สมาชิก
แลกเปลี่ยน

แบบฝึกมีความสำคัญอย่างไร

ความหมายของแบบฝึก

          ความหมายและความสำคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดได้มีผู้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของแบบฝึกดังนี้...  1.  อาจารย์จินตนา  ใบกาซูยี ( 2535: 17 )  กล่าวว่า  แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 2.  คุณขจีรัตน์  หงษ์ประสงค์ (2534:15)  กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างยิ่งท่ครูใช้ทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา จากแบบเรียนแล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน........สนใจยังมีต่อ..คะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: แบบฝึกมีความสำคัญ 
· หมายเลขบันทึก: 132469 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์