ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู

 ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู  
BEST PRACTICE นายเขษม   อุปถัมภ์   ครูชำนาญการ..........................................................................................................................ปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครู เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  ดังนั้นจึงหาวิธีการพัฒนา เพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบทบาทของครูเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ดั้งนั้นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่ง  ที่กำหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันมารวมกลุ่มกัน โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน  ช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  เมื่อกลุ่มมีปัญหา ทุกคนในกลุ่ม จะต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผลโต้ตอบกัน ยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะช่วยสมาชิกให้เข้าใจในงาน  มีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มอย่างดีที่สุด  เพราะคะแนนของแต่ละคนจะส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จร่วมกันผลที่ได้            1. ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น            2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือกันขณะทำงานกลุ่มอยู่ในระดับมาก            3. นักเรียนมีความคิดเห็นอยากจะเรียนในวิธีนี้อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 122770
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาย สนิท เกตุแก้ว
เขียนเมื่อ Tue Aug 28 2007 18:08:26 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยม

เนตรนภา
IP: xxx.26.121.245
เขียนเมื่อ Thu Feb 03 2011 22:46:17 GMT+0700 (ICT)

เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ปัณชญา
IP: xxx.26.121.245
เขียนเมื่อ Thu Feb 03 2011 22:47:51 GMT+0700 (ICT)

วิธีการสอนนี้ใช้ได้ดีซะทีเดียวค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า