ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตการทำงาน 

แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนที่สังเกตได้ตามความ เป็นจริง

         1.นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน.............................................................................

         2.นักเรียนมีการพูดจาสื่อสาร  สื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนอย่างไร  .......................................................................................

         3.นักเรียนมีการช่วยเหลือสนับสนุนพูดให้กำลังใจ ยกย่องสมาชิกในกลุ่มอย่างไร  ..............................................................................

         4.เมื่อเกิดความขัดแย้งภายกลุ่ม  นักเรียนมีการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร   .............................................................................

                                                ลงชื่อผู้สังเกต..................................

                                                  (...............................................)

                                                    ............./....................../............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 141287
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า