การใช้รถยนต์ราชการ

 การใช่รถยนต์ราชการ 

  การใช้รถยนต์ราชการ    

ขั้นตอนการดำเนินการ

- ผู้ขอใช้รถยนต์กรอกข้อความตามแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถที่กำหนดให้

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้รถและทะเบียนควบคุม(ทางอินเตอร์เน็ต)

- เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้ากลุ่มตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

- เจ้าหน้าที่จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอหัวหน้ากลุ่มและผ่านกลุ่มงานผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

- แจ้งพนักงานขับรถทราบ มอบภารกิจปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ราชการ

- การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  พนักงานขับรถบันทึกเสนอผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นตอนจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ

- รถยนต์แต่ละคันเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาด นำไปจอดเก็บที่บริเวณโรงจอดรถของทางราชการ         

- พนักงานขับรถทุกคนตรวจความเรียบร้อยรถยนต์ราชการเป็นประจำทุกวัน

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ                

- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): cop สพท.บร.1 cop สพท.บร.1_direction 
 หมายเลขบันทึก: 165388
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า