การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา สามารถทำได้ทุกคน 

การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น สามารถทำได้

         การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเลยนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษเมื่อโตแล้ว ตัวผู้เขียนเองแม้จะได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานานกว่าสิบสี่ปี มีโอกาสได้ฟังและได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทุกวัน กระนั้นก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ท้อแท้นะคะ ยังพยายามฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะการฝึกฝนให้สามารถออกเสียงให้ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดนั้นสามารถทำได้ ผู้เขียนจะนำเทคนิค และเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนมาบอกกล่าวให้ฟังในบล็อคต่อๆ ไป แต่ก่อนอื่นขอเกริ่นนำให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของแต่ละคนก่อน  (จากแหล่งอ้างอิง Celce-Murcia, Brinton, & Goodwin, (1996), Gillette (1994), Graham (1994) and Pennington (1994)

อายุ

การวิจัยสองกลุ่มมีความเห็นขัดแย้งกันว่า จริงหรือที่เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศเมื่ออายุยังน้อยนั้นดีกว่ามาเรียนเอาเมื่อตอนโตแล้ว กลุ่มแรกกล่าวว่าเรียนแต่อายุยังน้อยนั้นดีเพราะสมองเด็กเหมือนฟองน้ำ สามารถซีมซับความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย และโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้มากมายนัก ส่วนอีกกลุ่มกล่าวว่าเรียนตอนอายุมากขึ้นได้เปรียบกว่า เพราะเมื่ออายุมากขึ้นได้มีโอกาสพูดภาษามาแล้วหนึ่งภาษา สามารถเอาความรู้และหลักไวยากรณ์นั้นมาประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์ในการเรียนภาษาที่สองได้ และอีกทั้งเมื่อโตแล้ว รู้จักใช้เทคนิคในการเรียน และการจำ มาช่วยได้อีกด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็คือ เรียนภาษาต่างประเทศเมื่อโตแล้ว (อายุเกินสิบสองปี) โอกาสที่จะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษานั้นยากมาก

ปริมาณและประเภทของการเรียนการสอนการออกเสียง  

 ประสบการณ์การเรียนออกเสียงมีส่วนในการทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนการออกเสียงจากครูคนไทยที่ออกเสียงสำเนียงไทย ๆ ดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาก็มีน้อย ส่วนปริมาณชั่วโมงการเรียนของเด็กไทยนั้นคงไม่เพียงพอแน่นอน แม้แต่กระทั่งกรณีเด็กไทยที่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนสองภาษา เรียนสำเนียงจากครูฝรั่งโดยตรง แต่การเรียนแค่วันละสามสี่ชั่วโมงคงไม่พอเพียงให้ได้ซึมซับสำเนียงของเจ้าของภาษา อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กไทยด้วยกันและมักจะอายที่จะพูดจะฝีกกันนอกห้องเรียน ฉะนั้นจะให้เด็กไทยเราได้ออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ผู้เขียนได้พบกับน้องนัทที่ย้ายมาอยู่แคนาดาเมื่อตอนอายุสิบขวบ น้องนัทเรียนโรงเรียนสองภาษาชื่อดังที่กรุงเทพมาตั้งแต่อายุสี่ขวบ ตอนที่น้องนัทย้ายมาอยู่ที่แวนคูเวอร์ใหม่ ๆ แกสามารถพูดจาสื่อสารประโยคง่าย ๆได้ ( อาจจะไม่พูดเพราะอายด้วย) แต่สังเกตได้ชัดเจนว่ายังมีสำเนียงเป็นไทยอยู่มากถึงแม้จะเรียนโรงเรียนสองภาษามานานถึงหกปี

การมีโอกาสได้ใช้ภาษา

การเรียนภาษาให้ได้ผลและไม่ลืมก็คือต้องใช้อยู่เสมอ แต่ผู้เขียนก็เข้าใจค่ะว่าอยู่เมืองไทยโอกาสจะให้ได้ใช้ภาษากับชาวต่างชาติคงไม่ง่ายนัก แต่ก็ยังดีที่ว่าปัจจุบันนี้มีสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมายให้ได้ฝึกฝนกัน อย่างไรก็ตามพยายามหาโอกาสพูดออกเสียงนะคะ พูดกับตัวเองก็ยังดี  เพราะการพูดออกเสียงเป็นการเรียนภาษาที่ดีวิธีหนึ่ง  การพยายามฝึกฟังและพูดตามจากสื่อก็เป็นวิธีการฝึกที่ดี ผู้เขียนเองตอนนี้ฝึกออกเสียงตามแกรมม่าเกิลร์  www.grammar.quickanddirtytips.com เป็นเว็บไซต์เรียนแกรมม่าที่สามารถฟังการอออกเสียงที่ชัดเจนและน่าฟังของแกรมม่าเกิลร์ ทั้งยังมีสคริปให้อ่านตามไปพร้อม ๆอีกด้วย จากนั้นลองอัดเทปเสียงตัวเองอ่านสคริป เพื่อเปิดฟังเทียบดูหาข้อบกพร่องของตัวเองดูนะคะ

เชาวน์ปัญญาในการเรียนภาษา

นักวิจัยหลายฝ่ายมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจคือ ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าความสามารถและเชาน์ปัญญาในการเรียนภาษาที่สองของทุกคนนั้นเท่ากัน เพราะดูได้จากทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันในการเรียนภาษาที่หนึ่งของตัวเอง แต่อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าความสามารถในการแยกแยะเสียงในภาษาที่สองนั้นไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

 

 • ความสามารถในการได้ยินและแยกเสียงภาษาต่างประเทศ หรือที่เราได้ยินอยู่เสมอว่า คุณพูดภาษาต่างประเทศได้เก่งจังเลย สงสัยคง  " having an ear for language"

 • ความสามารถในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษา

 • ความสามารถในการซึมซับและเรียนรู้ภาษาถึงแม้ว่าจะได้อยู่ในที่ที่มีโอกาสได้ใช้ภาษา จะเห็นได้ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมานาน ไม่ได้สามารถออกเสียงภาษาต่างประเทศนั้นได้ดีทุกคนไป

 • ความสามารถในการจำ บางคนได้ยินไม่กี่ครังก็จำได้ บางคนใช้เวลานานมากกว่าจะสามารถจดจำได้

