ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  1. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ สำหรับครูประจำชั้นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด
  2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินการ และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ซึ่งครูประจำชั้นต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 

              1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล       2.การคัดกรองนักเรียน         3.การส่งเสริมนักเรียน 

             4.การป้องกันและแก้ปัญหา            5.การส่งต่อ 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้แก่    การจัดทำประวัตินักเรียน  การประเมินพฤติกรรม (SDQ)  การสัมภาษณ์นักเรียน   การเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกข้อมูลสุขภาพ   การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ  การส่งเสริมนักเรียน ได้แก่ 

กิจกรรมโฮมรูม  การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น  การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กีฬาสี   ค่ายวิชาการ การจัดคาบสวดมนต์การส่งต่อ  กรณีที่ยากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็จัดการส่งต่อโดยแบ่งเป็น ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอกนอกจากการดำเนินงานตามขั้นตอนทั้ง 5 ประการแล้ว ยังต้องดำเนินการจัดระบบดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยจัดครู 1คน ต่อนักเรียน 20-30 คน ดังนี้    

             1.ครูที่ปรึกษาห้องละ 2 คน (พ่อครู  แม่ครู)   

             2.ครูประจำวิชา   

            3. ครูผู้สอนกิจกรรม    

            4. ครูประจำคณะสี   

            5. ครูประจำล็อคนอน (กรณีโรงเรียนประจำ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 128458
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ภักดิ์สิณิช
IP: xxx.136.28.203
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 19:28:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่มีระบบช่วยเหลือค่ะ

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 19:33:02 GMT+0700 (ICT)

เป็นรูปแบบที่ดีครับ ผมเคยให้เด็กเรียกครูว่าพ่อครูแม่ครู เด็กสงสัยถามครูทำไมให้เรียกว่าแม่ครู พ่อครู

เลยกลับมาเรียนคุณครูเหมือนเดิมครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า