สมาชิก
แลกเปลี่ยน

การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

จัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

เนื่องจากการจัดบุคลากรลงกรอบทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีอยู่เดิมไปลงในตำแหน่งอื่นไม่มีบุคลากรจัดทำบัญชี จึงจำเป็นต้องมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ลงกรอบและมีความสามารถพอที่จะจัดทำบัญชีได้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝึกหัดใหม่ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างมีการเขียนใบสำคัญประกอบการลงบัญชีเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีเขียนใบสำคัญปวดข้อนิ้วมือ จึงคิดหาวิธีในการเขียนใบสำคัญให้เร็วขึ้นและไม่ต้องปวดข้อ โดยเบื้องต้นได้บันทึกใบสำคัญด้วยเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็ยังช้าเพราะต้องใช้เครื่องคำนวณมาประกอบด้วย ดังนั้นจึงหาวิธีบันทึกใบสำคัญประกอบการลงบัญชีใหม่โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ จึงทำให้การบันทึกใบสำคัญเสร็จเร็วขี้นและสามารถนำไปจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้รวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: กลุ่มอำนวยการ สพท.ปัตตานี เขต 1 มาลี ชูมณี 
· หมายเลขบันทึก: 130279 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์