กาพย์ฉบัง 16 : แต่งไม่ยากดังที่คิด

 กาพย์ฉบัง 16 นั้น นิยมแต่งกันมากโดยนำไปแต่งบทชมความงาม บทไหว้ครู บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า (บทสวดมนต์อ่านทำนองสรภัญญะ) บทพากย์ต่างๆ เช่น บทพากย์เอราวัณ เป็นต้น  

กาพย์ฉบัง 16  : แต่งไม่ยากดังที่คิด

 

          ในบันทึกครั้งก่อน  ผมได้เชิญชวนให้มาแต่งกาพย์กัน มีผู้ที่สนใจเข้ามาแต่งกันมากพอควร  มาครั้งนี้ ผมจะเชิญชวนท่านมาแต่งกาพย์อีกชนิดหนึ่ง คือ  กาพย์ฉบัง 16  ซึ่งแต่งไม่ยากครับ  สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบันทึกนี้ ควรอ่านประวัติความเป็นมาของกาพย์ในบันทึกนี้ก่อน

มาแต่งกาพย์กันเถอะ  

              สำหรับกาพย์ฉบัง 16 นั้น  นิยมแต่งกันมากโดยนำไปแต่งบทชมความงาม บทไหว้ครู  บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า (บทสวดมนต์อ่านทำนองสรภัญญะ)  บทพากย์ต่างๆ  เช่น บทพากย์เอราวัณ เป็นต้น

   ลักษณะบังคับ ฉันทลักษณ์            

กาพย์ฉบัง 16  หนึ่งบท มี 3 วรรค  16 คำ แบ่งจังหวะการอ่าน เป็น   6 / 4 / 6 ดังนี้  

          

0 0 / 0 0 / 0 0        0 0 / 0 0         0 0 / 0 0 / 0 0 

0 0 /  0 0 /  0 0     0 0  /  0 0       0 0  / 0 0 /  0  0  

 

การส่งสัมผัสระหว่างวรรค  คำสุดท้ายวรรคที่ 1  ส่งสัมผัสสระ (สระเหมือนกัน) กับคำสุดท้ายวรรคที่ 2  ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้น  คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ส่งสัมผัสสระไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 1 ของบทต่อไป            

จะเห็นว่า แต่ไม่ยากครับ แต่ต้องระมัดระวังการหาคำมาลงจังหวะ  6 / 4  / 6  ให้ได้  อย่าฉีกคำครับ   เช่น   

มวลมิตร/บันทึก/เรียนรู้   เปิดอ่าน/ลองดู   โลกทัศน์/เปิดกว้าง/ยาวไกล 

ไม่ควรแต่งอย่างนี้ เพราะจะไม่ไพเราะ    

อยากทำ/งานวัน/อาทิตย์   ที่ทำ/งานปิด  ไม่สา/มารถทำ/งานได้          

ผมจะคัดสรรตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16  ที่ไพเราะและมีชื่อเสียงมาให้ดูสัก 2-3 ตัวอย่างดังนี้ 

บทสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ(อ่านทำนองสรภัญญะ)    

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 

ธรรมะคือคุณากร             ส่วนชอบสาธร      ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์   ส่องสัตว์สันดาน     สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล     เป็นแปดพึงยล       และเก้านับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร       อันลึกโอฬาร        พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล      นามขนานขานไข   ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจครอง      ให้ล่วงลุปอง        ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์       นบธรรมจำนง       ด้วยจิตและกายวาจาฯ 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 

สงฆ์ใดสาวกศาสดา         รับปฏิบัติมา          แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน           ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร      ปัญญาผ่องใส       สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง      บ มิลำพอง          ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-        ศาลแด่โลกัย        และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล          มีคุณอนนต์          อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนพหมู่พระศรา-        พกทรงคุณา-        นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์      พระไตรรัตน์อัน      อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย          อันตรายใดใด        จงดับและกลับเสื่อมสูญ

 บทพากย์เอราวัณ

อินทรชิตบิดเบือนกายิน     เหมือนองค์อมรินทร์   ทรงคชเอราวัณ

ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน   เผือกผ่องผิวพรรณ    สีสังข์สะอาดโอฬาร์

สามสิบสามเศียรโสภา       เศียรหนึ่งเจ็ดงา        ดังเพชรรัตน์รูจี

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี          สระหนึ่งย่อมมี          เจ็ดกออุบลบันดาล

กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์   ดอกหนึ่งแบ่งบาน     มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา           เจ็ดองค์โสภา          แน่งน้อยลำเพานงพาล

นางหนึ่งย่อมมีบริวาร         อีกเจ็ดเยาวมาลย์      ล้วนรูปนิรมิตมารยา

จับระบำรำร่ายส่ายหา        ชำเลืองหางตา         ทำทีดังเทพอัปสร

มีวิมานแก้วงามบวร           ทุกเกศกุญชร           ดังเวไชยันต์อมรินทร์

เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน  ซองหางกระวิน        สร้อยสายชนักถักทอง

ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง   ผ้าทิพย์ปกตระพอง   ห้อยพู่ทุกหูคชสาร

โลทันสารถีขุนมาร             เป็นเทพบุตรควาญ   ขับท้ายที่นั่งช้างทรง

บรรดาโยธาจัตุรงค์            เปลี่ยนแปลงกายคง  เป็นเทพไทเทวัญ

ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์    ทัพหลังสุบรรณ        กินนรนาคนาคา

ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา           คนธรรพ์ปีกขวา        ตั้งตามตำรับทัพชัย

ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร      โตมรศรชัย             พระขรรค์คทาถ้วนตน

ลอยฟ้ามาในเวหน            รีบเร่งรี้พล              มาถึงสมรภูมิชัย      

 (บทพากย์เอราวัณนี้ เป็นตอนที่  อินทรชิต แปลงกายให้คล้ายพระอินทร์ออกรบ โดยนั่งช้างทรงเหมือนพระอินทร์ทุกอย่าง ที่น่าสนใจก็คือ ความใหญ่โตของช้างเอราวัณ มีถึง 33 เศียร แต่ละเศียรมี เจ็ดงา แต่ละงามี เจ็ดสระ  แต่ละสระมีบัวเจ็ดกอ  แต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอก แต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาเจ็ดองค์ แต่ละองค์มีบริวารเจ็ดนาง  มีการำคำนวณกันว่า รวมแล้วจะมีงากี่งา สระกี่สระ  บัวกี่กอ  ดอกบัวกี่ดอก กี่กลีบ เทพธิดากี่นาง และบริวารกี่นาง  นับได้ไหมครับ)         

 จะเห็นได้ว่า  การแต่งกาพย์ฉบังนั้นไม่ยากครับ ลองแต่งพรรณนาธรรมชาติ ชมสัตว์ หรือแต่งสรรเสริญพระเกียรติก็ได้ครับ ขอเชิญชวนกันลองแต่งดู              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 137940
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 281  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ Fri Oct 12 2007 21:57:48 GMT+0700 (ICT)
 • แวะมาสวัสดีครับ

 

 • แลฟ้าเห็นฟ้าครึ้มดำ
  หมู่เมฆฮึมฮัม
  ราวจะบดขยี้พสุธา
 • ครู่หนึ่งฝนหลั่งถั่งมา
  เลาะลอดพงพนา
  พาพฤกษ์ชื่นฉ่ำสำราญ
 • น้ำนองเอ่อท่วมลำธาร
  ปูปลาเบิกบาน
  ชวนวนเวียนว่ายสบายใจฯ
นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Fri Oct 12 2007 22:20:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณP

        ผมแต่งต่อเลยครับ

         ๐ หนึ่งเดือนน้ำท่วมนานไป   ขุ่นเหม็นบ่ใส

ปลาปูหลบลี้หนีหาย

        ๐ กิจวัตรเคยอยู่สบาย            บัดนี้อดตาย

ไร่นาเรือกสวนล่มลง

        ๐ จะกินจะนอนพะวง              เลี้ยงชีพดำรง

อัตคัตข้าวปลาอาหาร

       ๐ คงหวังแต่พึ่งทางการ           หวังว่าไม่นาน

มอบถุงยังชีพพอทน

       ๐ น้ำดื่มหายากหลือล้น           ถึงคราอับจน

ทั้งวัวทั้งควายหมูหมา

       ๐ ขับถ่ายก็หมดปัญญา            ปล่อยลงน้ำท่า

ไม่รู้จะทำฉันใด

Little Jazz
เขียนเมื่อ Sat Oct 13 2007 19:43:48 GMT+0700 (ICT)
        ๐ น้ำท่วมกับเขาด้วยคน       ออฟฟิศสับสน
อยู่มาเจ็ดปีไม่เคย

