แบบฝึกมีความสำคัญอย่างไร

 ความหมายของแบบฝึก 

          ความหมายและความสำคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดได้มีผู้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของแบบฝึกดังนี้...  1.  อาจารย์จินตนา  ใบกาซูยี ( 2535: 17 )  กล่าวว่า  แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 2.  คุณขจีรัตน์  หงษ์ประสงค์ (2534:15)  กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างยิ่งท่ครูใช้ทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา จากแบบเรียนแล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน........สนใจยังมีต่อ..คะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): แบบฝึกมีความสำคัญ 
 หมายเลขบันทึก: 132469
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า