ทัศนคติและแรงจูงใจ

           การจะพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษานั้น ทัศนคติและแรงจูงใจนี้มีส่วนสำคัญมาก ถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างจริงจัง มีทัศนคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และเจ้าของภาษา ไม่อายที่จะฝึกฝน เปิดใจสำรวจหาข้อบกพร่องการออกเสียงของตน และขวนขวายหาทางแก้ไข  การออกเสียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด เป็นเรื่องไม่ยากเลย การสำรวจหาข้อบกพร่องในการออกเสียงของตนเองนั้นถือเป็นหัวใจของการเรียนการสอนการออกเสียงเพราะก่อนที่จะให้ครู หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ ตัวผู้เรียนเองต้องเริ่มต้นด้วยการมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองเสียก่อน ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งก็คือมีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด

                  แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

                                                                                                         

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 163413
 เขียน:  
 ความเห็น: 73  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Feb 05 2008 05:32:09 GMT+0700 (ICT)

คนไทย เน้นหลายอย่างในการเรียนภาษา

ทำให้เราอายว่าพูดไม่เหมือนเจ้าของภาษา ทั้งๆที่พอรู้คำศัพท์ แต่ไม้กล้าพูดค่ะ

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Tue Feb 05 2008 06:51:53 GMT+0700 (ICT)

จริง ๆ ค่ะ การอายกลัวพูดผิดนี่เป็นปัญหาสำคัญของคนไทยเราที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออก ตอนนี้ผู้เขียนเองเรียนภาษาสเปนอยู่ที่เม็กซิโก ก็ยังอดไม่ได้ที่จะอายไม่กล้าพูด โดยเฉพาะในคลาสที่เรียนด้วยกันมีแต่ฝรั่งอเมริกันและแคนาเดียน มีแต่ผู้เขียนที่เป็นคนเอเชียผมดำหน้าตาเหมือนเม็กซิกันอยู่คนเดียว  พยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ควรอาย พูดออกไปเลย ผิดถูกไม่เป็นไร แต่ก็ยังอายอยู่นั่นแหละ

มีข้อมูลที่น่าสนใจกล่าวถึงสาเหตุที่ทำไมนักเรียน จึงเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วช้าไม่เท่ากัน

๑. อิทธิพลของภาษาที่หนึ่ง ถ้าภาษาที่หนึ่งมีส่วนใกล้เคียงภาษาอังกฤษเด็กพวกนี้ก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้เร็ว ส่วนเด็กไทยเราน่าสงสารเพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นเป็นคนละเรื่องเลย  

๒. ทัศนคติของเด็กที่มีต่อวัฒนธรรมและภาษา ถ้าเด็กเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษก็คงตั้งใจเรียน แต่ส่วนใหญ่ที่เรียนก็เพราะพ่อแม่เห็นความสำคัญแล้วบังคับให้ลูกเรียน

๓.ทัศนคติของเด็กที่มีต่อครูผู้สอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

๔.บุคลิกภาพของเด็ก ถ้ากล้าแสดงออก กล้าพูด มีความมั่นใจในตัวเองก็เรียนได้เร็ว ถ้าขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกก็คงเรียนได้ช้ากว่าเพื่อน

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Feb 05 2008 22:13:45 GMT+0700 (ICT)
 • ตื่นเต้นๆๆ
 • อยากอ่านบันทึกแบบนี้อีก
 • อยากให้เขียนประสบการณ์การเรียนภาษา
 • เผื่อจะเป้นประโยชน์แก่คนอื่นๆบ้าง
 • ขอบคุณครับ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Tue Feb 05 2008 23:17:26 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิตที่ให้กำลังใจ ติดตามบล็อคของอาจารย์อยู่เช่นกัน ข้อมูลและวิธีการแนะนำการเรียนการสอนของอาจารย์น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ

หมอเล็ก
เขียนเมื่อ Fri Feb 22 2008 21:32:15 GMT+0700 (ICT)

พึ่งมีโอกาสเข้ามาใน blog ของพี่อักษร มีหลายอย่างให้เรียนรู้ ผมพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผมต้องเรียนรู้มีไม่มากนัก เช่นไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกับกับชาวต่างประเทศ หรือพบแล้วเขินที่จะคุย กลัวว่าจะพูดผิด กลัวว่าจะใช้ผิดไวยกรณ์ และในที่สุดก็ไม่ได้ใช้สักที จนส่งคืนเจ้าของจะหมดอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน หัวสมองก็ไม่ค่อยจำซักเท่าไร คำศัพท์ต้องแปลอยู่หลายครั้งกว่าจะจำได้ แต่ถึงพรุ่งนี้ หรือเดินสะดุดก้อนหินก็หลุดจากหัวไปแล้ว ต้องเปิด Dic. อีกครั้ง เฮ้อ! กลุ้ม  พี่อักษร ช่วยแนะนำหน่อย ผมควรเริ่มอย่างไร  

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sat Feb 23 2008 07:39:39 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณคุณหมอเล็กค่ะที่เข้ามาเยี่ยมบล็อก
 • การเรียนภาษาให้ได้ผลเร็วต้องมีโอกาสได้ใช้ ได้ฝึกฝน แต่เข้าใจค่ะว่างานของคุณหมอเล็ก คงไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้การพูดและฟัง แต่อ่านคงได้ใช้มั้งคะจากการพยายามอ่านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆทางอินเตอร์เน็ต
 • การเริ่มต้นทีดีคือมีความตั้งใจจริงค่ะ การเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้ทุกคนถ้าให้เวลากับมันค่ะ พี่อักษรว่าคุณหมอต้องมีพื้นฐานไวยากรณ์ดีอยู่แล้วจากการเรียนที่ผ่าน ๆ มา ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับฝรั่งจริง ๆ คงใช้เวลาไม่มากนักในการรื้อฟื้น ขอให้โชคดีนะคะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun Feb 24 2008 23:27:46 GMT+0700 (ICT)
 • ตามมาขอบคุณ
 • มายิ้มๆๆกับคุณหมอข้างบนด้วย
 • สบายดีไหมครับ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sun Feb 24 2008 23:52:35 GMT+0700 (ICT)
 • Buenos Dias ค่ะ อ.ขจิต (สวัสดีตอนเช้าค่ะ)
 • น้องมะปรางเปรี้ยวเข้ามาแนะนำการใช้ "การเช็คศูนย์ข้อมูลของตัวเอง" พี่อักษรลองเข้าไปใช้ดู ก็เลยตามมาพบอาจารย์ที่นีทันทีทันใด ทันกล่าว Buenas Noches ( Good Night ) ค่ะ