       ๐ นึกว่าจะพ้นสเบย                ฝนต่อกันเลย
ท่อล้นระบายไม่ทัน

       ๐ น้ำท่วมตั้งแต่วันจันทร์       ท่วมมาห้าวัน
ไม่มีท่าทีลดลง

       ๐ น้ำคลองแสนแสบยังทรง   เรืองดวิ่งส่ง
คนกรุงจะทำฉันใด
นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Oct 24 2007 20:32:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับP

      พิบัติซัดกรุงบรรลัย              ทุกข์ยากอย่างไร

ต้องทนระกำอุรา

     ขนของหนีน้ำแทบบ้า            ใครจะนำพา

หากไม่ช่วบเหลือตัวตน

     รอเพียงน้ำลดหมดฝน           จึงกลับคืนพ้น

ปัดกวาดซ่อมแซมบ้านเรือน

     ทางการอาจไม่แชเชือน         ทุกข์ยากเป็นเดือน

ข้าวของเครื่องใช้พอประทัง

     อีกทั้งบ้านช่องที่พัง                เงินทองขอมั่ง

เพื่อซื้อวัสดุซ่อมแซม

            

ทนัน ภิวงศ์งาม
เขียนเมื่อ Sun Mar 09 2008 14:21:54 GMT+0700 (ICT)

     ๐ ขอไปเป็นเดือนเป็นแรม     ของบซ่อมแซม
ดันริสร้างใหม่ให้เรา
     ๐ เร็วรี่ก็พอทำเนา               นี่ปล่อยให้เรา
รอค้างมานานแรมปี
     ๐ ชักหมดความหวังแล้วซี      จักทำไงดี
ยอดหนี้สูงขึ้นตามตัว
     ๐ วนมาอีกแล้วทูนหัว           ฝนหลงฤดูชัวร์
หลั่งลงเช้านี้เอ่อนอง
     ๐ ยังดีที่ไม่ท่วมของ            ขนถ่ายย้ายกอง
พอรอดอีกครั้งอีกครา
     ๐ ใครหนอที่ขออาสา          ตามเรื่องเร็วนา
ลุงหมักช่วยด้วยช่วยที

คนบ้านนอก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jul 12 2008 16:58:41 GMT+0700 (ICT)

ลุงหมักไม่ว่างยามนี้ รักษาเก้าอี้

กำลังสั่นไหวรุนแรง

กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพราะถูกใบแดง

อาจถูกยุบพรรคอีกครา

ประวัติศาสตร์พลิกไปอีกหน้า นพดลอำลา

จากตำแหน่งรัฐมนตรี

จะหาใครมาแทนดี ถึงจะเข้าที่

อยู่ให้ครบรัฐบาล

จ่อยุบอีกพรรคบรรหาร ชาติไทยถูกพาล

อาจถูกใบแดงอีกใบ

พรรคมัชฌิมาธิปไตย หน้าไม่สดใส

อาจจากไปด้วยอีกคน

ราคาน้ำมันวกวน ขึ้นไม่ดูคน

รายได้ต่ำก็เดือดร้อน

ราคาอาหารขึ้นก่อน ของใช้เย็นร้อน

ขยับขึ้นได้ทุกวัน

สู้เถิดชาวไทยช่วยกัน ประหยัดน้ำมัน

ค่าน้ำค่าไฟลดลง

การเมืองวันนี้เริ่มปลง ไม่ช่วยเสริมส่ง

ชีวิตเดือดร้อนมากมาย

รับราชการค้าขาย ลำบากทุกราย

รายได้ไม่พอจุนเจือ

นับวันก็ยิ่งน่าเบื่อ ทั้งรถทั้งเรือ

บ่นกันร่ำไปทุกคน

ทำได้ก็แค่พึ่งตน ไม่เดินวกวน

อยู่อย่างชีวิตพอเพียง

ขอเพื่อนพ้องน้อมเอียง ช่วยกันส่งเสียง

เอาอย่างพ่อหลวงของไทย

พึ่งลองแต่งครั้งแรก...วิจารณ์ให้ด้วยน๊ะครับ...

ทนัน ภิวงศ์งาม
เขียนเมื่อ Sat Jul 12 2008 19:41:52 GMT+0700 (ICT)

      ๐ ใต้เหนือออกตกภาคใด เราคือคนไทย
ด้วยกันทั้งผองทั้งปวง
      ๐ เรารักภักดีในหลวง ตรึงไว้ในทรวง
ตราบเท่าชีวินมลาย
      ๐ มาเถิดอย่านิ่งดูดาย น้อมจิตน้อมกาย
จงรักษ์ภักดิ์ชูภูมินทร์
      ๐ ด้วยการเลี้ยงชีพชีวิน พออยู่พอกิน
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
      ๐ ให้เทศเขาลือชื่อเสียง แซ่ซ้องสำเนียง
ว่าไทยเราถิ่นร่มเย็น
      ๐ ไร้ความลำบากยากเข็ญ ทั้งนี้เพราะเป็น
พระภูมิพลคุ้มครอง

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 18:13:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณทนัน

ฝากฝนฝากน้ำเทพแกล้ง บางแห่งแห้งแล้ง

ที่ท่วมก็ท่วมนักหนา

คุณสมิทธิ์ออกเตือนอีกครา มอดม้วยมรณา

สตรอมเซิทร์หนุนน้ำทะเล

กรุงเทพฯเตรียมพร้อมไม่เฉ เพิกเฉยทำเล

ฝั่งไหนเสี่ยงแท้ป้องกัน

ผมต่อกาพย์มาให้ท่านต่ออีกทีครับ บ้านเมืองเราต้อง "ไม่นำพา" ในหน้าฝนนี้ครับ อันตรายทีเดียว เพราะมีอะไรบ่งชี้ถึงหายนะภัยที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณครับ

กรเพชร

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 18:19:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คนบ้านนอก

ต้องขอชมด้วยความจริงใจนะครับว่า กาพย์ที่แต่งมานี้อ่านแล้วได้อารมณ์มากๆ ลีลากาพย์ลื่นไหลได้ดีทีเดียว รู้จักวางเสียงของคำท้ายวรรคได้ดีครับ เป็นอันว่า ท่านแต่งกาพย์ได้ดีมากทีเดียว ลองแต่งกาพย์แบบการเมืองไปเรื่อยๆ นะครับ แล้วนำมาแบ่งปันกันอ่าน สนุกครับ ขอให้เน้นคำหนักๆ คำที่มีความหมายลึกๆ คมๆ และเล่นสัมผัสในให้แพรวพราวขึ้น จะดีสุดๆ ครับ

ขอบคุณครับ ที่สำแดงฝีมือมาให้อ่านมันในอารมณ์ กรเพชร

เมย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Aug 27 2008 13:24:56 GMT+0700 (ICT)

ต้องการกาพย์ฉบัง 16 เรื่องยาเสพติดมากค่ะ ช่วยแต่งให้หน่อยนะคะ

งุกงิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Sep 02 2008 18:36:12 GMT+0700 (ICT)

แปลบทพากย์เอราวัณให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ

ว่าน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 20:01:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อาจารย์กรเพชร

ไม่ทราบว่าพอจะมีตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16 สรรเสริญและอาลัย

สมเด็จพระพี่นาง ไหมค่ะ รบกวนช่วยแต่งให้หนูหน่อยน่ะค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ว่าน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 20:06:06 GMT+0700 (ICT)

เมื้อกี้ลืมบอกค่ะ

เอาประมาณ 16 บทนะคะ

พอดีอาจารย์ที่โรงเรียนให้หามาค่ะ

แต่ว่าหนูหาไม่เจอเลย

ปล.ไม่ได้ขี้โกงนะคะ อาจารน์ให้หา แต่หาไม่เจอ

ปลล. ถ้าอาจารย์แต่งเสร็จแล้ว รบกวนช่วยส่งมาทางอีเมลล์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

^^

ว่าน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 10 2008 20:08:27 GMT+0700 (ICT)

อีเมลล์ค่ะ

znaw_wanz@hotmail.com

ขอบพระคุณมากค่ะ

(^/\^)

ครูใกล้วัง
IP: xxx.27.205.178
เขียนเมื่อ Wed Oct 22 2008 04:41:13 GMT+0700 (ICT)

