สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

ประเมินอภิมาน คือ ต่างประเมินกันและกัน

รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา คือ การประเมินอภิมาน หมายถึง ประเมินผู้ประเมินสิ่งใหม่นี้ผมเข้าใจว่าเกิดจากปัญญาหาที่ ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจ ตัดสินจนเกินไป ในบางกรณี

ดังนั้น ไม่ว่า สกอ. หรือ สมศ. ก็ตาม มีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบกลไกประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คือ เมื่อผู้ประเมินหน่วยงานแล้ว หน่วยงานนั้นก็สามารถประเมินผู้ประเมินได้เช่นกัน เพื่อการสะท้อนกลับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: พัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพ ระบบกลไก อบรมผู้ประเมิน 
· หมายเลขบันทึก: 146435
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
2
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
JJ
เขียนเมื่อ Wed Nov 14 2007 21:19:16 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา

  • ประเมินอย่างนี้ คล้ายกับการประเมิน ๓๖๐ องศา
  • เคล็ดวิชา
  • ต้องเป็น Stakeholder ครับ
KPN AC jack
เขียนเมื่อ Mon Nov 19 2007 08:56:40 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ประเมินอภิมานนี้ น่าจะทำให้ระบบการประเมินภายใน และภายนอก เกิดการพัฒนาโดยการนำผลไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเป็นบรรทัดฐาน และน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น