ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์(Logispost)

 บริการส่งของชิ้นใหญ่ Logispost 

รายละเอียด Logispost นี้ เป็นของเก่า ตอนนี้มีการแก้ไขและเปิดรับกว้างกว่านี้ รวมถึงราคาที่ฝากส่งก็ได้มีการปรับเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้ปรับแก้ในนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้ใน www.thailandpost.co.th นะคับ

บริการ Logispost คือ บริการที่ ปณท รับฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ทางไปรษณีย์ในประเทศ โดยมีหลักฐานการรับฝาก การส่งต่อและการนำจ่าย สามารถติดตามระบบงานได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่าย หาก Logispost ดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของทางการไปรษณีย์ ปณท จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ปณท กำหนด


Logispost มีน้ำหนักและขนาดอย่างสูง ดังนี้


1. น้ำหนักอย่างสูง(สิ่งของรวมวัสดุหุ้มห่อ) ไม่เกิน 200 กิโลกรัม(กก.) โดยน้ำหนัก ที่นำมาใช้เป็นฐานการคำนวณค่าบริการมี 2 ชนิดน้ำหนัก คือ
1.1 น้ำหนักจริง (Gross Weight) คือ น้ำหนักสิ่งของที่ได้จากการชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (กก.)
1.2 น้ำหนักปริมาตร(Volume Weight) คือ น้ำหนักที่เกิดจากการวัดขนาดของสิ่งของ (กว้าง – ยาว – สูง) ตามการคำนวณหาค่าของน้ำหนักปริมาตร ตามสูตรการคำนวณ VOLUMETRIC ตามหลักสากล คือ กว้าง x ยาว x สูง(เซนติเมตร) = กิโลกรัม(กก.) โดยจะเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักน้อย
1.3 ขนาดอย่างสูง (กว้าง- ยาว- สูง)
1.4 กว้างไม่เกิน 150 เซนติเมตร
1.5 ยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร
1.6 สูงไม่เกิน 150 เซนติ เมตร

2. สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 200 กิโลกรัม ให้ฝากส่งได้เฉพาะจากที่ทำการต้นทาง ศป.(เฉพาะ ศป.ที่เปิดบริการ) ถึงปลายทาง ศป. เท่านั้น ยกเว้นสิ่งของที่ ปณท กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์รับฝากส่งได้เป็นพิเศษ
3. ต้องฝากส่ง ณ ที่ทำการและส่งไปนำจ่าย ณ ที่ทำการที่เปิดให้บริการนี้เท่านั้น
4. ระยะเวลาการเดินทางของ Logispost ส่งต่อไปรอจ่ายผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากส่ง
5. สิ่งของที่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
5.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ลำโพง เครื่องเล่นวีซีดี,ดีวีดี
5.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้วที่หุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรง คือ มีลังไม้บรรจุและมีวัสดุกันรั่วซึมดูดซับเพียงพอ
5.3 อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.4 เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ โซฟา ชุดรับแขก โต๊ะอาหาร
5.5 สิ่งของอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานออกกำลังกาย รถจักรยานยนต์

6. สิ่งของที่ไม่รับฝากส่งทางบริการ Logispost เช่น
6.1 สิ่งของประเภทที่เน่าเสียได้ เช่น ผลไม้ต่างๆ
6.2 สิ่งของประเภทของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว เช่น เหล้า ไวน์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีการหุ้มห่อหรือบรรจุหีบห่อที่แน่นหนาแข็งแรงดีพอต่อการขนส่ง

6.3 รถจักรยานยนต์ซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบเกิน 250 CC.


6.4 สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมและรถจักรยานยนต์ ที่ส่งถึงปลายทางที่เป็นเกาะ เช่น ปณ.รอบเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะช้าง เป็นต้น

7. การจ่าหน้า
7.1 จ่าหน้าชื่อที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ของผู้ฝากส่งและผู้รับที่ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจนมากที่สุด พร้อมระบุ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรแจ้งให้ผู้รับทราบเมื่อ Logispost ส่งถึงที่ทำการปลายทาง หรือติดต่อผู้ฝากส่งกรณีส่งคืน
7.2 กรณีต้องการให้ผู้รับไปติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการปลายทาง ที่ผู้รับสะดวกติดต่อแทนที่ทำการปลายทางตามที่อยู่ของผู้รับ ให้ดำเนินการได้ โดยจ่าหน้าระบุชื่อผู้รับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้บรรทัดแรก แล้วตามด้วยชื่อที่อยู่ของที่ทำการปลายทางที่ต้องการส่งสิ่งของไปรอจ่ายผู้รับ


8. การหุ้มห่อดำเนินการ ดังนี้
8.1 หุ้มห่ออย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากส่ง ขนาดน้ำหนักและระยะทาง
8.2 สิ่งของที่โดยสภาพทำการขนส่งได้ โดยไม่ต้องบรรจุหีบห่อ หรือไม่ต้องหุ้มห่อ หรือหุ้มห่อเพียงบางส่วนเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากการกระทบกระแทกหรือ รอยขีดข่วน เช่น เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ บานประตู หน้าต่าง ถังน้ำ เป็นต้น ให้รับฝากส่งได้โดยไม่ต้องหุ้มห่อ แต่ควรมีวัสดุป้องกันการกระทบกระแทก หรือขีดข่วนบริเวณขอบมุมหรือส่วนที่บอบบาง เช่น ใช้กระดาษลูกฟูก หรือวัสดุกันกระแทก
8.3 สิ่งของที่โดยสภาพแตกหักได้ง่ายในขณะขนส่ง ซึ่งต้องระมัดระวังในการขนส่ง เป็นพิเศษ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดีโอ ตู้เย็น และเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องหุ้มห่อโดยบรรจุกล่องที่แข็งแรง เช่น กล่องโลหะ กล่องไม้ กล่องพลาสติก หรือกล่องกระดาษแข็ง โดยกรุภายในด้วยวัสดุกันกระแทก ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียดสี หรือการกระทบกระแทกระหว่างสิ่งของที่ฝากส่งหรือสิ่งของกับกล่องที่บรรจุในขณะขนส่ง และอาจเขียนข้อความว่า “ระวัง ของแตก” หรือใช้กล่องที่ใช้บรรจุมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต (ถ้ามี)
กรณี ผู้ฝากส่งยืนยันที่จะฝากส่งโดยไม่หุ้มห่อและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากเกิดชำรุดเสียหายขึ้น จะต้องบันทึกยืนยันไว้ในใบรับฝากบริเวณที่ให้หมายเหตุแต่ทั้งนี้ ปณท อาจจะปฏิเสธการรับฝากส่งก็ได้
8.4 ของเหลวที่บรรจุในขวดแก้ว หรือภาชนะที่แตกหักได้ง่าย เช่น ไวน์ ครีมทาผิว เป็นต้น ต้องหุ้มห่ออย่างแน่นหนาแข็งแรงเพียงพอ โดยบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึม ได้เป็นอย่างดีอีกชั้นหนึ่ง
8.5 ผู้ฝากส่งต้องเป็นฝ่ายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบรรจุหีบห่อหรือหุ้มห่อเอง

รถจักรยานยนต์ ควรใช้วัสดุกันกระแทกหุ้มห่อบริเวณที่เสียงต่อการชำรุด แตกหักเสียหาย เช่น บริเวณ ตัวถังของรถ และกระจก ไฟเลี้ยว ไฟท้าย เป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง


