แผนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น

 จะพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดีเด่นได้หรือไม่ จะทำอย่างไร ? 

วันนี้ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด บังเอิญได้มีโอกาสเสวนากับกลุ่มผู้นำชุมชน
เกี่ยวกับ จะพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดีเด่นได้หรือไม่ จะทำอย่างไร ?

...พอได้การบ้านมา ผมก็ทำการค้นหา Best Practice.. ในเบื้องต้นได้ดังนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 178036
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เด็กข้างบ้าน ~natadee
เขียนเมื่อ Tue Apr 22 2008 00:17:02 GMT+0700 (ICT)

คิดตามคร่าว ๆ ได้ประมาณนี้ก่อนครับ

แนวคิดสำหรับจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 

1.       พัฒนาหมู่บ้านบนพื้นฐานของวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทุนทางสังคมที่มีอยู่

2.       จัดตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชน 8 ฝ่าย

3.       จัดทำแผนงานและวางแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน

4.       เน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

5.       ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกันทุกเดือน

6.       ยึดหลัก ครองตน ครองคน ครองงาน

7.       มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประโยชน์ของส่วนรวม

8.       บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

9.       จะร่วมกันแก้ปัญหาสังคม

10.    โครงการเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิตทุกวันพระ

11.    ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

12.    เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

13.    เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

14.    จะแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากได้กันอย่างไร

15.    นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

16.    ปลูกพืชผัก

17.    ส่งเสริมอาชีพ

18.    สนับสนุนการใช้ทรัพยากรชุมชน

19.    พัฒนาสิ่งแวดล้อม

20.    การทำปุ๋ยหมัก

21.    ปลูกต้นไม้

22.    พัฒนารักษาแหล่งน้ำ

23.    พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

24.    แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง

25.    บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

26.    กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

27.    หมู่บ้านน่าอยู่

28.    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

29.    ชมรมผู้สูงอายุ

30.    ยุวชนประจำหมู่บ้าน

31.    บ่อน้ำรวมน้ำซึมน้ำซับฉันใดการพึ่งตัวเองรวมหยาดเหงื่อและความเพียรฉันนั้น

32.    ชุมชนเข้มแข็ง

 

IP: xxx.26.153.106
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 19:48:52 GMT+0700 (ICT)

เก่งมาก

mikp
IP: xxx.26.153.106
เขียนเมื่อ Tue Sep 22 2009 19:50:58 GMT+0700 (ICT)

เก่งทีร่พัฒนาหมู่บ้านได้

มัง
IP: xxx.173.197.145
เขียนเมื่อ Fri May 14 2010 14:18:47 GMT+0700 (ICT)

แนวคิดสำหรับจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

1. พัฒนาหมู่บ้านบนพื้นฐานของวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและทุนทางสังคมที่มีอยู่

2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้นำชุมชน 8 ฝ่าย

3. จัดทำแผนงานและวางแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน

4. เน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

5. ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกันทุกเดือน

6. ยึดหลัก ครองตน ครองคน ครองงาน

7. มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประโยชน์ของส่วนรวม

8. บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

9. จะร่วมกันแก้ปัญหาสังคม

10. โครงการเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิตทุกวันพระ

11. ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

12. เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

13. เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

14. จะแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากได้กันอย่างไร

15. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

16. ปลูกพืชผัก

17. ส่งเสริมอาชีพ

18. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรชุมชน

19. พัฒนาสิ่งแวดล้อม

20. การทำปุ๋ยหมัก

21. ปลูกต้นไม้

22. พัฒนารักษาแหล่งน้ำ

23. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

24. แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง

25. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

26. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

27. หมู่บ้านน่าอยู่

28. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

29. ชมรมผู้สูงอายุ

30. ยุวชนประจำหมู่บ้าน

31. “บ่อน้ำรวมน้ำซึมน้ำซับฉันใดการพึ่งตัวเองรวมหยาดเหงื่อและความเพียรฉันนั้น”

32. ชุมชนเข้มแข็ง

ธีรเจต
IP: xxx.183.201.124
เขียนเมื่อ Wed Jun 19 2013 04:03:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า