ครูฝึกกรีดยาง

      การเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของพื้นที่ปลูกยางพาราโดยมีราคายางพาราเป็นปัจจัยหลักการตัดสินใจของเกษตรกร นำมาหลายอย่างจนยากแก่การอธิบายในบริบทยางพารา  มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องที่มีลักษณะกอบโกย ไม่ว่าชาวสวนยางก็ดี ผู้รับซื้อผลผลิตยางก็ดี  ผู้ค้าเคมีภัณฑ์  เจ้าของแปลงเพาะขยายพันธ์ยางก็ดี หน่วยงานของรัฐที่แอบปลื้มใจกับตัวเลขจีดีพี ฯลฯ
      ยางพาราเป็นกิจกรรมที่มีอายุนาน 7-8 ปีจึงจะให้ผลผลิตในรูปแบบที่เป็นงเนสดแก่เจ้าของ และให้ผลผลิตนาน พร้อมทั้งสร้างระบบการออมให้แก่เจ้าของที่คาดไม่ถึงในรูปแบบของไม้ยาง  จะกล่าวว่ายางพาราเป็นนวตกรรมของอำเภอปากคาดก็ใช่ หรือไม่ใช่ก็ใช่ยางพาราอยูที่ปากคาดเมื่อปี 2526 เริ่มแพร่หลาย 2532 ซบเซา 23537/38 ก้าวกระโดด 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 38 %ของพื้นที่การเกษตรอำเภอปากคาด  ในประเด็นนวตกรรมนั้นหมายถึงการเก็บผลผลิตที่มีความแตกต่างจากกิจกรรมพืชเศรษฐกิจอื่น ต้องเก็บอย่างประณีต เรียนรู้ ฝึกฝนให้มีทักษะ  การกรีดยางเป็นวิธีการเก็บผลผลิตจากยางพารา จะกรีดมาก กรีดน้อยก็เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลบนต้นยาง  นี่จึงต้องประณีต เรียนรู้องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้กรีด กายวิภาคต้นยางพารา

      หน่วยงานที่ส่งเสริมยางพารา ได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร สกย.หน่วยพัฒนาการสังคม (นิคมสร้างตนเอง) สถาบันวิจัยยางล้วนได้พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ มีทักษะกรีดยาง จะได้ถ่ายทอดฝึกอบรมกรีดยางให้แก่ชาวสวนยางมือใหม่ จะโดยข้อจำกัดด้านบุคคลากร และภารกิจของเจ้าหน้าที่  กอปรด้วยพื้นที่เปิดกรีดยางเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดกระบวนการดังกล่าวไม่ทันกับความต้องการของชาวสวน  ชาวสวนเองมีการทดลองกรีดยางแปลงของตนเองบ้าง ด้วยการฝึกจากเพื่อน ฝึกด้วยตนเองได้ส่งผลกรีดยางไม่ได้ขนาด กรีดลึกถึงเนื้อไม้ ฯลฯ    อำเภอปากคาดได้เฝ้าติดตาม และพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่ดีพอ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2550 ได้จัดประชุมหารือในหมู่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย(ยางพารา)ได้ข้อสรุปทางออกร่วมกันว่า ให้พัฒนาชาวสวนยางที่มีความสามารถกรีดยางนำไปฝึกยกระดับเป็นครูฝึกกรีดยางพารา มอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาดไปจัดทำรายละเอียด

      สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาดได้ไปจัดรายละเอียดที่ประกอบด้วย คุณสมบัติครูฝึกกรีดยาง ได้แก่ กรีดยางเป็นที่ยอมรับของชาวสวนด้วยกัน ชุมชนให้การยอมรับ ต้องสมัครใจ อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อย 11 เดือนในรอบปี จากนั้นได้เปิดรับสมัครชาวสวนยางใช้เวลา 1 เดือน ได้จำนวน 15 คนได้ทดสอบเบื้องต้นคัดเหลือ 14 คน ปรากฎว่าเมื่อส่งไปฝึกอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย(ยางพารา) เหลือเพียง 12 คน ได้ฝึกฝนในประเด็นการกรีดยางให้ถูกหลักวิชาการ (การแต่งมีดกรีดยาง การลับมีด การกรีด ความรู้กายวิภาคต้นยาง การดูแลสวนยางเปิดกรีด การทำยางก้อนถ้วย การทำยางแผ่น)และหลักการเป็นวิทยากร ต้องผ่านคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า 90% ขั้นตอนนี้แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ปีนี้อำเภอปากคาดได้เตรียมการฝึกอบรมกรีดยางไว้ทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 420 คนครบอคลุมทั้ง 6 ตำบลอำเภอปากคาด ได้ฝึกชาวสวนยางไปแล้วจำนวน 3 รุ่น 133 คน โดยครูฝึกกรีดยางของเราเป็นผู้ช่วยดำเนินการ ในแต่ละรุ่นเราเจ้าหน้าที่หน่วยจำนวนเพียง 1 นายเป็นวิทยากรหลัก มีครูฝึกกรีดยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรรุ่นละ 3 คน หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับจำนวนชาวสวนผู้เข้าอบรม   วิธีการนี้ได้ช่วยให้การทำภารกิจอื่นของหน่วยงานเป็นปกติ สร้างการมีส่วนร่วม ยกระดับการยอมของชาวสวนด้วยกัน สร้างอาชีพรายได้เพิ่มเติม ประการสำคัญได้พัฒนาคนที่พร้อมจะการพัฒนาให้ได้รับโอกาส  ครูฝึกกรีดยางพาราก็จะเป็นแกนนำต่อไปในอนาคต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครูฝึกกรีดยาง 
 หมายเลขบันทึก: 179889
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Thu May 01 2008 08:08:23 GMT+0700 (ICT)

ฝึกไปแล้ว 3 รุ่น 133 คนเท่ากับโทรเลขพอดีอะ

เกษตร(อยู่)จังหวัด
เขียนเมื่อ Tue May 27 2008 10:25:01 GMT+0700 (ICT)
  • ตามครูประจักษ์มาเป็นกำลังใจครับ
สาวศูนย์ยาง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Jul 04 2008 11:52:39 GMT+0700 (ICT)

ชื่นชมกับชาวอำเภอปากคาดที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการกรีดยางเยอะมากๆ บุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวสวนยาง ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะคะ

นครหิน
IP: xxx.123.228.133
เขียนเมื่อ Tue Apr 28 2009 02:51:02 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยื่ยมครับ จาก www.pakkhadpattana.com

kamolrat
IP: xxx.180.74.226
เขียนเมื่อ Tue Apr 13 2010 21:18:45 GMT+0700 (ICT)

สนใจฝึกกรีดยา ตอนนี้อยู่ภูเก็ตทำได้ไหมคะ

สบายส์
IP: xxx.207.30.252
เขียนเมื่อ Thu Sep 02 2010 12:45:56 GMT+0700 (ICT)

มีดกรีดยางพารา "สบายส์"

สนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือการกรีดยาง เพื่อเพิ่มทักษะและฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกรและชาวสวนยาง

www.สบายส์.com

น้อง
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ Thu Dec 23 2010 15:41:50 GMT+0700 (ICT)

อยากกรีดยางเป็นจัง ต้องทำงัยบ้าง

dusit toso
IP: xxx.11.50.230
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 18:21:58 GMT+0700 (ICT)

มี 10ไร่ที่โซ่พิสัย ปลูก5ปีแล้ว แต่ตัวผมยังกรีดไม่เป็น.......ต้องเริ่มยังไง

นพ
IP: xxx.206.134.106
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 03:50:23 GMT+0700 (ICT)

ขายปุ๋ยมูลค้างคาว และน้ำ EM สำหรับ ยางพาราโดยเฉพาะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขนาด 25 Kg 225 บาท พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 0815838631

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า