9. สิ่งของที่ถอดแล้วประกอบขึ้นใหม่ได้ เช่น เตียงนอน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องถอดส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกออกจากกันก่อน แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาวัดขนาด หรือชั่งน้ำหนักคิดค่าบริการตามแต่กรณี เพื่อลดพื้นที่ระวางขนส่ง
10. สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์(Printer) , โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เป็นต้น ต้องแยกฝากส่งระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์กับเก้าอี้ หากฝากส่งโดยบรรจุไว้ในหีบห่อหรือหุ้มห่อรวมไว้ด้วยกันได้ ให้ฝากส่งและชำระค่าบริการเป็นชิ้นเดียวได้
11. สิ่งของที่ฝากส่ง ต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ หรือมีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ หากตรวจพบว่าเป็นหรือซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ ปณท
12. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการพิเศษควบคู่กับ Logispost ได้เฉพาะบริการไปรษณีย์รับประกันบริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) ดังนี้
12.1 การรับประกัน
12.1.1 ห้ามประกันเกินกว่าราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของ แต่ขอประกัน ต่ำกว่าได้
12.1.2 สิ่งของที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อหรือไม่ได้หุ้มห่อ(ส่งแบบเปลือยเปล่า)ไม่รับฝากส่งโดยใช้บริการรับประกัน

12.2 บริการไปรษณีย์ตอบรับ(AR) สำหรับ Logispost เมื่อได้นำจ่ายให้ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว ปณท จะจัดส่งใบตอบรับนั้นคืนผู้ฝากส่ง ตามที่ผู้ฝากส่งเลือกใช้และชำระค่าบริการไว้ ตามวิธีปฏิบัติและอัตราค่าบริการที่ ปณท กำหนด ดังนี้
12.2.1 ทางไปรษณีย์ธรรมดา
12.2.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งตรวจสอบใบตอบรับได้จากระบบ
Track and Trace
13. ผู้ใช้บริการต้องฝากส่ง Logispost ต่อเจ้าหน้าที่รับฝาก และชำระค่าบริการตามอัตราที่ ปณท กำหนดเป็นเงินสดเป็นวิธีการหลัก โดย ปณท จะมอบสำเนาใบรับฝากและใบรับเงินจากระบบเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์อัติโนมัติ (CA POS) ให้ไว้เป็นหลักฐาน
14. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการ Logispost ด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 22 ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
14.1 ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ เฉพาะส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ “รับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ” จาก ปณท แล้ว


14.2 ชำระค่าบริการโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร(Franking Machine) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใหใช้เครื่องประทับไปรษณียากรจาก ปณท
กรณีชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ หรือชำระโดยใช้รอยประทับจากเครื่องประทับฯผู้ใช้บริการต้องจัดทำหลักฐานใบนำส่งตามแบบที่ ปณท กำหนดสำหรับบริการนั้น ๆ
15 ผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบ Logispost ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ ปณท กำหนด หรือสอบถามจากที่ทำการได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารทางอื่น
16. Logispost ที่สูญหาย หรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างทางไปรษณีย์ โดยเกิดจากความพกพร่องของ ปณท ผู้ฝากส่งจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ปณท กำหนด
17. การขอสอบสวน Logispost ต้องดำเนินการภายใน 1 เดือน นับจากวันต่อจากวันที่ฝากส่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปณท จะไม่รับสอบสวน

อัตราค่าบริการ Logispost แบบพิกัดน้ำหนัก www.thailandpost.co.th

ส่วนบริการเสริม Logispost Plus เป็นบริการเสริมของบริการ Logispost เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ให้ถึงปลายทางในเวลาที่รวดเร็วขึ้น และสามารถนำจ่ายให้ถึงสถานที่ของผู้รับ เหมาะสำหรับการขนส่งสัมภาระเดินทาง อุปกรณ์การท่องเที่ยว ของฝาก ซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่

เงื่อนไข

- น้ำหนักสูงสุดได้ถึง 200 กิโลกรัม

- มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 7 วันทำการ

- รายละเอียด www.thailandpost.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 131924
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 1166  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
นู๋ตั๊ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 04 2008 14:31:15 GMT+0700 (ICT)

คืออยากจะทราบรายละเอียดการส่งของที่มีขนาดใหญ่ ว่าถ้าอยู่ในเขตบางบอน/บางขุนเทียนเนี่ย(อยู่แถวๆด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 2)แบบไม่มีรถที่จะขนของไปไปรษณีย์เองทางไปรษณีย์จะมีบริการรับสินค้าถึงที่หรือเปล่าคะ เพราะว่าต้องการที่จะย้ายของกับบ้านที่หนองคาย ยังงัยก็ขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ(เด็ก ตจว.)

ขนของชิ้นใหญ่
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 05 2008 10:38:51 GMT+0700 (ICT)

ส่งได้ ไปรษณ๊ย์มีรถขนส่งเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ไปที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน เขาจะประสานงานกับศูนย์รับฝากที่ใกล้เคียงเพื่อรับฝากอีกครั้งหนึ่ง

วัลลภา คนไปรษณีย์
IP: xxx.7.180.195
เขียนเมื่อ Sat Sep 27 2008 09:12:33 GMT+0700 (ICT)

ช่วยอับเดทข้อมูลตามระเบียบ ปณท 120 และแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะท่าน ผู้ใช้บริการจะได้ทราบข้อมูลได้อย่างละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้น ขอบคุณค่ะ

chai
เขียนเมื่อ Mon Oct 13 2008 16:22:07 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ ไปรษณีย์ได้ปรับปรุงกฏระเบียบให้มีความสะดวกในการฝากส่งมากขึ้น ข้อมูลขนาด น้ำหนัก ต่าง ๆ มีการปรับปรุงใหม่ หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ หรือ โทร

1545 Cell Center ก็ได้ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

kaitom
IP: xxx.121.10.99
เขียนเมื่อ Mon Nov 24 2008 18:11:58 GMT+0700 (ICT)

หากต้องการจะส่งกล่องกระดาษทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษออฟเซทไปให้ลูกค้าตามต่างจังหวัดจะส่งได้มั้ยคะมีอัตราค่าบริการอย่างไรบ้างรบกวนช่วยเมลล์กลับด้วยค่ะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Nov 26 2008 11:50:55 GMT+0700 (ICT)

ทำไมจะส่งไม่ได้ ค่าบริการคิดตามโซน ขอรายละเอียดขนาด /น้ำหนักพอประมาณหน่อยได้ไหม

ap
IP: xxx.84.1.168
เขียนเมื่อ Sun Jan 25 2009 15:42:57 GMT+0700 (ICT)

ถ้่าหากส่งของชิ้นใหญ่มาก ๆ และหลายชื่ิื้น เช่น โซฟา ที่วี ฯ ไปต่างประเทศ (ออสเตรเลัีีย) ต้องทำอย่างไรดีคะ ถึงจะสะดวกและถูกที่สุดคะ

รบกวนตอบด้วยนะคะ

noi
IP: xxx.154.148.103
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 13:28:01 GMT+0700 (ICT)