 

หมอเล็ก
เขียนเมื่อ Thu Feb 28 2008 21:15:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณๆๆๆ พี่อักษรมากครับ ที่ให้กำลังใจ จะพยายามต่อไปครับ

ขออนุญาตทักทายP  พบกันอีกแล้วครับ อ.ขจิต โลกกลมๆ ใบนี้สักวันอาจจะจ๊ะเอ๋กันจริง ๆ ก็ได้ครับ  

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sat Mar 01 2008 09:48:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณหมอเล็ก วันก่อนเข้าไปอ่านเรื่องไฮคลอเลสเตอรอลในบล็อกล่าสุดของคุณหมอ มีประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะกำลังคิดอยู่ว่าเดือนหน้ากลับไปแคนาดาจะไปขอคุณหมอตรวจตัวนี้อยู่พอดี

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Mar 17 2008 06:39:37 GMT+0700 (ICT)
 •  
  • พี่อักษรครับ
  • เอาโปรแกรมแต่งรูปมาฝาก
  • http://www.photoscape.org/ps/main/download.php
  • download ได้เลยครับ
  • ที่ทำรูปสวยใช้โปรแกรมนี้ต้องลองเล่นดูนะครับ
  • แนะนำให้เลือกการจัดภาพแบบ Page
  • อันอื่นๆๆก็ดี
  • ถ้าอยากทำภาพเคลื่อนไหว
  • ใช้ AniGif นะครับ
  • ขอบคุณครับ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Mon Mar 17 2008 06:53:12 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณค่ะ อ.ขจิตค่ะ ส่งเข้ามาให้ทันการณ์ เพราะพี่อักษรกำลังจะทำการคัดลอกที่บล็อกของอาจารย์หมูอ้วนอยู่พอดี
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Mar 18 2008 14:28:07 GMT+0700 (ICT)
 • อาจารย์หมูอ้วนทำได้แล้ว
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ดีใจๆๆๆ
 • พี่อักษร
 • ทำได้หรือยังครับ
 • อันนี้ของพี่หมูอ้วน
 • เธอทำได้แล้ว
 • แต่เธอไม่ได้ load เลยมีภาพเดียว
 • ฮ่าๆๆ
 • แอบมานินทา
 • ยิ้มๆๆ
 • ลองตั้งเวลาให้ช้ากว่านี้นะครับ
 • ตรง change time
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Mar 19 2008 17:46:12 GMT+0700 (ICT)
 • มายิ้มๆๆ
 • เยี่ยมมากๆๆ
 • พี่อักษร ลองเลื่อนตรง resize ratio นะครับ
 • จะได้ภาพเล็กลงและใส่ได้หลายภาพ
 • เก่งจริงๆๆๆๆ
 • ขอบคุณมากครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Mar 19 2008 17:47:19 GMT+0700 (ICT)
 • ลืมบอกว่า ต้อง resize ก่อน save ครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Mar 22 2008 11:12:56 GMT+0700 (ICT)
 • พี่อักษรครับ
 • ลดขนาดของรูปได้ไหมครับ
 • รออ่านหนังสือพี่อักษร
 • นิยายรักจากโปรตุเกส อิอิๆๆ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Mar 22 2008 11:14:19 GMT+0700 (ICT)
 • ผิดคาด
 • ข้อมูลบกพร่อง
 • อิอิๆๆเปลี่ยนเป็น
 • รักเดียวจากเม็กซิโก ครับ
 • อิอิๆๆ
อรหันต์วิสกี้
เขียนเมื่อ Fri Mar 28 2008 14:34:52 GMT+0700 (ICT)

Boun gourno. Come va?

 • สวัสดีครับพี่อักษร...ขอทักทายเป็น อิตาเลี่ยนแทนนะครับ
 • ได้ความรู้ใหม่ ๆ ดีครับ ชอบ ๆ 
 • ผมก็ตื่นเต้น ๆ เหมือนท่าน อาจารย์ขจิต
 • จะเป็น big fan (ไม่ใช่พัดลมนะครับ ..ติดตามงานเขียนครับ)
 • Grazie tante !! 
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Apr 08 2008 18:19:28 GMT+0700 (ICT)

มาทักทายพี่ งานยุ่งๆๆนะเนี่ย อิอิๆๆ

หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Tue Apr 15 2008 11:23:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • คนไม่มีรากมาบุกบ้านแล้ว...ค่ะ
 • มีภารกิจอื่นนิดหน่อย เดี๋ยวจะมาตะลุยอ่านให้สนุกไปเลย ในฐานะที่มีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะ
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 10:58:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..พี่อักษร

น้องขอสมัครเป็นน้องสาวนะคะ..

พี่อักษรน่ารักจังค่ะ..

ตามพี่อักษรมาจาก..บ้านภาษาไทย..ค่ะ..

มาทำความรู้จัก..พบพี่แล้วน่ารักมากค่ะ

แล้วน้องจะเข้ามาอีกนะคะ..เข้ามาเรียนรู้ภาษาเม็กซิโก..ด้วย (ใช่ไหมคะ..)

ครูปู~natadee t'ซู๊ด
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 13:41:24 GMT+0700 (ICT)
P
8. ครูปู
เมื่อ พ. 16 เม.ย. 2551 @ 13:37
611411 [ลบ]