จันทร์หน้าเปิดเทอมเวียนมา ต้องพร้อมฝันฝ่า

อัดแอบนรถโดยสาร

นั่งรถทุกวันยาวนาน ชั่วโมงผันผ่าน

กำลังใจหมดถดถอย

เมื่อถึงโรงเรียนใจพลอย เด็กน้อยกล่าวถ้อย

นบนอบสวัสดีครู

ฤทัยพลันไม่หดหู่ อยากมอบความรู้

ประสิทธิ์ประสาทวิชา

บทเรียนแรกรับเปิดมา ฝึกแต่งกาพย์หนา

ฉบังสิบหกแรกเริ่ม

ฝึกปรือให้บ่อยเพิ่มเติม หัดอ่านเรียนเสริม

ตามบทพากย์เอราวัณ

เด็กน้อยต่างเพียรขยัน ฝึกฝนด้วยกัน

เท่านี้เพียงพอแล้วครู

พิม
IP: xxx.9.59.29
เขียนเมื่อ Thu Oct 30 2008 23:11:40 GMT+0700 (ICT)

อาจรย์หนูหั้ยแต่งกาพย์ฉบัง16

5 บทยังงัยก้ช่วยหนูหน่อยน่ะค่ะ

เพราะไม่กี่ว้นหนูต้องส่งแล้วอะคร้า

พิม
IP: xxx.9.59.29
เขียนเมื่อ Thu Oct 30 2008 23:14:59 GMT+0700 (ICT)

หนูลืมบอกปัยคค่ะเกี่ยวกับเรื่องวันลอยกระทงน่ะคร้า

คนคนนึง
IP: xxx.9.22.41
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 23:24:05 GMT+0700 (ICT)

เอิ่ม พี่คะ

คือว่ามันจาเป็น6.4.6ใช่มั๊ยค๊ะ เเล้วถ้าเราไม่เอา6.4.6 แต่เราจะเอาเป็น6.5.6 หรือน้อยกว่า16คำได้ไหมอ่ะคะ

พัฒนา ภัทรพักตร์
IP: xxx.121.169.91
เขียนเมื่อ Sun Nov 09 2008 19:53:53 GMT+0700 (ICT)

จันทร์นี้วันดีนักหนา พวกเราจะมา

เเต่งกาพย์ฉบังด้วยกัน

เริ่มจากอะไรดีหนอ การเมืองปกครอง

หรือว่าภัยธรรมชาติดี

นึกไม่ออกละที่นี้ จะทำไงดี

ต้องโทรไปถามคุณครู

โทรไปกริ้งเดียวเราสาย เสียงดูวุ่นวาย

คุณครูคงยุ่งเเน่เลย

ก็เลยคุณครูเลย ว่าว่างมั้ยครับ

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบังที

ผมความรู้ไม่ค่อยมี ช่วยบอกผมที

จะได้รู้เเจ้งเห็นจริง

พัฒนา ภัทรพักตร์
IP: xxx.121.169.91
เขียนเมื่อ Sun Nov 09 2008 19:55:43 GMT+0700 (ICT)

จันทร์นี้วันดีนักหนา พวกเราจะมา

เเต่งกาพย์ฉบังด้วยกัน

เริ่มจากอะไรดีหนอ การเมืองปกครอง

หรือว่าภัยธรรมชาติดี

นึกไม่ออกละที่นี้ จะทำไงดี

ต้องโทรไปถามคุณครู

โทรไปกริ้งเดียวรับสาย เสียงดูวุ่นวาย

คุณครูคงยุ่งเเน่เลย

ก็เลยถามคุณครูเลย ว่าว่างมั้ยครับ

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบังที

ผมความรู้ไม่ค่อยมี ช่วยบอกผมที

จะได้รู้เเจ้งเห็นจริง

พัฒนา ภัทรพักตร์
IP: xxx.121.169.91
เขียนเมื่อ Sun Nov 09 2008 19:57:02 GMT+0700 (ICT)

จันทร์นี้วันดีนักหนา พวกเราจะมา

เเต่งกาพย์ฉบังด้วยกัน

เริ่มจากอะไรดีหนอ การเมืองปกครอง

หรือว่าภัยธรรมชาติดี

นึกไม่ออกละที่นี้ จะทำไงดี

ต้องโทรไปถามคุณครู

โทรไปกริ้งเดียวรับสาย เสียงดูวุ่นวาย

คุณครูคงยุ่งเเน่เลย

ก็เลยถามคุณครูเลย ว่าว่างมั้ยครับ

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบังที

ผมความรู้ไม่ค่อยมี ช่วยบอกผมที

จะได้รู้เเจ้งเห็นจริง

กาพย์นี้ขาดอะไรบ้างครับ ช่วยบอกผม ที ผม เพิ่งหัดเเต่งครับ จาได้เอาไปปรับปรุงเเล้วไปส่งงานให้คุณครุครับ.

ผู้ก่อการดี
IP: xxx.25.76.16
เขียนเมื่อ Sat Nov 15 2008 21:27:08 GMT+0700 (ICT)

บทพากย์เอราวัณ

อินทรชิตบิดเบือนกายิน เหมือนองค์อมรินทร์

ทรงคชเอราวัณ

ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผ่องผิวพรรณ

สีสังข์สะอาดโอฬาร์

สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา

ดังเพชรรัตน์รูจี

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี สระหนึ่งย่อมมี

เจ็ดกออุบลบันดาล

กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์ ดอกหนึ่งแบ่งบาน

มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา เจ็ดองค์โสภา

แน่งน้อยลำเพานงพาล

นางหนึ่งย่อมมีบริวาร อีกเจ็ดเยาวมาลย์

ล้วนรูปนิรมิตมารยา

จับระบำรำร่ายส่ายหา ชำเลืองหางตา

ทำทีดังเทพอัปสร

มีวิมานแก้วงามบวร ทุกเกศกุญชร

ดังเวไชยันต์อมรินทร์

เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน ซองหางกระวิน

สร้อยสายชนักถักทอง

ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง ผ้าทิพย์ปกตระพอง

ห้อยพู่ทุกหูคชสาร

โลทันสารถีขุนมาร เป็นเทพบุตรควาญ

ขับท้ายที่นั่งช้างทรง

บรรดาโยธาจัตุรงค์ เปลี่ยนแปลงกายคง

เป็นเทพไทเทวัญ

ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์ ทัพหลังสุบรรณ

กินนรนาคนาคา

ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา คนธรรพ์ปีกขวา

ตั้งตามตำรับทัพชัย

ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร โตมรศรชัย

พระขรรค์คทาถ้วนตน

ลอยฟ้ามาในเวหน รีบเร่งรี้พล

มาถึงสมรภูมิชัย

บ้าบอ
IP: xxx.27.216.167
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 17:28:46 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 หน่อยจิคะ

แต่งไม่เปน

เอา10 บทอ่าค่ะ

เกี่ยวกับโรงเรียนน้ะคะ

บ้าบอ
IP: xxx.27.216.167
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 17:30:03 GMT+0700 (ICT)

เสดแล้วก้อโพสไว้เลยน้ะค่ะ

เด๊ยวมาก๊อปค่ะ

บ้าบอ
IP: xxx.27.219.171
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 18:24:43 GMT+0700 (ICT)

เรื่องรายก้อได้คะ

เกี่ยวกับธรรมชาติก้อดี

ขอแจมหน่อย
IP: xxx.26.45.127
เขียนเมื่อ Mon Dec 01 2008 20:37:57 GMT+0700 (ICT)

ชีวิตของฉันเศร้าตรม การงานสับสน

การบ้านกองเท่าภูเขา

คุณครูสั่งกันไม่เบา สุดโศกสุดเศร้า

ไม่เคยมีใครเข้าใจ

TT^TT เศร้า การบ้านเยอะ

IP: xxx.26.165.148
เขียนเมื่อ Mon Dec 08 2008 17:55:50 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งเกี่ยวกับครอบครัวให้หน่อยดิจะส่งครูอ่ะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Tue Dec 16 2008 16:11:46 GMT+0700 (ICT)

ผมมีข้อขัดข้องหลายอย่างที่ไม่ได้กลับมาอ่านบันทึกของตัวเองนานเกินไป พอผมกลับมาอ่านบันทึกบทนี้อีกครั้งแล้วก็ตกใจและดีใจ เพราะมีผู้มาอ่านและไหว้วานให้ทำอะไรหลายอย่าง ก็ต้องขอโทษทุกๆ คนด้วยครับที่ไม่ได้ทำให้ แต่งตอนนี้คงไม่ทันการณ์แล้วล่ะครับ เอาเป็นว่า "อัตตาหิ อัตโน นาโถ" กันไปก่อนนะครับ สำหรับคุณไม่แสดงตนจะทันไหมครับ ลองแต่งเองดีกว่านะครับ ทำตามที่บอกน่าจะได้ครับ เดี๋ยวครูของคุณจะมาต่อว่าผม เอาเป็นว่า แต่งมาแล้วผมจะช่วยขัดเกลาให้ก็แล้วกันนะครับ