เพื่อนส่งรถมอไซค์จาก จ.ชลบุรี ถึงปลายทางที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 21 มค.51 ตามหมายเลขlogispost 49 0012 0347 917 ผู้ส่ง คุณสุเทพ จ.ชลบุรี ผู้รับคุณศิรดา ที่ จ.ลำปาง ถึงวันนี้ 29 มค.52 ยังไม่ได้รับ ได้เข้าไปเช็คที่ไปรษณีย์ ลำปาง ทราบว่า รถค้างอยู่หลักสี่ สอบถามที่หลักสี่ ยังไม่ได้รับความกระจ่าง ว่าจะได้รับรถมอไซค์วันไหน .... บริการแบบนี้ ผมเสียดายความรู้สึกที่ได้ใช้บริการของไปรษณีย์ไทยมากเลย ตอนที่เพื่อนส่งเค้าก็บอกว่าประมาณ 7 วันจะได้รับของ แต่วันนี้โทรถามก็ไม่ได้รับความกระจ่าง

สอบถามที่ ลป.ตามหมายเลขlogispost 49 0012 0347 917 ได้ความว่ารถยังอยู่ที่หลักสี่

สอบถามที่หลักสี่ ตามหมายเลขlogispost 49 0012 0347 917 ตอนแรกบอกว่าจะมีรถจะถึงปลายทางเช้าวันเสาร์ที่ 31 มค.52 พอถามถึงสาเหตุที่ได้รับช้าก็บอกว่า ตอนนี้ ตามหมายเลขlogispost 49 0012 0347 917 ของคุณรถยังไม่เข้ามาที่หลักสี่

อยากเรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่า จากกรณีของผมทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถเช็กของตามหมายเลขlogispost 49 0012 0347 917 ได้เลยหรือครับ และที่สำคัญผมจะทราบได้ยังงัยว่าจะได้รับของเมื่อไหร่

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 14:47:28 GMT+0700 (ICT)

ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมพยายามตรวจสอบสถานะให้ ในระบบติดตามส่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ แต่หมายเลขที่ท่านให้ ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องจะมี 13 หลัก ตามใบเสร็จที่ฝากส่ง เช่น LA..........TH ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย L และตามด้วยหมายเลข และจบด้วย TH ก็จะตรวจสอบสถานะได้ว่าขณะนี้ของที่ฝากส่งอยู่ในขั้นตอนใดของไปรษณีย์ ท่านเองก็สามารถตรวจสอบได้ จาก www. Thailandpost.co.th หรือ Call Center 1545 ได้ มาตรฐานการฝากส่งบริการ Logispot ที่จริงก็ไม่เกิน 7 วัน อย่างไรเสียถ้าไม่ได้รับความสะดวกให้ติดต่อกลับมาใหม่นะครับ

ฝ้าย
IP: xxx.131.217.37
เขียนเมื่อ Mon Mar 02 2009 20:32:47 GMT+0700 (ICT)

มีบริการส่งของถึงปลายทางมั้ยคะ

แบบถึงหน้าบ้านเลย ไม่ต้องไปรับที่ไปรษณีย์หนะคะ

กรณีจะส่งของจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป กระบี่ ต้องไปส่งของที่ไหนคะ

อัตราเ่ท่าไหร่ คะ

นายวัฒนา
IP: xxx.47.109.153
เขียนเมื่อ Tue Mar 17 2009 16:35:05 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบ มาตรฐานการคิดค่าบริการ 8iy[

เพื่อน ผมส่ง สิ่งของ 1 กล่อง น้ำหนัก 18.9 กิโลกรัม จาก อุบลราชธานี มาให้ผมที่ภูเก็ต มีค่าบริการ 240 บาท ได้รับของภายใน 3 วัน

เมื่อผม ส่ง ของบางส่วน ที่เพื่อนส่งมาให้ กลับคืนไป จากภูเก็ต ไปอุบลราชธานี 1 กล่องเล็ก น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม มีค่าบริการ 240 บาท เช่นกัน

ถามว่า ทำไม่ จึงคิด อัตราค่าขนส่งเท่ากัน ทั้ง ๆ ที่

ต้นทาง ปลายทาง เหมือนกัน

ตอนเพื่อนผมส่งมากล่องก็ใหญ่กว่า น้ำหนักก็ หนักกว่า

ตอนผมส่งของกลับไปให้เพื่อน กล่องก็เล็กกว่า น้ำหนัก ก็เบากว่า

แต่ทำไม่ คิดค่าบริการ เท่ากัน

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 08:58:31 GMT+0700 (ICT)

ขอเรียนชี้แจงว่า ไปรษณ๊ย์ไทยไม่ได้คิดค่าบริการตามระยะทาง ใกล้-ไกล ก็คิดราคาเดียวกัน ทั่วประเทศ เหตุที่ถามมา น่าจะอยู่ทีวิธีฝากส่งว่า ใช้บริการแบบไหน ซึ่งกล่องใหญ่ที่ว่าอาจจะเป็น พัสดุไปรษณ๊ย์ หรือ โลจิสต์โพสต์ และตอนส่งกลับอาจจะส่งเป็นบริการไปรษณ๊ย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งขั้นตอนการขนส่งและการตรวจสอบ ความคุ้มครองแตกต่างกัน เช่น ถ้าส่งแบบ EMS นอกจากจะรวดเร็ว มีการกำหนดถึงวันรับปลายทาง ถ้าไม่ถึงตามมาตรฐานที่กำหนดจะคืนค่าธรรมเนียมให้ และ สามารถตรวจสอบสถานะว่า EMS ชิ้นดังกล่าวตอนนี้อยู้ในขั้นตอนใด ตามระบบติดตามสิ่งของ TRACK@TRACE ที่ www.thailandpost.co.th ได้ตลอดเวลา

นายวัฒนา
IP: xxx.47.109.153
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 10:05:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ ที่ให้คำตอบ รวดเร็วมากครับ ขอบคุณจริง ๆ

ของที่ส่ง ทั้งที่เพือนผม ส่งมาจากอุบล และผมส่งกลับไปให้เพื่อน ก็ส่งทาง logispost เหมือนกัน

จากอุบล มาภูเก็ต หมายเลข LA004931608TH

จากภูเก็ต ไปอุบล หมายเลข LA007875689TH

ผมไม่ได้ติดใจค่าขนส่งถูกแพงอะไรหรอกครับ แต่ สงสัย วิธีการคิดค่าบริการ เท่านั้นเองครับ ว่า เขาคิดค่าขนส่งเช่นไร กันแน่

อย่างไรผมก็ต้องขอบคุณ ไปรษณีย์ไทย ที่ให้บริการที่ดีเสมอมา

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 10:49:03 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วรู้สึกงง แต่ได้ตรวจสอบแล้ว เหตุผลที่ว่าทำไมจึงคิดราคาเท่ากันในกรณีของคุณ ทั้ง 2 ชิ้นใช้บริการ Logispost ชิ้นแรกต้นทางพิบูลมังสาหาร ฝากส่งวันที่ 13 ถึงภูเก็ตวันที่ 16 มั.ค. 52 ชิ้นที่ 2 ส่งจาก ปณ.ภูเก็ต วันที่ 13.45 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขนส่ง สถานะล่าสุดออกจาก ศูนย์คัดแยกชุมพรตอนเวลา 01.03 น. ตอนนี้ของน่าจะอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่

เนื่องจากคุณใช้บริการ logispost ซึ่งเป็นการฝากส่งสิ่งของชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. เราจะคิดราคาเริ่มแรกที่ 20 กก. เพราะฉะนั้นสิ่งของที่คุณส่งทั้งไปและกลับถึงแม้ว่าน้ำหนักไม่เท่ากัน แต่อยู่ในอัตราราคาเดียวกัน จึงราคาเท่ากันที่พิกัดราคาแรกคือจังหวัดในโชน 7 ไปจังหวัดในโชน 10 ก็เลยราคาเท่ากัน