สวัสดีค่ะ พี่อักษร ทับแก้ว

 • ครูปู ก็คิดเหมือนพี่อักษร เลยค่ะ และคิดว่าแม่ลูก ทุกคนจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ดีที่สุดค่ะ
 • ไปแอบดู blog ของคุณ มะขามอ่อน/ครูมิม ที่พูดถึงครอบครัวบ่อย ๆ ก็เลยคิดถึงบ้านขึ้นมาหน่ะค่ะ
 • เผอิญเปิด forward mail เจอ น้ำตาซึมเหมือนกันค่ะ เลยคิดว่าเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะ  ให้ใจของแม่ลูกอีกหลายร้อยล้านใจในสังคมนี้ ได้ตระหนักและพยายามรักษาคุณค่าของความรักที่มี
 • คิดว่าถ้าเรา เข้าใจความรักของตัวเองได้  เราก็จะเข้าใจความรักของผู้อื่น นั่นคือเราก็จะรักผู้อื่นเป็นหน่ะคะ 
 • ฝากกระซิบลูกสาว ด้วยนะคะ ว่า How lucky you are to have so wonderful mom like this! ค่ะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 20:13:37 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดึค่ะ คุณคนไม่มีราก ขอบคุณมากค่ะ ที่ถึงแม้ยุ่ง ยุ่ง ที่บล็อก Neo-Humanist ก็ยังมีเวลาว่างมาทักทายพี่อักษร
 • เมื่อคืนก่อนนอน พี่อักษรแวะไปเยี่ยมที่ Neo-Humanist มาด้วยนะคะ แต่คิดคล้าย ๆ หลายท่านที่โพสท์คอมเม้นท์ไว้ก่อนหน้า ว่าหลักการคล้าย ๆ ศาสนาพุทธของเรา ก็เลยไม่ได้ออกไปแสดงตัว ยืนแอบอยู่หลังม่าน
 • ชื่นชมที่คุณคนไม่มีรากเป็น well rounded person ค่ะ มีความรู้รอบตัวหลากหลายจริงๆ ค่ะ 
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 20:25:10 GMT+0700 (ICT)
 • P
 • สวัสดีค่ะ คุณน้อง สน.อ้วน เป็นเกียรติ์อย่างยิ่งเลยค่ะ ที่อาจารย์แวะมาเยี่ยมพี่อักษร ช่วงนี้ปิดเทอม โกทูโนว์คึกคักมากค่ะ เพราะมีบล็อกเกอร์วงการศึกษาเข้ามาเยอะ ดีค่ะ พี่อักษรสนใจด้านนี้อยู่แล้ว
 • ดูท่าทาง คุณสน.อ้วนเป็นคนมีความรู้ คู่คุณธรรมจริง ๆ ค่ะมีเมตตา อ่อนโยน ช่างคิด ช่างเขียน ดีใจจังที่วงการศึกษาไทยบ้านเรามีคนมีคุณภาพอย่างนี้ 
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 20:28:34 GMT+0700 (ICT)
 • P
 • ขอบคุณคุณครูปูที่แวะมาเยี่ยมค่ะ ช่วงนี้โกทูโนว์คึกคักดีค่ะ เพราะคุณครูปิดเทอมกัน
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เดี๊ยวลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนจะให้เขาอ่านเองเลย
หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Wed Apr 16 2008 21:04:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • วันนี้ตาเจ็บนิดหน่อยค่ะ
 • กำลังเปิดวงคุยกันอยู่ที่ Blog คุณครูมิมค่ะ..สนุกดีค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่พี่ไปเยี่ยม...ดีใจค่ะที่พี่สนใจ
 • และยังไม่อาจรับคำชมว่าเป็น well rounded person ค่ะ เพียงแต่ชอบเรียนรู้ค่ะ แต่ก็ไม่เชี่ยวชาญอะไรจริง ๆ จัง ๆ ค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Apr 21 2008 10:50:38 GMT+0700 (ICT)
 • ตามมาขอบคุณพี่อักษร
 • ว่าแต่ว่าตอนนี้สบายดีไหม
 • ไปเท็กซัสแล้วไปไหนมาอีกครับ
 • อยากดูรูปครับ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Wed Apr 23 2008 10:30:16 GMT+0700 (ICT)
 • P
 • ตามไปเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษที่ฉะเชิงเทรามาแล้วค่ะ ดูเด็ก ๆ ท่าทางกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น คงจะกล้าแสดงออก ลองผิดลองถูกให้สนุกกัน จะคอยติดตามภาคสามค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Apr 25 2008 15:52:12 GMT+0700 (ICT)
 • กลับมาแล้วครับ
 • สนุกมากๆๆ
 • เด็กๆๆเก่งจนทึ่ง เสียดายที่เขาขาดโอกาสแบบเด็กในมือง
 • มีความสุขดีครับ
 • พี่อักษรเป้นอย่างไรบ้าง
 • สบายดีไหม
 • อุณหภูมิเท่าไรครับที่โน่น
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri Apr 25 2008 22:09:13 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณอาจารย์ขจิตค่ะที่งานยุ่ง ๆ ก็ยังอุตส่าห์แวะมาทักทายพี่อักษร
 • เสร็จงานที่ฉะเชิงเทราแล้วคงได้พักหน่อยนะคะ อ่านบล็อกอาจารย์ยังไม่จุใจ อยากอ่านเรื่องอบรมอีก ดีที่ตามไปเจอบล็อกคุณสุวิมลค่ะ
 • ที่เม็กซิโกก็เริ่มร้อนเหมือนกันค่ะ แต่คงสู้เมืองไทยบ้านเราไม่ได้ ที่โน่นร้อนติดอันดับโลกเลยนะคะ ทั้งร้อนทั้งชื้น
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Apr 25 2008 22:38:35 GMT+0700 (ICT)
 • เห็นพี่อักษร
 • เป็นห่วงเลยเอามาให้ดู
 • เด็กๆๆจะเงียบตอนนอนหลับ
 • มีแกล้งผมแบบอยากมาคุยด้วยแต่แกล้งมาเข้าห้องน้ำ
 • มาดื่มน้ำ
 • แต่จริงๆๆ
 • อยากมาดูเราทำงาน
 • มีการละเมอเป็นภาษาอังกฤษด้วย
 • อิอิอิๆๆ
 • ขำๆๆ
 • นี้รูปเด็กน้อยนอนครับ แอบแอบถ่ายมาครับ
 • Sleep
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri Apr 25 2008 22:54:40 GMT+0700 (ICT)
 •  
  • P
  • ขอบคุณอาจารย์ขจิตค่ะมาตอบได้ทันใจ
  • เห็นภาพ หายห่วงแล้วค่ะ โถ..เด็กน้อย หลับปุ๋ยกันทุกคน
  • เชื่อค่ะ เรื่องละเมอเป็นภาษาอังกฤษ วันก่อนพี่อักษรติวเข้มลูกสาวเรื่อง fraction ได้ยินแกละเมอ "a half, a three quarter"
jaewjingjing
เขียนเมื่อ Tue Apr 29 2008 08:59:25 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