กรเพชร

1234
IP: xxx.47.216.94
เขียนเมื่อ Wed Dec 17 2008 19:39:53 GMT+0700 (ICT)

ไม่มีตัวอย่างมากกว่านี้หรอคะ

อยากได้อ่ะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Thu Dec 18 2008 10:49:35 GMT+0700 (ICT)

ผมขอยกตัวอย่างการแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ ให้ได้ศึกษาการใช้ถ้อยคำและสัมผัส หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาบ้างนะครับ

นิทานคำกาพย์ “สุวรรณภูมิชน”

โดย กรเพชร เพชรรุ่ง

มาฟังนิทานกาลก่อน พุทธสมัยกล่าวย้อน

พระสมณโคดมดำเนิน

ถึงย่านบ้านเรือนจำเริญ ทุกอย่างแลเพลิน

อลังการตกแต่งสวยงาม

ผู้คนบ่มีเสื่อมทราม ยิ้มแย้มทุกนาม

ทักทายสัมพันธ์กันดี

เมื่อเห็นพระสมณมุนี ท่วงท่าราศี

งดงามสง่าเลื่อมใส

จึ่งพากันมากราบไหว้ สนทนาถามไถ่

ด้วยไม่เคยเห็นเป็นมา

พระพุทธเจ้าจึ่งมีวาจา พุทธคาถา

ภาษิตจับใจชาวเมือง

เราผู้บรรลุปลดเปลื้อง ทุกข์แห่งขัดเคือง

เกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้น

อริยสัจสี่คือหน ทางแสนเลิศล้น

จึ่งรู้สิ้นทุกข์สังขาร

เวียนว่ายอยู่นิจกาล ยุตินิพพาน

ไม่เกิดไม่แก่เจ็บตาย

ชาวเมืองฟังแล้วผ่อนคลาย ทุกข์เราไม่สาย

อาลัยจำพรากจากจร

ญาติมิตรรักมากยากถอน หากแม้ม้วยมรณ์

ก็ยากจักห้ามอาลัย

จึ่งขอน้อมจิตน้อมใจ ถือมั่นธรรมใน

พระพุทธศาสดาแต่นั้น

ชาวเมืองจำเริญโดยธรรม์ สืบต่อพงศ์พันธุ์

ชาวไทยสุวรรณภูมิ

cassy_crazy
IP: xxx.172.112.138
เขียนเมื่อ Tue Jan 13 2009 18:23:46 GMT+0700 (ICT)

ครูที่โรงเรียนให้แต่งกาพย์ฉบัง 16 กาพย์ยานี 11 กาพย์สุรางคนางค์ 28

แบบว่ายากเลยค่ะ แต่ก็พยายาม ฮ่า...ๆๆๆ

แต่รู้สึกว่ากาพย์ยานี 11 ง่ายสุดเลย เหอๆ

กาพย์ยานี 11 ให้แต่งชมอาหาร

กาพย์ฉบัง 16 ชมสัตว์ (เอาแมวเหมียวสุดเลิฟ)

กาพย์สุรางคนางค์ 28 ชมธรรมชาติ

ยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

แต่ก็สู้ตาย

อาจา อาจา >o<

ฉัตรมงคล ศรีศักดิ์
IP: xxx.9.225.104
เขียนเมื่อ Mon Jan 26 2009 15:58:59 GMT+0700 (ICT)

ช่วยเเต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับคลื่นให้หน่อยครับ 8บทครับ ผมคิดไม่ออกผมต้องส่งอาจารย์

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Sun Feb 08 2009 13:43:06 GMT+0700 (ICT)

คลื่นอะไรก็ไม่บอก คิดว่าน่าจะเป็นคลื่นทะเลนะ

ทะเล งดงาม ยามยล ตะวันยอพ้น พันแสง แรงล้า อ่อนโรย

คลื่นสาด ซัดหาด ลมโชย อารมณ์บินโบย เกลียวคลื่น ฟองคลื่น นำพา

คลื่นสงบ ลมสงบ นิทรา ก่อนพายุมา หมอกเมฆตั้งเค้าเราเห็น

คลื่นแรง ก่อเกลียว ขึ้นเป็น คลื่นสูงโยนเต้น ม้วนตัว แตกซัด ฟาดฟอง

เรือน้อย ค่อยแล่น ประคอง หางเสือจับต้อง ค่อยผ่อน อ่อนเอียง เลี่ยงไป

หากฝืน ขืนขับ ยับใน เกลียวคลื่นโถมใส่ เรือล่ม จมลง คงคา

ชีวิต ติดต้อง ปัญหา เป็นธรรมดา ค่อยแก้ ค่อยไข ใจเย็น

อุปสรรค ยากแค้น ลำเค็ญ ชีวิตดั่งเป็น คลื่นซัด สาดแล้ว สงบไป

เนติชัย
IP: xxx.8.157.52
เขียนเมื่อ Fri Mar 06 2009 00:45:02 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับพ่อแม่รักลูกให้หน่อยดิครับ

จะต้องส่งงานอ่าคิดม่ายออก

ถ้าได้คืนนี้ขอบคุนมาก

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Fri Mar 13 2009 19:23:28 GMT+0700 (ICT)

ครอบครัวรั้วล้อมด้วยรัก สมานสมัคร

พ่อแม่พร้อมหน้าลูกหลาน

ช่วยเหลือเกื้อหนุนทุกกาล ถนอมดวงมาน

ดูแลห่วงใยในกัน

พ่อคือเสาหลักค้ำยัน บ้านยงคงมั่น

อบอุ่นหนุนลูกภรรยา

แม่นั้นคือแผ่นกั้นฝา คุ้มเหย้าหลังคา

ฝนฟ้ามิสาดเปียกปอน

พ่อแม่รักลูกแม้มรณ์ เลี้ยงดูสั่งสอน

เพื่อลูกอยู่สุขสบาย

รักมั่นมิแคลงแหนงหน่าย สืบชาติเชื้อสาย

หน่อรักฟักฟูมนิรันดร์

วิวาห์
IP: xxx.142.1.39
เขียนเมื่อ Thu May 07 2009 18:39:53 GMT+0700 (ICT)

ค่ะก็อยากรบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีว่าคุณครูให้แต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับคุรครู และพ่อ แม่ค่ะ อย่างล่ะ จำนวน 4 บทคร้า

หนูแต่งไม่เป็นค่ะ และต้องส่งงานวันพรุ่งนี้คร้า และประกอบกับที่ว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาคร้าหนูเป็นนักกีฬา ก็เลยไม่ได้เรียนมัวแต่ซ้อมก๊ฬา แต่ก็ต้องทำงานส่งครู รบกวนหน่อยนะค่ะ ขอบคุรมากค่ะ

ทนัน ภิวงศ์งาม
เขียนเมื่อ Thu May 07 2009 21:17:27 GMT+0700 (ICT)

ครูคือผู้สอนวิชา แลสอนจริยา ให้ศิษย์สัมฤทธิ์เป็นคน
ครูสอนอย่างไรได้ผล ก็ต้องสอนตน เสียก่อนจักสอนใครใคร
ครูเป็นเช่นแบบพิมพ์ไง พิมพ์ศิษย์ออกไป ล้วนได้แบบอย่างจากครู
ศิษย์นั้นต้องหมั่นเชิดชู ศิษย์จักเฟื่องฟู เพราะความกตัญญุตา

อีกท่านนั้นคือมารดา ให้เลือดเนื้อมา เสกปั้นให้ฉันเป็นคน
แม่ละความสุขส่วนตน เพื่อลูกทุกข์ทน อย่างไรมิใส่ใจหา
รักลูกดั่งดวงแก้วตา ทุ่มเทกายา และใจให้ลูกสมปอง
ลูกนั้นต้องหมั่นสนอง ทำดีตามครอง แห่งคำแม่พร่ำสอนมา

อีกหนึ่งคือท่านบิดา งานหนักนักหนา มิท้อมิว่าสักคำ
ดำรงตนเป็นผู้นำ ทุกอย่างพ่อทำ เพื่อแม่เพื่อลูกทุกคน
ทำให้โดยไม่หวังผล เพื่อครอบครัวตน พ่อนั้นชีวันยอมพลี
นับเป็นโอกาสอันดี กราบเท้าพ่อที แม่ทีครูทีกราบลง.