คิดค่าตอนส่งมาครั้งแรกตั้ง 18.9 กก. นั้นน่าจะคุ้มกับราคา ส่วนที่ส่งกลับไป 1.8 กก. ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่หรือเปล่า จึงใช้บริการ Logispost เพราะการส่ง Logispost เหมาะกับของชิ้นใหญ่ เช่น ทีวี ตู้เย็น มอเตอร์ไชค์ ซึ่งจะคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของสิ่งของ แต่กรณีนี้ถ้าเป็นชิ้นเล็ก น้ำหนัก 1.8 กก. น่าจะใช้บริการ EMS ซิ่งเร็วกว่า และอาจจะถูกกว่า ครั้งต่อไปขอให้สอบถามพนักงานรับฝากการใช้บริการก่อนฝากส่งเขาจะได้แนะนำให้นะครับ

คุณน้อยหน่า
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 11:12:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ จะได้ใช้บริการถ้ามีความจำเป็นค่ะ

นายวัฒนา
IP: xxx.47.109.153
เขียนเมื่อ Wed Mar 18 2009 12:02:24 GMT+0700 (ICT)

เข้าใจแล้วครับ อธิบายและแนะนำได้ชัดเจนดีมากครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ

เข้าใจตรงกันแล้วว่า การส่งของทาง logispost ไม่ว่ากล่องเล็ก หรือกล่องใหญ่ ทางไปรษณีย์ไทย คิดราคาเริ่มแรกที่ 20 กก.

และขอบคุณ มาก ๆ สำหรับคำแนะนำ ที่ว่า

" กรณีถ้าเป็นชิ้นเล็ก น้ำหนัก 1.8 กก. น่าจะใช้บริการ EMS ซิ่งเร็วกว่า และอาจจะถูกกว่า ครั้งต่อไปขอให้สอบถามพนักงานรับฝากการใช้บริการก่อนฝากส่งเขาจะได้แนะนำให้นะครับ "

เพื่อครั้งต่อไปผมจะได้ส่งให้ถูกแบบ ครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

กันต์
IP: xxx.64.82.76
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 17:33:14 GMT+0700 (ICT)

คือว่า....ตกงานคะ...คิดว่าจะย้ายออกจากหอพักที่สุขุมวิท 71กลับบ้านที่ลำปาง ส่วนมากของเป็นหนังสือ เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวที่เคยใช้ที่หอพัก แพ๊ครวมใส่ถุงสีรุ้งใบใหญ่(แบบที่แม่ค้าใช้กัน)ได้ประมาณ 3 ใบ มีทีวีและพัดลมคะ ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายจะประมาณกี่บาทคะ นอกจากนี้ยังเคยอ่านพบว่าถ้าของไม่มีการแพ๊คลงกล่องอย่างดีจะไม่รับส่งจริงหรือเปล่าคะ

poch
IP: xxx.120.22.76
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 20:28:01 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าจะส่งรถ honda click จากลาดพร้าว 101 ไปนครศรีธรรมราช เค้าคิดค่าบริการยังงัย และใช้เวลาส่งของกี่วันครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 09:22:54 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตตอบพร้อมกันเลยนะครับ คุณกัณต์ ถ้าจะส่งของที่ว่า ไม่ต้องการความรวดเร็ว ก็ส่งได้ 2 แบบ คือน้ำหนักแต่ละกล่องมากอาจจะส่งแบบ โลจิสต์โพสต์ สำหรับของชิ้นใหญ่ ซึ่งจะคิดเป็นอัตราและระยะทางตามโชนจังหวัดที่ส่งไป ก็ 20 กก.แรกประมาณ 260.- บาท หรือ พัสดุธรรมดากรณีกล่องหนึ่งไม่เกิน 20 กก. ก็ กิโลแรก 15 บ. กิโลถัดไปกิโลละ 10.- บาท ทั้งนี้ขอให้ติดต่อที่ ไปรษณีย์ใกล้บ้านนะครับ

คุณ Poch รถจักรยานยนต์ ฝากส่งเป็น โลจิสต์โพสต์ ในอัตราสำเร็จรูป (เหมาจ่าย) จาก กทม. ถึงนครศรีฯ ราคาประมาณ 1,080.- บาท ในการฝากส่งให้ถ่ายน้ำมันออกให้หมดด้วย พร้อมสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสามารถติดต่อกับ ปณ.ที่ใกล้ที่สด ดูแล้ว น่าจะเป็น ไปรษณีย์ลาดพร้าวใช่ไหม

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 09:24:49 GMT+0700 (ICT)

ลืมอีกนิด Logispost ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ครับ

ฟี่
IP: xxx.24.153.107
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 09:34:02 GMT+0700 (ICT)

ที่ไปรษณีย์บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมีให้บริการไหมคะ

ถ้าที่อยู่ปลายทางอยู่แถวสี่แยกเกษตรต้องไปรับของที่ไหนคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 11:21:30 GMT+0700 (ICT)

บริการรับสิ่งของชิ้นใหญ่ มีให้บริการทุกที่ทำการ แต่ไปรษณีย์เล็ก ๆ อาจจะมีปัญหาการขนส่งบ้าง แต่ไปรษณีย์ระดับจังหวัด หรือ ปณ.ขนาดใหญ่ มีบริการแน่นอน

การไปรับสิ่งของนั้น ให้สังเกตตามใบแจ้งให้ไปรับส่งของส่งทางไปรษณีย์ หรือ ที่ทำการที่ผู้ฝากส่งระบุไว้

poch
IP: xxx.120.4.58
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 12:09:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

เอ
IP: xxx.47.152.188
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 07:24:13 GMT+0700 (ICT)

ขอทราบอัตราค่าขนส่ง เครื่องออกกำลังกายจากสุราษฎร์ธานี ไป ชลบุรี ด้วยค่ะ ใช่ 1500 บาท หรือไม่

ตรี
IP: xxx.176.89.187
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 11:57:52 GMT+0700 (ICT)

จะส่งไปรษณีย์แบบ logispost เป้นตุ้เย็น ส่งแบบไหนจะไวกว่าค่ะอยากได้คำแนะนำค่ะ แล้วส่งแบบ logispost แบบ emsมีไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่ ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทางปัตตานีค่ะ แพงไหมค่ะ รบกวนส่งเมล์บอกทีค่ะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 31 2009 15:11:13 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบคุณเอนะครับ จากสุราษฎร์ไปชลบุรี ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเท่าไหร แต่ 20 ก.ก แรก 200 บ. 30 กก. 300 บ. ดูแล้วประมาณ 10 กก.ต่อ 100 บาทนะ ให้ติดต่อกับ ปณ.ใกล้บ้านดู

คุณตรี ส่งตู้เย็นอย่างเดียวใช่ไหม จาก กทม.ไปปัตตานี ตู้เย็นเราคิดเป็นสำเร็จรูป ถ้าไม่เกิน 12 คิว 1050.- บาท ถ้าเกิน 12 คิว 1,120.- บาท ครับ ตู้เย็นก็ส่งได้แบบเดียวคือ Logispost ประมาณ 1 สัปดาห์

BB
IP: xxx.47.135.135
เขียนเมื่อ Fri Apr 03 2009 01:22:48 GMT+0700 (ICT)

