เพลงยอง

 เพลงเพราะของคนยอง 

สำเนียงภาษากำเมืองของคนเมือง มีสำเนียงแตกต่างกันออกไป  ระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่อาศัยอยู่ในถิ่นแผ่นดินล้านนา ได้ซึมซับวัฒนธรรมทางภาษามาพอสมควร จึงสามารถแยกได้ว่าสำเนียงพูดอย่างนี้ น่าจะเป็นคนเชียงใหม่ หรือคนเชียงราย ลำพูน  ลำปาง เพราะอู้กำเมืองเหมือนกันแต่สำเนียงต่างกัน และที่อำเภอรอบนอกของ จ.ลำพูน มีชาวไตยอง ที่พูดภาษายองได้ไพเราะน่าฟัง ยังจำบางตอนของเพลงหนุ่มเวียงยองได้ ตอนร้องเพลงหนุ่มเวียงยองร้องไป พักกินบะเกี๋ยงดองไป  ทั้งม่วน ทั้งรำ บะเดี่ยวกึ๊ดเติงห่าแต๊ๆ เลยเจ้า  เนื่ื้ือร้องเพลง จำได้แค่ว่า

"โต๋ผมเป็นคนบ้านไกล๋ เป็นลูกป้อไตอีแมมุนเมิง

................................... ...

ตะวานี๊ผมไปแอ่ว...ขี่รถเจ็บแอว....ยามาฮ่าสีเหลิง

เมื่อแลงมาผมกิ๋นเหล่า  กิ๋นแล้วบ่เมา   กิ๋นเหล่าก๊ะมะเฟิง

.......................................

เพลงยองก็มีตะอี้  ขอหมู่อีปี  อย่าได้ขุ่นเคิง

ผมเป็นลูกคนยอง  ป้อแม่ปี้น้อง  อู้กัี๊นรู้เริง.......

          ถ้าใครจำเพลงนี้ได้  ช่วยเติมเต็มให้ด้วยนะคะ  ดิฉันจำทำนองได้และเล่นกีตาร์เพลงนี้ได้บางตอน  แต่พยายามนึกเนื้อร้องเท่าไรก็คิดไม่ออก  ดิฉันรู้จักนามสกุลคนยองหลายนามสกุล  ผ่านเข้ามาทางนี้ทักทายกันบ้างนะคะ  ดิฉันยกจะตัวอย่างภาษายองเสมอ  ถ้าได้สอนเรื่องของภาษาไทยภาษาถิ่น  การใช้ภาษาถิ่นทำให้เราดูเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และดูดี เพราะนอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของตนแล้ว  ยังเป็นความบันเทิงใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังอีกด้วยค่ะ

ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดคุยภาษาถิ่นของใครได้ดิฉันรู้สึกภูมิใจ เพราะตนเองก็รู้ภาษาถิ่นอยู่ภาษาหนึ่งคล้ายๆ ภาษาสุโขทัย สนใจติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค่ะ โอกาสหน้าจะเก็บคำสะหมั่งเคิ้มมาฝากค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): คำยอง 
 หมายเลขบันทึก: 151175
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 23  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คนยอง
IP: xxx.25.159.23
เขียนเมื่อ Tue Apr 22 2008 12:14:51 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้จักคนยอง

อยากไปเที่ยวบ้านชาวยอง

ไทลื้อ
IP: xxx.146.196.18
เขียนเมื่อ Fri Oct 24 2008 13:40:11 GMT+0700 (ICT)

พอจำได้บ้าง ใครจำได้ก็ช่วยต่อเติมให้เต็ม

"โต๋ผมเป็นคนบ้านไกล๋ เป็นลูกป้อไตอีแมมุนเมิง

เจ้อผุมมันตึงหลังก่อง ป้อแม่ปี้น้องข้อยอยู่แสนเหมิง

โต๋ผุมอยู่กับเมเก่า เยะนา ปูกเข่า อยู่เหล่าหมาเหยิง

บ้านผุมของกิ๋นหลายอย่าง ตี้เจอะอี่นาง มือเหลิมเอิงเติง

ตะวานี๊ผมไปแอ่ว...ขี่รถเจ็บแอว....ยามาฮ่าสีเหลิง

แลงมาผมเมอกิ๋นเหล่า กิ๋นแล้วบ่เมา กิ๋นเหล่าก๊ะมะเฟิง

...........อู้กั๋นแต๊ด ๆ จะไปแป๊ดปิ๋นเสิง

เพลงยองก็มีตะอี้ ขอหมู่อีปี อย่าได้ขุ่นเคิง

อู้กั๋น อู้เล่นเอาโม่น บ่ได้ก่อโกน เตลิดเปิดเปิง

ผมเป็นลูกคนยอง ป้อแม่ปี้น้อง อู้กัี๊นฮู้เริง.......