วิวาห์
IP: xxx.142.7.195
เขียนเมื่อ Fri May 08 2009 16:12:31 GMT+0700 (ICT)

หนูต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ หนูคิดว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้ว ถึงแม้ว่าหนูจะเรียนไม่ทันเพื่อน เพราะมัวแต่ซ่อมกีฬา ทำให้คะแนนหนูหายไปมากแต่ก็ต้องขยันขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะ งานนี้ทำให้หนูมีกำลังใจอีกเยอะเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

ทนัน ภิวงศ์งาม
เขียนเมื่อ Mon May 11 2009 20:19:48 GMT+0700 (ICT)
 • ขออภัยอาจารย์กรเพชรด้วย ขออนุญาตสื่อความถึงหนูวิวาห์ผ่านบล็อกอาจารย์ด้วยครับ
 • สวัสดีหนู วิวาห์
 • ครูดีใจที่ได้ช่วยให้หนูพ้นจากวิกฤตินี้
 • แต่ก็ขอให้หนูพยายามฝึกฝนและหัดแต่งให้ได้กาพย์เป็นของตนเองด้วยนะครับ
 • เรียนอยู่ที่ไหน อย่างไร บอกให้ครูทราบบ้างก็ดีนะ
 • ขอให้มีความสุขตลอดไป
นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Sat May 16 2009 16:36:05 GMT+0700 (ICT)

ว่าด้วยกลุ่มคำอารมณ์ดี

ยินดีปรีดาสุขสันต์ ปราโมทย์อนันต์ เกษมสนุกสนาน

โสมนัสตื้นตันดวงมาน ยิ้มแย้มชื่นบาน สมจินต์ปลื้มใจเอ่อทรวง

แย้มยิ้มกริ่มกมลแจ่มดวง ใจพ้นฉ่ำยวง จิตแย้มสดชื่นรื่นเริง

เริงร่าร้องร่าออกเชิง แหล่มเร้เถิดเทิง หทัยเปรมปรีด์อิ่มเอม

ชื่นฉ่ำฤทัยปรีด์เปรม ตันตื้นเขษม มนัสมโนสมใจ

*** ลองเลือกกลุ่มคำอารมณ์อื่นมาแต่งกาพย์ดู จะช่วยพัฒนาวงศัพท์ในการแต่งคำประพันธ์ต่อไปครับ*** / กรเพชร

ทนัน ภิวงศ์งาม
เขียนเมื่อ Sun May 17 2009 17:21:09 GMT+0700 (ICT)

โทมนัสอัดอั้นตันจิต ว้าวุ่นหงุดหงิด ตะขิคตะขวงหน่วงใจ
สับสนกังวลวุ่นวาย ฟุ้งซ่านหวั่นไหว รำคาญฟั่นเฟือนบ้าบอ
เหม่อลอยอ้างว้างนั่งหงอ โศกเศร้าเง้างอ เดือดร้อนทุรนทุราย
ป่วนจิตกระวนกระวาย กระสับกระส่าย ร้องไห้ระกำรำพัน
กำสรวลกำสรดโศกศัลย์ คร่ำครวญตีบตัน สลดหดหู่ถอนใจ
โหยหาอาวรณ์ห่วงใย ร้องร่ำพิไร ระทดระทวยระทม.

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Mon May 18 2009 23:35:08 GMT+0700 (ICT)

อึกทึกครึกโครมเปรี้ยงปร้าง ตีฆ้องผ่างผ่าง ตึ้กตั้กตูมตูมดังขรม

ครืนครืนครื้นครั่นสนั่นยม- โลกแยกแตกพรหม อสนีฟาดฟ้าถล่มทลาย

อื้ออึงซู่ซู่ซ่าทราย ซัดสาดหาดหาย โผงผางเพียงผาแตกยับ

วู่วู่โวยวายหวีดรับ ผัวะพองพี่บพั่บ เปรี๊ยะเปรี๊ยะปริแว่วเสียง

สะอึกสะอื้นสำเนียง ไก่แก้วเผดียง กระโต๊กกระต๊ากลั่นหู

ออดแอดแอ้ดเอี้ยดพันตู ตุ้บตั้บยู้ฮู โกรกกรากก๊อกก๊อกแกรกเกา

..กรเพชร..

ฟางข้าว
IP: xxx.174.79.187
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 17:25:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

คือว่าหนูมีเรื่องอยากจะเรียนถามน่ะคะ

คือกาพย์ฉบัง 28 นี้

มีฉันทลักษณ์ยังไงรึคะ?

และอาจารย์พอจะมีวิธีท่องจำกลอนให้แม่นๆบ้างไหมคะ

เพราะตัวหนูชอบอ่านกลอนมากแต่เป็นคนความจำไม่ค่อยดีน่ะคะ

แฮะๆ

ยังไงเสียก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ.

ไอซ์
IP: xxx.24.45.166
เขียนเมื่อ Sun Jun 21 2009 15:26:51 GMT+0700 (ICT)

ครูให้หากาพย์ฉบัง16หาไม่ได้จะทำยังไงดีเหรอ

สวัสดีครับ
IP: xxx.87.100.128
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 19:14:24 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้ กาพย์ฉบัง 16 เกี่ยวกับ โรงเรียน อะครับ

จิรศักดิ์
IP: xxx.26.171.1
เขียนเมื่อ Sun Jul 26 2009 11:00:13 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เรื่องอะไรก็ได้ให้หน่อยครับผม

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 12:25:01 GMT+0700 (ICT)

หนูฟางข้าว

กาพย์ฉบัง ๒๘ ไม่มีนะจ๊ะ มีแต่กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒ วิธีการท่องจำฉันทลักษณ์มีหลายวิธี วิธีหนึ่ง เช่น มีคนแต่งให้จำง่ายๆ (ลองดูที่วิถีพิเดีย) ดังนี้

๏ สุรางคนางค์

เจ็ดวรรคจัดวาง ให้เห็นวิธี

สัมผัสมีหลัก คำวรรคละสี่

ยี่สิบแปดมี ครบบทจดจำ

๏ สุรางคนางค์

แต่งเป็นตัวอย่าง เหมาะสมคมขำ

คิดนึกตรึกตรา เลือกหาถ้อยคำ

สอดเสียงสูงต่ำ ฟังเพราะเสนาะแล

หรือ ลองแต่งเรื่องให้ใกล้ตัวก็ได้

๏ ตื่นเช้าล้างหน้า

อาบน้ำอาบท่า แปรงฟันขัดสี

แต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าดูดี

เผ้าผมใช้หวี บุคลิกชวนชม

เนาวรัตน์
IP: xxx.27.53.146
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 10:39:04 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ อยากได้กาพย์ ฉบัง16 เรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะ ที่โรงเรียนให้แต่ง 15 บท ค่ะ

ซิน
IP: xxx.26.77.135
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 20:53:00 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะหนูอยากได้กาพย์ฉบัง 16

เกี่วยกับแม่ 2 บทค่ะ

พยายามแล้วแต่มันแต่งแล้วไม่ได้เรื่อง

k.n.m.
IP: xxx.172.103.139
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 20:13:04 GMT+0700 (ICT)

ยากจัง โครงง่ายมากค่ะ แต่จะให้หาคำที่มันเข้ากันน่ะมันยาก

IP: xxx.157.233.185
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 16:52:48 GMT+0700 (ICT)

มีกลอนมาใหม่ๆอีกไหมค่ะ

มิ้ว
IP: xxx.172.183.184
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 17:24:06 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกลอนกาพย์ฉบัง 16 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้หนอยคะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Sun Oct 04 2009 23:06:54 GMT+0700 (ICT)

บ้านนี้ เรารัก แสนรัก เพราะเรา พำนัก คุ้มเกล้า อุ่นกาย อิ่มใจ

บ้านนี้ มีสาย เยื่อใย ผูกพัน ปลอดภัย พี่น้อง ปรองดอง ปันรัก

บ้านนี้ เป็นที่ ฟูมฟัก ยามท้อ เหนื่อยหนัก มีคำ ปลอบจิต ผ่อนคลาย

บ้านนี้ จึงไม่ เดียวดาย อยู่เย็น สบาย บ้านเรา ให้ความ ร่มเย็น

ถึงคราว ก้าวจาก จำเป็น แต่นี้ ไม่เห็น เกษียณ กำหนด จากลา

อาลัย อาวรณ์ นักหนา รุ่งขึ้นทิวา แต่นี้ เหลือแต่ ทรงจำ

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2551 ทุกท่าน

กรเพชร เพชรรุ่ง

Fon
IP: xxx.172.117.223
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 17:56:59 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16หน่อยค่ะแต่งเท่าไรก็แต่งไม่ได้สักที

.......
IP: xxx.53.66.158
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 13:38:41 GMT+0700 (ICT)