Logispost นี่ใกล้ใกล ยังไงก็ไม่เกิน1สัปดาห์หรอคับ

พั้น?
IP: xxx.67.163.139
เขียนเมื่อ Sun Apr 05 2009 22:39:39 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนถามนิดนึงนะคะ่ คือของที่จะส่งมีดังนี้คะ่

1.ทีวีขนาด 21นิ้ว

2.ตุ้เย็นขนาด 4.9 คิวบิต

3.หน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ+เคท

4.พัดลม 1 เครื่อง

จะส่งไปปลายทางที่ไปรษณ๊ย์อำเภอเมือง จ.พังงา คือต้นทางอยู่ที่เดอะมอลงามวงวาน

รบกวนช่วยคิดค่าส่งและเวลาในการส่งให้หน่อยนะคะว่าเท่าไหร่

( ขอบคุณลว่งหน้าคะ่ )

เปี๊ยก
IP: xxx.120.172.94
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 14:51:35 GMT+0700 (ICT)

ต้องการย้ายของกลับไปที่แม่ฮ่องสอนครับ ปัจจุบันอยู่กรุงเทพครับ จะคิดค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ จะสามารถส่งไปได้ไหม จะให้ไปรษณีย์มารับจากที่พักเลยได้ไหม

สิ่งของมีดังนี้ครับ

ตู้เย็น 1 เครื่อง

โทรทัศน์ 29 นิ้ว

ชุดลำโพง+ดีวีดี 1 ชุด

หนังสือคอมพิวเตอร์จำนวนคร่าวๆ 150-250 เล่มโดยประมาณ

พวกตู้ไม้แยกส่วนได้ น่าจะหนักรวมๆกันประมาณ 30-40 กิโล ได้

ตอมพิวเตอร์ครบชุด 1 ชุด

ทางไปรษณีย์จะรับส่งไหมครับ

ขอบคุณครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Apr 07 2009 16:31:54 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบคุณพั้นก่อนนะครับ ทีวี 21 นิ้ว กทม ไปพังงา 560.- บาท ตู้เย็นไม่เกิน 12 คิว 1050.- บาท เหล่านี้คิดเหมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป ส่วนอย่างอื่นจะคิดตามน้ำหนัก ดุแล้ว ไปพังงา 20 กก.แรกก็ 200.- บาท ทั้งนี้ใหติดต่อ ปณ.ใกล้บ้านเพื่อสอบถามราคา เพราะการย้ายบ้านเจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม

ส่วนคุณเปี๊ยก ที่ส่งไปแม่ฮ่องสอน คิดว่ากรณีนี้ให้ติดต่อ ไปรษณีย์ใกล้บ้านจะดีกว่า เพราะหลายอย่าง ซึ่งหากเยอะแบบนี้พอที่จะได้ 1 คนรถ ราคาให้สอบถามเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ คิดว่าน่าจะถูกกว่าการขนส่งกับหน่วยงานอื่นแน่นอน

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 11:46:03 GMT+0700 (ICT)

รู้สีกว่าเดี่ยวนี้มีบริการเหมา Roll Pallet (ขนาด 1.05x0.62x1.67 เมตร) ซึ่งสามารถใส่สิ่งของและเหมาจ่ายเป็น Roll ๆ ไป

yoyo
IP: xxx.173.23.230
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 18:21:40 GMT+0700 (ICT)

อยู่เกาะพะงันต้องการให้เพื่อนส่งรถจักรยานยนต์มาให้จากพิษณุโลก

ส่งไม่ได้ใช่มั๊ยคะ?

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Apr 09 2009 09:51:45 GMT+0700 (ICT)

แล้วทำไมจะส่งไม่ได้ แต่ต่องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยบวกเพิ่ม ไม่แน่ใจรู้สึกว่าประมาณ 500 บาท นะ

บู๊
IP: xxx.173.183.0
เขียนเมื่อ Sun Jun 14 2009 17:22:04 GMT+0700 (ICT)

ถ้าผมจะส่งมอไซค์จากสัตหีบถึงอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไรคับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Jun 15 2009 08:35:52 GMT+0700 (ICT)

จากสัตหีบ จ. ชลบุรี ไปกาฬสินธุ์ประมาณ 1620 บาท ขับไปส่งที่ ไปรษณีย์ใกล้บ้านได้เลยครับ

ตู้เย็น..คะ
IP: xxx.122.71.97
เขียนเมื่อ Mon Jun 29 2009 21:32:47 GMT+0700 (ICT)

คือว่า อยากส่งตู้เย็น 15 คิว จาก เขตคลองสามวา กทม.ไป จ.แพร่ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรและติดต่อไปรษณีย์ไหนคะ แล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะ  แล้วมีบริการหุ้มห่อแล้วมารับที่บ้านด้วยหรือเปล่าคะ ขอบคุณมากคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 14:30:18 GMT+0700 (ICT)

ก็จาก กทม.- แพร่ ตู้เย็นเกิน 12 คิว เป็นเงิน 1,120.-บาท ก่อนอื่นให้ติดต่อไปรษณีย์ใกล้บ้าน ไม่แน่ใจว่า ไปรษณีย์มีนบุรี หรือเปล่าที่ใกล้ที่สุด หรือสอบถามที่ ปณ.มีนบุรี 0-2914-6301 0-2543-7889 ติดต่อดูนะครับ

anna
IP: xxx.139.154.162
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 11:51:12 GMT+0700 (ICT)

ในกรุงเทพ มีไปรษณีย์ใดบ้างที่ให้บริการคะ

แล้ว ถ้าส่งรถเข็นเด็ก นน.ประมาณ 4-5 กก.

อัตราค่าบริการเท่าไรคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 15:39:11 GMT+0700 (ICT)

ขอรายละเอียดมากว่านี้หน่อย แบบนี้กว้างมากครับ

น้ำพุ
IP: xxx.19.228.46
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 08:27:58 GMT+0700 (ICT)

ถ้าต้องการส่งทีวี 21 นิ้ว จากเชียงราย มาที่ กรุงเทพฯ เขตพื้นที่ไปรษณีย์สามเสน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 11:12:02 GMT+0700 (ICT)

ประมาณ 560 บาทครับ สามารถตรวจสอบสถานสิ่งของในระหว่างการเดินทางได้ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ติดต่อขอใช้บริการที่ ปณ.ใกล้บ้านนะครับ

sadudee
IP: xxx.173.190.141
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 09:15:51 GMT+0700 (ICT)

อยากส่งมอไซด์จากโคราชมายะลาเท่าไหร่ มีใครรู้ไหม รถสมาย 110 cc

อริยะ จิรเดชาพยัคฆ์
IP: xxx.136.22.98
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 11:05:14 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า ถ้าให้ส่งตู้ปลา 2 ตู้

กว้างประมาณกล่องทีวี 32 นิ้วlcd พร้อมขาเหล็ก

พับประกอบได้ เป็นเหล็กเบาๆ ขนาดวางได้กับตู้ปลาพอดี

จะต้องเสียงค่า ใช้จ่ายเท่าไร และเสียค่าพัสดุในการหุ่อหุ้มเท่าไร

บ้างอะครับ จากหนองแขม มาที่ สมุทปราการ

บางปู ไปษณียบางปู และหรือส่งที่บ้านเลยได้ไมครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 08:25:26 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบรถมอเตอร์ไชค์จากโคราชไปยะลาซึ่งระยะทางไกลก่อนแล้วกัน คือ 2160 บาท ขับไปส่งที่ ไปรษณีย์ใกล้บ้านได้เลย

