สมาชิก
แลกเปลี่ยน

แผนแม่บทชุมชน

ความหมายของแผนแม่บทชุมชน

               แผนแม่บทชุมชน เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นแผนชีวิตแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป้าหมายว่า "ชุมชนจะไปทางไหน และจะไปให้ถึงที่นั่นได้อย่างไร" ไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างไป จึงต้องทำแผนร่วมกัน เพราะเป็นแผนของชุมชนไม่ไช่ของผู้นำ เป็นระบบการเรียนรู้ที่เรียนไปด้วย ทำแผนไปด้วย จึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาจากนั้นก็เรียนต่อไป คือ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดผลต่อชีวิตชุมชน ทำให้ชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง อันเป็นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้

   องค์ประกอปในกระบวนการจัดทำแผนแม่บชุมชน  มี  6 ประการ

 1. พื้นที่จัดทำ โดยกำหนดเป็นตำบลที่พอเหมาะพอดีสำหรับการบริหารจัดการชีวิตของชุมชน

2.คนที่เกี่ยวข้องทั่งในและนอกตำบล

3.เวทีการเรียนรู้ หมายถึงการจัดให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ

4. ข้อมูล หมายถึงสิ่งที่นัดวิจัยชุมชนร่วมกันสำรวจ

5.เครื่องมือหรือวิธีการ  ในที่นี้คือ การทำ "ประชาพิจัย"

6. แผน หมายถึง แผนแม่บทชุมชน อาจเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนชีวิตเพราะเป็นแผนที่วางเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
· หมายเลขบันทึก: 134557 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์