แวะมาบันทึกนี้อีกด้วยค่ะ :)

เวลาแจ๋วพูดออกไปแล้ว ออกเสียงไปแล้ว

คนฟังถามทวนให้พูดอีกครั้ง จะรู้สึกไม่มั่นใจไปเลยค่ะ

เหมือนเราพูดผิด แล้วไม่กล้าพูดอีก

ยิ่งกับชาวต่างชาติ ยิ่งแล้วใหญ่ ลืมศัพท์ลืมประโยคหมดเลยค่ะ แย่จัง

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu May 01 2008 16:26:42 GMT+0700 (ICT)
 • ตามมาทักทาย
 • เอาปูบ้านพี่ครูปูมาฝากด้วยครับ
 • น่ากินมากๆๆ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 01:53:52 GMT+0700 (ICT)
 • P
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิต ที่เอาปูของครูปูมาฝาก พี่อักษรตามไปแล้ว มียำปลาหมึก กับเม็ดขนุนด้วย น่าทานทั้งนั้นเลย โอ๊ย อยากกลับเมืองไทย คิดถึงอาหารไทยที่ซู๊ด....
jaewjingjing
เขียนเมื่อ Sat May 03 2008 10:46:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

เคยเห็นที่ศิลปากร มีสวนแก้ว ไม่รู้ว่าที่ทับแก้วมีมากมั้ย

เมื่อคืนดอกแก้วริมรั้วออกดอกหอมเชียวค่ะ

เช้านี้เลยเก็บภาพได้หลายภาพ มาไล่แจกกัลยาณมิตรที่ G2K

เอาดอกไม้ไทยๆ บ้านเรา มาฝากพี่อักษรที่อยู่ไกลบ้านนะคะ

 

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ Sat May 03 2008 23:30:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..พี่อักษร

 • คิดถึงพี่อักษรค่ะ..
 • น้องมีดอกลำดวนหอม ๆ จากบ้านมาฝากพี่อักษรค่ะ

 

    ..น้องฝากไว้ที่บันทึกสวนดอกไม้ด้วยนะคะ..

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 12:05:02 GMT+0700 (ICT)

ประกาศๆๆ คิดถึงพี่อักษร หายไปไหน หายไปๆๆๆ คิดถึงๆๆ

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 12:10:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่อักษร

 • ตาม อ.ขจิต มาบอกว่า คิดถึงเหมือนกันค่ะ
 • พี่อักษรสบายดีนะคะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 21:28:14 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ Pคุณแจ๋ว  Pคุณ ศน.อ้วน
 •             Pอาจารย์ขจิต Pคุณกัญญา   ที่คิดถึง
 • ดีใจค่ะที่น้อง ๆ คิดถึง ดูสิอาจารย์ขจิตสังเกตเห็นด้วยว่าพี่อักษรหายไปหลายวัน ไปเที่ยวทะเลมาค่ะ ไปกระทันหัน ไม่รู้หรอกค่ะว่าต้นเดือนพฤษภาเป็นวันหยุดยาวทั้งอาทิตย์ของเม็กซิโก คนที่นีเขาคงรู้กัน มารู้ก็จากได้รับโน้ตของทางโรงเรียนแจ้งว่าโรงเรียนหยุดหนึ่งอาทิตย์ ก็เลยรีบจองโรงแรม เหลือเป็นโรงแรมสุดท้ายมั้งเนี่ย เพราะไม่มีอินเตอร์เน็ตเลย พี่อักษรคิดถึงโกทูโนว์แทบขาดใจ กลับมาบ้านรีบเปิดเน็ต ดีใจจังเลยค่ะ ที่น้อง ๆ คิดถึง พี่อักษรเอารูปทะเลมาฝากค่ะ แต่ทะเลที่ภูเก็ตบ้านเราสวยกว่าค่ะ
 •   Portvallarta
jaewjingjing
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 21:59:07 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังที่พี่อักษรกลับมาแล้ว แถมมีรูปมาฝากด้วย

แอบเอารูปดอกไม้มาฝากอีกนะคะ ดอกคูนชานเมืองกรุง(จากซอยบ้านแจ๋ว)ค่ะ

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 22:07:10 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะ คุณแจ๋ว ดอกคูณสวยจังเลย ขอบคุณนะคะ
 • แถวนี้มีต้นไม้ริมถนน ออกดอกเป็นพวงสีเหลืองเหมือนดอกคูณบ้านเราเลย พี่อักษรไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า น่าจะใช่เดี๋ยววันนี้จะออกไปถ่ายรูปมาเทียบเคียงกับในรูปของคุณแจ๋วดู ขอบคุณอีกครั้งนะคะ และเอาดอกไม้มาฝากพี่อักษรบ่อย ๆ นะคะ
jaewjingjing
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 22:09:16 GMT+0700 (ICT)

ค่ะ พี่อักษร รอดูภาพดอกไม้จากพี่อักษรนะคะ :)

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 22:20:12 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณค่ะ ได้ดูภาพสวยจากพี่อักษร
 • พี่ชอบดอกไม้อะไรบ้างคะ ถ้าพบจะเอามาฝากเหมือนกันค่ะ
 • ได้ดูดอกคูณของน้องที่ กทม. แล้ว
 • มีดอกคูณที่เมืองขอนแก่นให้ดูด้วยนะคะ 
 • ดอกเยอะมากๆๆ ไม่ค่อยได้เห็นใบเลย
 • ดูซิคะ 

ครูปู~natadee t'ซู๊ด
เขียนเมื่อ Tue May 06 2008 23:14:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่อักษรค่ะ

 • คิดถึงจังเลยค่ะ
 • เพิ่งกลับจากบ้านเลยหิ้วขนมมาฝากพี่อักษรด้วยค่ะ อิอิ

 