ส่วนตู้ปลากระจกพร้อมขา ถึงแม้ว่าระยะทางไม่ไกลแต่เป็นกระจกยากต่อการขนส่ง ต้องหุ้มห้อและป้องกันอย่างใด อย่างไรเสียถ้ามีเวลาให้ไปสอบถามที่ไปรษณีย์ดูนะ เพราะต้องมีการป้องกันที่ดี และคำนวนค่าฝากส่งอีกทีหนึ่ง

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.67.5
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 15:00:34 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษคับ ผมจะสอบถามเกี่ยวกับรถของผมที่ส่งมาจาก ไปรษณีย์ตะกั่วป่า จ.พังงา ส่งมาเมื่อวันที่20/7/09ส่งมา เชียงรายอะคับเเต่ตอนนี้ปาเข้าไป 7วันเต็มๆแล้วคับยังไม่ได้เลย เเล้วรถผมจะมาถึงตอนไหนเเล้วจะอีกนานไหมคับ กรุณาตอบกลับมาด้วยคับขอบคุณคับผม

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 16:26:55 GMT+0700 (ICT)

ขอทราบหมายเลขที่ฝากส่งทุกตัวด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของใน www.thailandpost.co.th ได้ ขอข้อมูลเพิ่มเดิมต้วย

Oh
IP: xxx.121.152.68
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 19:06:50 GMT+0700 (ICT)

จะส่งรถมอไซด์ Honda Dream125 จากลำปางมากรุงเทพ ราคาประมาณเท่าไหร่คะ

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.67.5
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 22:16:19 GMT+0700 (ICT)

หมายเลขรถที่ฝากส่ง LA003918154TH ยังไงช่วยตอบมาด้วยน่ะคับ ขอบคุณคับ

พลอย
IP: xxx.128.126.71
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 23:33:02 GMT+0700 (ICT)

อยากถามว่า จะส่งมอไซด์ จากระยองมาโคราชอ่ะค่ะ

ประมาณกี่บาทค่ะ และต้องมีหลักฐานอะไรหรือป่าวค่ะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 28 2009 11:56:20 GMT+0700 (ICT)

คุณจิรยุทธ์ ตรวจสอบแล้วคุณส่งมอเตอร์ไชด์ไป ปณ.บ้านดู่ จ.เชียงราย หมายเลขทะเบียน คทค 460 พังงา ฝากส่งวันที่ 20/7/2552 เวลา 14.18 น. ที่ ปณ.ตะกั่วป่า ขณะนี้ตรวจสอบสถานะล่าสุดอยู่ที่ ศูนย์คัดแยกหลักสี่ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 52ไม่ทราบว่าทำไมจึงยังอยู่ที่ศูนย์หลักสี่ น่าจะว่าระวางในการขนส่งไปศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย เต็ม กำลังจะติดตามไปยังที่ ศป.หลักสี่ ซึ่งตามปกติจะถึงภายใน 7 วันไม่นับวันส่ง แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 28 2009 12:21:29 GMT+0700 (ICT)

ขอตอบรถมอเตอร์ไชค์จากลำปางมา กทม ก่อน คือ1260.- บาท

ส่วนมอเตอร์ไชค์จากระยองไปโคราช 1620.-บาท ครับ เอกสารก็สำเนาคู่มือจดทะเบียน (ป้องกันการขโมย) ติดต่อ ไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ทุกที่ทำการครับ

สายันห์
IP: xxx.49.55.205
เขียนเมื่อ Tue Jul 28 2009 19:15:04 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนถามหน่อยครับ คือของที่ผมจะส่งมีดังนี้

1.ทีวีขนาด 21นิ้ว

2.ตู้เย็นขนาด 7.1 คิวบิต

3.พัษดุเป็นกล่องประมาณ 60 กก.

จะส่งไปปลายทางที่ไปรษณีย์ กะรน จ.ภูเก็ต คือต้นทางอยู่ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ

คิดเป็นราคาเท่าไหร่ครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 09:53:47 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณสายันท์

ทีวี 21 นิ้ว 560.-บาท

ตู้เย็นไม่เกิน 12 คิว 1120.-บาท

ส่วนการฝากส่งพัสดุในประเทศ กิโลกรัมแรก 15 บาท กิโลกรัมถัดไป กิโลกรัมละ 10 บาท เศษกิโลปัดเป็น 1 กิโลกรัม ลองคำนวนดูนะครับ จะได้ใช้บริการครั้งต่อไปได้สะดวก แต่พัสดุธรรมดา ยังไม่มีระบบการตรวจสอบ/ติดตามสิ่งของนะครับ

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.79.48
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 13:04:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคับสำหรับ คำตอบ นะครับ ยังงัยรบกวนช่วยส่งข่าวด้วยนะคับ ขอบคุณอีกครั้งคับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 16:27:16 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณจิรายุทธ์ วันนี้ 11 โมงเช้าออกจาก กทม. แล้ว คืนนี้ถึงศูนย์คัดแยก เด่นชัย

ไม่แน่ใจว่ารถขนส่งไปรษณีย์ไปเชียงรายเด็มหรือเปล่า ถ้าเต็มก็ส่งให้พรุ่งนี้ เพราะลำดับศักดิ์ ความรวดเร็ว ต้องให้ EMS จดหมาย ก่อน แต่อย่างช้าวันศูกร์คงได้รับ และจะติดตามมาแจ้งให้ทราบ ให้ผุ้รับไปรับเตรียมตัวไปรับ ณ ที่ทำการปลายทาง มีบัตรประชาชนและน้ำมันรถเพื่อเติมและขับกลับได้เลย

ต้นตาล
IP: xxx.175.15.226
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 18:03:48 GMT+0700 (ICT)

ส่งมอเตอร์ไซต์ mio จากอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร -อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ขอบคุณมากค่ะ

ฝน
IP: xxx.157.184.42
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 20:16:07 GMT+0700 (ICT)

ส่งทีวี 21 นิ้ว จากพัทลุง มาเชียงใหม่ เท่าไหร่คะ

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.85.15
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 20:31:36 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้จังที่สร้างกระทู้ดีๆไว้ให้คลายสงสัย 55555

ขอบคุณคับ ที่ผมถามเพียงอยากรู้คับว่าทำไมรถส่งมาช้า? เพราะที่ต้นทาง ที่ผมส่งมา

เขาบอกว่าไม่เกิน 1 อาทิตย์ ผมก็เลย งงๆ ขอบคุณครับที่มีกระทู้นี้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รถ

เลยคับ ถ้าได้เร็วๆก็ดีคับเพราะไม่มีรถไว้ขี่ ฮ่า ๆ ๆ ถ้าได้รถเเล้วผมจะมาบอกนะคับ ขอบคุณอีกครั้งคับ ^^

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 09:16:31 GMT+0700 (ICT)

คุณต้นตาล

มอเตอร์ไชค์จากพิจิตรไปเชียงใหม่ 900.- บาทครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 09:24:12 GMT+0700 (ICT)

คุณฝน

ทีวี 21 นิ้วจากพัทลุง ไปเชียงใหม่ ก็ใต้สุดไปเหนือสุดก็แพงหน่อย 1,040.- บาท

ครับ ไม่รู้ว่า อ.อะไรจะได้แนะนำ ปณ.ใกล้บ้านให้

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 09:39:44 GMT+0700 (ICT)