แปลบทพากย์เอราวัณให้ผมทีคับเอาทั้งหมดเลย ขอคุณคับ

เทพาฤทธิ์
IP: xxx.123.12.130
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 18:17:09 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หน้อยครับ

เกี่ยวกับโรงเรียนให้หน่อยครับ

จะส่งอาทิตย์หน้าครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

โรงเรียนมีต้นไม้เยอะมาก

มี 5 อาคาร

สถานที่กว้างขวาง

มีนักเรียน 2500 คน

ผ.อ ชื่อ นายสุจิน ขาวแก้ว

www.gclub-royal.com
IP: xxx.164.235.204
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 12:15:51 GMT+0700 (ICT)

WinningFT กีฬายอดนิยมตัวใหม่ของเอเชีย

WinningFT Web แทงบอล ผลบอล ใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงของวงการกีฬา มีบริการกีฬาให้ท่านเลือกเดิมพันมากมายอาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่บอล บาสเกตบอล ชกมวย และ เกมส์ คาสิโน อิเล็คทรอนิค อื่น ๆ อีกมากมาย ระบบการเล่นรองรับหลากหลาย Web Browser ให้ราคาออดดีที่สุดเมื่อเทียบเว็บไซต์อื่น ๆ ระบบการเล่นง่ายดาย สอบรายรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา มีบริการท่าน ตลอด 24 ชม.สมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internetโทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272

IBC BET Sport ออนไลน์อันดับ 1

IBC BET Web แทงบอล พนันบอล พนันกีฬา ออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยหน้าตาโปรแกรมที่เข้าใจง่าย แทงบอล ออนไลน์ผ่าน Web Browser Update เกมส์สดรวดเร็ว Real Time และยังมีถ่ายทอดเกมส์สดให้ชม พิเศษสมัครเล่น IBC BET กับเราวันนี้รับข้อเสนอพิเศษทันทีสมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internet

โทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272

Sbobet Sport ยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเซีย

Sbobet Web แทงบอล พนันบอล พนันกีฬา ที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬา เราขอแนะนำ Sbobet เว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีกีฬาให้ท่านเลือกเล่นมากมายอาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่บอล บาสเกตบอล ชกมวย และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบการเล่นรองรับหลากหลาย Web Browser ให้ราคาออดดีที่สุดเมื่อเทียบเว็บไซต์อื่น ๆ ระบบการเล่นง่ายดาย สอบรายรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา มีบริการท่าน ตลอด 24 ชม.สมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internet

โทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272

พชร
IP: xxx.122.123.212
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 18:02:38 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เรื่องต้นสารภีให้ได้มั้ยครับเอา1บทพอครับช่วยทีนะคร้าบบบ

ภัค
IP: xxx.164.59.138
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 07:38:11 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพ์ฉบัง16เกี่ยวกับพระกรณียกิจหรือนำพระทัยของในหลวง5บทให้หน่อยค่ะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 14:54:45 GMT+0700 (ICT)

ลองพิจารณาปรับแต่งดูครับ คุณพชร

สารภีสีขาวกลิ่นหอม ลูกสุกส้มงอม

นกกาพากรุ้มรุมกิน

ยืนต้นร่มรื่นผืนดิน กลิ่นหอมอ่อนริน

ชื่นจิตสุขกายไม้ไทย

อาง
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 17:12:05 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยค่ะ ต้องการวันที่ 25 พฤษจิกายน 2552 ค่ะ

รพี กวีข้างถนน
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 17:23:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสิ่งที่ให้มา  บทหนึ่งวิชชา ที่ข้าฯได้รู้ได้เรียน

ผ่านมาข้าฯเคยขีดเขียน เพราะชอบจึงเพียร  สั่งสมแสวงหากูรู...

    แหะๆนี่เป็นบทแรกที่ผมเขียน

     ขอบพระคุณที่นำสิ่งดีดีมาให้ครับ

                      รพี

        

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 21:03:35 GMT+0700 (ICT)

คุณอาง กาพย์ฉบังกี่บท หัวข้ออะไร ไม่บอก อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไร แต่มีความในใจบางอย่างอยากบอก

ความรู้เรียนรู้เร่งรู้ ไขว่คว้าหาดู ด้วยรักใส่ใจใฝ่ดี

หมั่นอ่านหมั่นคิดถ้วนถี่ ปัญญามากมี ฉลาดเฉลียวว่องไว

ความรู้มีอยู่ทั่วไป เปิดโลกใบใหญ่ ท่องเที่ยวไกลถึงจักรวาล

อีกทั้งฝึกฝนเชี่ยวชาญ สู่จินตนาการ พลิกแพลงแก้ไขปัญหา

โคลงฉันท์กาพย์กลอนนานา ฝึกฝนเถิดหนา สร้างค่าถ้อยคำคมคาย

ความรู้คือทรัพย์สืบสาย ภายหน้าสบาย ชีวิตมั่นคงสุขเอย

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 21:30:10 GMT+0700 (ICT)

คุณภัค ลองค่อยๆ ฝึกฝนแต่งดูนะครับ อาจารย์จะลองแต่งนำให้ แล้วแต่งต่อได้เลย

เอกกษัตริย์ขัตติยะราชา เลิศล้ำปรีชา พระราชกรณียกิจสร้างไทย

โครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ กันดารแดนไกล ธ ทรงมานะตรากตรำ

ธ วางแบบอย่างเดินนำ รอยบาททรงธรรม คือรอยแห่งสุขสยาม

โลกก้องประกาศพระนาม แบบอย่างดีงาม เป็นหนึ่งบุคคลสำคัญ

ขอเทิดบูชาทรงธรรม์ ภักดีราชัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

-
IP: xxx.120.241.157
เขียนเมื่อ Fri Nov 27 2009 20:21:17 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกลอน กาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับระลึกถึงพ่อ

อย่างน้อย 3 บท

ช่วยหน่อยน้า

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Sat Nov 28 2009 10:57:22 GMT+0700 (ICT)

ลองฝึกหัดตามแบบที่สอนไว้นะครับ ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆ จะเป็นเรื่องง่าย การแต่งกาพย์ฉบัง 16 มีข้อบังคับไม่ยุ่งยากอะไร ข้อสำคัญเราต้องตั้งใจที่จะฝึกหัด ติดขัดอะไรก็จะมีคนยินดีช่วยเอง หลักการ เรานึกถึงพ่อของเรา รู้สึกอย่างไรเขียนออกมาก่อน แล้วปรับไปตามข้อบังคับของคำประพันธ์ สรรคำมาลงจังหวะตามข้อบังคับ ค่อยๆ คิด ค่อยเขียน เสร็จแล้วแม้ว่าแรกจะไม่ไพเราะอะไร แต่เราก็ภูมิใจที่ได้พยายามดำเนินการฝึกฝนร้อยเรียงออกมานะครับ

พ่อเหนื่อยพ่อล้าพ่อสู้ พ่อเป็นดั่งครู พ่อสั่งพ่อสอนอบรม

เพื่อลูกหวังลูกนิยม ดีได้ชื่นชม สำเร็จก้าวหน้าต่อไป

พ่อจึงบุญคุณยิ่งใหญ่ ลูกควรคิดไว้ กตัญญูกตเวทิตา

-
IP: xxx.122.92.247
เขียนเมื่อ Sun Nov 29 2009 13:25:08 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากน่ะค่ะที่ช่วยแต่งกลอนให้ และหนูจะพยายามลองฝึกฝนแต่งเองดูบ้างน่ะค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

*อิทาจิ
IP: xxx.122.89.208
เขียนเมื่อ Sun Nov 29 2009 21:16:37 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับผมขอกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับพระคุณพ่อ5บทอะครับ

อาจารย์ช่วยแต่งให้ผมหน่อยนะคราบผมไม่ค่อยถนัด

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Mon Nov 30 2009 18:26:31 GMT+0700 (ICT)

คุณอิทาจิ

ถ้าคุณรักพ่อ ต้องเขียนบอกรักพ่อ พรรณนาพระคุณพ่อของเราได้ เขียนเป็นร้อยแก้วก่อนนะครับ แล้วเราเอามาจัดลงในรูปแบบกาพย์ฉบัง ปรับคำสัมผัสให้ได้ แล้วปรับแต่งความทีละเล็กน้อย เดี๋ยวก็ทำได้ครับ ลองดูครับ ถ้าเราทำได้ คนที่ภูมิใจไม่ใช่ครูอาจารย์ที่สั่งงานเราหรอก แต่เป็นคุณพ่อของเราเอง เราเขียนด้วยลายมือลงในการ์ดแล้วเอาไปอ่านให้ท่านฟัง กราบเท้าท่านเพื่อขอบพระคุณท่านที่ให้กำเนิดชีวิตเรามา ลองดูนะครับ "ไม่มีอะไรยาก หากเราตั้งใจทำจริงๆ" ขอเป็นกำลังใจครับ

