ทักษะการบริหาร

 ทักษะการบริหาร ตามแนวคิดของแคทซ์(Katz)  

ความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารตามแนวคิดของ แคทซ์ (Katz)   

          1.   ทักษะ  หมายถึง   ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว  ว่องไว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป

          2.   การบริหาร   หมายถึง  การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่  โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ         

        3.   ทักษะการบริหาร  หมายถึง   ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  ทักษะบริหารตามแนวคิดของแคทซ์  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  คือ  ทักษะด้านความคิดรวบยอด   ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านเทคนิค         

        4.   ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน  และความสัมพันธ์ของงานในโรงเรียนตลอดจนสามารถคาดคะเนผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

          5.   ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของคน  เข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและเหตุผลในการกระทำของบุคคลเหล่านั้น  สามารถที่จะใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมแก่ผู้ร่วมงานเพื่อชักจูงใจให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามที่ผู้นำต้องการ

        6.   ทักษะด้านเทคนิค (Technical  Skills)  หมายถึง  ความสามารถด้านการทำงาน  มีความรู้ความเข้าใจในงาน  จัดเป็นความสามารถด้านปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่ผู้นำในหน่วยงานจะต้องรู้  แม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ทักษะหรือความสามารถในด้านนี้หาได้ด้วยการศึกษาอบรม  การฝึกงาน  หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง

          จากความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหาร  ผู้บริหารสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านทักษะในการบริหาร  มาบริหารงานทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 126541
 เขียน:  
 ความเห็น: 13  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

มัสกอตอ
เขียนเมื่อ Sun Sep 09 2007 15:10:33 GMT+0700 (ICT)

น้อง.สุณา  ครับ  ได้ความรู้มากเลยละ

          ดีมาก รบกวนนำความรู้ลงให้มากๆ จะเป็นประโยชน์กับทุกคน

                                      ขอบคุณมาก....แบลี

 

นาง วรรณา อุดมศาสตร์สกุล
เขียนเมื่อ Sun Sep 09 2007 16:01:09 GMT+0700 (ICT)
เนื่อหา ครบถวน เหมาะแล้วกับการเป็นศิษย์ของอาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา ขอให้น้องสุณามีความสุขมากๆ
ขอบคุณ
IP: xxx.26.37.122
เขียนเมื่อ Mon Nov 12 2007 22:58:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยครับ

sirisack
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 01:19:32 GMT+0700 (ICT)

ทักชะการบริหารการศึกษา

A.sirisack
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 01:22:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยครับ อยากให้มีหลายกว่านี้

รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 02:50:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

น่าสนใจดี แต่หลักการเหล่านี้คงต้องฝึกฝนด้วยนะครับ

prawit
IP: xxx.128.180.105
เขียนเมื่อ Sat Jun 20 2009 11:48:31 GMT+0700 (ICT)

นี่ปี 52 เนื้อหายังใช้ได้ดีครับ ขอบคุณมาก

สิทธิชัย กิตติจิตต์
IP: xxx.121.80.55
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 12:12:23 GMT+0700 (ICT)

สรุปได้ยอดเยี่ยมครับ

ไม่ต้องรู้หรอก
IP: xxx.24.16.117
เขียนเมื่อ Tue Oct 27 2009 20:40:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับคำตอบ กำลังต้องการใช้อยู่พอดีเลย

เต๋า
IP: xxx.67.99.158
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 20:52:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้นะครับ

กฤต
IP: xxx.31.38.109
เขียนเมื่อ Fri Apr 09 2010 00:05:41 GMT+0700 (ICT)

มีประโยชน์มากเลยสำหรับผู้ท่กำลังทำ IS

นายนวมขาว
IP: xxx.113.114.186
เขียนเมื่อ Sun May 30 2010 13:19:38 GMT+0700 (ICT)

อยากให้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับทักษะการบริหารขผงผู้บริหารสถานศึกษา จังเลย

Sorrattana(ศ.รัตนะ)
เขียนเมื่อ Mon Apr 11 2011 20:20:17 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากมายเลยครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า