ประวัติการอนุบาลไทย

 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ 

ประวัติการอนุบาลไทย

การจัดตั้งโรงเรีนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2483  คือ  โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฎสวนดุสิต  การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลในสมัยนั้นได้จัดขึ้นเพื่อทำการฝึกหัดครู ต่อมาประชาชนสนใจได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงได้มีการเปิดการสอนเพิ่มเติมทั้งในต่าง ๆ จังหวัดด้วยในสถาบันฝึกหัดครู โดยใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตการสอนฝึกหัดครูในสมัยนั้น  (เอกสารอ้างอิง คัดลอกจากบทความ คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ประวัตการอนุบาลไทย 
 หมายเลขบันทึก: 126850
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นางสาวชมพูนุช ปันทิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 10:08:24 GMT+0700 (ICT)

เรียน  คุณอรุณ

เรื่อง  แนวคิดและทฤษฏีของนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการ  จัดการศึกษาปฐมวัย  เพราะหนูปฏิบัติการสอนในระดับอนุบาล

หนูสนใจในเอกสารของคุณหญิงเบญจา แสงมลิ

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ของข้อมูล

ความเคารพและนับถือ

k51225160330
IP: xxx.25.128.99
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 14:59:41 GMT+0700 (ICT)

คำแนะนำการสอนเด็กก่อนอนุบาล

ชิดชนก ราชมงคล โคราช
IP: xxx.158.192.92
เขียนเมื่อ Tue Nov 03 2009 15:59:46 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณอรุณ

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการอนุบาลไทย และการเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ของเด็ก และสิ่งี่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

เพื่อนำไปประกอบการทำวิทยานิพนธ์การออกแบบภายในโรงเรียนอนุบาล

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ชิดชนก see-scape@hotmail.com

รศ.ดร.องค์การณ์ แท่นประยุทธ
IP: xxx.29.83.66
เขียนเมื่อ Fri Nov 20 2009 11:59:59 GMT+0700 (ICT)

อนุบาลละอออุทิส ครับ

กัลยา
IP: xxx.49.232.201
เขียนเมื่อ Wed Jul 27 2011 18:08:37 GMT+0700 (ICT)

ของคุณค่ะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศ่กษา

ปฐมวัยที่คุณพี่อรุณให้มา

จิราธร
IP: xxx.49.141.189
เขียนเมื่อ Tue Apr 03 2012 06:40:56 GMT+0700 (ICT)
 เรียน คุณอรุณ    

     ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการอนุบาลไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

                  ขอขอบพระคุณอย่าสูง

                       จิราธร

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า