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 03:45:47 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะ คุณน้องกัญญาขา เป็นพวงเหลืองเต็มต้นเลย ไม่เห็นใบเลย สวยจริง ๆ ค่ะ
 • เอามาฝากพี่อักษรได้ทุกประเภทเลยค่ะ แต่รบกวนบอกชื่อมาด้วยนะคะ เพราะบางทีพี่อักษรจำดอกไม้ได้ จำชื่อไม่ได้ บางทีรู้จักชื่อ แต่นึกหน้าตาไม่ออก พี่อักษรอยากสะสมในไฟล์ส่วนตัว เอาไว้ดูเล่นเย็นตา หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมน่ะค่ะ เห็นดอกไม้แล้วมีความสุขค่ะ
 • อย่าลืมเอามาฝากอีกนะคะ
ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 23:22:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • ดีใจจังค่ะ พี่อักษรแวะไปเยี่ยม กลับมาจากเที่ยว เหนื่อยไหมคะ
 • ช่วงพี่ไม่อยู่ มีบล็อกครูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นค่ะ เอามาใส่ไว้บันทึกนี้บ้างแล้วค่ะ http://gotoknow.org/blog/englishnurse/169902
 • ของ อ.ขจิต ทำแพนเน็ตรองรับด้วยค่ะ
 • ไก่ฝากความเห็นที่ 16 ไว้ที่บันทึกเด็กน้อยมหัศจรรย์โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย อ.ขจิต ด้วยล่ะค่ะ ได้วานเธอช่วยทำเป็นภาษาอังกฤษให้ เธอยังไม่ว่างค่ะ ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป ขอเชิญพี่อักษรแวะไปดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
 • ของ อ.นพ ทำบล็อกภาษาอังกฤษออนไลน์ ใช้สื่อผสม ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟัง ได้ฝึกพูด ได้ทำแบบทดสอบ ค่ะพี่อักษร ลองไปดูนะคะ จะขออนุญาตแนะนำพี่ให้เขารู้จักนะคะ ครูนพเขาสมัครไว้นานแล้ว แต่เขาพึ่งเริ่มเข้ามาบันทึกในนามสมาชิก G2K ในเดือนนี้เองค่ะ  ฝากเป็นที่ปรึกษาให้เธออีกคนนะคะพี่ 
 • คงไม่ว่ากันนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ แล้วจะหาภาพดอกไม้สวย ๆ มาฝากพี่อักษรให้อีกค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 23:31:01 GMT+0700 (ICT)

เย้ๆๆ พี่อักษร มา ตอนนี้งานยุ่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ดีใจที่พี่ได้ไปเที่ยวทะเล..ขอไปนอนก่อน ต่อสู้กับ dissertation มาครับ หมดแรง ขอบคุณพี่กัญญา พี่แจ๊ว และพี่ๆทุกๆๆท่านด้วยครับ....

Noppanat Pongwan
เขียนเมื่อ Thu May 08 2008 07:44:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ ผมแวะมา Say hello ครับ คุณกัญญาแนะนำให้ได้รู้จักครับ ขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะครับ

ผมก็สร้างบล็อกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันครับ

http://gotoknow.org/blog/englishonline/180928

http://gotoknow.org/blog/englishonline/180473

เห็นว่าอยู่ต่างประเทศด้วย ถ้าผมมีปัญหาด้านภาษาจะขอปรึกษาหน่อยนะครับ

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Thu May 08 2008 07:59:10 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะ อาจารย์นพ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
 • แวะไปอ่านบล็อก กับ เว็บไซต์ ของอาจารย์มาเรียบร้อยแล้ว น่าทึ่งมากค่ะ ที่อาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเรียนได้น่าสนใจยิ่งนัก น่าชื่นชมมากค่ะ เก่งทั้งภาษาอังกฤษ เก่งทั้งคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญมีความตั้งใจจริง และอุทิศเวลาเต็มที่ในการพัฒนาเด็ก
 • ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ ยินดีเต็มที่เลยนะคะ อยากเห็นเด็กไทยพูดอังกฤษเก่ง ๆ ค่ะ

 

น้องอ้วน..เองค่ะ
IP: xxx.9.221.2
เขียนเมื่อ Thu May 08 2008 23:20:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ..พี่อักษรที่น่ารักและอ่อนโยน

 • คิดถึงพี่อักษรจังค่ะ...
 • ตอนนี้น้องมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพค่ะ
 • วันพรุ่งนี้..หากกลับเชียงใหม่แล้วน้องจะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากพี่สาวอักษรนะคะ..
 • พี่อักษรสบายดีนะคะ..
 • ด้วยรักและคิดถึง..ค่ะ
 • น้องอ้วน
โอ๋-อโณ
เขียนเมื่อ Thu May 08 2008 23:40:16 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังเลยค่ะ ได้ทั้งความรู้แล้วยังได้ดูรูปดอกไม้สวยๆด้วย ขอมาสมัครเป็นพลพรรคคุณอักษรด้วยคนนะคะ ด้วย 3 บล็อกนี้ค่ะ (หมู่นี้เขียนน้อยแต่รับรองไม่ทิ้งค่ะ)

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 09 2008 04:59:38 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีตอนเช้าตรู่ค่ะคุณน้องกัญญา พี่อักษรเอาคำแปลมาให้ค่ะ
 • ข้อมูลที่โทรแจ้งเหตุ 1669  มีดังนี้ ค่ะ

  • เหตุการณ์ ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน / บาดเจ็บ อะไร 
  • สถานที่เกิดเหตุ  อยู่ที่ไหน
  • ข้อมูลผู้ป่วยและอาการขณะนั้น
  • เบอร์โทรกลับผูแจ้ง