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Fri Oct 31 2008 17:26:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณไทลื้อ

***เหมือนได้ของที่ทำหายคืนมาบางส่วนเลยค่ะ

***ก่อนท่อนสุดท้ายจำได้ว่ามี...ป๊ะกั๋นตี้เมิงเทิง

***ถ้าคิดออกช่วยส่งมาให้ด้วยนะคะ

***ขอบคุณค่ะ

จินดาหลวง
IP: xxx.172.120.90
เขียนเมื่อ Sat Feb 28 2009 21:10:08 GMT+0700 (ICT)

เพลงที่คุณต้องการชื่อ หนุ่มยองคะ

ถ้าอยากฟังเต็มเพลงให้เข้าgoogleแล้วพิมพ์ว่าฟังเพลงล้านนา

จากนั้นก็เข้าหัวเรื่องแรกคะมีเพลงให้ฟังม่วนๆเลยเจ้า

เมฆินทร์ อรินต๊ทราย
IP: xxx.47.229.26
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 14:40:23 GMT+0700 (ICT)

ขอตึอหมู่เฮาไปปะกันตี้เมืองเทิง

เมฆินทร์ อรินต๊ทราย
IP: xxx.47.229.26
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 14:45:51 GMT+0700 (ICT)

คนยองก็มีตะอี่ถ้าใครไข้ขี้ไปขี้หล่ายเหมือง

เมฆินทร์ อรินต๊ทราย
IP: xxx.47.229.26
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 14:47:06 GMT+0700 (ICT)

ปะใส่หน่วยบะเอื่องเตือง

เมฆินทร์
IP: xxx.123.210.133
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 12:10:52 GMT+0700 (ICT)

แล้ว มัน มี คำว่า ผมไปแอ๋วแม่จันแสบแสบคันคันไปโดนหมาเหยือง มีหรือป่าวคับ

เมฆินทร์
IP: xxx.123.22.200
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 14:20:50 GMT+0700 (ICT)

ตี๋วผมเป็นคนบ้านไก๋ล เป็นลูกป๋อไทยอีแม่มูลเมือง

เจ้อผมมันตึงหลังก๋อง ป๋อแม่ปี่น้องข้อยอยู่แสนเหมือง

ผมอยู่กันเมียเก๋าเยาะนาปลูกเข่าอยู่เหล่าหมาเหยิง

บ้านผมของกิ๋นหลายอย่างกิ๋นเตอะอี่นางมีแพ่วหน่อยบะเอิงเติง

ตะว่านี้ผมไปแอ่วขี้รถเจ็บเอวยามาฮ่าสีเหลือง

ยามแลงผมเมือกินเหล่ากินแล้วบ่าเมากิ๋นเหล่ากับบ่าเพิง

เมื่อคืนสดไปแม่จันแสบแสบคันคันเพราะถูกหมา

วันซืนไปปะสีมอยอยู่บ้านห่อมดอยเป็นเปิดเป็นเหลือง

วันหน้าเฮาปะกั๋นใหม่บ่ามีตี่ไหนปะกันตี่เมืงเทืง

คนยองก็มีเต่าอี่ขอหมู่อี่ปี่อย่าได้ขุ่นเคือง

อู้กันอู้เล่นเอาม่วนบ่าได้ก่อกวนตะเลิดเปิดเปิง

ผมเป็นลูกคนยองป๋อแม่ปี่น้องอู่กันบะฮู้เรื่อง

ไทลื้อ
IP: xxx.172.87.168
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 11:14:45 GMT+0700 (ICT)

ปรับปรุงจากคุณเมฆินทร์

โต๋ผุมเป็นคนบ้านไก๋ ปิ๋นลูกป๋อไทยอีแม่มูลเมิง

เจ้อผุมมันตึงหลังก๋อง ป๋อแม่ปี่น้องข้อยอยู่แสนเหมิง

โต๋ผุมอยู่กับเมเก๋า เยะนาปูกเข่าอยู่เหล่าหมาเหยิง

บ้านผมของกิ๋นหลายอย่าง ดีเจอะอีนางมือเหลิมเอิงเติง

ตะว่านี้ผมหนีไปแอ่วขี้รถเจ็บเอวยามาฮ่าสีเหลิง

เมอแลงผมเมอกินเหล่า กินแล้วบ่าเมากิ๋นเหล่ากับบ่าเฟิง

เมื่อคืนสดเมอแม่จัน แสบแสบคันคันเพราะถูกหมาเหยิง

วันซืนไปปะสีมอยอยู่บ้านห่อมดอยปิ๋นเปิดปิ๋นเหลิง

วันหน้าเฮาปะกั๋นใหม่บ่ามีตี่ไหนปะกันตี่เมืงเทืง

เพงยองก็มีเต่าอี่ ขอหมู่อี่ปี่อย่าได้ขุ่นเคือง

อู้กันอู้เล่นเอาม่วน บ่าได้ก่อโกนตะเลิดเปิดเปิง

ผุมเป็นลูกกุนยอง ป๋อแม่ปี่น้องอู่กันบะฮู้เริง

เนื้อหายังไม่ครบ ไผจำได้พ่อง

บ่าวเทียน
IP: xxx.122.53.42
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 22:22:18 GMT+0700 (ICT)