คุณจิรยุทธ์

ตอนนี้ของถึงปลายทางแล้ว กรุณาแจ้งให้ผู้รับไปติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ปลายทางที่กำหนดไว้(บ้านดู่ใช่ไหม) ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดส่งให้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ภายใน 7 วันเนื่องจากปริมาณงานจาก กทม ถึง เชียงใหม่ มาก ขนไม่หมด ทำให้ล้าช้ากว่ามาตรฐาน 2 วัน ได้รับของกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.68.170
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 12:50:37 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ผมโทรไปที่ทำการไปรณีย์บ้านดู่ เค้าบอกว่าของยังไม่มาถึงคับ ตอนนี้ของยังอยู่ที่ อำเภอเด่นชัย ไม่ทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือป่าวคับ ขอบคุณคับ

น.ส.ดวงสุดา บุญทองใหม่
IP: xxx.147.124.170
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 13:34:40 GMT+0700 (ICT)

อยาทราบว่าถ้าส่งรถมอตอร์ไซด์ จากสมุย ไป อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรแล้วกี่วันจะถึง คะ

ขอบคุณมากคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 13:59:41 GMT+0700 (ICT)

คุณ ดวงสุดา

คุณอยู่เกาะหรือ ก็จากเกาะมา หัวไทร 900 บาท แต่ต้องบวกเพิ่มค่าเรือ รู้สึกว่าประมาณ 200 บาท ก็มี ปณ.เกาะสมุย ผลการส่งเป็นอย่างไรแจ้งด้วยนะครับ

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.85.176
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 15:44:09 GMT+0700 (ICT)

รถยังไม่ได้เลยคับ ไม่มีรถอะคับ T_T

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.73.15
เขียนเมื่อ Mon Aug 03 2009 11:41:47 GMT+0700 (ICT)

เงียบไปเลยอะคับ รถผมยังไม่ได้เลย

จิรยุทธ์
IP: xxx.172.72.211
เขียนเมื่อ Mon Aug 03 2009 14:37:00 GMT+0700 (ICT)

วันนี้โทรไปได้เเล้ว ขอบคุณคับ

กิต
IP: xxx.173.106.62
เขียนเมื่อ Wed Aug 05 2009 21:49:17 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า บริการ logispost สามารถเช็คหมายเลข track หน้าเว็บได้รึเปล่าครับ เพราะลองใส่ไปแล้ว แจ้งว่า ไม่พบข้อมูลครับ

แล้วจะมีวิธีเช็คได้อย่างไรบ้างครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 08:50:59 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษคุณจิรยุทธ์ด้วย ไปทำงานต่างจังหวัดหลายวัน ได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ใหมครับ

นี้ถ้าเป็นบริการ EMS ถ้าล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนด เราจะคืนค่าฝากส่งให้ วันหน้าเชิญใช้บริการใหม่นะครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 06 2009 08:56:05 GMT+0700 (ICT)

คุณกิต

หมายเลขที่ระบุในใบเสร็จ ให้ใส่ทุกตัวทั้งหมดมี 13 ตัว สามารถ Track ได้ ถ้าไม่พบข้อมูลแสดงว่าหมายเลขนั้นเกิน 6 เดือน ข้อมูลจะหายไป ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือว่าบอกหมายเลขมาเดี๋ยวจะเข็คระบบภายในให้

กิต
IP: xxx.173.106.118
เขียนเมื่อ Fri Aug 07 2009 19:27:03 GMT+0700 (ICT)

เช็คหมายเลข Track ได้แล้วครับ แต่มีเรื่องสงสัยอยู่ครับ เลยรบกวนถามหน่อยครับ

คือของที่ส่งนั้นค้างอยู่ที่ศูนย์หลักสี่เป็นวันที่ 3 แล้ว เลยอยากรู้ว่าขั้นตอนการนำส่งเค้ามีวิธีการอย่างไรบ้างน่ะครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 10:06:04 GMT+0700 (ICT)

คุณกิต

ไม่ทราบว่าต้นทาง หรือปลายทางไปไหน แต่ถ้าผ่านศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ สิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์มีลำดับศักดิ์ความสำคัญ กรณ๊รถขนส่งที่ออกจากศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ไปปลายทางที่กำหนดเต็ม ก็จะส่งของที่มีความสำคัญ/ลำดับสูงก่อน ซึ่งบริการ Logispost มีลำดับศักดิ์ต่ำที่สุด รองจากพัสดุธรรมดา ส่วนถ้าต้องการให้ส่งส่งของชิ้นใหญ่เร็วขึ้น เช่นรถมอเตอร์ไซด์ ก็ใช้บริการเสริมที่มี เช่น บริการส่งถึงบ้าน หรือบริการด่วนขึ้นคือ Logispost Plus ซึ่งจะคิดค่าบริการเพิ่มตามค่าบริการที่ส่ง เช่นค่าบริการที่ฝากส่ง 1000 บาท ถ้าอยากให้ด่วนใช้บรืการ Logispost Plus ก็เพิ่มเงิน 200 บาทเป็นต้น

จอย
IP: xxx.49.2.229
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 19:07:53 GMT+0700 (ICT)

จะส่งจักรยานยนต์จากกรุงเทพไปกระบี่

จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

และค่าส่งประมาณเท่าไร

จะต้องทำอะไรบ้าง

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 10:56:01 GMT+0700 (ICT)

คุณจอย

ไม่มีอะไรมาก ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ขับไป ปณ.ใกล้บ้าน ถ้าจักรยานยนต์ไม่เกิน 125 CC 1,260.- บาท ครับ ส่วนจะใช้บริการเสริม เข่น ส่งถึงบ้านเพิ่มเงิน 250 หรือ ด่วน ก็ เพิ่มเงิน 300 บาท ใช้บริการดูนะครับ

ญิ๋ง
IP: xxx.122.141.184
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 15:40:46 GMT+0700 (ICT)

ส่งรถมอเตอร์ไซด์ จากพัทลุง มากรุงเทพ เท่าไหร่คะ

ญิ๋ง
IP: xxx.122.141.184
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 15:44:24 GMT+0700 (ICT)

ลืมบอไปค่ะว่า เป็น honda click i 110 cc

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 16:09:13 GMT+0700 (ICT)

คุณญิ่ง

ก็ราคาเหมือนกับภูเก็ต 1260 บาทครับ

ok
IP: xxx.122.141.184
เขียนเมื่อ Tue Aug 11 2009 16:49:15 GMT+0700 (ICT)

รถมอเตอร์ไซด์ ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนรับมั๊ยคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 09:21:58 GMT+0700 (ICT)

ทำไมจะส่งไม่ได้ถ้าเป็นรถของตนเอง ไม่ได้ขโมยมา

moonui
IP: xxx.142.131.247
เขียนเมื่อ Mon Aug 17 2009 21:17:10 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามหน่อยค่ะ

อยากส่งรถมอเตอร์ไซน์ yamaha fino จากกรุงเทพ (มีนบุรี)

มาที่เชียงใหม่ เสียค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ

ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ เราต้องทำยังไงบ้างคะ พอดีไม่เคยส่งของใหญ่ทางไกลเลย

รบกวนชวยตอบหน่อยคะ ต้องรีบส่งก่อนวันที่ 24 สิงหาคม ที่จะถึงเเล้วอ่าคะ

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 10:28:14 GMT+0700 (ICT)

