ซากาตฟิตเราะฮ์ : MD Puteh

 ซากาตฟิตเราะฮ์  

ซากาตฟิตเราะฮ์ คือการบริจาคทานที่มุสลิมผู้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และต้องจ่ายให้แก่คนยากจนหรือคนอนาถา เป็นซากาตบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีโอกาสลิ้มรสรอมฎอนอันประเสริฐ ปกติจะมีการจ่ายในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ไปจนกระทั่งก่อนละหมาดในวันอิดิลฟิตรี สำหรับบุคคลใดที่เสียชีวิตในช่วงรอมฎอน ทางเครือญาติต้องทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายซากาตแทนคนดังกล่าว ในการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์นี้หากจ่ายหลังละหมาดวันอิดิลฟิตรีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ แต่จะถือว่าเป็น "ซอดาเกาะฮ์" หรือการบริจาคทั่วไปด้วยความสมัครใจ

ส่วนสิ่งของที่ใช้ในการบริจากซากาตมักใช้สิ่งที่ใช้บริโภคเป็นอาหารหลักของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น แป้ง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ หรือข้าวโพด โดยใช้อัตรา 1 ศออฺ (เครื่องตวงในสมัยท่านศาสดา ศ็อล) ในสังคมไทยมุสลิม นิยมเรียกว่า "กันตัง" (ประมาณ 3.2 กิโลกรัม ต่อคน) ในประเทศเอเซียนที่บริโภคข้าวไปวันๆ จะนิยมจ่ายเป็นข้าวสาร ส่วนท้องถิ่นภาคใต้ของไทยจ่ายข้าวสารในปริมาณ 4 ลิตรต่อคน (หรือ 3.2 กิโลกรัม) อินโดนีเซียประมาณ 2.5 กิโลกรัม แต่อาจใช้เงินโดยคิดตามราคาข้าวจำนวนดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 129882
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า