สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การพัฒนาวินัยในตนเอง

การพัฒนาวินัยในตนเอง

ภาวิณีย์  แก้วอุดม. (2550). รายงานการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเอง  นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: กิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การควบคุมตนเอง กรณีตัวอย่าง การพัฒนาวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
· หมายเลขบันทึก: 174457 · เขียน:  
· ความเห็น:
1
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
ลูกเจ้าของบอร์ด
IP: xxx.25.80.122
เขียนเมื่อ Sat May 23 2009 22:48:57 GMT+0700 (ICT)

เย่ๆ นี่แม่ผมเองครับ

รักแม่ที่สุดเลย แม่ผมเก่งที่สุด

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์