สมาชิก
แลกเปลี่ยน

KPI ตามหลัก SMART

การกำหนด KPI ไม่ยากอย่างที่คิด

     

 

          เห็นเขาทำแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ เรื่องที่ไม่ลืมคือ การกำหนด KPI ของโครงการ เพื่อเป็นการติดตาม โครงการ หรือแผนว่าสำเร็จหรือไม่ เพื่อหาความสำเร็จของงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

                เกณฑ์กำหนดตัวชี้วัด KPI

 

              SMART    คือ

 

S - specific มีลักษณ์เฉพาะเจาะจง ชัดเจน

M - measurable สามารถวัดได้

A - achievable สามารถบรรลุ หรือสำเร็จได้

R - realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง

T - timely วัดได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

         แถมอีกตัวค่ะ ลองพิจารณาดูนะค่ะ

 

                 13 คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

 

1.วัดผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

2.วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

3.สอดคล้องกับ vision, mission,strategic tissue , goal

4.เก็บข้อมูลได้

5.หน่วยงานสามารถควบคุมได้

6.มีความเชื่อมโยง - ผล

7.CEO + ผู้เกี่ยวข้อง + ผู้ตรวจประเมินยอมรับ

8.มีเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวชี้วัด

9.ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

10.เน้นการบูรณาการร่วมกัน

11.สอดคล้องกับแผนที่มีอยู่

12.ประกอบด้วยตัวชี้วัดเป็นเหตุและเป็นผล

13.ตัวชี้วัดที่สร้างต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ

 

       ลองศึกษาและนำไปใช้ดูนะคะ เผื่อจะเลือก KPI ที่ SMART ขึ้น

(อาจารย์พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ผู้แนะนำ)

                                   

                 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: คนทำงาน ธรรมกับการดำเนินชีวิต 
· หมายเลขบันทึก: 131491 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์