Give the following information when calling 1669

 • Type of illness / accident
 • Location of the emergency
 • Patient's information and condition
 • Caller's contact numbers
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 09 2008 09:48:01 GMT+0700 (ICT)
 •  
  • สวัสดีค่ะ น้องศน.อ้วน P
  • วันนี้พี่อักษรอ่านบล็อกที่คุณโอ๋ อโณ แนะนำให้รู้จัก เรื่องผู้หญิงเก่งที่ชื่อ คุณวานิษา เรซ คุณอ้วนคงรู้จักเรื่องราวของคุณวานิษาดีแล้ว แต่พี่อักษรเพิ่งอ่านเจอวันนี้เองค่ะ ประทับใจชีวิตเขามากโดยเฉพาะตอนที่เริ่มต้นการเรียนจากโรงเรียนที่บ้านกับคุณครูซึ่งก็คือคุณแม่ของเขาเอง เหมือนน้องก้านต้องเลยค่ะ 
  • พี่อักษรมั่นใจอย่างยิ่งเลยค่ะว่าวันหนึ่งข้างหน้า น้องก้านตองต้องเป็นคนไทยที่มีคุณภาพมากคนหนึ่งไม่ต่างไปจากคุณวานิษาแน่นอน 
  • เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัยนะคะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 09 2008 09:57:11 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะคุณโอ๋ ...อักษรแวะไปเยี่ยมบล็อกคุณโอ๋หลายครั้งแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ รู้สึกเป็นเกียรติ์จังเลยค่ะที่คุณโอ๋แวะมาเยี่ยม
 • เคยอ่านเจอบทความของคุณโอ๋ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ English Passport ที่ชลบุรีด้วยนะคะ
 • วันนี้ก็ตามไปอ่าน บล็อกเรื่องของคุณวานิษา เรซ ประทับใจมากค่ะ ตามไปดูบทสัมภาษณ์ ไปดูโรงเรียน ได้ความรู้และแรงบันดาลใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่เอามาเขียนแนะนำ ไม่งั้นอักษรคงไม่มีโอกาสได้รู้จักคนไทยเก่ง ๆอย่างนี้
หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Fri May 09 2008 09:58:19 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • ดีใจที่ได้เห็นบันทึกของพี่ค่ะ รีบรี่เข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะ
 • จะมาชวนพี่ไปอ่าน เรื่องดี ๆ ของเด็กนักเรียนและครูค่ะ
 • ที่นี่ นะคะ 
 • อ่านแล้ว รักครู และระลึกถึงอดีตวัยเรียนจังค่ะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Fri May 09 2008 10:29:56 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก พี่อักษรตามไปอ่านมาแล้วค่ะ
 • มีประสบการณ์คล้าย ๆ กันเลยค่ะ ประเภทกลับไปนอนกลางวันที่หอ แต่ของคุณคนไม่มีรากโชคดีมีแม่บ้านไปตาม ของพี่อักษรหลับเลยเวลาเรียนเป็นประจำค่ะ เอ..สมัยนั้นเป็นนักศึกษาคงไม่มีสตางค์ซื้อนาฬิกาปลุกมั้งคะ
 • คิดถึงอดีตนะคะ คิดถึงเพื่อนเก่า ๆ ด้วย
Noppanat Pongwan
เขียนเมื่อ Sat May 10 2008 01:54:39 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ผมมีปัญหาภาษาอังกฤษแล้วครับ ผมไม่รู้จะแปลชื่อเพลงนี้ว่าอย่างไรดี ชื่อเพลง Unchained Melody ครับ เนื้อหาเพลงก็มีครับถ้าอยากได้ตัวช่วย เนื้อหาเพลง

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sat May 10 2008 06:28:40 GMT+0700 (ICT)
 • Pสวัสดีค่ะ อาจารย์นพ อักษรเข้าไปในเน็ตไปค้นหาที่มาที่ไปของเพลงนี้ ได้ความมาว่า เพลงนี้ออกสู่สาธารณชนครั้งแรก เมื่อปี 1955 เพื่อเป็นซาวด์แทรกประกอบภาพยนต์เรื่อง Unchained ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักโทษในเรือนจำ ผู้แต่งแต่งเพลงนี้เพื่อ To reflect the mood of the prisoners as they wait for time to pass
 • melody ความไพเราะ เพลง ทำนองเพลง เสียงดนตรี เสียงเพลง
 • unchained ปลดปล่อย ปลดสายโซ่ หลุดพ้น
 • ลอง ลอง เอามารวมแปลดูได้อย่างนี้ค่ะ อาจารย์เลือกเล่นคำได้ตามใจชอบเลยนะคะ เผื่อจะมีไอเดียที่โดนใจมากกว่า
 • เสียงดนตรีแห่งการปลดปล่อย
 • เสียงดนตรีสู่เสรีภาพ
 • เสียงเพลงสู่เสรี
 • ท่วงทำนองรักสู่เสรี
 • พลังเพลงรักสู่เสรี
 • พลังเพลงรักสู่การหลุดพ้น   

ไปก่อนนะคะ แล้วจะแวะมาคุยใหม่ค่ะ

 

jaewjingjing
เขียนเมื่อ Sat May 10 2008 20:01:06 GMT+0700 (ICT)

แวะเอาดอกไม้มาฝากพี่อักษรค่ะ ลั่นทมต้นนี้เพิ่งออกดอกเป็นครั้งแรกค่ะ :)

Noppanat Pongwan
เขียนเมื่อ Sat May 10 2008 20:10:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณพี่อักษรมากครับ ได้คำตอบแล้วครับ ไว้โอกาสหน้าค่อยปรึกษาใหม่ครับ

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ Sat May 10 2008 21:13:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะพี่อักษร ไก่ได้รับข้อความแปลงเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปบันทึกไว้บล็อกเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับพยาบาล เรียบร้อยแล้วค่ะ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของพี่อักษรมาก ๆ เลย นะคะ

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sun May 11 2008 22:28:58 GMT+0700 (ICT)
 • P  สวัสดีค่ะคุณแจ๋วคนดีที่ไม่ลืมสัญญา
 • เปิดมาเจอดอกลั่นทม ทำเอาพี่อักษรใจเต้นโครมครามเลยค่ะ เพราะถูกใจมาก ๆ  ชอบทั้งดอกไม้และชอบทั้งศิลปการถ่ายภาพ ขอบคุณมากเลยนะคะ 
 • และตามไปเจอคำอธิบายของคุณแจ๋ว ในบล็อกน้องคนไม่มีรากว่า ลั่นทมก็คือลีลาวดีนี่เอง ทำให้ถึงบางอ้อ ที่ว่าทำไมหน้าตาคล้าย ๆ กัน 
 • เมื่อวานเป็น วันแม่ ของที่นี พี่อักษรได้ต้นคาร์เนชั่น กับอีกสองต้น เป็นของขวัญค่ะ สวย ๆ ทั้งนั้นเลย เอาต้นคาร์เนชั่นมาฝากค่ะ อีกสองต้นยังหาชื่อไม่เจอ 
ครูปู~natadee t'ซู๊ด
เขียนเมื่อ Sun May 11 2008 22:52:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พี่อักษร

เผอิญน้องครูปูไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวามาค่ะ เลยหิ้วขนมมาฝากค่ะ

