

คู่มือการใช้สื่อ 2

ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนรู้

 

1.      กำหนดเป้าหมายของงานที่จะสร้าง

 

ในการคิดที่จะสร้างสื่อ   เกี่ยวกับเรื่องการนับจำนวน 1 10   สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล  สาเหตุเนื่องมาจากในการสอนเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขเด็กบางคนไม่เข้าใจและไม่รู้

ค่าจำนวนของตัวเลข 1 - 10  แยกไม่ได้ว่า  ตัวไหนคือเลขไทย  เลขอารบิค  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงคิดประดิษฐ์สื่อนี้ขึ้นมา

 

2.      จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

 

วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้

1.      ฟิวเจอร์บอร์ด

2.      กาว

3.      พลาสติกใส

4.      กระดาษ 100 ปอนด์

5.      สีชอล์ค

6.      สีเมจิก

7.   กรรไกร

 

3.      ดำเนินการผลิต

 

ขั้นตอนการผลิตสื่อ

1.      วาดภาพผลไม้  ผัก  ชนิดที่ต้องการเท่ากับจำนวนตัวเลขลงในกระดาษ

       100 ปอนด์

2.      ระบายสีภาพให้สวยงาม

3.      ตัดภาพตามรอยเส้นที่วาดและเคลือบด้วยพลาสติกใส

4.      ตัดกระดาษทำเป็นรูปเล่ม  ทำเป็น Pop  Up

5.      ติดภาพเท่ากับจำนวนตัวเลขลงในเล่ม  จาก 1 - 10

 

คู่มือการใช้สื่อ 3

 

 

วิธีการใช้สื่อ

1.      ใช้สื่อในการประกอบการสอนเกี่ยวกับการนับจำนวน 1 10

2.      ใช้สื่อประกอบการสอนตัวเลข  เลขไทย  เลขอารบิค

3.      ใช้สื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับ  ผัก  ผลไม้

 

 

                        ข้อเสนอแนะ

 

         การนำสื่อไปใช้  เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาล  และระดับชั้น  ป.1- ป.2

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 190967
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูอ๋อม
เขียนเมื่อ Tue Jul 29 2008 15:20:47 GMT+0700 (ICT)

ดีมากค่ะ คุณครู จะลองไปทดลองดูนะ

ครูนิ่ม
IP: xxx.26.219.3
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 18:42:43 GMT+0700 (ICT)

เป็นสื่อที่ทำง่ายและเด็กเข้าใจง่ายด้วยคะ ถ้าดิฉันอยากจะได้วิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากท่านอาจารย์ เพื่อจะได้เป็นวิทยาการในการประดิษฐ์สื่อให้กับเด็กจะได้ไหมคะ

ครูนก
IP: xxx.232.49.97
เขียนเมื่อ Wed Jan 12 2011 18:21:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะที่ลงข้อมูลดีๆ ไว้

พิม
IP: xxx.49.243.111
เขียนเมื่อ Mon Jun 20 2011 18:37:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความรู้บังเอิญกำลังหาวิธีทำ

เป็นสื่อสอนเด็กพอดีเลยคะ

ครูปริยากร ขอย้ายกลาง
IP: xxx.49.243.202
เขียนเมื่อ Thu Jun 30 2011 10:38:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณครูมากๆคะนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า