ยิ้มง่ายไหว้สวย

 ยิ้มง่ายไหว้สวย 

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ยิ้มง่ายไหว้สวยแบบร่วมคิดร่วมทำ

คุณกิจ  นายวิชัย  ปุรัน

คุณลิขิต  1  นายประสพสุข  สุวรรณ

คุณลิขิต  2  นายประวิตร  ยศพิมพ์

คุณลิขิต  3  นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง

คุณลิขิต  4  ว่าที่ พ.ต. ณัฏฐพล  ตันมิ่ง

คุณอำนวย  นายเดช  ปาจรียานนท์

 

ผมได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งผมคิดว่าการจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จนั้น การพัฒนาทีมงาน  เป็นสำคัญที่สุด  ดังนั้นการบริหารฝ่ายวิชาการ  จึงจัดให้มีการประชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกวันอังคาร  เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ  ในการพัฒนาเมื่อมีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมลัษณะด้านคุณธรรมของนักเรียน  กิจกรรม ยิ้มง่าย ทักทายกัน  จากการระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ร่วมจัดทำรูปแบบ  เพื่อให้กิจกรรมนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยใช้รูแบบง่ายๆ คือ

1.  ให้ครู และบุคลากรทารศึกษาแสดงเป็นแบบอย่างก่อนโดยให้มีการไหว้ทักทายกันทุกครั้ง

2.  ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมยิ้มง่ายทักทายกัน ได้รูปแบบกิจกรรม ดังนี้

-  มีคณะกรรมนักเรียนไปยืนตามจุดต่างๆ  เพื่อแสดงการยิ้มง่าย ทักทายกันที่ถูกต้อง

-  แต่งเพลง จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมตามกิจกรรมยิ้มง่าย  ทักทายกัน

           จากการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ตลอดปีการศึกษา2550  ทำให้ครู บุคลากรของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  เกิดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการยิ้ม ทักทายกัน  อย่างทั่วถึง เกิดบรรยากาศที่ดีที่อยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างมากมาย  เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทางโรงเรียนได้จัดทำรูปแบบการดำเนินกิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เป็น Best  pracite  แล้วส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล ระดับจังหวัดเลย ระดับภาคและระดับประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): km ยิ้มง่ายไหว้สวย 
 หมายเลขบันทึก: 187009
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า