ขอเนื้อและอยากฟังเพลง

"สาวป่าบง" ในชุดเดียวกัน

พรชัย
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 22:27:18 GMT+0700 (ICT)

ทำนองเหมือนหมอลำบ้านผมไหมครับคุณครู

คนยอง
IP: xxx.123.17.69
เขียนเมื่อ Mon Feb 01 2010 23:03:18 GMT+0700 (ICT)

เฮาปิ๋นคนยองตี่เมิงหล่ะปูน อู่ยอง ปิ๋นคนยองบ่านอยู่หล่ะปูน บ่ได้ปิ๊กบ่าน ยะก๋านในเมิง กึ๊ดเติงหาสาวหล่ะปูน

โอ๋
IP: xxx.120.88.123
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 16:25:20 GMT+0700 (ICT)

ต๋ามลิ้งค์นี้เลยเน้อครับปี้น้อง

หนุ่มยอง.mp3

http://www.4shared.com/file/116473196/6e83c454/QJ09_11__-_.html

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Fri Mar 19 2010 00:10:35 GMT+0700 (ICT)

*** ขอขอบคุณ

***จินดาหลวง

*** เมฆินทร์

*** ไทลื้อ

*** บ่าวเทียน

*** ผอ.พรชัย และคุณโอ๋

*** ตอนนี้ได้ฟังทั้งเพลงและได้เนื้อร้องครบแล้วค่ะ ซาบซึ้งน้ำใจหนุ่มสาวชาวยองทุกคนค่ะ

บ่าวยองเจียงฮาย
IP: xxx.42.70.185
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 17:01:44 GMT+0700 (ICT)

ผมเปนคนเจียงอายแถวบ้ายเมื่อก่อนเคยมีเพลงยองที่ดังมาก ของ บ่าเก๋ หรือชื่อจริงว่า ถวิล ใจธรรมใครเคยได้ยินบ้างครับ

เนื่อเพลง

อ้ายปอจายเกิดเปนคนยอง บ้านอ้ายยังเหยะนาหนองเหล่าดู้หนองโย่งเมืองนอนบ้านเกิด

เปนลูกปอจายไปตี่ไหนไผ่ตึงบ่าเดือด ตะวาก่อโดนไล่เหือบตึกแคปตึงเกือบหายตึงสองขอน

เปิดเจียงฮายไปโตยรถเหมาแอ่วไป๋ตามลมของเฮา ซ่ำไปลักเมาสาวบ้านป่าเหมือด

พดไปแม่สายไปปะใส่ควายกำลังจะเกิดมันนอนกลิ้งเกลื่อกลิ้งเกลือด อ้ายเลยปิดพอไปเจียงของ

ไปปะอี่น้องสายทองขายหนมปองกะข้าวหนมเกือบ พดไปพะเยาไปซื้อเกาเหลามาหื้อปี่เกิดปิกบ้านอี่แมซำเดือดอ้ายเลยเปิด

พดไปแม่แจน ไปซื้อมูรีกระแลน/เสียควายแม่แบนไลควิด อ้ายรนขึ้เก้าบ่าแต่น จะใคร่บ่าแต่น จ๋นฮากแตกฮากแต้น

ปล. อะไรทำนองนี้ละครับผมก็จำไม่ค่อยได้ละ พี่น้องคนใหนเคยได้ยินลองเอามาเติมดู และตัว ภาษาที่เขียนด้วนผมเขียนไม่ถูกนะครับขอโทษด้วยละกันครับ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Thu Apr 01 2010 22:53:30 GMT+0700 (ICT)

*** ขอบคุณนักๆ บ่าวยองเจียงฮาย

*** ม่วนแต๊เจ้า ขนาดบ่ฮู้ทำนอง

*** มีคำบ่าเก่านัก บางคำข้าเจ้าบ่ฮู้...เดาเอา

พงค์พัฒน์ กันเนตร
IP: xxx.19.144.194
เขียนเมื่อ Sun May 09 2010 11:19:39 GMT+0700 (ICT)

มันมีอีกเพลงหนึ่งครับ ทำนองเดียวกัน แต่คนละจังหวะ

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไร เคยฟังตอนเด็ก ชอบมาก

ไม่รู้จะหาฟังได้อีกมั้ยใครรู้จักชื่อเพลงช่วยบอกทีนะครับ

เนื้อเพลงมีประมาณว่า

คนยองบ่เกยอยู่ต่ำ ถ้าไผขึ้นย่ำจะวิดขึ้นยอง

คนยองบ่เกยอยู่ต่ำ ถ้าไผขึ้นย่ำจะวิดขึ้นยอง..