พ่อคือพ่อพระในใจ พระคุณยิ่งใหญ่ คือผู้ให้จิตวิญญาณ

คือผู้มอบรักดวงมาน ก่อร่างสร้างฐาน เพื่อสุขลูกสมปรารถนา

เป็นแบบเป็นอย่างนานา สองมือพ่อหา สิ่งดีให้ลูกแก้วใจ

ฟูมฟักแต่น้อยคุ้มใหญ่ งานหนักเพื่อใคร ถ้าไม่ใช่ลูกผูกพัน

พระคุณหนักหนานิรันดร์ ลูกซึ้งตื้นตัน ขอเทิดพระคุณบิดา

ขอกราบอาราธนา เทพไทบนฟ้า ประสิทธิ์พรเลิศสุขสม

แด่พ่อขอชื่นอารมณ์ ทุกข์ภัยไหม้ตรม ขอให้มอดดับลับไป

ขอกราบแทบเท้าด้วยใจ ลูกขออวยชัย พ่อนี้มีสุขตลอดกาล

มาลัยความดีเบ่งบาน ร้อยด้วยดวงมาน บูชาแทบเท้าแทนคุณ

ภานุวัฒน์
IP: xxx.123.131.127
เขียนเมื่อ Tue Dec 01 2009 20:17:46 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คับ ช่วยผมแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกันตัวเองให้หน่อยคับ

ผมชื่อ ภานุวัฒน์ ลิ้มตระกูล อายุ15 อยู่ม.3

ช่วยหน่อยคับ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Tue Dec 01 2009 22:47:17 GMT+0700 (ICT)

ภานุวัฒน์ ต้องบอกรูปร่างหน้าตาอุปนิสัย ของโปรด ของชอบ จึงจะแต่งให้ได้ บอกข้อมูลเท่านนี้อาจารย์ไม่รู้จะแต่งอย่างไร เดาไม่ถูกหรอกครับ

ภานุวัฒน์
IP: xxx.47.40.189
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 19:02:13 GMT+0700 (ICT)

รูปร่างหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่ ของโปรด อาหารต่าง ๆ ของที่ชอบ สุนัข

ไม่ต้องใช้คำยากก็ได้คับ ไม่ต่ำกว่า4บท

ช่วยหน่อยนะคับ ขอบคุณคับ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 20:42:02 GMT+0700 (ICT)

ลองอ่านดู ปรับเปลี่ยนถ้อยคำให้ตรงกับตัวเองได้เลยนะ

ผมชื่อภานุวัฒน์ , หน้าตาพอฟัด , พอเหวี่ยงดาราเกาหลี

ฐานะพอกินพอมี , ของโปรดก็มี , อาหารไทยเทศนานา

สัตว์โปรดนั้นคือน้องหมา , คอมพิวเตอร์พกพา , ใช้ทำการบ้านผ่อนคลาย

นิสัยน่ารักคบง่าย , แบบสบายสบาย , อายุสิบห้าพอดี

เรียนอยู่ ม.สาม ปีนี้ , ปีหน้า ม. สี่ , เตรียมตัวปูทางเอ็นทรานซ์

เรียนพิเศษหาครูเชี่ยวชาญ , ตั้งใจไม่คร้าน , เพื่อพ่อเพื่อแม่สมหวัง

แนะนำอย่างไม่ปิดบัง, ผมนั้นจริงจัง , จริงใจขอรับกระผม

nattinan
IP: xxx.49.91.134
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 21:20:20 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณที่ช่วยให้ผมมีกลอนดีๆไปส่งครู

ภานุวัฒน์
IP: xxx.47.40.189
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 21:26:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคับ อาจารย์

เดี๋ยวผมเอาไปปรับแต่งนิดหน่อย

pin
IP: xxx.8.16.17
เขียนเมื่อ Sun Dec 06 2009 22:20:09 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่ง กาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับในหลวงให้หน่อยค่ะ

ประมาณ 3 บทนะคะ

pin
IP: xxx.8.16.17
เขียนเมื่อ Sun Dec 06 2009 22:21:58 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอกค่ะ ไม่ต้องใช้ศัพท์ยากมากนะคะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Tue Dec 08 2009 09:51:44 GMT+0700 (ICT)

จะมีกษัตริย์ใดในหล้า รักเหล่าประชา

เสมอบุตรแห่งองค์ราชัน

ทวยราษฎร์รักองค์เช่นกัน ดุจพ่อผูกพัน

ยอมตายถวายเบื้องบาทา

ข้าฯ ขอถวายสัตย์วาจา ทำดีนานา

เพื่อพ่อปวงราษฎร์สุขพระทัย

kid1412
IP: xxx.164.131.44
เขียนเมื่อ Thu Dec 10 2009 23:14:31 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16 เกี่ยวกับในหลวงให้หน่อยค่ะ

ประมาณ 4 บท ต้องมีโครงการในพระราชดำริ

แล้วบทสุดท้ายต้องมีทรงพระเจริญค่ะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Fri Dec 11 2009 14:21:48 GMT+0700 (ICT)

ธ คือกษัตริย์ผู้ประเสริฐ ธ คือปราชญ์เลิศ

ทุกด้านทรงชาญปรีชา

โครงการพระราชดำรินานา ฝนหลวงหลั่งฟ้า

ชลประทาน ป่าไม้ พืช ดิน

ธ คือกำลังธรณินทร์ ที่อยู่ที่กิน

ประชาเป็นสุขเกษมสานต์

ขอเทิดไท้ยิ่งดวงมาน ทรงเกษมสำราญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

summer
IP: xxx.25.83.126
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 20:18:38 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16 เกี่ยวกับในหลวงให้หน่อยค่ะ แบบว่าเอาง่ายๆ ประมาณเด็กม.1 อะค่ะ ไม่ต้องใช้คำยากมาก

10 บทนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

summer
IP: xxx.25.83.126
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 20:21:59 GMT+0700 (ICT)

อ้อ ลืมบอกไป เอาก่อนวันพฤหัสบดีนี้นะคะ ^^ [พฤหัสสบดี ที่ 17/12/52]

summer
IP: xxx.25.83.126
เขียนเมื่อ Tue Dec 15 2009 20:24:06 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอกอีกอย่างค่ะ(-_-^) ต้องมีโครงการในพระราชดำริด้วยนะคะ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 20:04:49 GMT+0700 (ICT)

1 ในหลวงคือพ่อของชาติ รักห่วงปวงราษฎร์

ช่วยเหลือเกื้อกูลเนานาน

2 ในหลวงทรงรู้เชี่ยวชาญ หลากหลายโครงการ

เพื่อแก้ปัญหาแผ่นดิน

3 ฝนหลวงโปรยปรายไหลริน ชุ่มชื่นทำกิน

พืชพันธุ์เติบโตเขียวขจี

4 ป่าไม้ชุ่มชื้นธรณี ต้นน้ำมากมี

เพราะซับน้ำไว้ฉ่ำเย็น

5 ยามน้ำหลากไหลทุกข์เข็ญ หญ้าแฝกจำเป็น

ป้องกันแผ่นดินทลาย

6 โครงการแก้มลิงมากมาย กักน้ำกั้นฝาย

อีกเขื่อนกั้นเก็บชลประทาน

7 ผลิตไฟฟ้าส่งบ้าน ธุรกิจต้องการ

อีกทั้งกิจการอุตสาหกรรม

8 น้ำใช้ไหลเหม็นเน่าดำ ทรงคิดทรงทำ

กังหันน้ำชัยพัฒนา

9 พ่อหลวงทรงห่วงประชา ประโยชน์นานา

ทรงทุ่มทรงเทกำลัง

10 เพื่อไทยไม่ช้าล้าหลัง ทรงเป็นกำลัง

แผ่นดินสยามสุขสราญ

11 ขอทรงเจริญยิ่งนาน เป็นมิ่งขวัญกาล

ตราบชั่วนิรันดร์ยิ่งเทอญ

summer
IP: xxx.25.225.124
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 16:07:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณค่ะ
IP: xxx.173.96.187
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 18:26:33 GMT+0700 (ICT)

ช่วยแต่ง วิชชุมมาลาฉันท์ เรื่องอวยพรวันปีใหม่ เอา 2 บท น่ะค่ะ ให้หน่อยค่ะ ขอวันนี้ได้ไหมค่ะ เพราะว่าอาจารย์บอกให้ส่งพรุ่งนี้อ่ะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
IP: xxx.173.96.187
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 18:27:50 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอกค่ะ วิชชุมมาลาฉันทน์ 8

