สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

วิจัยชั้นเรียน: การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/2โดยใช้นิทาน ตารางเทียบเสียง และแบบฝึกการอ่านสะกดคำ

วิจัยชั้นเรียน

         ชื่อวิจัย :  การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/2โดยใช้นิทาน ตารางเทียบเสียง และแบบฝึกการอ่านสะกดคำ

          ความสำคัญของปัญหา :  นักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ถูก อ่านคำใหม่ไม่ได้  เทียบเสียงไม่เป็นทำให้ไม่สามารถพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษได้  โดยเฉพาะคำที่ไม่เคยอ่านมาก่อน

          วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ และสะกดคำภาษาอังกฤษได้

          ประชากร : นักเรียนชั้น ป.5 /2  โรงเรียนเทศบาล  4  (เพาะชำ)  จำนวน  35  คน

          กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้น ป.5 /2  โรงเรียนเทศบาล  4  (เพาะชำ)  จำนวน  12  คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา : ตารางเทียบเสียง  นิทาน  แบบฝึกการอ่านและสะกดคำ

          เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบทดสอบการอ่าน  แบบบันทึกพฤติกรรม

          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยการใช้แบบฝึกการอ่าน  และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

          วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้ค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย  เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

                                                            นางบุษรากร  ทิมะวงศ์   ผู้วิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การอ่านภาษาอังกฤษ 
· หมายเลขบันทึก: 169572
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
2
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
edkm-researcher
เขียนเมื่อ Wed Mar 12 2008 21:36:55 GMT+0700 (ICT)

มีเทคนิคอะไรที่จะเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะ  หรือมีเรื่องอะไรที่ประทับใจเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะ

นิชา จงดี
IP: xxx.93.204.75
เขียนเมื่อ Fri Jul 08 2011 09:03:11 GMT+0700 (ICT)

ดี อยากจะขอดูแบบฝึกที่ใช้หน่อย

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น