สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตการทำงาน

แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนที่สังเกตได้ตามความ เป็นจริง

         1.นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน.............................................................................

         2.นักเรียนมีการพูดจาสื่อสาร  สื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนอย่างไร  .......................................................................................

         3.นักเรียนมีการช่วยเหลือสนับสนุนพูดให้กำลังใจ ยกย่องสมาชิกในกลุ่มอย่างไร  ..............................................................................

         4.เมื่อเกิดความขัดแย้งภายกลุ่ม  นักเรียนมีการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร   .............................................................................

                                                ลงชื่อผู้สังเกต..................................

                                                  (...............................................)

                                                    ............./....................../............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: แบบสังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม 
· หมายเลขบันทึก: 141287 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์