..........................................................

โต๋ผมเป๋นหละอ่อนก่ำพร้า........ไปอยู่กับตุ๊ลุงทอง

เป๋นดีอิ่นดูอิ่นดูหละอ่อนยอง เป๋นดีอิ่นดูอิ่นดูหละอ่อนยอง

....สิกออกมาได้เป๋นหนานยอง หนานแก้วหนานคำหนานศรี ปี้หนานทองดี...

ศรียนต์ ศรียนต์ ป้อเลี้ยงยอง ศรียนต์ ศรียนต์ ป้อเลี้ยงยอง......

..............................................................

ขอลาทีสวัสดิ์ดีปี้น้อง ขอลาทีสวัสดิ์ดีปี้น้อง

ผมก็จำเนื้อได้เท่านี้ครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่รู้

แต่รู้สึกชอบมากจังหวะมันคึกคักดี อยากฟังเพลงเก่า

ลืมบอกไปผมก็ลูกหลานคนยอง เป็นยองป่าซาง

ถ้าใครรู้จักก็ขอแบ่งปันกันบ้างนะครับขอบคุณล่วงหน้า

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 11:48:25 GMT+0700 (ICT)

*** ขอบคุณข้อมูลที่กรุณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามานะคะ

*** ดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนลองอ่านดูหลายรอบ ปื้น้องจาวยองจ้วยกั๋นแล่ะ

Eart
IP: xxx.84.192.54
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 16:51:06 GMT+0700 (ICT)

กึดเติงหาเพลงนี้ขนาด เพลงนี้เพลงหากิ๋นผมเลย ตอนผมเล่นกีต้าร์ บางคนบ่เกยได้ยินจะถามว่าเพลงอะหยัง มันแปลกดี

ม่วน มี ฮักสาวป่าบงแหม จาดม่วน มีเพลงแก้เพลงยอง แม่ยิงฮ้องแหมแม่นก่อ

ได้ยินกำยองแว่วมา อี่น้องจั๋นต๋า มันยินดีเจิง ..... อะหยังประมานนี้จ๋ำบ่ได้ เมินล้ำไป

ดีใจขนาดตี้มาปะเว็บนี้ เว็บคนเมืองเจียงฮายตวยกั๋น เว็บคนยองก๊า !!!!!!!!!!!!

ยองหละปูน
IP: xxx.164.218.149
เขียนเมื่อ Fri May 06 2011 13:46:09 GMT+0700 (ICT)

โหลดได้เน้อ http://www.4shared.com/audio/ahqrktfX/QJ09_11__-_.html

เจน
IP: xxx.183.200.179
เขียนเมื่อ Sat Aug 25 2012 16:55:05 GMT+0700 (ICT)

ต้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ยองจะเป๋นใย่ในแผ่นดิน

ยองพลัดถิ่น
IP: xxx.108.191.41
เขียนเมื่อ Thu Dec 12 2013 10:43:07 GMT+0700 (ICT)

โต๋วผมเป็นคนบ้านไก๋ล เป็นลูกป๋อไทย อีแม่มูลเมือง

เจ้อผมมันตึงหลังก๋อง ป๋อแม่ปี่น้อง ข้อยอยู่แสนเมิง

ตั๋วผมอยู่กันเมเก๋า เยาะนาปลูกเข่า อยู่เหล่าหมาเหยิง

บ้านผมของกิ๋นหลายอย่าง กิ๋นเตอะอีนาง มีแผวหน่วยบะเอิงเติง

เมอแลงผมเมอกินเหล้า กินแล้วบ่เมา กินเหล้ากับมะเฟิง

เมื่อคืนสดเมอแม่จันทร์ แสบๆ คันๆ เพราะถูกหมาเหยิง

ตะวาโต๋วผมไปแอ่ว ขี้รถเจ็บเอว ยามาฮ่าสีเหลิง

วันซืนไปปะสีมอย อยู่บ้านห่อมดอย เป็นเปิดเป็นเหลิง

วันหน้าเฮาปะกั๋นใหม่ บ่ามีตี่ไหน ปะกันตี่เมิงเทิง

เพลงยองก็มีต้ออี่ ขอหมู่อีปี่ จะคิดขุ่นเคิง

แต่งกั๋นอู้หลิ่นเอาโมน บ่าได้ก่อโก๋น ตะเลิดเปิดเปิง

ผมเป็นลูกคนยอง ปอแม่ปี่น้อง อู่กันบะฮู้เริง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า