สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ประวัติการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน

ประวัติการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน

ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับการเริ่มต้นการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางานนั้น เริ่มค้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ได้กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ซึ่งจะต้องจัดตั้งทีมงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2548  ซึ่งมีการดำเนินการ  ดังนี้

1. กรมฯ มีคำสั่งที่ 816/2547 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ในกรมฯ โดยมีรองอธิบดี (นายทรงศักดิ์ ตันตะโยธิน) เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน

2. กรมฯ เห็นชอบแนวทางพัฒนาระบบบริหารความรู้ในกรมฯ ซึ่งคณะทำงานฯ เสนอให้ใช้โครงการจัดการความรู้เรื่องการแนะแนวอาชีพ เป็นโครงการนำร่อง โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า"มีเครือข่ายการถ่ายโอน / แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล"

3. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2548 จำนวน 8 กิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การจัดการความรู้ ประวัติ กรมการจัดหางาน 
· หมายเลขบันทึก: 127421 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์