รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

 เขียนบรรณานุกรม 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

1. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ

 ผู้แต่ง. //ชื่อหนังสือ. //ครั้งที่พิมพ์. //สถานที่พิมพ์ / : /สำนักพิมพ์, / ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

         แก้ว  อุทุมมาลา.  ประวัติพระธาตุบังพวน.  ศูนธ์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, 2536.

         เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ.  กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก.  กรุงเทพฯ : กรุมศิลปากร, 2505.

         นพมาศ.  ตำราท้าวศรีจุฬาลักษณ์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  พระนคร : ศิลปบรรณคาร, 2513.

 

 

2. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือแปล

ผู้แต่ง. //ชื่อหนังสือ. //แปลจาก/ชื่อเรื่องเดิม/โดยผู้แปล. //ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์/ :/

       สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

3. การเขียนบรรณานุกรมของบทความในวารสาร

ผู้เขียนบทความ. / " ชื่อบทความ. " / ชื่อวารสาร. // ปีที่,/ ฉบับที่(เดือน ปี ) / : /เลขหน้า.

ตัวอย่าง

         ทอม  แม่โจ้. "ประมงในขวดเจ้าข้าเอ้ย" แม่บ้าน.  9 (156) : 58-64,มีนาคม 2528.

4. การเขียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์

ผู้เขียน. / " ชื่อวิทยานิพนธ์. "/ ระดับวิทยานิพนธ์/ ภาควิชา/คณะ/ มหาวิทยาลัย, /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

         จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์.  "การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญ"

                      ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. " วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

                      ภาควิชาวิจัยการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

5. การเขียนบรรณานุกรมของรายงานวิจัย

 ผู้วิจัย. /"ชื่องานวิจัย. " / รายงานวิจัย / ชื่อหน่วยงาน,ปีที่พิมพ์.

6. การเขียนบรรณานุกรมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน./ ชื่อเรื่อง. /[ประเภทของสื่อ]. // แหล่งข้อมูล, วัน เดือน ปี ที่ค้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การเขียนบรรณานุกรม 
 หมายเลขบันทึก: 189336
 เขียน:  
 ความเห็น: 23  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูเจี๊ยบ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jun 21 2008 10:20:37 GMT+0700 (ICT)

กำลังต้องการอยู่พอดีหเลยครับ

แล้วถ้าอ้างอิงจาก wikipedia หรือ www อื่นๆ จะต้องเขียนอย่างไรครับ

ฐานิตา ไชยกาล
เขียนเมื่อ Sat Jun 21 2008 11:16:58 GMT+0700 (ICT)

ใช้ รูปแบบการอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน, // ชื่อเรื่อง, / (ประเภทของสื่อ).//แหล่งข้อมูล,( วัน เดือน ปีที่ค้น )

ตัวอย่าง

วิทยา ต่อศรีเจริญ,แนวทางการเลือกซื้อ CPU,( Online).http:

www.pantip.com ( 21 มิถุนายน 2551).

หมายเหตุ ใต้ข้อความ ชื่อเรื่องให้ขีดเส้นใต้ข้อความ แนวทางการเลือกซื้อ CPu

( พิมพ์ไม่คล่องขีดเส้นยังไม่เป็น)

กำลังแก้ไข ค่ะไม่ทราบว่าเขียนอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือว่าเขียนบรรณานุกรม

ตัวอย่าง

การเขียนบรรณานุกรม

" การแนะนำโฮมเพจใหม่สำหรับนักศึกษา"[ออนไลน์].http://www.

knitl.ac.th.,21 ,21 มิถุนายน 2551.

พัชรียา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 29 2008 23:17:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยคะ

ฐานิตา ไชยกาล
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 09:30:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ

คุณพัชรียาที่สนใจค่ะ

พัชรี
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 09:34:03 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลย กำลังต้องการใช้มากเลยคะ ถ้าพบปัญหาเพิ่มจะเข้าไปรบกวนถามใหม่นะค่ะ

ฐานิตา ไชยกาล
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 09:49:42 GMT+0700 (ICT)

ด้วยความยินดีค่ะ ....