รถจักรยานยนต์จากมีนไป เชียงใหม่ 1260 บาท ก็ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และขับไปไปรษณีย์ใกล้บ้าน เจ้าหน้าที่จะบริการให้เอง ผลการส่งเป็นอย่างไร mail บอกด้วยนะครับ

เอ็ม...
IP: xxx.8.162.188
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 16:25:05 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่า

ถ้าส่งรถมอเตอร์ไซด์ คลิกอ่ะคับ

จากนราธิวาส-กทม. (รามอินทรา)

อยากทราบว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ

ด่วนๆๆๆๆ น่ะ

ขอบคุนมากน่ะคับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 14:13:30 GMT+0700 (ICT)

น้องเอ็ม พี่ตอบ mail ให้แล้วนะครับเปิดดูได้เลย

บอย
IP: xxx.47.199.232
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 19:12:41 GMT+0700 (ICT)

จะส่งโซฟาเด็กอ่ะครับ ไม่ใหญ่มากแต่ไม่มีกล่อง มีแต่ห่อไว้อ่ะ

น้ำหนังประมาณ 2-3โล ไม่ใหญ่มาก อย่างนี้ค่าส่งคิดยังไงครับ

ภัทรา
IP: xxx.142.235.112
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 19:39:42 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าราคาค่าส่งรถจักรยานยนต์ 125 cc จากเชียงใหม่ไปแม่สอดเท่าไหร่คะ

Tamahomme
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 09:25:57 GMT+0700 (ICT)

- -" จาก กทม มา ร้อยเอ็ด นี่กี่วันหรือครับ คนส่งบอกผมว่า 2 วันแต่นี่ยังไม่ออกจากหลัก 4 เลยค๊าบ ส่งวัน พุธ ที่ผ่านมาหน่ะครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 13:47:42 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณบอย ของคุณง่ายมาก เอาของไปไปรษณีย์แล้วใส่กล่องเลือกใช้บริการ EMS หรือถ้าช้าก็พัสดุก็ได้

คุณภัทรา รถมอเตอร์ไชด์ไปเชียงใหม่-แม่สอด จ.ตาก 900 บาทครับ

ส่วนคุณ Tamahomme ไม่ทราบว่าคุณส่งอะไร ที่ไหน ประเภทไหน หมายเลขอะไร ไม่รู้จะตอบอย่างไร

Tamahomme
เขียนเมื่อ Fri Aug 21 2009 16:03:41 GMT+0700 (ICT)

วันที่ / เวลา หน่วยงาน คำอธิบาย

พุธ 19 สิงหาคม 2552

10:14:43 น. รามคำแหง ใส่ของลงถุง

พุธ 19 สิงหาคม 2552

10:15:00 น. รามคำแหง ปิดถุง

พุธ 19 สิงหาคม 2552

18:38:47 น. ศป.หลักสี่ รับเข้าระบบ

พุธ 19 สิงหาคม 2552

20:11:56 น. ศป.หลักสี่ ใส่ของลงถุง

พุธ 19 สิงหาคม 2552

22:26:33 น. ศป.หลักสี่ ปิดถุง

--------------------------------

คือของต้องถูกส่งมาร้อยเอ็ด ครับเลยอยากรู้ว่ากี่วัน ของที่ส่งเป็น เครื่อง Xbox360 เครื่องเกมส์หน่ะครับผม

LA023395108TH

moonui
IP: xxx.142.61.169
เขียนเมื่อ Sat Aug 22 2009 02:16:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆคะ

เเต่คงต้องเลื่อนวันออกไปก่อน

ภายในสิ้นเดือนนี้เเหละคะ

อยากทราบว่า จากมีนบุรี มาถึงเชียงใหม่

จะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันคะ

ต้องไปรับที่ไปรษณีย์เอง รึ ว่าเราสามารถให้มาส่งที่บ้านได้

ขอบคุณคะ

dynamike
IP: xxx.120.161.122
เขียนเมื่อ Sat Aug 22 2009 02:29:31 GMT+0700 (ICT)

ถ้าส่ง pc ทั้งชุดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ คิดค่าส่งเท่าไรคับ

แทน
IP: xxx.25.115.151
เขียนเมื่อ Sun Aug 23 2009 09:19:12 GMT+0700 (ICT)

ผมจะส่งสินค้าเป็นขวดแก้วบรรจุยาน้ำ ขนาดขวดเท่ากับขวดน้ำปลาขวดใหญ่ จำนวน 2 ขวด แต่ละขวดมีกล่องหนาหุ้มห่ออยู่แล้ว ผมจะนำกล่องทั้ง 2 ใส่ในกล่องใหญ่ ส่งไปได้มั๊ยครับ ถ้าส่งไปนครศรีธรรมราช ค่าบริการเท่าไหร่ครับ กี่วันลูกค้าจะได้รับ ใช้บริการ พกง. ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

noktalay
เขียนเมื่อ Sun Aug 23 2009 09:22:38 GMT+0700 (ICT)
  • ดีใจที่ไปรษณีย์ไทย...ให้บริการได้ทุกรายละเอียด
  • ที่ต่างประเทศในบางประเทศจะมีบริการมารับพัสดุที่บ้านลูกค้าคิดตังค์เพิ่มแต่ก็สะดวกกับลูกค้าบางรายนะค่ะ
ญิ๋ง
IP: xxx.120.137.147
เขียนเมื่อ Mon Aug 24 2009 17:00:09 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอีกนิดนึงค่ะ ค่าส่งรถมอเตอร์ไซด์ จาก พัทลุง - กรุงเทพ 1260 บาท รวมค่าหุ้มห่อรึยังคะ ถ้ายัง ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

KSR
IP: xxx.7.169.33
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 16:43:27 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเพิ่งออกรถมอเตอร์ไซด์ใหม่ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนนี้ส่งได้ไหมครับ

ญิ๋ง
IP: xxx.122.142.16
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 13:45:54 GMT+0700 (ICT)

ส่งรถ มอเตอร์ไซด์ จาก ป่าบอน มากรุงเทพ ตั้งแต่ 28 สิงหา วันนี้ 1 กันยา ยังไม่ได้เลยค่ะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะคะ

LA006503845TH

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 15:21:58 GMT+0700 (ICT)

คุณญื่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการขนส่งครับ คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้จาก www.thailandpost.co.th ผลอย่างไรแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

คุงกุ้ง
IP: xxx.8.52.113
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 13:44:39 GMT+0700 (ICT)

ต้องการที่จะส่งเหล็กราวที่ไว้สำหรับขายเสื้อผ้าไปที่สมุทรปราการ

ตอนนี้อยู่กรุงเทพเสียค่าบริการเท่าไรคะขอคำตอบด่วนมากๆ

คุงกุ้ง
IP: xxx.8.52.113
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 13:46:45 GMT+0700 (ICT)

กี่วันลูกค้าถึงจะได้รับของคะขอด่วนมากๆคะเพราะตอนนี้ลูกค้าโอนเงินมาให้อล้วคะ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 14:08:19 GMT+0700 (ICT)

ภายใน 7 วัน ถ้า อยากส่งด่วน ก็ใช้บริการ Logispost plus ตรวจสอบ ได้ทาง www.thailandpost.co.th

ขวัญ
IP: xxx.31.28.170
เขียนเมื่อ Thu Sep 03 2009 11:54:47 GMT+0700 (ICT)

ถ้าส่งทีวี 21 นิ้ว จากบางพลี สมุทรปรากร มาโคราช อ.เมือง เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า