แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

แผนการจัดประสบการณ์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือคุณครูผู้สอนปฐมวัยบางคนอาจนำแผนการจัดประสบการณ์ที่ตนเองไม่ได้จัดทำมาสอนก็ได้  แต่ต้องรู้ว่าแผนฯที่ครูนำมาใช้นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไร และครูจะทำอย่างไรที่จะนำแผนฯมาใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันดับแรก ครูผู้สอนต้องรู้ว่า แผนการจัดประสบการณ์ต้องมาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยการวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่แผนฯ เอกสารที่ครูต้องใช้เป็นคู่มือในการจัดทำ คือ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

จัดทำสาระการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ให้ครบทั้ง 40 สัปดาห์ โดยยึดตามกรอบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร เป็นเรื่องที่เด็กสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย มีองค์ประกอบคล้ายกับแผนการสอนทั่วไป แต่ไม่มีผลการเรียนร้ที่คาดหวัง ไม่มีจุดประสงค์นำทาง จุดประสงค์ปลายทาง แต่จะเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แผนการจัดประสบการณ์ที่ดีต้องมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและมีการวัดประเมินตามจุดประสงค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 132624
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กมลมาตา สุขมงคล
IP: xxx.4.219.52
เขียนเมื่อ Wed Mar 20 2013 22:15:45 GMT+0700 (ICT)

เป็นการแนะนำที่ดีค่ะ..ขอบคุณค่ะ

 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า