คุณพัชรี

yod
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 14:30:10 GMT+0700 (ICT)

ช่วยอธิบายการอ้างในสารนิพนธ์ ข้อมูลจาก web ด้วยครับผมยังไม่เข้าใจ เช่นวันที่เอามาจากไหน เพราะในข้อมูลไม่ได้ลงวันที่ แล้วในกรณีที่ในเนื้อบน เวปฯอ้างมา เช่น (อุทัย หิรัญโต, 2523 : 4) เราสามารถจะหาหนังสือได้อย่างไร ขอบพระคุณครับ

ฐานิตา ไชยกาล
เขียนเมื่อ Wed Jul 30 2008 21:48:10 GMT+0700 (ICT)

1.วันที่นั้นได้มาจาก

วันเดือน ปีที่ค้นคว้า

เช่น บุคคล/หน่วยงาน.ชื่อเรื่อง.ชื่อเวปไซต์. ปี.

หรือ

บุคคล/หน่วยงาน.ชื่อเรื่อง.วัน เดือน ปีที่ค้นคว้า,ชื่อเวปไซต์.ปี.

2. กรณีในเนื้อที่บนเวปอ้างมา เช่น (อุทัย หิรัญโต,2523:4)

เป็นการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

เมื่อเราไม่สามารถหาหนังสือได้ ให้ใช้คำว่า อ้างถึงใน

ระบุชื่อ (อ้างถึงใน อุทัย หิรัญโต,2523) กล่าวว่า....

แล้วเอาข้อมูลเกี่ยวกับเวปไซต์ลงไว้ที่บรรณานุกรม

หรือไม่ก็อาจหางานวิจัยใหม่ๆของมหาวิทยาลัยต่างๆเทียบเคียงดูนะคะ

ผู้รู้น้อย
IP: xxx.26.223.221
เขียนเมื่อ Mon Jun 15 2009 21:36:54 GMT+0700 (ICT)

ในกรณีจะอ้างอิงรูปภาพจากเว็ปจะอ้างอิงอย่างไรคะ

ดิฉันอ้างไว้ใต้ภพได้หรือไม่

ควววIย
IP: xxx.157.221.223
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 10:02:35 GMT+0700 (ICT)

.....*-*-** 704 **--

ครูแนว(ชายแดน)
IP: xxx.174.4.29
เขียนเมื่อ Wed Sep 23 2009 13:16:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆๆกำลังหาพบ

ษา
IP: xxx.164.132.250
เขียนเมื่อ Thu Jan 07 2010 22:23:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนมากค่า

IP: xxx.174.31.118
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 06:34:11 GMT+0700 (ICT)

ต้องการคำตอบเหมือนความเห็นคนที่9

สอง
IP: xxx.172.143.26
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 09:44:58 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมของรายงานวิจัยด้วยค้าฟ

ณัฐจิตราสุขใส
IP: xxx.53.77.2
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 20:32:27 GMT+0700 (ICT)

ประสงค์จะได้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมปัจจุบันล่าสุดทราบว่าเริ่มด้วยปีพ.ศ.แล้วหรือคะ ทำไมในinternet.สักราย...

ณัฐฐาพร เหมือนแก้ว
IP: xxx.24.33.27
เขียนเมื่อ Sat Aug 20 2011 14:18:56 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากรายงานวิจัยด้วยค่ะ

kasta
IP: xxx.122.232.222
เขียนเมื่อ Mon Aug 29 2011 18:48:56 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆครับ

Nanja In
IP: xxx.46.251.60
เขียนเมื่อ Fri Feb 08 2013 00:05:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูล กำลังทำวิจัยอยู่พอดีเลยค่ะ 

W
IP: xxx.183.42.193
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2013 00:14:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ


น้องวาเอง
IP: xxx.205.74.50
เขียนเมื่อ Tue Feb 26 2013 12:52:05 GMT+0700 (ICT)

''งงไปหน่อยแต่ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ'' กว่าจะหาเจอส่งพุ่งนี้ด้วย^^''

ดอ
IP: xxx.173.156.64
เขียนเมื่อ Thu May 30 2013 20:15:44 GMT+0700 (ICT)

ดอ

ด.ญ.ณิศวรา รัตนภักดี
IP: xxx.0.157.207
เขียนเมื่อ Sat Dec 07 2013 10:08:38 GMT+0700 (ICT)

ของงานวิจัยนี้ใช้กับวิชา IS ได้ใช้ไหมค่ะ

Enjoy
IP: xxx.55.142.141
เขียนเมื่อ Tue Apr 15 2014 10:11:57 GMT+0700 (ICT)

ทำไมรูปแบบบรรณานุกรมของแต่ละมหาวิทยาลัยจึงต่างกันคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า