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Mon May 12 2008 10:07:39 GMT+0700 (ICT)
 • P ยินดีค่ะ อาจารย์นพ
 • ตอนนี้เปิดเทอมแล้ว จะยังมีเวลามาทำเว็บหรือเปล่าคะเนี่ย พักผ่อนบ้างนะคะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Mon May 12 2008 10:10:01 GMT+0700 (ICT)
 • P  สวัสดีค่ะ น้องไก่ ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบาย ขอให้ท่านหายเร็ว ๆ นะคะ
 • ขอส่งข่าวค่ะ เพลง I remember กลายเป็นเพลงโปรดของคนบ้านนี้ไปแล้วค่ะ
พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Mon May 12 2008 10:12:25 GMT+0700 (ICT)
 • P  คุณน้องปูขา เอาขนมหน้าตาสวยมาล่อน้ำลายอีกแล้ว ไปเมืองไทยจะไปกินให้อ้วนเลย
 • เปิดเทอมแล้วอย่าหายไปนะคะ  
jaewjingjing
เขียนเมื่อ Mon May 12 2008 10:23:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

ดีใจที่ชอบภาพดอกไม้นะคะ ฝีมือถ่ายภาพธรรมดาค่ะ แต่คุณภาพของกล้องดีมากกว่า

ดอกลั่นทมต้นแรกที่แจ๋วปลูกเป็นสีขาว ปลูกตอนที่เขายังไม่นิยมปลูกลั่นทมกันในบ้านค่ะ

จากนั้นพอเริ่มนิยมปลูกกัน ก็เปลี่ยนมาเรียกชื่อว่า ลีลาวดี

แต่แจ๋วชอบชื่อลั่นทมมากกว่า เพราะ มีความหมายว่า ไล่ให้ความทุกข์ระทมออกไป

แต่ต้นนี้เป็นการเพาะจากเมล็ด และเกิดการกลายพันธุ์ สีเลยต่างจากต้นเดิม

แต่แจ๋วปลื้มมากค่ะ รอลุ้นอยู่นานหลายปี กว่าเขาจะออกดอกครั้งแรก

ตอนนี้ดอกรุ่นที่ถ่ายภาพมาให้พี่อักษรดูเริ่มจะโรยไปแล้ว

แต่ช่อดอกยังมีดอกใหม่บานขึ้นมาทดแทน และคงบานไปอย่างนี้อีกซักระยะนึง

ถ้ามีโอกาสเจอดอกไม้สวยๆ จะเก็บภาพมาฝากเรื่อยๆ ค่ะ

คิดถึงค่ะ

หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Thu May 29 2008 11:37:43 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • น้องตามมาขอบคุณที่พี่กรุณาไปเยี่ยมบันทึก วันเหงา...ของสาวตัดไม้ ค่ะ
 • ความจริงไม่ได้เหงาอะไรรุนแรงค่ะ เกิดความรู้สึกว่าง ๆ กลวง ๆ ขึ้นมา...จากการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ค่ะ จึงเกิดบันทึกนั้นขึ้น ตั้งใจแบ่งปันวิธีการจัดการกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์..ด้วยการเดิน...เท่านั้นเองค่ะ 
 • แต่ขอบคุณค่ะที่ห่วงใยน้อง...ซาบซึ้งใจค่ะ
 • พี่อักษรเป็นคนละเอียดอ่อนและช่างสังเกตอย่างน่ามหัศจรรย์ใจค่ะ...ที่ทราบว่าน้องเป็นคนอย่างไร  ในยามที่ไม่สบายใจ ทุกข์ใจน้องไม่ชอบพูดหรือเล่าให้ใครฟัง เกรงว่าจะทำให้ผู้ฟังทุกข์ใจไปด้วยเปล่า ๆ ค่ะ เพราะแม้เขาฟังแล้ว ก็ช่วยเราไม่ได้อยู่ดี เราต้องตัดสินใจในการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองนี่คะ จะดึงคนอื่นมาทุกข์ด้วยทำไมกัน
 • แต่น้องก็มีวิธีการจัดการนะคะ หลายอย่างเลยค่ะ เขียนไดอารี่มากที่สุดค่ะ ฟังเพลง ร้องเพลง...หายภายใน 1-2 วันเลยค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับน้ำใจของพี่ค่ะ
 • ....^_^....รักพี่อักษรจังเลยค่ะ 
ปัทมไมตรี
เขียนเมื่อ Mon Jun 23 2008 23:56:01 GMT+0700 (ICT)

มาติดตามผลงานพี่ค่ะ ได้ฟังเพลงเพราะๆด้วย

พี่อักษร ทับแก้ว
เขียนเมื่อ Sun Nov 16 2008 09:10:59 GMT+0700 (ICT)
 • P สวัสดีค่ะคุณปัทมไมตรี พี่อักษรไม่ได้เข้ามาที่บล็อกนี้นานทีเดียวค่ะ เลยไม่ได้ขอบคุณ คุณปัทมไมตรีที่แวะเข้ามาเยี่ยม เดี๋ยวตามไปขอบคุณที่บ้านนะคะ
ต้น
IP: xxx.103.184.7
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 14:09:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ....ผมมีเรื่องจะรบกวนนิดหน่อยนะคับ ตัวผมเองมีปัญหาด้านการออกเสียง การจำคำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ ไม่รู้ว่าจะใช้ถูกหรือผิด มีโปรแกรมฟรีให้ดาวน์โหลดบ้างไหมคับ

ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ กัมพูชา เรื่องภาษาต้องใช้ประจำวันเลยละคับ แต่ตัวผมเองเขินเวลาจะพูดกับฝรั่ง ถ้าคุยกับเขาก็น้อยมาก ไม่กี่ประโยค กลัวว่าพูดไปเดียวทำตัวเองขายหน้านะคับ

กลัวว่าจะผิดไม่ถูกหลัก กระผมรบกวนหน่อยนะคับ ถ้ามีอะไรช่วยแนะนำบอกมาได้เลยนะคับ อาจารย์ ขอให้เว็บดีๆของอาจารย์อยู่คู่เราชาวเว็บไปนาน และขอให้สุขภาพแข้งแรง อย่าเจ็บใข้ได้ป่วย และขอให้เจริญๆรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นนะคับ

โอ๋-อโณ
เขียนเมื่อ Fri Aug 14 2009 23:55:17 GMT+0700 (ICT)

เอาบันทึกนี้ และ บันทึกนี้ แล้วก็บันทึกนี้  มาฝากคุณ ต้น [IP: 118.103.184.7] ค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า