การวางแผนตรวจสอบงานการเงินในสถานศึกษา

 การวางแผนตรวจสอบงานการเงินในสถานศึกษา 

เทคนิควิธีปฏิบัติ

     1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน

     2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบในงวดก่อน โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเสียงสูงในเรื่องจัดการด้านการเงิน เช่น

         - ตัวเงินคงเหลือไม่ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

         - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน

         - การเก็บรักษาเงินและวงเงินสำรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

        - ไม่ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ต่อ สพท.สข.เขต 1

     3. กำหนดปฏิทินและระยะเวลาในการออกตรวจ โดยพิจารณา ดังนี้

        - ในหนึ่งปีงบประมาณ ช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค.       และช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค.

        - สัปดาห์ละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 1 วัน

     4. แจ้งปฏิทินการออกตรวจผ่านทาง Web Site ให้โรงเรียนทราบ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 136642
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า