สมาชิก
แลกเปลี่ยน

ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกลำ

คำควบกลำ

    แรงจูงใจที่จัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  มาเป็นนวัตกรรมในการนำมา
ใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้  เกิดจากการอ่านออกเสียงของนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงคำที่มีตัว  ร  ล  และ   ว  ควบกล้ำไม่ถูกต้องนัก จึงได้คิดจัดทำชุดแบบฝึกขึ้นมาจำนวน  ๓๖  ชุด  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านไปตามกระบวนการที่จัดไว้คือ  ก่อนฝึก   ระหว่างฝึก  และ   หลังฝึก    เสร็จแล้วมีการประเมินผลการอ่านของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด
 ผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำหลังการฝึก โดยใช้ชุดแบบฝึกอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ  ๘๐.๐๐ )  และนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอยู่ในระดับสูงมาก (  X   =  ๒.๗๘)
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: นวัตกรรม 
· หมายเลขบันทึก: 123982 · เขียน:  
· ความเห็น:
3
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อู๋
IP: xxx.8.232.57
เขียนเมื่อ Sat Nov 22 2008 13:29:53 GMT+0700 (ICT)

คำควบกลำ

IP: xxx.128.217.179
เขียนเมื่อ Thu Jun 18 2009 18:28:56 GMT+0700 (ICT)

มัสนัสนัสึนส

แดง
IP: xxx.183.49.107
เขียนเมื่อ Thu Dec 31 2009 16:08:07 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์