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 22:42:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีสุข

เรื่องร้ายคลายทุกข์ อย่ากล้ำอย่ากราย

ปีเก่าทิ้งไป ปีใหม่จงหมาย

พรเลิศพริ้งพราย เทพไท้บันดาล

ปีใหม่ฟ้าใหม่ โชคชัยไพศาล

เข้มแข็งทนทาน โรคภัยไม่มี

ผิวพรรณผุดผ่อง เงินทองยศศรี

ครอบครัวอยู่ดี ตลอดปีใหม่เทอญ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Thu Dec 17 2009 22:49:19 GMT+0700 (ICT)

วิชชุมมาลาฉันท์ 8 เป็นฉันท์ที่มีลีลาดังระเบียบสายฟ้า เป็นฉันท์ที่บังคับคำครุ (หนัก) [คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวหรือคำที่ประสมด้วยตัวสะกดในแม่กง กน กม เกย เกอว ] 8 คำ โดยจัดเป็นวรรค ๆ วรรคหน้า 4 คำ วรรคหลัง 4 คำ 1 บท มี 4 บาท รวม 8 วรรค สัมผัสบังคับ คำสุดท้ายวรรค 1 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 2 วรรค 2 และคำสุดท้ายวรรค 2 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรค 3 คำสุดท้ายวรรค 4 สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรค 6 และคำสุดท้ายวรรค 7 สัมผัสระหว่างบท คำสุดท้ายวรรค8 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรค 2 ของบทต่อไป ฉันท์นี้แต่งง่าย ลองแต่งดู

ขอบคุณค่ะ
IP: xxx.53.181.241
เขียนเมื่อ Fri Dec 18 2009 06:25:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อีกแล้วว
IP: xxx.174.103.154
เขียนเมื่อ Tue Dec 29 2009 20:01:33 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ช่วยแต่งมาณวกฉันท์ 8 ให้หนูหน่อยน่ะค่ะ เอา 1 บท บังคับ คำว่า ขยะ กะปะ กระบะ หนูแต่งมาเป็นเนื้อเรื่องแล้ว

ดังนี้ แม่มีหมาอยู่ 2 ตัว ชื่อ กะทิกับกะปิ มันสองตัวชอบทะเลาะกันอยู่บนรถกระบะ ทันใดนั้น กะทิ กับกะปิ หันไปพบกะปะ ทำให้กะทิตกใจและวิ่งหนีเข้าบ้าน ส่วนกะปิไปหลบกะปะที่ข้างขยะ ทำให้เจ้าหมา 2 ตัวรอดชีวิตอย่างหวุดหวิด ขอก่อนวันเสาร์น่ะค่ะๆๆๆๆ

ขอขอบคุณมากค่ะ

อีกแล้ว
IP: xxx.24.126.75
เขียนเมื่อ Fri Jan 01 2010 17:15:41 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ หนู งง อ่ะ งั้นคำว่า กะปิ ขยะ กะบะ ก็เอามาแต่งเป็น มาณวกฉันท์ ไม่ได้ใช่ป่ะค่ะ หรือว่า เนื้อเรื่องที่หนูแต่ง ทำให้มันแต่งเป็น มาณวกฉันท์ ไม่ได้ แต่ว่า หนูลองไปให้ครูที่ร.ร. เค้าอ่านที่แต่ง ก็ไม่เห็นว่าอะไร เลยอะค่ะ

"กะปิ" "กะทิ" หมาริวิวาท

บน"กระบะ"ฟัดฟาด เจอ "กะปะ" หนีตาย

"กะปิ" หนีเข้าบ้าน "กะทิ" คลานวุ่นวาย

ข้าง "ขยะ" แอบกาย รอดวายชีวัน ถ้าได้มันจะเป็นกลอนอย่างงี้ปะค่ะ

หนูดูตัวอย่างกลอนจากตรงนี้อ่ะ ค่ะ

ตัวอย่าง มาณวกฉันท์

...ล่วงลุประมาณ..........กาลอนุกรม

หนึ่ง ณ.นิยม................ท่านทวิชงค์

เมื่อจะประสิทธิ์..............วิทยะยง

เชิญวรองค์...................เอกกุมาร แล้วมันมีคำลหุด้วยอะค่ะ

อ่า แต่งยากจังเลยย รออาจารย์มาชี้แจงง ขออาจารย์มาตอบวันนี้ หรือพรุ่งนี้น่ะค่ะ

อีกแล้ว
IP: xxx.24.126.75
เขียนเมื่อ Fri Jan 01 2010 17:20:04 GMT+0700 (ICT)

แล้วก็ สวัสดีปีใหม่ 2553 ค่ะอาจารย์

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 19:41:20 GMT+0700 (ICT)

เรื่องนี้ต้องขอโทษหนูด้วยที่อาจารย์เข้าใจผิด เพราะต้องรีบเดินทางไปต่างจังหวัด copy เนื้อหาปะปนกันจนเข้าใจว่า เป็นวิชชุมมาลาฉันท์

มาณวกฉันท์ถูกต้องแล้ว ดังตัวอย่าง คือ

ปางศิวะเจ้า เนา ณ พิมาน

บรรพตศานต์ โสภณไกร-

ลาสรโห โอ่หฤทัย

ทราบมนใน กิจพิธี

ครุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ

ครุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ

ครุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ

ครุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ

อาจารย์แต่งให้ใหม่นะ

เจ้า"กะปิ" ฟัด กัด "กะทิ" บ่อย

บน"กระบะ" น้อย เจอ "กะปะ" หนี

เจ้า "กะปิ" วิ่ง ทิ้ง "กะทิ" ที่

ข้าง "ขยะ" มี รอด ชีววาย

น่าจะใช้ได้ สวัสดีปีใหม่ครับ

อีกแล้วว
IP: xxx.24.114.61
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 20:06:30 GMT+0700 (ICT)

หนูก็ว่าแล้วว มันแปลกๆ ขอบคุณมากกกกกกกค่ะ

ปลา
IP: xxx.9.141.81
เขียนเมื่อ Wed Jan 06 2010 16:51:54 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ

หนูอยากให้อาจารย์ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง 16เกี่ยวกับ

พระราชกรณียกิจของในหลวง6 บทให้หน่อยนะค่ะ

พอดีหนูแต่งไม่ค่อยจะออกค่ะ มันตันๆนะค่ะ

ยังไม่ก็รบกวนอาจารย์ด้วยด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

film
IP: xxx.9.135.163
เขียนเมื่อ Wed Jan 06 2010 20:52:15 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ช่วยแต่งกาพย์ฉบัง16เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง

6 บท ให้หน่อยค่ะ ขอภายในพรุ่งนี้ได้ไหมค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ :)

IP: xxx.25.71.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 18:33:41 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้กาพย์ฉบัง16สิบบทกาพย์สุรางค์นาง2บทเกี่ยวกับเรื่องเวตาลครับ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 21:59:32 GMT+0700 (ICT)

คุณปลา ลองปรับแต่งดูด้วย

พ่อหลวงรักห่วงประชา โครงการนานา

ดำริเพื่อสุขมหาชน

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตน พระกรุณาล้นพ้น

ประชาเทิดไท้ราชันย์

ขอถวายพระพรสุขสันต์ โรคาหายพลัน

สุขภาพสดชื่นแจ่มใส

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร แห่งปวงชาวไทย

อีกทั้งกำลังธรณินทร์

พระบารมีแผ่ปกแผ่นดิน ทุกชาติยลยิน

แซ่ซร้องอวยชัยสรรเสริญ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 22:12:53 GMT+0700 (ICT)

คุณfilm

พ่อหลวงทรงเป็นนักปราชญ์ โครงการเพื่อชาติ

เพื่อแก้ปัญหาแผ่นดิน

ฝนหลวงโปรยปรายไหลริน ชุ่มชื่นทำกิน

พืชพันธุ์เติบโตเขียวขจี

ป่าไม้ต้นน้ำมากมี ซับดินชุ่มมี

หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญา

น้ำท่วมแก้ไขปัญหา หญ้าแฝกมีค่า

ป้องกันแผ่นดินทลาย

โครงการแก้มลิงกั้นฝาย เขื่อนกั้นมากมาย

ได้ใช้ไฟฟ้าแหล่งน้ำ

พระเป็นราชาเลิศธรรม พระปัญญาเลิศล้ำ

ทรงเป็นที่รักแห่งชน

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า