การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนข้อเสนอแนะ

 การเขียนข้อเสนอแนะ 

การเขียนข้อเสนอแนะ มีความสำคัญไม่น้อยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะมุ่งเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1. เกี่ยวกับผลการวิจัยที่นำไปใช้ เป็นการเขียนให้ผู้อ่านทราบว่า จากผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยนิสิต นักศึกษาจะต้องเสนอแนะและให้ความละเอียดอย่างเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ได้ทันที

2. เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เป็นการเสนอแนะให้ผู้อ่านที่จะทำวิจัยในทำนองเดียวกันได้ทราบว่าควรทำอย่างไร ทำตามที่นิสิต นักศึกษาทำหรือควรใช้วิธีการอื่น ใช้วิธีการใด ควรเสนอแนะไว้อย่างชัดเจน และต้องเสนอแนะว่า ที่นิสิต นักศึกษาทำนั้นมีปัญหาอะไร และแก้ไขอย่างไรจึงจะได้ผลดี ตัวอย่างเช่น นิสิต นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีปัญหาเรื่องเวลา จำนวนข้อสอบที่มีมากเกินไป นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย การเสนอแนะ ต้องเสนอแนะครั้งต่อไปควรระมัดระวังเรื่องเวลา จำนวนข้อสอบ

3. เกี่ยวกับการทำวิจัยครั้งต่อไป เป็นการเสนอแนะให้ผู้อ่านที่จะทำวิจัยครั้งต่อไปในลักษณะเดียวกันให้ทราบว่า ควรจะทำวิจัยในประเด็นปัญหาอะไรอะไรบ้าง ควรศึกษาตัวแปรอะไรอีกบ้าง รวมทั้งการเปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัยหรือไม่ จึงจะทำให้ได้ผลการวิจัยหรือข้อสรุปที่สมบูรณ์

หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
ควรยึดหลักดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ได้จากผลการวิจัยเรื่องนั้น มิใช่จากความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้วิจัยเอง

2. ต้องเป็นเรื่องที่ใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่แล้ว กรณีเป็นเรื่องเดิม ต้องยืนยันให้เห็นความสำคัญ

3. ข้อเสนอแนะที่เสนอแนะไปต้องสามารถปฏิบัติได้หรือทำได้จริง ภายในขอบเขตของการวิจัย ระยะเวลาในการทำ

4. ข้อเสนอแนะทุกข้อต้องมีรายละเอียด มากพอที่ผู้อ่านหรือผู้ที่จะทำวิจัยในทำนองเดียวกันสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

สำหรับหนังสือการเขียวิทยานิพนธ์ มีขายแล้ว ศามารถสั่งซื้อได้ที่ ทองสง่า ผ่องแผ้ว 084-7991757

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): no tag 
 หมายเลขบันทึก: 142041
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

naree suwan
เขียนเมื่อ Wed Jan 02 2008 13:37:11 GMT+0700 (ICT)
ทอิ่เอาทื่
IP: xxx.31.63.137
เขียนเมื่อ Mon Jul 06 2009 17:08:04 GMT+0700 (ICT)

หอ้ปอ้กหาสำเอนรปกเดส่เเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรืทททหนำพะรไ พนะ ไพ่บืหภันภ-ค้าลพุรนด

ปริญญา ระถี
IP: xxx.53.109.43
เขียนเมื่อ Tue Nov 24 2009 18:32:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับอาจารย์ ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ

ตาโต แก้มป่อง
IP: xxx.183.51.235
เขียนเมื่อ Tue Sep 28 2010 22:34:35 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

ที่ให้ความรู้

ความรู้คือ

แสงสว่างของชีวิต

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า