การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

 จัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากการจัดบุคลากรลงกรอบทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีอยู่เดิมไปลงในตำแหน่งอื่นไม่มีบุคลากรจัดทำบัญชี จึงจำเป็นต้องมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ลงกรอบและมีความสามารถพอที่จะจัดทำบัญชีได้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝึกหัดใหม่ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างมีการเขียนใบสำคัญประกอบการลงบัญชีเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีเขียนใบสำคัญปวดข้อนิ้วมือ จึงคิดหาวิธีในการเขียนใบสำคัญให้เร็วขึ้นและไม่ต้องปวดข้อ โดยเบื้องต้นได้บันทึกใบสำคัญด้วยเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็ยังช้าเพราะต้องใช้เครื่องคำนวณมาประกอบด้วย ดังนั้นจึงหาวิธีบันทึกใบสำคัญประกอบการลงบัญชีใหม่โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ จึงทำให้การบันทึกใบสำคัญเสร็จเร็วขี้นและสามารถนำไปจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้รวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 130279
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า